Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid, beroepsfout, huisarts

Aansprakelijkheid, beroepsfout, huisarts

Meer artikelen...

 1. RBNHO 251120 Haaruitval leidt tot kaalheid. Huisarts veroordeeld tot schadevergoeding voor kappersbehandelingen, haarstukjes en reiskosten
 2. RBAMS 130820 aansprakelijkheid huisarts voor delay bij achillespeesruptuur kan niet worden vastgesteld
 3. RBNHO 220720 tekortkoming van huisarts bij haaruitval (alopecia cicatricialis) met schimmelinfectie
 4. RBDHA 201119 delay bij elleboogfractuur; onduidelijkheid over oorzaak breuk, causaal verband en schade; zaak niet geschikt voor deelgeschil
 5. RBGEL 070120 patiënt verwijt HA injectie; ontbreken van medische onderbouwing; deskundigenonderzoek noodzakelijk
 6. OGHACMB 190219 hoger beroep medisch tuchtrecht; fout van assistente (niet doorgeven lab uitslag) tuchtrechtelijk niet verwijtbaar aan huisarts; geen sprake van onvoldoende opvolging
 7. RBGEL 090119 Medische aansprakelijkheid. Deskundigenbericht. Geen causaal verband tussen medische fout en herseninfarct.
 8. RBMNE 210318 schending geheimhoudingsplicht huisarts; geen grond voor schadevergoeding wegens ontbreken relativiteit en c.s.q.n. verband
 9. Rb Gelderland 011117 onzorgvuldig handelen huisarts bij herseninfarct; benoeming neuroloog mbt causaal verband
 10. HR 131017 ontbreken kopieën van verwijsbrieven in dossier ha; waardering (tegen-)bewijs; art 81 lid 1 RO
 11. Rb Gelderland 120717 delay bij hersenvliesontsteking; aansprakelijkheid waarnemend huisarts afgewezen; nader onderzoek aansprakelijkheid huisarts
 12. Rb Rotterdam 210916 toestemming beide ouders voor besnijdenis minderjarige vereist; ondanks misleidende KNMG-wegwijzer is huisarts aansprakelijk
 13. GHvJ Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba 260716 huisarts slaagt in tegenbewijs tzv verwijsbrieven; vordering afgewezen
 14. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 241115 anusklachten; tegenbewijs voor huisarts tzv verwijzing patient naar specialist
 15. Rb Noord-Holland 200814 geen schade door verkeerde diagnose huisarts; vordering afgewezen
 16. Rb Zeeland-West-Brabant 190214 niet tijdig onderkende diep veneuze trombose; waardering kans op verdere ontwikkeling DVT en Posttrombotisch syndroom
 17. Hof Den Haag 170614 hoger beroep van deelgeschil; dystrofie na delay en onnodige operatie; vso nav fout chirurg; delay agv handelen huisarts is verjaard
 18. Hof 's-Hertogenbosch 060514 vertraging bij meningokokkensepsis in 1993; huisarts aansprakelijk vanwege vervolgbeleid en onvoldoende overdracht
 19. Rb Gelderland 111213 verwijt aan huisarts t.z.v. afgewezen huisbezoek; bewijsopdracht voor eiser t.a.v. gebeurtenissen
 20. Rb Den Haag 190214 twee operaties ivm kin- en halslift uitgevoerd door huisarts; op tuchtrechtelijk klachtwaardige enb civielrechtelijk onrechtmatige wijze
 21. Hof Den Haag 210513 diep veneuze trombose; tekortschieten ha in onderzoeks- en informatieplicht; echo-onderzoek betrouwbaar
 22. Rb Zwolle 220812 aansprakelijkheid huisarts; dat de deskundige zich niet heeft kunnen verstaan met inmiddels overleden ha geen reden aan rapport voorbij te gaan
 23. Rb Utrecht 171012 ernstige hypertensie en herseninfarct na afslankmedicatie huisarts; omkeringsregel van toepassing
 24. Rb Arnhem 190912 benauwdheid zwangere patiente; huisarts had huisbezoek moeten (doen) afleggen
 25. Rb Utrecht 305012 huisarts mist diagnose TIA; bewijsopdracht
 26. Rb Arnhem 281211 benoeming deskundige tzv vraag of huisarts bezoek had moeten afleggen
 27. Rb Arnhem 121011 expertise t.a.v. mogelijk delay huisartsenpost onvoldoende richtinggevend
 28. Waardering getuigenverklaring ten aanzien van beleid terzake van knobbel in borst, rb Den Bosch in 2004 en 2006
 29. Hof Arnhem 150311 geen aansprakelijkheid voor overlijden kind ondanks tuchtrechterlijk verwijtbaar handelen huisarts
 30. Rb Utrecht 081210 pijn en tintelingen in linkerhand,-elleboog en schouder; miskend hartinfarct
 31. Rb Arnhem 100310 verlies van een kans bij te late inschakeling ambulance, waardoor mogelijk verergering hersenschade
 32. Rb Arnhem 181109 causaal verband en schade bepaling na vastgestelde fout huisarts; vraagstelling voor neuro-oncoloog
 33. Rb Zutphen 181109 miskende longontsteking bij baby, afwijzing op grond van ontbreken causaal verband fout en overlijden baby
 34. Rb Den Bosch 300909 gebreken in overdracht aan waarnemer bij meningokokkensepsis, vraagstelling bij nader onderzoek door infectioloog
 35. Rb Den Haag 061009 KG, te laat onderkend abces in ruggemerg? ondanks onvolledige verslaglegging geen omkeringsregel
 36. Rb Arnhem 290709 huisarts miskent tumor; rb volgt deskundige, toepassing omkeringsregel bij c.v.
 37. Hof A.dam 130109 huisarts niet aansprakelijk voor wijze van behandeling hypertensie
 38. Rb R.dam 241209 deskundige baseert zich op tussen partijen in geding zijnde feiten; wezenlijk gebrek
 39. Rb Den Haag 311208 huisarts ziet melanoom aan voor wrat, aanvullende vragen ter bepaling causaal ver
 40. Hof Den Bosch 010708; borstkanker deskundigenbericht m.b.t. inhoud verwijsplicht
 41. Hof Den Bosch 200207 overlijden kind; huisarts had ambulance in moeten schakelen
 42. Hof A.dam240108 implanon; bewijsopdracht voor vrouw; vergoeding 80% vanwege mogelijk spijtoptantisme
 43. Rb R'dam 120308 eiseres moet herhaald klagen bij huisarts over buikpijn en braken bewijzen
 44. HR 191007 geen beroepsfout huisarts door prostaatproblemen niet uit eigener beweging aan de orde te
 45. Rb Arnhem 160507 ha handelde niet adequaat; hoe zou het eiser zijn vergaan als dit wel was gebeurd
 46. Behandeling conform NHG-richtlijn, klacht toch gegrond
 47. Waarschuwing voor huisarts die hondenbeet miskent
 48. CTG 300506 huisarts ondeskundig en onzorgvuldig bij kind met 40.7 koorts na BMR en MenC vaccinatie
 49. Rechtbank Alkmaar 240506 (wrongfull birth, implanon, bewijs afwezigheid van kinderwens)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies