Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid van ziekenhuizen

Aansprakelijkheid van ziekenhuizen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 260121 In rechte komt niet vast te staan dat de neurologen voorafgaande aan 1 januari 2007 de diagnose Parkinson(isme) hadden moeten heroverwegen
 2. RBOBR 220720 rechtbank volgt deskundige niet: geen aansprakelijkheid voor neuroloog die nader onderzoek naar B12 gehalte bloed achterwege laat
 3. PIV- BULLETIN 2020-2 Aernout Santen; De invloed van de (veronderstelde) verzekeringsdekking (ihb van ziekenhuizen) op aansprakelijkheid en draagplicht;
 4. VBK 100720 mr. S. Könning, Centrale aansprakelijkheid van de zorginstelling: hoe zit het ook alweer?
 5. CSG 060320 tegemoetkoming CSG bij aanmerkelijk onzorgvuldig handelen anesthesisten bij toediening Patent Blue en overlijden nadien
 6. RBAMS 130319 rb is in bodemzaak gebonden aan beslissing in deelgeschil
 7. RBNNE 060319 vordering tzv schadevergoeding bij nierschade na gebruik Pentasa (mesalizine) verjaard; overigens ook onvoldoende onderbouwd
 8. GHARL 271118 Miragelplombe; toerekening gebruik gebrekkige hulpzaak aan ziekenhuis, ondanks onbekendheid met ongeschiktheid
 9. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; rb gelast comparitie
 10. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain
 11. Rb Noord-Nederland 020517 val in sanitaire ruimte zkh; instructies en fysieke gesteldheid ttv val onvoldoende duidelijk; deelgeschil leent zich niet voor nadere bewijslevering;
 12. Rb Oost-Brabant 180917 overlijden door buikaneurysma; verzoeken tzv schending dossierplicht en aansprakelijkheid ziekenhuis afgewezen; geen bewijslevering
 13. Rb Den Haag 170517 overlijden na ileus-operatie; gegronde tuchtklachten, schadevergoedingsverplichting 60%
 14. Hof 's-Hertogenbosch 221116 complicaties na acute blindedarmontsteking; onvoldoende steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapportage; zkh niet aansprakelijk
 15. Rb Noord-Nederland 021116 MoM heupprothese ongeschikte hulpzaak? En zo ja, toerekening aan orthopedisch chirurg en ziekenhuis? rb gelast comparitie
 16. Rb Midden-Nederland 191016 twee deelgeschillen; rugletsel vanwege niet verstrekken botversterkende medicatie bij langdurig prednison gebruik; 67% aansprakelijkheid zkh
 17. GEA Aruba 040516 borstamputatie na onterechte diagnose borstkanker; patholoog, ziekenhuis en laboratorium aansprakelijk, chirurg niet
 18. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 241115 zkh heeft niet onzorgvuldig gehandeld, ondanks andere conclusie klachtencommissie
 19. Rb Amsterdam 031215 letsel na oogoperatie; door oogarts is voldoende naar gebruik medicatie gevraagd; geen aansprakelijkheid zkh
 20. Rb Rotterdam 190815 ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door plaatsing heupprotheses (MOM) in 2004
 21. Rb Gelderland 110714 amputatie been na verkeerde dosering antistollingsmedicatie; verzoek tzv causaal verband afgewezen omdat erkenning aansprakelijkheid wordt betwist
 22. Rb 's-Hertogenbosch 140710 letsel na verdoving; fout anesthesioloog? benoeming en vraagstelling anesthesioloog, neuro(fysio)loog en neuroradioloog
 23. Rb Den Haag 160414 suïcide patiënt; geen beroepsfout psychiater; geen onveilige situatie in ziekenhuisgebouw; voldoende nazorg
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 150414 arts is door fouten van collega's in een tuchtrechtelijke procedure beland; geen onrechtmatig handelen collega's
 25. Hof Amsterdam 140114 zenuwletsel na gipsspalk; geen verwijtbaar onzorgvuldig handelen van het ziekenhuis
 26. Hof Amsterdam 210114 slokdarmperforatie en het missen van de diagnose waren geen medische kunstfouten
 27. Rb Amsterdam 130214 onrustige patiënte valt van trolley op spoedeisende hulp; is aan groter risico blootgesteld dan verantwoord was; zkh aansprakelijk
 28. Hof 's-Hertogenbosch 180214 uit deskundigenbericht blijkt geen tekortkoming ziekenhuis bij behandeling fractuur
 29. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport; verlies kans
 30. Hof Amsterdam 100913 chirurg met onvoldoende ervaring; kansvergroting van een procentpunt is te gering om daaraan consequenties te verbinden
 31. HR 181013 art 81 RO; Advantage hartklep geen gebrekkig product en cardioloog kon in redelijkheid tot keuze van hartklep komen
 32. Rb Den Haag 050813 causaal verband tussen ontbreken blaasbel en overlijden; nadere bewijsvoering noodzakelijk
 33. HR 030513 ernstige hersenbeschadiging baby na ALTE; hof is onvoldoende op bezwaren tegen deskundigenbericht ingegaan
 34. Rb Amsterdam 090113 zenuwletsel na gipsspalk; uit deskundigenbericht blijkt geen beroepsfout ziekenhuis
 35. Rb Oost-Brabant 130313 val door gat in vloer; regres op ziekenhuis vanwege niet herkennen verkeerde positie compressieschroef elleboog; verzoek desk.bericht afgewezen
 36. Hof Arnhem 131112 complicaties bij meningococcenmeningitis en overdosering Lioresal; ziekenhuis niet aansprakelijk voor overlijden;
 37. Hof 's-Hertogenbosch 111212 al dan niet crps na gipsverband bij elleboogfractuur na deskundigenbericht geen causaal verband met gips
 38. Hof 's-Gravenhage 180912 kleplekkage bij Advantage hartklep; cardioloog kon in redelijkheid tot de keuze van hartklep komen
 39. Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; zkh erkent fout en is volledig aansprakelijk voor de schade
 40. Rb Almelo 180712 arbeidsongeschiktheid zou niet of niet volledig te wijten zijn aan operatieletsel, maar aan spanningen in arbeidssfeer
 41. Rb Leeuwarden 290612 door gedrag collega's is reputatie KNO-arts geschaad en tuchtzaak; zkh als wg-er aansprakelijk gesteld
 42. Rb Arnhem 180412 rechter is kritischer ten opzichte van perifeer ziekenhuis dan deskundige. Zkh was niet in staat patiënt op te vangen conform aangenomen protocol
 43. Hof A.dam 220211 tegenover betwisting van VUMC heeft appelante onvoldoende gesteld; Geen medische fout bij behandeling van pols
 44. Rb Breda 030111 beoordeling aansprakelijkheid voor bekkenfractuur na val uit bed door defect slotje onrustband
 45. Rb R.dam 290910 overlijden door hartinfarct na medische fout; aard van de (medische) aansprakelijkheid rechtvaardigt geen ruime toerekening
 46. Hof Arnhem 180809 dystrofie en pseudoartrose na enkelbreuk (Weber A) is sprake van causaal verband met ontslag uit behandeling?
 47. Rb Arnhem 110309 na ongeval, in zkh ontstane dwarsleasie; verplichting protocol en MIP in te brenge
 48. Rb A'dam 170107 totaalextirpatie; causaal verband met PTSS en secundaire traumatisatie
 49. Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis: nieuwe ontwikkelingen artikel van mr. S.F. Tiems

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies