Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid van ziekenhuizen

Aansprakelijkheid van ziekenhuizen

Meer artikelen...

 1. RBNHO 070721 onvoldoende onderbouwde stelling tzv zo significante groei meningeoom dat deze medegedeeld had moeten worden
 2. RBNHO 080721 VDO tzv mogelijk gemiste diagnose darmkanker, vraagstelling MDL-arts en Juridische Commissie NVVP
 3. RBAMS 160721 vordering minderjarig kind ogv beweerdelijke beroepsfout van kinderarts tzv infuus; machtiging kantonrechter ontbreekt; niet-ontvankelijkheid vader; overigens afwijzing
 4. RBNNE 100621 UMCG niet aansprakelijk voor val tijdens basketbalspel bij sessie psychomotorische therapie; sport en spel
 5. GHSHE 260121 In rechte komt niet vast te staan dat de neurologen voorafgaande aan 1 januari 2007 de diagnose Parkinson(isme) hadden moeten heroverwegen
 6. RBOBR 220720 rechtbank volgt deskundige niet: geen aansprakelijkheid voor neuroloog die nader onderzoek naar B12 gehalte bloed achterwege laat
 7. PIV- BULLETIN 2020-2 Aernout Santen; De invloed van de (veronderstelde) verzekeringsdekking (ihb van ziekenhuizen) op aansprakelijkheid en draagplicht;
 8. VBK 100720 mr. S. Könning, Centrale aansprakelijkheid van de zorginstelling: hoe zit het ook alweer?
 9. CSG 060320 tegemoetkoming CSG bij aanmerkelijk onzorgvuldig handelen anesthesisten bij toediening Patent Blue en overlijden nadien
 10. RBAMS 130319 rb is in bodemzaak gebonden aan beslissing in deelgeschil
 11. RBNNE 060319 vordering tzv schadevergoeding bij nierschade na gebruik Pentasa (mesalizine) verjaard; overigens ook onvoldoende onderbouwd
 12. GHARL 271118 Miragelplombe; toerekening gebruik gebrekkige hulpzaak aan ziekenhuis, ondanks onbekendheid met ongeschiktheid
 13. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; rb gelast comparitie
 14. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain
 15. Rb Noord-Nederland 020517 val in sanitaire ruimte zkh; instructies en fysieke gesteldheid ttv val onvoldoende duidelijk; deelgeschil leent zich niet voor nadere bewijslevering;
 16. Rb Oost-Brabant 180917 overlijden door buikaneurysma; verzoeken tzv schending dossierplicht en aansprakelijkheid ziekenhuis afgewezen; geen bewijslevering
 17. Rb Den Haag 170517 overlijden na ileus-operatie; gegronde tuchtklachten, schadevergoedingsverplichting 60%
 18. Hof 's-Hertogenbosch 221116 complicaties na acute blindedarmontsteking; onvoldoende steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapportage; zkh niet aansprakelijk
 19. Rb Noord-Nederland 021116 MoM heupprothese ongeschikte hulpzaak? En zo ja, toerekening aan orthopedisch chirurg en ziekenhuis? rb gelast comparitie
 20. Rb Midden-Nederland 191016 twee deelgeschillen; rugletsel vanwege niet verstrekken botversterkende medicatie bij langdurig prednison gebruik; 67% aansprakelijkheid zkh
 21. GEA Aruba 040516 borstamputatie na onterechte diagnose borstkanker; patholoog, ziekenhuis en laboratorium aansprakelijk, chirurg niet
 22. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba 241115 zkh heeft niet onzorgvuldig gehandeld, ondanks andere conclusie klachtencommissie
 23. Rb Amsterdam 031215 letsel na oogoperatie; door oogarts is voldoende naar gebruik medicatie gevraagd; geen aansprakelijkheid zkh
 24. Rb Rotterdam 190815 ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door plaatsing heupprotheses (MOM) in 2004
 25. Rb Gelderland 110714 amputatie been na verkeerde dosering antistollingsmedicatie; verzoek tzv causaal verband afgewezen omdat erkenning aansprakelijkheid wordt betwist
 26. Rb 's-Hertogenbosch 140710 letsel na verdoving; fout anesthesioloog? benoeming en vraagstelling anesthesioloog, neuro(fysio)loog en neuroradioloog
 27. Rb Den Haag 160414 suïcide patiënt; geen beroepsfout psychiater; geen onveilige situatie in ziekenhuisgebouw; voldoende nazorg
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 150414 arts is door fouten van collega's in een tuchtrechtelijke procedure beland; geen onrechtmatig handelen collega's
 29. Hof Amsterdam 140114 zenuwletsel na gipsspalk; geen verwijtbaar onzorgvuldig handelen van het ziekenhuis
 30. Hof Amsterdam 210114 slokdarmperforatie en het missen van de diagnose waren geen medische kunstfouten
 31. Rb Amsterdam 130214 onrustige patiënte valt van trolley op spoedeisende hulp; is aan groter risico blootgesteld dan verantwoord was; zkh aansprakelijk
 32. Hof 's-Hertogenbosch 180214 uit deskundigenbericht blijkt geen tekortkoming ziekenhuis bij behandeling fractuur
 33. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport; verlies kans
 34. Hof Amsterdam 100913 chirurg met onvoldoende ervaring; kansvergroting van een procentpunt is te gering om daaraan consequenties te verbinden
 35. HR 181013 art 81 RO; Advantage hartklep geen gebrekkig product en cardioloog kon in redelijkheid tot keuze van hartklep komen
 36. Rb Den Haag 050813 causaal verband tussen ontbreken blaasbel en overlijden; nadere bewijsvoering noodzakelijk
 37. HR 030513 ernstige hersenbeschadiging baby na ALTE; hof is onvoldoende op bezwaren tegen deskundigenbericht ingegaan
 38. Rb Amsterdam 090113 zenuwletsel na gipsspalk; uit deskundigenbericht blijkt geen beroepsfout ziekenhuis
 39. Rb Oost-Brabant 130313 val door gat in vloer; regres op ziekenhuis vanwege niet herkennen verkeerde positie compressieschroef elleboog; verzoek desk.bericht afgewezen
 40. Hof Arnhem 131112 complicaties bij meningococcenmeningitis en overdosering Lioresal; ziekenhuis niet aansprakelijk voor overlijden;
 41. Hof 's-Hertogenbosch 111212 al dan niet crps na gipsverband bij elleboogfractuur na deskundigenbericht geen causaal verband met gips
 42. Hof 's-Gravenhage 180912 kleplekkage bij Advantage hartklep; cardioloog kon in redelijkheid tot de keuze van hartklep komen
 43. Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; zkh erkent fout en is volledig aansprakelijk voor de schade
 44. Rb Almelo 180712 arbeidsongeschiktheid zou niet of niet volledig te wijten zijn aan operatieletsel, maar aan spanningen in arbeidssfeer
 45. Rb Leeuwarden 290612 door gedrag collega's is reputatie KNO-arts geschaad en tuchtzaak; zkh als wg-er aansprakelijk gesteld
 46. Rb Arnhem 180412 rechter is kritischer ten opzichte van perifeer ziekenhuis dan deskundige. Zkh was niet in staat patiënt op te vangen conform aangenomen protocol
 47. Hof A.dam 220211 tegenover betwisting van VUMC heeft appelante onvoldoende gesteld; Geen medische fout bij behandeling van pols
 48. Rb Breda 030111 beoordeling aansprakelijkheid voor bekkenfractuur na val uit bed door defect slotje onrustband
 49. Rb R.dam 290910 overlijden door hartinfarct na medische fout; aard van de (medische) aansprakelijkheid rechtvaardigt geen ruime toerekening
 50. Hof Arnhem 180809 dystrofie en pseudoartrose na enkelbreuk (Weber A) is sprake van causaal verband met ontslag uit behandeling?
 51. Rb Arnhem 110309 na ongeval, in zkh ontstane dwarsleasie; verplichting protocol en MIP in te brenge
 52. Rb A'dam 170107 totaalextirpatie; causaal verband met PTSS en secundaire traumatisatie
 53. Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis: nieuwe ontwikkelingen artikel van mr. S.F. Tiems

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies