Zoeken

Inloggen

Vallen van hoogte

Vallen van hoogte

Meer artikelen...

 1. RBROT 171122 wn onderaannemer glijdt op trap over pak folders uit; deelgeschil onnodig ingesteld; onduidelijk of lamp trappenhuis het deed
 2. RBLIM 091122 verstappen bij uitstappen oude ME-bus (hoogte afstap 70,5 cm) geen dienstongeval; geen verhoogd risico
 3. RBAMS 270722 val van huishoudtrap tijdens dagbesteding detentievervangende behandeling; valt niet onder art. 7:658 lid 4, ook geen OD (2)
 4. RBROT 170522 KG val door sparingen in vloer; wg-er aansprakelijk
 5. GHSHE 080322 uitzendkracht voert dunne stalen plaat af en breekt been bij afvalcontainer; onduidelijke toedracht, maar ook onvoldoende instructie, schending zorgplicht (2)
 6. RBZWB 040418 val door dak; overledene had werk uit hoofde van functie moeten stilleggen; wg-er niet aansprakelijk, en bestuurder vennootschap ook niet
 7. RBNNE 050422 Wg-er niet aansprakelijk voor val van steile trap met korte treden (onmogelijk om de gehele voet op de trede te plaatsen)
 8. GHARL 150322 Timmerman valt 3 meter door gipsplafond; wg-er ook in hoger beroep deelgeschil aansprakelijk
 9. GHAMS 220222 Dakdekker valt van ladder en stelt, doch kan niet bewijzen, dat hij met beide handen vol de ladder is afgedaald; afwijzing
 10. RBOBR 010322 Materiële werkgever heeft voldoende aangetoond de zorgplicht te zijn nagekomen; eenvoudige en gebruikelijke wzh
 11. GHSHE 250122 spuiter valt van trapje of steiger, geen incidenteel gebruik; onvoldoende voorziening om werken op hoogte te voorkomen
 12. RBOVE 250122 Wn-er koppelt valllijn los en valt door dak: afgewezen ogv bewuste roekeloosheid
 13. RBOVE 021121 Poolse werknemer valt door dak manege bij leggen zonnepanelen; wg-er aansprakelijk onvoldoende duidelijke instructie
 14. GHDHA 261021 val van ladder die voldeed aan veiligheidseisen; geen gevaar voor val van 2,5 meter of meer; geen onderzoek AI, voldaan aan zorgplicht
 15. GHARL 301121 wn-er valt van schaarladder die geen schaar- maar opsteekladder blijkt te zijn, wg-er aansprakelijk
 16. GHAMS 051021 val van ladder; voorshands bewezen dat aan zorgplicht is voldaan; wn-er mag bewijzen dat hij zijn handen vol had
 17. GHSHE 140921 spuiter valt van trapje of steiger; hof gelast comparitie om toedracht, zorgplicht, letsel en schade te bespreken
 18. RBDHA 290721 val van oude en wiebelende trap; formele wg-er aansprakelijk; in vrijwaringsproc.: aansprakelijkheid uit- en inlener 50/50
 19. RBNNE-300321 Inlener en uitlener elk voor 50% aansprakelijk voor val van podium beveiliger; onvoldoende instructie (2)
 20. RBNNE 080621 val van huishoudtrap op steiger; wg-er heeft zorgplicht geschonden, geen bewuste roekeloosheid
 21. RBOBR 030221 Wn-er via uitzendbureau werkzaam voor onderaannemer,valt op trap; regres onderaannemer op hoofdaannemer slaagt (2)
 22. GHSHE 131020 wg-er aansprakelijk voor val door dak van ervaren projectleider belast met het toezicht op de veiligheid
 23. RBOVE 250920 wg-er slaagt, in deelgeschil, niet in tegenbewijs na val door gipsen plafond; deelgeschil met tussenbeschikking
 24. GHAMS 010920 wn valt van vaste, met tapijt beklede, trap in sloopklaar te maken woning; geen schending zorgplicht
 25. OGHACMB 280720 constructiemedewerker valt van trap; werkgever heeft zorgplicht geschonden
 26. RBGEL 130520 wn-er slaagt niet in bewijs dat val uit vrachtwagen heeft plaatsgevonden. volgt afwijzing vordering
 27. RBAMS 200420 val van trap; 2 niet onafhankelijke getuigen hebben ongeval niet waargenomen; afwijzing vordering
 28. RBAMS 201119 ZZP-er valt door gebrekkige rooster in leidingschacht; eigenaar gebouw wel aansprakelijk, inlener niet
 29. RBNHO 110320 monteur glaszetter staat op kunstobject, schuivend glaspaneel zorgt voor val; wg-er aansprakelijk; gebrekkig toezicht
 30. RBOVE 130320 2 timmermannen zakken door een gipsen plafond
 31. RBOBR 270220 wn-er mist bij afdalen van een verhoging (23 cm hoog) onderste trede (10cm van grond); dwarslaesie; treden voldoen aan Bouwbesluit; osvo
 32. RBNHO 080120 Dakdekker valt van ladder. Wg-er heeft in het geheel geen invulling gegeven aan zorgplicht t.a.v. gebruik van ladders
 33. RBROT 041219 uitleners aansprakelijk voor letsel na val door steiger, klachtplicht niet geschonden wg-er had eerder onderzoek moeten doen naar toedracht
 34. RBGEL 171019 inlener aansprakelijk voor val vanwege verwijderde zekeringen steigerleuning
 35. GHSHE 151019 Val van ladder bij reparatie aan touringcar; schending zorgplicht vanwege het ontbreken van instructies m.b.t. werken op hoogte
 36. RBGEL 101019 werkgever niet aansprakelijk voor val van trapje speeltoestel na schoonmaken speeltoestel, osvo
 37. RBNHO 220719 hersenletsel na val in trappenhuis; toedracht onduidelijk, niet tijdig onderzocht, wg-er aansprakelijk
 38. RBOBR 190619 Wn-er valt op trap; regres verzekeraar onderaannemer; bewijsopdracht voor hoofdaannemer dat trapconstructie veilig was
 39. GHSHE 280519 wg-er niet aan te spreken voor val van trap na einde aovk bij ihkv reintegratiebegeleiding aangeboden seminar
 40. RBDHA 090118 val van ongeschikte ladder; ervaringsfeit dat wn-er eerst tbs gesteld materiaal gebruikt
 41. RBNHO 111218 deelgeschil tzv van val van rolsteiger voorbarig opgestart; op meerdere punten bewijslevering nodig
 42. RBNHO 010818 zorgplicht strekt zich uit over trap en het trappenhuis, oordeel over schending zorgplicht buiten bestek deelgeschil
 43. Rb Den Haag 220317 Val bouwvakker door gat in vloer bouwplaats. Onduidelijk wie aansprakelijk is. geen schending zorgplicht; volgt afwijzing.
 44. Rb Noord-Holland 070317 Deelgeschil. Werknemer valt van trap bij naar boven tillen bureaustoel. Werkgever aansprakelijk.
 45. Hof Arnhem-Leeuwarden 240117 Val in put bij (dagelijks) opnemen waterstand. Afstap van 62 cm levert een gevaarlijke arbeidssituatie op (2)
 46. Rb Midden-Nederland 161116 Deelgeschil. Val van schoonmaker door lichtstraat van dak. schending zorgplicht
 47. Hof 's-Hertogenbosch 260716 hoger beroep na deelgeschil; electromonteur valt bij werkzaamheden op locatie na schok van ladder; onvoldoende toezicht
 48. Hof Arnhem-Leeuwarden 280616 hoger beroep na deelgeschil; dwarslaesie vrijwilliger na val van kerk; beschermingsbereik art. 7:658 lid 4 BW; parochie aansprakelijk
 49. Rb Rotterdam 270516 meerdere auto-ongevallen en val uit lift; als schade aangetoond wordt is wg-er aansprakelijk voor val uit lift in parkeergarage na beeindiging werkzaamheden
 50. Hof 's-Hertogenbosch 080316 formeel wg-er aansprakelijk voor val door leidingschacht
 51. Rb Gelderland 091215 val ZZP-er van palletstelling; nader bewijs over toedracht en eigen schuld nodig; tijd en moeite niet in verhouding met kans VSO
 52. Hof 's-Hertogenbosch 020615 val tijdens verfwerkzaamheden vliegtuig; bewuste roekeloosheid vanwege invloed drank- en drugsgebruik is onvoldoende aangetoond
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 200115 regres verzekeraar wg-er op steigerbouwer na val wn-er van steiger
 54. Rb Rotterdam 301214 voorman-dakdekker valt met ladder; wn-er had, gelet op zijn functie, werk moeten neerleggen bij onveilige situatie; wg-er niet aansprakelijk
 55. Rb Overijssel 071014 val van muur tijdens schoonmaakwerkzaamheden; wg-er slaagt na getuigenverhoren niet in bewijs instructies en toezicht
 56. Hof 's-Hertogenbosch 111114 val van laadklep; belang (artikel 3:303 BW) bij (enkel) een verklaring voor recht; uitzondering op verbod van terugverwijzing
 57. Hof Arnhem-Leeuwarden 260814 val door dakkoepel; hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk
 58. GHvJ 200514 voorman valt van dak; niets gesteld over toezicht mbt veiligheidsmateriaal; werkgever heeft zorgplicht geschonden
 59. Hof Den Haag 080714 uitzendkracht valt door golfplaten dak; zorgplicht wg-er geschonden; onvoldoende specifieke instructies, waarschuwing en toezicht op naleving
 60. Gemeens. Hof van Justitie 280314 val van ladder in niet afgesloten liftschacht; wg-er aansprakelijk
 61. Rb Overijssel 171013 val van trap door beweging kraan; onduidelijkheid toedracht a.g.v. niet inschakelen ai voor risico wg-er; wg-er aansprakelijk
 62. Rb Noord-Holland 140313 KG; Bulgaarse bouwvakker valt van dak; aansprakelijkheid opdrachtgever voorshands aangenomen
 63. Rb Oost-Brabant 130313 val door gat in vloer; regres op: onderaannemer als werkgever; onvoldoende feitelijke onderbouwing schending zorgplicht
 64. Rb Arnhem 141212 werknemer valt van vrachtwagen; deelgeschil leent zich niet voor de meer complexe bewijslevering die van wg-er wordt verlangd
 65. HR 191012 art. 81 RO; val van trap door schoonmaakster
 66. Hof 's-Hertogenbosch 250912 hersenletsel na val van ladder; voorshands bewezen dat wg-er aan zorgplicht heeft voldaan
 67. Rb Breda 060912 val van trap; nog veel geschilpunten en nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek nodig
 68. Rb Arnhem 140912 val van verdiepingsvloer op steiger 2,5 meter lager; geen overtreding volgens arbeidsinspectie; wel aansprakelijkheid werkgever
 69. Hof Amsterdam 011111 val van trap door schoonmaakster; hof volgt deskundige; geen schending zorgplicht
 70. Rb 's-Gravenhage 120312 val van ladder; geen aansprakelijkheid werkgever; wel aansprakelijkheid aannemer; gevaarzetting door achterlaten ongeborgde ladder
 71. Rb 's-Gravenhage 210312 val van trap vanwege rondslingerende batterij; wg-er aansprakelijk, bestaan, aard en omvang schade moeten nader onderbouwd worden
 72. Hof 's-Gravenhage 270312 val van trap door oververmoeidheid; gesteld; niet bewezen; getuigen verklaring blijft buiten beschouwing vanwege inconsistentie
 73. Hof 's-Hertogenbosch 270312 nettenhanger begeeft zich buiten bak hoogwerker, op stalen balken, en valt; wg-er aansprakelijk
 74. Rb 's-Gravenhage 120112 hernia agv verstappen bij verlaten van verhoging (podium) werkgever aansprakelijk
 75. Rb Assen 310112 zzp-er valt door dak; aansprakelijkheid hoofd- en onderaannemer omdat geen netten zijn aangebracht
 76. Hof 's-Hertogenbosch 100608 & 150909 wg-er had voldoende veiligheidsmiddelen verstrekt om val door dak te voorkomen
 77. Hof Arnhem 201211 geen schending zorgplicht, voldoende gewaarschuwd, tzv risico van te schuin geplaatste ladder
 78. Hof Leeuwarden 061211 werkgever slaagt niet in bewijs dat werkzaamheden met rolsteiger niet lagen in het verlengde van eigen werk
 79. Gemeenschappelijk HvJ 200911 val van dak; wg-er hoefde niet te controleren of deze ervaren werknemer een veiligheidsgordel gebruikte
 80. Rb 's Hertogenbosch 130711 ZZP-er zakt door steiger; hoofdaannemer aansprakelijk? niet obv 7:658 lid 4 BW, wel op basis van 6:173
 81. HR 240611 wg-er niet aansprakelijk voor val door dak; invloed aanwezigheid van (dak)ladders, veiligheidsgordels en instructie
 82. Hof Den Bosch 120411 val van huishoudtrap; wg-er aansprakelijk
 83. Hof Den Bosch 021110 Zzp-er valt van steiger
 84. Rb R.dam 061010 thuiszorgmedewerkers valt door zolder, werkgever aansprakelijk
 85. Rb Den Bosch 110810 steigerbouwer valt door gat in verdiepingvloer; werkgever aansprakelijk
 86. Hof Justitie Antillen 100810 hartaanval na val van dak, of val van dak na hartaanval
 87. Hof Den Haag 200710 aansprakelijkheid voor val van touwladder, betekenis voldoen aan Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit
 88. Hof L.warden 290610 val van triltafel tijdens gesprek met mobiele telefoon. Wg-er aansprakelijk vanwege schending instructieplicht t.a.v. gebruik mobieltje.
 89. HR 210510, 81 RO wg-er niet aansprakelijk voor val van VCA gecertificeerde trap
 90. Rb Leeuwarden 240110 val van half geschilderde trap;
 91. Helft gecontroleerde kleinere steigers niet veilig; rapport arbeidsinspectie
 92. Rb Alkmaar 270809 kg zzp-er valt van door aannemers (mede zzp-ers?) opgebouwde steiger
 93. Hof Arnhem 090609 val van ladder; bewijslast dat werkzaamheden veilig waren rust op werkgever
 94. Rb Utrecht 260609 v.v. val van steiger; geen rapportage ai; schending zorgplicht aangenomen
 95. Hof Arnhem 140409 val van ladder bij het naar boven brengen van emmer met water
 96. Rb R.dam 080409 val steigerbouwer; werkgever aansprakelijk vanwege overschrijding arbeidstijd
 97. Hof L.warden 140409 val van 91 cm hoge stapel; oordeel over hoofd- en onderaannemer en 7-611 BW.
 98. Hof L.warden 030209 val glazenwasser, schending zorgplicht; stabieler ladder was mogelijk
 99. Rb Maastricht 311208 werkneemster valt 12 meter door gipsplaatplafond, fouten in RIE voor rek wg-er
 100. Rb Assen 100908 kanton werkgever noch ex 7-658 noch ex 7-611 aansprakelijk voor val van ladder
 101. Hof Den Haag 170708 werknemer laat zich ophijsen en valt van kraanhaak; bewuste roekeloosheid
 102. Hof Adam 030708 val in door collega ZZP-er geopend kelderluik 50% eigen schuld
 103. HR 110708 werkgeversaansprakelijkheid na val werknemer van een rolsteiger 81RO, concl Spier
 104. Bliksemactie Arbeidsinspectie in de bouw: 43 boetes wegens valgevaar
 105. Hof Den Bosch 010408 rugklachten (HNP) na val van trap; trap voldoende veilig? invloed afwezige RIE
 106. Hof Den Bosch 200307 val op 7 meter hoogte bij plaatsen wapeningskorf, art. 7-658 lid 4 BW
 107. Rb Zutphen 071107 val van ladder; geen bewuste roekeloosheid wn; schending zorgplicht
 108. HR 071207 val van trap, geen werkomgeving die zodanige risico's van dit soort ongevallen oplevert
 109. Hof A'dam 190707 loodgieter/cv-monteur valt van ladder; werkgever heeft aan zorgplicht voldaan
 110. HR 130707 stucadoor valt metspeciekuip van "afstapje" van 30 cm; werkgever aansprakelijk
 111. Hof Arnhem 050607 uitglijden op trap, welke schade door ongeval is veroorzaakt
 112. Hof A'dam 100507 wn valt van dak A'dam CS; wg niet aansprakelijk; geen speciale waarschuwing nodig
 113. Hof Den Bosch 100407 dwarslaesie na val van dak; appellant wordt toegelaten tot bewijs bestaan aok
 114. HR 160307 val van ladder op vakbeurs, werkgever aansprakelijk
 115. HR 090207 val van dak bij verwijderen asbest, verplichting valbeschermingsmaatregelen
 116. Rb Alkmaar 200706 schoonmaakster valt van huishoudtrap in bad
 117. Hof L.warden 221106 val door lichtkoepel na starten borstelmachine; geen bewuste roekeloosheid
 118. Hof Den Haag 070706 geen aansprakelijkheid voor val van ongeveer 3 1/2 meter hoogte van havenkraan
 119. Rb Assen, kanton, 290306: val van hoogte van 1,3 meter van stortmal op triltafel,
 120. hof arnhem 180406 val door dak
 121. Hof Den Bosch, 201205 val van dak bij legen kruiwagen
 122. Hof Arnhem 190106 werkneemster valt van podium; werkgever niet aanprakelijk
 123. Hof Den Haag 181105 Keldertrap vormt potentieel gevaar waarvoor werkgever had moeten waarschuwen

Deze website maakt gebruik van cookies