Zoeken

Inloggen

Algemene informatie over smartengeld

Algemene informatie over smartengeld

Meer artikelen...

 1. CRVB 090622 Politieagent ontvangt smartengeld naar prijspeil 2020; plus wettelijke rente over smartengeld cf prijspeil 2018 (2)
 2. RBNHO 080622 tekortkomingen bij tatoeage; vergoeding voor kosten herstel/afronden tatoeage; geen vergoeding voor immateriële schade (2)
 3. RBMNE 150322 gedwongen opname zonder dat hieraan een geldige titel ten grondslag heeft gelegen; € 100,00 per dag, totaal € 12.800
 4. RBLIM 060422 kosten voortzetten paardenhobby dienen te worden aangemerkt als kosten ter voorkoming of beperking van schade (3)
 5. HR 120422 Hof heeft, feitelijk en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert (2)
 6. PHR 220222 Conclusie AG's Spronken en Lindenbergh; aanbevelingen voor hervorming rechtspraak tzv psychische schade en smartengeld in strafproces (3)
 7. HR 180222-2 81 RO afwijzing smartengeld moeder na Veilig Thuis melding; onvoldoende gesteld tzv condicio-sine-qua-non-verband (2)
 8. RBMNE 190122 smartengeld dient niet (als behoeftigheid verminderende omstandigheid) te worden betrokken bij bepaling overlijdensschade
 9. PPS Bulletin dec. 2021: De Hoge Raad over het recht op smartengeld bij ‘aantasting in de persoon op andere wijze’ – Mariken Peters
 10. PPS Bulletin dec. 2021: Smartengeld in schaderegelingsperspectief – Jacquelien Mos
 11. PHR 121121 AG Drijber; DJ valt van podium; arbitraal vonnis USA niet ism openbare orde wegens smartengeld v USD 5.500.000,-
 12. RBAMS 241121 OD door beveiligers Baudet; materieel 5 x € 500,00; immaterieel € 1.500,00; letsel en aidp
 13. HR 151021 aardbevingsschade; hinder en overlast, gederfd woongenot, immateriële schade, aantasting in de persoon (3)
 14. HR 140921 met hoge snelheid inrijden op politieagenten; aantasting in de persoon ‘op andere wijze' (art. 6:106 sub b BW) (2)
 15. GHSHE 310821 geen letsel; erkenning Amerikaans vonnis; punitive damages in strijd met openbare orde
 16. RBMNE 021220 Zeer ernstig letsel fietster (1942) (NAH, 40% bi) na aanrijding met tractor waarbij echtgenoot overleed; smartengeld € 110.000,- (2)
 17. PPS Bulletin, 2021-2 Smartengeld – de actualiteiten- Margot van Beurden en Petra klein Gunnewiek
 18. GHARL 260121 smartengeld door tractorcombinatie overreden fietser; blijft € 150.000,00; 91 % BI, hoge dwarslaesie, diverse breuken, klaplong
 19. RBLIM 021220 onrechtmatige opname gelden van bankrekening van eiseres niet komen vast te staan; beschuldigingen ter zake echter niet onrechtmatig
 20. GHSHE 200820 ook in hoger beroep afwijzing deskundigenbericht rechtseconoom adhv QALY-methode
 21. GHARL 290119 PWS en HNP; € 10.000,00; bepaald naar normen en bedragen die rechters in 1992 aan smartengeld toekenden
 22. GHSHE 100320 Chroom 6; afwijzing van immateriële schadevergoeding wegens het schenden van de informatieplicht
 23. RBROT 181219 uitgangspunt bij gevalsvergelijking tzv smartengeld is de dag van de schadetoebrengende gebeurtenis 19 november 2017
 24. RBMNE 161019 de overledene heeft niet aan de aansprakelijke partij laten weten dat zij aanspraak maakt op immateriële schadevergoeding
 25. RBMNE 110919 geen letsel; buitensporig hoge als straf bedoelde bedragen in vonnissen Amerikaanse rechter deels in strijd met de Nederlandse openbare orde (2)
 26. RBZWB 081019 verzoek deskundigenbericht door rechtseconoom over QALY-methode bij smartengeld afgewezen
 27. GHSHE 011019 onvoldoende onderbouwde vordering vanwege immateriële schade wegens ernstige gebreken aan huurwoning naast vordering vermindering huurprijs
 28. HR 120719 81RO Identiteitsfraude. Schending art. 8 EVRM. geen vergoeding voor immateriële schade
 29. GHSHE 280519 Aansprakelijkheid verhuurder voor onrechtmatige ontruiming; aantasting in de persoon vanwege gedwongen gescheiden wonen: € 75,00 per persoon per maand
 30. ECHR 230519 Mirzoyan v. Armenia; the possibility of obtaining compensation for moral damage suffered as a result of the authorities’ failure to protect the right to life of one’s child is an essential element of an effective remedy under Article 13
 31. RBZWB 290419 verzoek om obv QALY methodiek impact letsel op leven te bepalen; nut methodiek niet op voorhand uit te sluiten; kosten tlv ass.
 32. HR 150319 OD vanwege te zwaar detentieregime. geen vergoeding van immateriële schade vanwege aantasting in zijn persoon; conclusie AG Hartlief
 33. RBROT 060219 rechtsgeldige overdracht vordering; uit achtergrondinformatie rond cessie valt op te maken dat cessionaris immateriële schadevergoeding wilde vorderen
 34. RBLIM 080518 schadevergoeding na vernietiging beslissing dwangmedicatie; 150,- per dag gedurende periode dat dwangmedicatie is toegediend
 35. RBDHA 180718 slaan met stok en uitdrukken sigaret op hoofd in 1947, smartengeld naar huidige maatstaven, geen wettelijke rente
 36. Rb Gelderland 211117 peildatum op datum ongeval in 1996, ernstig schedelhersentrauma vijfjarig kind
 37. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 schending informed consent; beide ouders € 2.268,- smartengeld
 38. Hof Arnhem-Leeuwarden 211117 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; immateriële schadevergoeding EUR 80,00 per dag
 39. Rb Limburg 181017 kinderwens; geen sprake van abstract verlies; psychische klachten niet onderbouwd; gevorderd € 60.000,00, toegewezen € 30.000,00
 40. Rb Midden-Nederland 270717 omvang schadevergoeding bij onrechtmatige opname in psychiatrisch ziekenhuis
 41. Rb Den Haag 060617 Deelgeschil; exploitatiekosten kleine boerderij te zien als kosten ter beperking van immateriële schade; € 50.000 billijk
 42. Hof 's-Hertogenbosch 170516 door ontbreken causaal verband geen grondslag voor smartengeld; veroordeling slachtoffer in alle kosten deskundigen
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 mesothelioom na blootstelling bij NS; vordering overgedragen aan SVB; recht op smartengeld niet voor overgang vatbaar
 44. Ziekenhuis betaalt 3,5 ton na fout - door H. Logtenberg en E. Rosenberg op 20-11-2015 op nrc.nl; met naschriften van PIV en ASP
 45. Scriptie: Vergoeding van immateriële schade in de Groninger aardbevingscasus - door Maaike Baan
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 geen huishoudelijke hulp is geboden; kan bij begroting smartengeld in aanmerking worden genomen
 47. Smartengeld in beweging? - door mr. M.S.E. van Beurden en mr. P.J. Klein Gunnewiek in PIV-Bulletin 2014 - 6
 48. Een steen in stilstaand water - door T. Hartlief op NJBlog 29-09-2014
 49. Rb Oost-Brabant 140714 obv discussie in juridische wetenschap en praktijk, en gevolgen van medische fout € 20.000,-
 50. Persbericht: Nieuwe berekening smartengeld in de maak, Letselschade Raad, 16 januari 2014
 51. Smartengeld in Nederland te laag? uitzending Nieuwsuur 15-01-2014
 52. Hof 's-Hertogenbosch 030913 formules genoemd in Verkeersrecht 2012-3 onvoldoende uitgekristalliseerd
 53. Hof Amsterdam 020713 Quality Adjusted Life Year (Qaly) methode niet van toepassing bij smartengeld
 54. Alles, een beetje of niets. - P. Sieswerda
 55. Gronden voor toewijsbaarheid smartengeld - Annike Dwars ; annotatie bij HR 29 juni 2012, LJN BW1519 op cassatieblog.nl
 56. Rb Arnhem 011210 smartengeld begroot op bedrag per dag: 10 vanwege verzet tegen schadeafwikkeling; € 5, vanwege psychische en fysieke schade
 57. Rb Utrecht 020610 vraagstelling voor neurologen ter bepaling bewustzijn bij comateuze patient,
 58. Smartengeld doet slachtoffers goed; proefschrift van José Mulder
 59. Rb A.dam 290709 beroepsfout advocaat verzuimt er op te wijzen dat vordering m.b.t. immaterieele schade tijdens leven dient te worden ingesteld
 60. Rb Utrecht 111109 rb stelt begroting schade vanwege smartengeld uit omdat arbeidsongeschiktheid nog onbekend is
 61. Vaststelling van Smartengeld, Proefschrift van G.J.M. Verburg:
 62. Smartengeld in Nederland lager dan in buurlanden
 63. Rb Arnhem 210207 € 3.000,- voorschot op smartengeld toewijsbaar
 64. Rb Middelburg 270906 rol verwerkingsproblematiek bij bepalen smartengeld?
 65. Rb Leeuwarden 270705 Smartengeld a.g.v. de noodzaak in (onrechtmatige) procedures verweer te voeren
 66. Rb R.dam 150206 ivm onduidelijkheid over arbeidsongeschiktheid omvang smart nog niet vast te stell
 67. Rechtbank Alkmaar, 240506 (wrongfull birth, geen vergoeding immateriële schade)

Deze website maakt gebruik van cookies