Zoeken

Inloggen

Algemene informatie over smartengeld

Algemene informatie over smartengeld

Meer artikelen...

 1. HR 120719 81RO Identiteitsfraude. Schending art. 8 EVRM. geen vergoeding voor immateriële schade
 2. GHSHE 280519 Aansprakelijkheid verhuurder voor onrechtmatige ontruiming; aantasting in de persoon vanwege gedwongen gescheiden wonen: € 75,00 per persoon per maand
 3. ECHR 230519 Mirzoyan v. Armenia; the possibility of obtaining compensation for moral damage suffered as a result of the authorities’ failure to protect the right to life of one’s child is an essential element of an effective remedy under Article 13
 4. RBZWB 290419 verzoek om obv QALY methodiek impact letsel op leven te bepalen; nut methodiek niet op voorhand uit te sluiten; kosten tlv ass.
 5. HR 150319 OD vanwege te zwaar detentieregime. geen vergoeding van immateriële schade vanwege aantasting in zijn persoon; conclusie AG Hartlief
 6. RBROT 060219 rechtsgeldige overdracht vordering; uit achtergrondinformatie rond cessie valt op te maken dat cessionaris immateriële schadevergoeding wilde vorderen
 7. RBLIM 080518 schadevergoeding na vernietiging beslissing dwangmedicatie; 150,- per dag gedurende periode dat dwangmedicatie is toegediend
 8. RBDHA 180718 slaan met stok en uitdrukken sigaret op hoofd in 1947, smartengeld naar huidige maatstaven, geen wettelijke rente
 9. Rb Gelderland 211117 peildatum op datum ongeval in 1996, ernstig schedelhersentrauma vijfjarig kind
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 schending informed consent; beide ouders € 2.268,- smartengeld
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 211117 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; immateriële schadevergoeding EUR 80,00 per dag
 12. Rb Limburg 181017 kinderwens; geen sprake van abstract verlies; psychische klachten niet onderbouwd; gevorderd € 60.000,00, toegewezen € 30.000,00
 13. Rb Midden-Nederland 270717 omvang schadevergoeding bij onrechtmatige opname in psychiatrisch ziekenhuis
 14. Rb Den Haag 060617 Deelgeschil; exploitatiekosten kleine boerderij te zien als kosten ter beperking van immateriële schade; € 50.000 billijk
 15. Hof 's-Hertogenbosch 170516 door ontbreken causaal verband geen grondslag voor smartengeld; veroordeling slachtoffer in alle kosten deskundigen
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 mesothelioom na blootstelling bij NS; vordering overgedragen aan SVB; recht op smartengeld niet voor overgang vatbaar
 17. Ziekenhuis betaalt 3,5 ton na fout - door H. Logtenberg en E. Rosenberg op 20-11-2015 op nrc.nl; met naschriften van PIV en ASP
 18. Scriptie: Vergoeding van immateriële schade in de Groninger aardbevingscasus - door Maaike Baan
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 geen huishoudelijke hulp is geboden; kan bij begroting smartengeld in aanmerking worden genomen
 20. Smartengeld in beweging? - door mr. M.S.E. van Beurden en mr. P.J. Klein Gunnewiek in PIV-Bulletin 2014 - 6
 21. Een steen in stilstaand water - door T. Hartlief op NJBlog 29-09-2014
 22. Rb Oost-Brabant 140714 obv discussie in juridische wetenschap en praktijk, en gevolgen van medische fout € 20.000,-
 23. Persbericht: Nieuwe berekening smartengeld in de maak, Letselschade Raad, 16 januari 2014
 24. Smartengeld in Nederland te laag? uitzending Nieuwsuur 15-01-2014
 25. Hof 's-Hertogenbosch 030913 formules genoemd in Verkeersrecht 2012-3 onvoldoende uitgekristalliseerd
 26. Hof Amsterdam 020713 Quality Adjusted Life Year (Qaly) methode niet van toepassing bij smartengeld
 27. Alles, een beetje of niets. - P. Sieswerda
 28. Gronden voor toewijsbaarheid smartengeld - Annike Dwars ; annotatie bij HR 29 juni 2012, LJN BW1519 op cassatieblog.nl
 29. Rb Arnhem 011210 smartengeld begroot op bedrag per dag: 10 vanwege verzet tegen schadeafwikkeling; € 5, vanwege psychische en fysieke schade
 30. Rb Utrecht 020610 vraagstelling voor neurologen ter bepaling bewustzijn bij comateuze patient,
 31. Smartengeld doet slachtoffers goed; proefschrift van José Mulder
 32. Rb A.dam 290709 beroepsfout advocaat verzuimt er op te wijzen dat vordering m.b.t. immaterieele schade tijdens leven dient te worden ingesteld
 33. Rb Utrecht 111109 rb stelt begroting schade vanwege smartengeld uit omdat arbeidsongeschiktheid nog onbekend is
 34. Vaststelling van Smartengeld, Proefschrift van G.J.M. Verburg:
 35. Smartengeld in Nederland lager dan in buurlanden
 36. Rb Arnhem 210207 € 3.000,- voorschot op smartengeld toewijsbaar
 37. Rb Middelburg 270906 rol verwerkingsproblematiek bij bepalen smartengeld?
 38. Rb Leeuwarden 270705 Smartengeld a.g.v. de noodzaak in (onrechtmatige) procedures verweer te voeren
 39. Rb R.dam 150206 ivm onduidelijkheid over arbeidsongeschiktheid omvang smart nog niet vast te stell
 40. Rechtbank Alkmaar, 240506 (wrongfull birth, geen vergoeding immateriële schade)

Deze website maakt gebruik van cookies