Zoeken

Inloggen

Smartengeld bij divers letsel

Meer artikelen...

 1. GHAMS 160419 schotwond in de linkerdij/bil, arteriële “spuiter” van het linker bovenbeen, zeer diverse schot en steekwonden 1 1/2 maand zkh, blijvende beperking linkervoet € 25.000
 2. GHAMS 160419 gebroken rib en heiligbeen, verbrijzeling darmbeen en wervels, dwarslaesie C6 en sensorisch C8 gescheurde lever, verwijderde galblaas, rechternier, twaalfvingerige darm, stoma, pacemaker, rolstoelgebonden € 130.000
 3. RBOVE 120319 smartengeld bij hersenletsel na arbeidsongeval; rekening houdend pre existentie (o.m. Parkinson) € 17.000,00
 4. RBMNE 300119 smartengeld € 25.000,00; ernstig aangezichtsletsel en gebitsletsel, stabiele C7 fractuur, crurisfractuur rechts en ischiadicus letsel linkerbeen
 5. RBMNE 071118 deelgeschil. smartengeld t.g.v. mislukte besnijdenis € 110.000, geindexeerde verrekening voorschotten
 6. RBMNE 110418 smartengeld fracturen rib, borstbeen, pols, scheuring ooglid verwonding gezicht en pijnsyndroom, voll. ao € 20.000,00 (gevorderd € 40.000,00)
 7. Rechtspraak.nl d.d. 080518 brandbom Velp smartengeld van € 225.000,- resp. € 150.000,-
 8. Rb Gelderland 211117 ongeval in 1996, ernstig schedelhersentrauma vijfjarig kind; bi 71%; € 65.000,00
 9. Rb Midden-Nederland 181017 beroepsfout mbt antibiotische regime; blijvende evenwichts- en rugklachten; € 65.000,00 smartengeld
 10. Rb Midden-Nederland 221117 operaties en complicaties na fout galblaasoperatie; verzoek € 50.000,00; € 30.000,00 toegewezen
 11. Rb Midden-Nederland 160817 ingrijpende cognitieve beperkingen tzv geheugen, oriëntatie en concentratie, pijn, vermoeidheid en psychische klachten; smartengeld € 20.000
 12. Rb Gelderland 110314 hersenkneuzing, nekletsel, diverse (aangezichts)fracturen; smartengeld € 32.000,00
 13. Rb Rotterdam 210317 Deelgeschil. € 200.000 smartengeld na overlijden door delay van 5 jaar bij tumor in de nier
 14. Hof Den Haag 070317 Verhoging toegekende smartengeld van € 750,00. Eis: € 10.000,00. Toegewezen: € 1.500,00
 15. Hof Den Haag 291116 onder dwang en dreiging bijwonen van get-zitting rabbinale rechtbank; ernstige aantasting van persoonlijke integriteit; smartengeld naar billijkheid vastgesteld op € 5.000
 16. Rb Midden-Nederland 140916 letsel met 26 operaties en 16% bi maakt actieve 75-jarige blijvend gehandicapt; € 45.000,00, leeftijd heeft geen invloed
 17. Hof Den Haag 060916 borstvergrotingen uitgevoerd in privékliniek door gynaecoloog, smartengeld in 3 zaken: € 750, € 1750, € 1500
 18. Rb Zeeland-West-Brabant 220415 smartengeld € 13.500,00 bij divers letsel, waaronder verlies milt
 19. Rb Zeeland-West-Brabant 220415 smartengeld € 2.500,00 bij diverse breuken, kneuzingen en wonden motorrijder
 20. Hof 's-Hertogenbosch 020615 fors hematoom, 3 dagen ziekenhuisopname, maand arbeidsongeschiktheid en fysiotherapie; € 1.500 smartengeld
 21. Rb Den Haag 101111 smartengeld tzv hersenschudding en migraineklachten min 69%; € 408,--
 22. Hof 's-Hertogenbosch 070415 rugklachten met uitstraling en psychische klachten € 3.500,00
 23. Smartengeld voor chronisch bewustelozen: een mythe of juist niet - scriptie van mw. R. Pranger
 24. Rb Noord-NL 160914 meerdere dagen hulpeloos op de grond gelegen; versneld in een verzorgingstehuis terecht gekomen; smartengeld € 500,00
 25. Rb Oost-Brabant 140714 klachten na fout bij galblaasoperatie; obv discussie in juridische wetenschap en praktijk, en gevolgen van medische fout € 20.000,-
 26. Rb Rotterdam 190314 mislukte borstoperaties; smartengeld € 750,-- toewijsbaar; bij blijvende, terugkerende klachten € 1.000,-- aan smartengeld toewijsbaar
 27. Rb Rotterdam 190314 mislukte borstoperaties door medisch onzorgvuldig handelen; smartengeld € 750,-- passend
 28. De Letselschade Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld per 01/01/2014
 29. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 smartengeld; 10% verhoging vanwege in literatuur gevoerde discussie; € 67.155,-
 30. Rb Amsterdam 131113 psychische problemen, verminderd gevoel in kaak, gevoelloosheid in voet, onmogelijkheid hakken te dragen en fantoompijnen; € 4.000,00
 31. Rb Rotterdam 250913 tepelnecrose na borstverkleinende ingreep; meerdere operaties en nog geen bevredigende reconstructie; smartengeld € 8.000,-
 32. Rb Oost-Nederland 290313 inmiddels acceptabel cosmetisch resultaat, gelet op in vier jaar tijd ondergane behandelingen is smartengeld € 750,00 redelijk
 33. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; aannemelijk dat eiser 1 slechts bij een chirurg een operatie had laten doen; smartengeld: € 750,00
 34. Hof 's-Gravenhage 271112 ernstig letsel strottenhoofd na bedrijfsongeval met slagboom, na complicaties overleden; smartengeld € 85.000,-
 35. Rb Utrecht 060213 comateuze situatie staat aan een aanspraak op smartengeld niet in de weg; € 100.000,00 bij volledige aansprakelijkheid
 36. Rb Arnhem 191212 letsel na duik in zwembad met laag water; smartengeld € 1.750,- ivm litteken voorhoofd
 37. Rb Rotterdam 200712 stemmingswisselingen, concentratie- en geheugen-stoornissen en chronische moeheid; € 25.000,-- + wettelijke rente vanaf 01-12-1998
 38. Rb Amsterdam 110412 verkeersongeval; hoofdpijn, concentratiestoornissen, vermoeidheid, coördinatie- en balansproblemen; weerslag op sociale en familiaire leven; smartengeld € 28.000
 39. Rb Arnhem 210911 26 jarige man met rug, heup en liesklachten secundair aan enkelletsel links en rechts 100% ao; smartengeld 37.000
 40. Hof 's-Hertogenbosch 090811 dystrofie, smartengeld 10000,00, geen schadevergoeding voor wijze van afwikkeling
 41. Rb Utrecht 230311 oordeel over smartengeld na onnodige proeflaparotomie; ontsierende littekens; € 17.500,00
 42. Rb Den Haag 040210 slagboomongeval met letsel aan strottehoofd en later overlijden; smartengeld € 85.000,00
 43. Rb Middelburg 240609 dystrofie, smartengeld € 36.302,00
 44. Smartengeld: hoofdpijn, duizeligheid, innerlijke gespannenheid en vergeetachtigheid; verminderde gehoor waardoor 16% bigp, epilepsie en medicijnen ter onderdrukking van epilepsie, € 12.000,00
 45. Hof Den Haag 290909 smartengeld vanwege ongevraagde, ongewilde sterilisatie € 10000,00 uteresruptuur € 25000,00, overwegingen m.b.t. vorderingsrecht echtgenoot en affectieschade
 46. Hof Arnhem 180809 gehoorschade cellist; smartengeld E 10.000,00
 47. Hof Arnhem 140709 motorrijder, divers letsel na val 55-58% bi; E 40.000,00
 48. Rb Alkmaar 220409 legionellebesmetting Westfriese flora; smartengeld € 5000,00
 49. Rb Zwolle 280508 smartengeld litteken bij mislukte chemische verwijdering tatoeage, € 2000,00
 50. Rb R'dam 120308 als maagzweer tot gebitsprothese heeft geleid dan E 10000,00 smartengeld
 51. Rb Zwolle 101104 ernstig hersenletsel; smartengeld vergoeding E 30000,00
 52. Rb Almelo 310107 agent mag nader bewijs ongevalsgevolgen leveren; smartengeld na mishandeling
 53. Rb Dordrecht 150807 hersenschudding, hoofdpijn, duizeligheid, nekklachten en gehoorschade;€ 7.500,-
 54. Rb Arnhem 080807 ass. € 10.000, eiser vordert € 30000,00 Rb acht € 4.000,- passend;
 55. Rb Zwolle 140207 smartengeld na chemische verwijdering tatoeage, slechts één behandeling. 100% succes gegarandeerd. Geen littekens
 56. Hof Arnhem 220507 verpl. consultatieburo verliest baby door tekortkomingen gynaecoloog en zkh
 57. Rb Arnhem 280307 trommelvliesperforatie met geringe restverschijnselen: € 5.000,- smartengeld
 58. Rb Den Bosch 110407 Divers ernstig letsel na poging tot moord; € 150.000,00
 59. Rb Arnhem 160307 politie-ambtenaar krijgt klap op hoofd; € 250,- immateriële schadevergoeding

Deze website maakt gebruik van cookies