Zoeken

Inloggen

Informed consent

Informed consent

Meer artikelen...

 1. RBMNE 240321 oogletsel na neusbijholteoperatie; wel schending informed consent; geen causaal verband; geen aantasting van de persoon idzv art 6:106 BW
 2. RBAMS 240920 vóór stamceltransplantatie is niet gemeld dat donor drager was van G6PD-deficiëntie; geen causaal verband tussen fout en gestelde schade
 3. RBROT 300920 geen schade agv schending informed consent tzv plaatsen volwassen nier bij 2 jarige
 4. RBGEL 110919 besluit tot operatie lege artis; deskundigenbericht tzv operatie, causaal verband dwarsleasie en schending informed consent; vraagstelling
 5. GHSHE 190520 al dan niet schending informed consent; stelling dat betrokkene (geheel) van operatie zou hebben afgezien onvoldoende onderbouwd
 6. RBAMS 250320 complicatie bij geen klachten gevende ganglion; i.c had niet gewezen hoeven te worden op risico's ingreep of andere behandelopties; geen waarschuwingsplicht voor risico's kleiner dan 1%
 7. GHAMS 280120 op operatiedag wordt operatieplan gewijzigd; knie-amputatie i.p.v. besproken bovenbeenamputatie; geen informed consent
 8. RBDHA 241018 Stuitligging. Informatieplicht geschonden m.b.t. keuze vaginale bevalling of keizersnede. Geen informed consent. Causaal verband met geboortetrauma aanwezig
 9. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; schending informed consent tzv risico's
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; schending informed consent
 11. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; geen schending informed consent
 12. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie, ook geen schending informed consent
 13. Rb Limburg 181017 baarmoederverwijdering; mede gelet op taalbarrière zonder correct informed consent geopereerd; gynaecoloog aansprakelijk
 14. Rb Amsterdam 240517 Risico op lekken blijkt uit toestemmingsform; verzuim wijzen op overige risico's onvoldoende onderbouwd
 15. Rb Zeeland-West-Brabant 090217 veel voorkomende complicatie na prostaatoperatie; Informatieplicht, causaal verband en integriteitsschade.
 16. Rb Rotterdam 010217 Gehoor- en evenwichtsorgaan aangetast door bijwerking Gentamicine. Niet melden zeer zeldzame bijwerking is geen beroepsfout. Geen toepassing omkeringsregel.
 17. Hof Den Bosch 310117 informed consent voor nemen biopt ontbreekt. Biopt staat echter niet in oorzakelijk verband tot CVA
 18. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; geen aansprakelijkheid vanwege informed consent
 19. Hof Amsterdam 131015 scheur wervelslagader bij nekmanipulatie door manueel therapeut; schending informed consent; voorshands bewezen dat slachtoffer van behandeling zou hebben afgezien
 20. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout, wel schending informed consent en verlies kans
 21. Hof 's-Hertogenbosch 061015 dystrofie na duimoperatie, arts hoeft niet te waarschuwen voor zeer kleine kans (1 op 100) op dystrofie
 22. Hof Amsterdam 240315 borstreconstructie; onvoldoende gesteld om aan te nemen dat patient niet voor deze operatie had gekozen; geen schending informed consent
 23. Hof Amsterdam 021214 ontlastingsincontinentie na twee darmoperaties; tav zonder toestemming verrichten ingreep; nadere toelichting deskundige nodig mbt causaal verband schade en ingreep
 24. Rb Noord-Holland 150415 rb verleent verlof voor hoger beroep tegen beschikking deelgeschil tzv informed consent
 25. Rb Oost-Brabant 190215 preventieve borstverwijdering vanwege mastopathie verlost verzoekster niet van de pijn; geen schending informed consent
 26. Hof 's-Hertogenbosch 251114 lekkende PIP-borstimplantaten; geen schending informed consent
 27. Rb Midden-NL 180913 schending informatieplicht, maar geen causaal verband met schade; wel immateriele schade door aantasting van de persoon
 28. Rb Oost-Brabant 230414 niet vastgesteld dat patiënte van operatie had afgezien als zij de risico's wist; mogelijk enige schade door onthouding keuzemogelijkheid
 29. Rb Limburg 050214 informed consent; situatie zonder fout is de situatie dat patiënt penisoperatie niet zou hebben laten uitvoeren
 30. Rb Oost-Brabant 061213 zenuw doorgesneden bij lymfeklieroperatie; verhouding oordeel CTG tov oordeel Klachtencommissie; geen schending informed consent
 31. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 32. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 33. Rb Rotterdam 230113 gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 34. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; geen causaal verband tussen beweerde schending informatieplicht en schade
 35. Hof 's-Gravenhage 220113 verwijt dat arts niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan is onvoldoende - althans onvoldoende gemotiveerd - weersproken
 36. TROS Radar 14-01-2013: Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst
 37. Rb Zutphen 060711 verwijdering linkerlong tijdens proefthoracotomie; informed consent; bewijsopdracht zkh mbt mededeling aan en instemming van patient
 38. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 39. Rb Middelburg 130612 oogletsel na laserbehandeling; aansprakelijkheidsvraag, ondanks gegronde klacht bij klachtencommissie, te complex voor deelgeschil
 40. Rb Rotterdam 180412 perforatie slokdarm; toetsingskader gebrekkig informed consent tzv risico op slikklachten; volgt deskundigenbericht
 41. Rb Breda 020211 gebrekkig informed consent bij stamceltherapie; volgt schadevergoeding
 42. Rb A.dam 110810 gebreken in informed consent leiden niet tot schade aangezien betr. de operatie zowiezo zou hebben ondergaan
 43. Rb R. dam 241110 schade na borstvergrotende operaties; gyneacoloog die zich uitgaf voor chirurg dient alle schade te vergoeden
 44. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 45. HR 230410 problemen met informatieverstrekking rond bij heupoperatie ontstaan, onvermijdbaar, beenlengteverschil;
 46. Rb A.dam 111109 informed consent bij ooglidcorrectie; toetsingskader
 47. Rb A.adam 111109, informed consent bij correctie boven- en onder oogleden
 48. Hof Den Bosch 030209 gebreken in informed consent niet van belang; operatie was noodzakelijk
 49. Hof L.warden 140508 logesyndroom na knieoperatie, geen schade door gebrekkig informed consent, stelp
 50. Hof Leeuwarden 191207 omkeringsregel schending informatieverplichting t.a.v. exper. behandelingen
 51. Hoge Raad 290906 beoordelings kader bij tekortschietend informeren voorafgaand aan operatie

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies