Zoeken

Inloggen

Informed consent

Informed consent

Meer artikelen...

 1. RBDHA 241018 Stuitligging. Informatieplicht geschonden m.b.t. keuze vaginale bevalling of keizersnede. Geen informed consent. Causaal verband met geboortetrauma aanwezig
 2. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; schending informed consent tzv risico's
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; schending informed consent
 4. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; geen schending informed consent
 5. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie, ook geen schending informed consent
 6. Rb Limburg 181017 baarmoederverwijdering; mede gelet op taalbarrière zonder correct informed consent geopereerd; gynaecoloog aansprakelijk
 7. Rb Amsterdam 240517 Risico op lekken blijkt uit toestemmingsform; verzuim wijzen op overige risico's onvoldoende onderbouwd
 8. Rb Zeeland-West-Brabant 090217 veel voorkomende complicatie na prostaatoperatie; Informatieplicht, causaal verband en integriteitsschade.
 9. Rb Rotterdam 010217 Gehoor- en evenwichtsorgaan aangetast door bijwerking Gentamicine. Niet melden zeer zeldzame bijwerking is geen beroepsfout. Geen toepassing omkeringsregel.
 10. Hof Den Bosch 310117 informed consent voor nemen biopt ontbreekt. Biopt staat echter niet in oorzakelijk verband tot CVA
 11. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; geen aansprakelijkheid vanwege informed consent
 12. Hof Amsterdam 131015 scheur wervelslagader bij nekmanipulatie door manueel therapeut; schending informed consent; voorshands bewezen dat slachtoffer van behandeling zou hebben afgezien
 13. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout, wel schending informed consent en verlies kans
 14. Hof 's-Hertogenbosch 061015 dystrofie na duimoperatie, arts hoeft niet te waarschuwen voor zeer kleine kans (1 op 100) op dystrofie
 15. Hof Amsterdam 240315 borstreconstructie; onvoldoende gesteld om aan te nemen dat patient niet voor deze operatie had gekozen; geen schending informed consent
 16. Hof Amsterdam 021214 ontlastingsincontinentie na twee darmoperaties; tav zonder toestemming verrichten ingreep; nadere toelichting deskundige nodig mbt causaal verband schade en ingreep
 17. Rb Noord-Holland 150415 rb verleent verlof voor hoger beroep tegen beschikking deelgeschil tzv informed consent
 18. Rb Oost-Brabant 190215 preventieve borstverwijdering vanwege mastopathie verlost verzoekster niet van de pijn; geen schending informed consent
 19. Hof 's-Hertogenbosch 251114 lekkende PIP-borstimplantaten; geen schending informed consent
 20. Rb Midden-NL 180913 schending informatieplicht, maar geen causaal verband met schade; wel immateriele schade door aantasting van de persoon
 21. Rb Oost-Brabant 230414 niet vastgesteld dat patiënte van operatie had afgezien als zij de risico's wist; mogelijk enige schade door onthouding keuzemogelijkheid
 22. Rb Limburg 050214 informed consent; situatie zonder fout is de situatie dat patiënt penisoperatie niet zou hebben laten uitvoeren
 23. Rb Oost-Brabant 061213 zenuw doorgesneden bij lymfeklieroperatie; verhouding oordeel CTG tov oordeel Klachtencommissie; geen schending informed consent
 24. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 25. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 26. Rb Rotterdam 230113 gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 27. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; geen causaal verband tussen beweerde schending informatieplicht en schade
 28. Hof 's-Gravenhage 220113 verwijt dat arts niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan is onvoldoende - althans onvoldoende gemotiveerd - weersproken
 29. TROS Radar 14-01-2013: Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst
 30. Rb Zutphen 060711 verwijdering linkerlong tijdens proefthoracotomie; informed consent; bewijsopdracht zkh mbt mededeling aan en instemming van patient
 31. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 32. Rb Middelburg 130612 oogletsel na laserbehandeling; aansprakelijkheidsvraag, ondanks gegronde klacht bij klachtencommissie, te complex voor deelgeschil
 33. Rb Rotterdam 180412 perforatie slokdarm; toetsingskader gebrekkig informed consent tzv risico op slikklachten; volgt deskundigenbericht
 34. Rb Breda 020211 gebrekkig informed consent bij stamceltherapie; volgt schadevergoeding
 35. Rb A.dam 110810 gebreken in informed consent leiden niet tot schade aangezien betr. de operatie zowiezo zou hebben ondergaan
 36. Rb R. dam 241110 schade na borstvergrotende operaties; gyneacoloog die zich uitgaf voor chirurg dient alle schade te vergoeden
 37. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 38. HR 230410 problemen met informatieverstrekking rond bij heupoperatie ontstaan, onvermijdbaar, beenlengteverschil;
 39. Rb A.dam 111109 informed consent bij ooglidcorrectie; toetsingskader
 40. Rb A.adam 111109, informed consent bij correctie boven- en onder oogleden
 41. Hof Den Bosch 030209 gebreken in informed consent niet van belang; operatie was noodzakelijk
 42. Hof L.warden 140508 logesyndroom na knieoperatie, geen schade door gebrekkig informed consent, stelp
 43. Hof Leeuwarden 191207 omkeringsregel schending informatieverplichting t.a.v. exper. behandelingen
 44. Hoge Raad 290906 beoordelings kader bij tekortschietend informeren voorafgaand aan operatie

Deze website maakt gebruik van cookies