Zoeken

Inloggen

Medische expertise bij whiplash

Medische expertise bij whiplash

Meer artikelen...

 1. GHARL 250220 whiplash dierenarts; klachtenpatroon consequent en consistent; causaal verband bewezen; geen opzettelijke misleiding of aggravatie
 2. GHSHE 020419 Whiplash met twee ongevallen en vele deskundigenberichten. Comparitie om o.a. benoeming neuropsycholoog (naam en vragen) te bespreken
 3. RBGEL 290818 Whiplash. Beoordeling neuro-psychologische expertise; Verwijzing naar comparitie.
 4. RBGEL 030418 whiplash; dat medische eindtoestand nog niet bereikt is vormt geen reden om verzoek desk. ber. als prematuur af te wijzen
 5. RBGEL 190318 achteropaanrijding; verweer tegen gelijktijdige benoeming neuroloog en neuropsycholoog afgewezen
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 whiplash 13-jarige; onderzoek door neuroloog, neuropsycholoog, psychiater en revalidatie-arts
 7. Rb Noord-Holland 020616 neurologisch rapport 2011 onvoldoende voor oordeel over huidige klachten en beperkingen en causaal verband
 8. Rb Midden-Nederland 211216 Achteropaanrijding; geen reden af te wijken van oordeel neuroloog, neuropsycholoog en vza
 9. Hof 's-Hertogenbosch 200911 whiplash (ongeval 1994); benoeming psychiater na eenzijdige rapportages; vraagstelling conform IWMD
 10. Rb Midden-Nederland 070916 moeilijk objectiveerbaar letsel (whiplash), somatisatie en pre-existente ADHD; causaal verband aangenomen, expertise VA nodig voor beoordeling beperkingen
 11. Rb Oost-Brabant 100816 ook bij een AOV kunnen de beperkingen bij whiplash door een VA in kaart worden gebracht
 12. Rb Amsterdam 090616 Whiplashzaak, voorlopig getuigenverhoor ex-werkgever ziet niet op te bewijzen feiten die tot een beslissing van de zaak kunnen leiden
 13. Rb Rotterdam 281015 whiplash; geen zwaarwegende redenen om vervolgonderzoek door andere deskundige te laten verrichten
 14. Rb Overijssel 100615 whiplash stratenmaker/konijnenfokker: causaal verband tussen ongeval en klachten; terechte kritiek op FML VA; vraagstelling verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
 15. Hof 's-Hertogenbosch 160413 rapport verzekeringsarts voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zo ook het rapport van de arbeidsdeskundige
 16. Hof 's-Hertogenbosch 150610 whiplash, deskundigenbericht psychiater; deskundige acht neuropsychologisch en milieu-onderzoek wenselijk
 17. Rb Midden-NL 031214 verzoek getuigenverhoor tzv schade en (gezondheid en werk) situatie voor en na aanrijding, mede ter voorlichting expertiserend psychiater; toegewezen
 18. Hof 's-Hertogenbosch 120814 whiplash onderneemster; hof volgt oordeel arbeidsdeskundige die beperkingenprofiel door verzekeringsarts in dit geval niet nodig vindt
 19. Rb Gelderland 110314 whiplash; dienen beperkingen adhv plausibiliteitscriterium te worden vastgesteld
 20. Rb Noord-NL 060214 whiplash, rb gelast gecombineerde expertise door neuroloog en VA obv IWMD-vraagstelling met aanvullende vraag
 21. Rb Gelderland 121113 whiplash; mogelijk ook belang bij neuropsychologisch onderzoek als neuroloog dat niet noodzakelijk acht
 22. Hof 's-Hertogenbosch 120213 npo: geen geobjectiveerde cognitieve stoornissen; wel plausibele beperkingen
 23. Hof Leeuwarden 050213 VA bij beoordeling beperkingen niet gebonden aan eerder rapport neuroloog
 24. Whiplash en beperkingenvraag; Lessen uit de jurisprudentie in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid, mw. mr. A. Ales in Piv-Bulletin 2012, no 8
 25. Rb Almelo 180712 PTSS en whiplash na bedrijfsongeval, benoeming neuroloog en neuropsycholoog als deskundigen; vraagstelling iwmd
 26. Hof 's-Hertogenbosch 150512 hof volgt psychiatrisch deskundige; schade agv ernstige depressieve stoornis kan worden toegerekend
 27. Rb Arnhem 110412 whiplash; neuropsychologisch onderzoek aanvulling op IWMD vraagst. t.z.v. reële, niet ingebeelde, niet voorgewende, en niet overdreven klachten
 28. Rb Arnhem 070312 oog- en nekklachten; oordeel over neuropsychologisch deskundigenbericht, waarna opdracht aan verzekeringsarts
 29. Rb Amsterdam 151211 whiplash; na neurologisch en neuropsychologisch onderzoek volgt psychiatrisch en reumatologisch onderzoek; voorschot voor rekening ass.
 30. Rb Amsterdam 020212 afwijzing deskundigenbericht vza en ad-er
 31. Rb Amsterdam 261011 aanvullend onderzoek door vg alleen om door de neuroloog aangegeven beperkingen in belastbaarheids- en beperkingenpatroon weer te geven
 32. Rb Amsterdam 141211 deskundigenbericht biedt onvoldoende bewijs van beperkingen, claim terzake afgewezen,
 33. Rb Arnhem 301111 vraagstelling psychiatrische expertise na eerder neurologisch en neurposychologisch onderzoek
 34. Rb Amsterdam 140911 klachten reëel en niet overdreven, maar geen beperkingen aangetoond met neur. en psych. rapport; afwijzing benoeming vza en ad-er (2)
 35. Hof Amsterdam 221111 arts gaat bij het vaststellen van beperkingen teveel van eigen, en onvoldoende van oordeel neuroloog uit
 36. Rb Arnhem 090610 whiplash; aanrijding door een viertal agenten, rb gelast desk.bericht door neuroloog adhv IWMD vraagstelling;
 37. Hof 's-Hertogenbosch 111011 o.g.v. rapporten neurochirurg,neuroloog, reumatoloog en psychiater staat causaal verband nek- en hoofdpijnklachten vast; t.a.v. concentratiestoornissen is np onderzoek nodig
 38. Rb Arnhem 210911 Psychiater diagnosticeert aanpassingsstoornis veroorzaakt door een postwhiplashsyndroom, volgt benoeming neuroloog om PWS vast te stellen
 39. Rb Arnhem 210911 whiplash; verzoek te bepalen dat gezamenlijke psychiatrische expertise partijen als uitgangspunt dient afgewezen
 40. Rb Arnhem 060711 na neurologische en neurpsychologische expertise acht Rb psychiatrische expertise aangewezen;vraagstelling
 41. Rb Utrecht 140109 whiplash; oordeel over neurologische en neuropsychologische rapportage; vraagstelling voor verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
 42. Rb Amsterdam 090611 na expertise neuroloog en psychiater volgt benoeming orthopeed, psychiater, neuro-psycholoog; vza en ad-er afgewezen want prematuur
 43. Hof Amsterdan 240511 vraagstelling voor psychiater bij postwhiplashsyndroom
 44. Hof Den Bosch 260411 whiplash, beoordeling expertiserapport, bestaan van klachten en causaal verband aangenomen; situatie zonder ongeval dient nader onderzocht te worden
 45. Rb Arnhem 230211 whiplash, rb gelast deskundigenbericht neuroloog en psychiater in bodemprocedure; kosten voor rekening eiser, iwmd-vraagstelling
 46. Rb Arnhem 260111 samenloop SMA (spinale musculaire atrofie) en whiplash, nadere vraagstelling aan deskundige
 47. Hof Den Bosch 161110 whiplash; oordeel over onderzoek neuroloog
 48. Rb A.dam 281010 partijen zijn gebonden aan rapport gezamenlijk ingeschakelde expert. oordeel over NVvN richtlijnen
 49. Hof Leeuwarden 261010 whiplash; diverse bezwaren tegen persoon en systematiek van beoordeling door verzekeringsgeneeskundige; ongegrond
 50. Rb Zwolle 230610 uit rapportage's Gerssen en Wokke blijkt geen causaal verband
 51. Hof L.warden 220610 Hof benoemt psychiater na uitgebreide revisie rapportages neuroloog Brunt en neuropsycholoog Brons
 52. Rb Arnhem 020610 whiplash, rb acht na orthopedische ook neurologische expertise aangewezen
 53. Rb Zwolle 140410 vraagstelling voor neuroloog, (IWMD) verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige,
 54. Rb Zwolle 140410 rb kiest neuroloog (Dellemijn) uit eigen register, nu partijen geen eensluidend voorstel hebben gedaan, neurpsycholoog alleen als neuroloog dat wenselijk acht
 55. Rb Zutphen 140410 whiplash, rb acht na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiatrisch oordeel nodig; kosten ten laste van aansprakelijke partij
 56. Hof Arnhem 080909 afwijzing gegrond op rapportage's van Van de Laar, Beijersbergen, Kemperman, Balder, Hoogstraten, Artoos en Geerlings
 57. Hof Den Bosch 061009 whiplash, Hof kan op basis van deskundigenbericht niet tot oordeel komen dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 58. Rb A.dam 230909 whiplash, verschil tussen klachten en aangenomen beperkingen (geen) leidt tot nadere vragen aan desk.
 59. Hoe subjectief kan objectief zijn? – Definitie WAD I/II1 van CBO-richtlijn is multi-interpretabel Drs. A.W.A. Elemans, verzekeringsarts
 60. Rb R.dam 100609 whiplash; richtlijnen NvN zijn geen rechtsregels
 61. Hof Den Bosch, 071008 whiplash, 0 % fi, omkeringsregel nvt, geen "stoornis" in door HR bedoelde zin,
 62. Delta v Prof. Dr. Castro reageert op de artikelen van mr. R. Meelker en mw. mr. S.C. van Veldhoven i
 63. Rb Arnhem 101208 Rechterlijk oordeel over rappor neuropsycholoog Verdonck, benoeming vza en ad-er
 64. Rb Arnhem 171208 Rb constateert dat partijen het eens zijn over Padt, maar benoemt vd Doel, iwmd-vra
 65. Hof Den Bosch 260808 indien over bestaan syndroom debat is dient te worden aangesloten bij consensus
 66. Rb Almelo 120908 verzoek neuropsycholoog, psychiater en revalidatiearts; rb volstaat met psychiater
 67. Rb A.dam 140808 whiplash; eiser vraagt om revalidatiearts, Rb benoemt neuroloog, aangevulde IWMD vra
 68. Lage snelheid, delta v vanuit juridisch gezichtspunt Mr. J.R. Meelker in Piv-bulletin 2008 5-6
 69. Whiplash en de nieuwe richtlijnen van de NVvN Mr. P.C. Knijp in Piv-bulletin 2008 5-6
 70. Rb Arnhem 210508 whiplash bij pre-existente musculaire atrofie; vraagst. naar ontwikkeling pre-ex
 71. Rb Zwolle 101104 Rechterlijk oordeel over neurposchologisch onderz. door dr. Brunt en dr.Van Zomeren
 72. Rb R'dam 060208 whiplash; rechterlijk oordeel over neurologische en psychiatrische expertise
 73. Hof Den Bosch 120208 whiplash; geen medische afwijkingen die klachten kunnen verklaren
 74. Hof A-dam 050707 whiplash, niet voldoende aan twee van de NVN-criteria; alternatief toestingskader
 75. HR 191007 oordeel over bezwaren tegen expertise van Professor Koetisier en Ad-er Van Brunschot
 76. Rb A'dam 290807 whiplash; neurologische- en arbeidsdeskundige expertise
 77. Rb Zwolle 170506 whiplash, waardering eenzijdige expertise, vraagstelling iwmd
 78. Rb Arnhem 31-01-07 deskundige constateert nog steeds nekklachten; foto's van nek gemaakt op 15-jarige leeftijd niet meer beschikbaar
 79. Rb Almelo 020305 vraagstelling bij verdenking van agravatie
 80. Rb. A'dam 131206 frontale aanrijding, whiplash? 2 neurologen voor voorlopig deskundigenonderzoek
 81. Rb Maastricht 221106 whiplash; vraagstelling deskundige; volstaat neuroloog of meerdere artsen?
 82. Rb Assen 300806 Geen psychiatrisch onderzoek bij whiplash; Rb acht zich voldoende voorgelicht
 83. Hof Arnhem, 270606 afwijzing deskundigenbericht door psychiater in whiplashzaak,(vooralsnog)
 84. Hof Den Bosch, 090506: (afwijzingen verzoek voorlopig deskundigenbericht,London)

Deze website maakt gebruik van cookies