Zoeken

Inloggen

Vraagstelling expertises

Vraagstelling expertises

Meer artikelen...

 1. RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige, vraagstelling AD
 2. GHAMS 131118 vraagstelling orthopeed bij schouderklachten al dan niet agv van het werk
 3. RBLIM 120619 hersenletsel na poging doodslag en getuige dubbele moord grootouders; benoeming klinisch psycholoog / neuropsycholoog; IMWD vraagstelling
 4. RBOBR 290519 cognitieve klachten; vraagstelling neuropsycholoog; aanpassing standaardvraagstelling NVN, want te beperkt
 5. RBOBR 121018 vraagstelling radioloog na gemiste fractuur 12e borstwervel
 6. RBROT 020317 Causaal verband tussen door werknemer verrichte laswerkzaamheden en longemfyseem; vraagstelling deskundige
 7. RBNHO 151118 deskundigenbericht na galblaasoperatie, vraagstelling en instructie tzv mogelijk horen betrokken arts
 8. GHARL 140818 benoeming neuroloog, psychiater en revalidatiearts; - aanvullende vraag tzv ontstaan en voortbestaan klachten
 9. RBGEL 030418 vraagstelling NPO terzake van aanwezig, reëel, niet ingebeeld, voorgewend of overdreven zijn van klachten, alsmede symptoomvaliditeit
 10. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 11. Rb Rotterdam 240118 auto ongeval; toewijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht neuropsycholoog naast neurologische expertise; vraagstelling neuropsycholoog
 12. Hof 's-Hertogenbosch 121217 rugklachten als gevolg van werkzaamheden; benoeming en vraagstelling orthopedisch chirurg
 13. Hof Den Haag 190917 vraagstelling neuroloog en orthopeed tzv causaal verband rugklachten en werkzaamheden; benoeming ba/klinisch arbeidsgeneeskundige afgewezen
 14. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 15. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; deskundigenbericht biomechanicus, orthopedische chirurg en toxicoloog gelast; vraagstelling
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 250717 voorshands bewezen dat ooroperaties niet lege artis zijn uitgevoerd; tegenbewijslevering dmv deskundigenbericht plastisch chirurg; vraagstelling
 17. Rb Noord-Nederland 280617 Aardbevingsschade; benoeming deskundigen mbt vaststelling schade; vraagstelling
 18. Rb Rotterdam 180417 Ongeval met halterstaaf in sportschool. IWMD-vraagstelling. Verzoek ass om causaliteitsvraag toe te voegen afgewezen. Benoeming deskundigen
 19. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 20. Rb Noord Holland 230317 Deelgeschil. verzoek aan deskunige om ook betrokken arts te horen in medische aansprakelijkheidszaak afgewezen;
 21. Rb Rotterdam 081216 hersenletsel; benoeming deskundige en vaststelling vraagstelling neuropsychologisch onderzoek
 22. Hof Amsterdam 060916 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; vraagstelling psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 23. Hof 's-Hertogenbosch 041016 rugklachten als gevolg van werkzaamheden? vraagstelling voor Arbeidsdeskundige, Orthopedisch Chirurg en Verzekeringsarts
 24. GEA Aruba 240816 Benoeming van een medisch deskundige en een arbeidsdeskundige; benoeming revalidatiearts vanwege beperkte beschikbaarheid verzekeringsartsen
 25. Hof 's-Hertogenbosch 090816 Ongeval in 1975, uitval in 2008; brief neuropsycholoog n.a.v. zonder overleg gestelde nadere vragen blijft buiten beschouwing
 26. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 010616 vraagstelling arbeidsdeskundige (naar Arubaans recht)
 27. Hof 's-Hertogenbosch 140715 delay bij caudasyndroom; vraagstelling en benoeming neurochirurg
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 110613 CTE schoonmaker bij chemieconcern; nav vastgestelde blootstelling aan schoonmaakmiddelen benoeming deskundige en vraagstelling
 29. Rb Midden-NL 230316 dwarslaesie na delay; verzoek voorlopig deskundigenbericht neurochirurg, vraagstelling
 30. Hof Arnhem-Leeuwarden 160216 discretionaire bevoegdheid rechter tzv vraagstelling; geen essentiele vormen verzuimd; geen doorbreking appelverbod
 31. Rb Gelderland 211015 CRPS pols; aanvullende vragen zijn ter zake dienend; rb benoemt orthopedisch chirurg
 32. Rb Amsterdam 230715 delay; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 33. Rb Gelderland 290715 CRPS pols na vertraging in behandeling breuk en niet plaatsen schroef; vraagstelling orthopedisch chirurg
 34. Rb Midden-NL 140715 meisje van 7 jaar loopt hersenletsel op in bouwmarkt; verzoek om aanvullende vragen aan kinderneuroloog vanwege pre-existente ADHD toegewezen
 35. Hof 's-Hertogenbosch 010915 ongeval met auto-ambulance; behoorlijke verzekering ex art. 7:611 BW; vraagstelling deskundige; moeilijkheden bij vinden deskundige
 36. Hof 's-Gravenhage 260303 blootstelling gevaarlijke stoffen; Unilever/Dikmans; vraagstelling tzv gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden
 37. Rb Amsterdam 160715 voorlopig deskundigenbericht; vraagstelling tzv medische professionele standaard huisarts; oordeel tzv normschending voor rechter
 38. Rb Amsterdam 140814 vragen voorlopig deskundigenbericht gynaecoloog; vragen tzv handelen in overeenstemming met medische standaard
 39. Rb Midden-NL 210813 RSI; vraagstelling deskundige tzv causaal verband klachten en werkzaamheden
 40. Hof 's-Hertogenbosch 081013 expertise orthopedisch chirurg en psychiater gelast; IWMD met extra vragen psychiater met oog op schadebeperkingsplicht
 41. Hof 's-Hertogenbosch 260515 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; benoeming deskundige; vraagstelling cardioloog
 42. Hof 's-Hertogenbosch 261113 AOV; obv deskundigenbericht neuroloog staat hand-armvibratiesyndroom hovenier vast; expertise VA en AD mbt mate arbeidsongeschiktheid
 43. Hof 's-Hertogenbosch 100215 behoorlijke verzekering ex art. 7:611; benoeming deskundige voor dekking pakketverzekering garage; vraagstelling
 44. Rb Midden-NL 210115 AOV psychologe; voorlopig deskundigenbericht psychiater gelast; vraagstelling psychiater aansluitend bij model eM-De-Be-eR
 45. Rb Midden-NL 280115 AOV fotograaf met klachten aan schouders, nek en armen; rb gelast deskundigenbericht revalidatiearts; vraagstelling
 46. Rb Oost-Brabant 300714 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor MOM-heupprothese; definitieve vragen en disclosure statement voor orthopedisch chirurg
 47. Rb Oost-Brabant 110414 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor MOM-heupprothese; conceptvragen en disclosure statement voor orthopedisch chirurg
 48. Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; vraagstelling oogarts
 49. Rb Gelderland 300714 borstkanker; vraagstelling oncoloog, radioloog
 50. Rb 's-Hertogenbosch 140710 letsel na verdoving; vraagstelling anesthesioloog, neuro(fysio)loog en neuroradioloog
 51. De vraagstelling aan medisch deskundigen in bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen: ‘time for a change!' door J. Faas, A. Akkermans, W. Bouwens en T. Schellart
 52. Hof 's-Hertogenbosch 080414 vraagstelling verzekeringsarts en arbeidsdeskundige mbt zelfwerkzaamheid
 53. Rb Oost-NL 300113 trapleuning raakt los; gebrekkige bout?; vraagstelling ingenieur tzv deskundigenbericht
 54. Rb Amsterdam 180913 KG; KLM dient zowel TCP blootstelling als de reactie van de piloot op die blootstelling te onderzoeken, eiser wordt in gelegenheid gesteld tot commentaar vraagstelling
 55. Rb Overijssel 280813 mishandeling; gebitsschade toegewezen na tandheelkundige expertise; vraagstelling tandarts
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 230713 peesschedeontsteking; aanvullende vragen deskundige nav ingebrachte rapporten schaderegelingsbureau; vraagstelling plastisch chirurg
 57. Rb Amsterdam 260613 eenzijdig opgesteld rapport gemotiveerd betwist; benoeming neurochirurgisch deskundige mbt cv; aanvulling op IWMD
 58. Hof Den Haag 210513 diep veneuze trombose; tekortschieten ha in onderzoeks- en informatieplicht; deskundigenbericht; vraagstelling huisarts
 59. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; vraagstelling orthopeed
 60. Hof Den Haag 260313 gelasting deskundigenbericht orthopeed, neuroloog en bedrijfsarts; vraagstellingen
 61. Hof 's-Hertogenbosch 090413 arbeidsongeval, blootstelling aan fosforovenslak (Casifos M75) bij laden bulkwagen; vraagstelling internist-toxicoloog
 62. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; deskundigenbericht mbt vraag of complicaties zich ook bij borstoperatie door plastisch chirurg zouden hebben voorgedaan
 63. Rb Rotterdam 230113 deskundigenbericht mbt vraag of complicaties zich ook bij borstoperatie door plastisch chirurg zouden hebben voorgedaan
 64. Rb Arnhem 121212 benauwdheid zwangere patiente; vraagstelling longarts
 65. Rb Utrecht 051212 gokverslaving als bijwerking geneesmiddel parkinson; benoeming deskundige; vraagstelling
 66. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; deskundigenbericht mbt causaal verband RSI en werkzaamheden
 67. Rb 's-Gravenhage 251012 borstamputatie; vraagstelling chirurg-oncoloog en neuroloog
 68. Rb Arnhem 110412 whiplash; neuropsychologisch onderzoek aanvulling op IWMD vraagstelling t.z.v. reële, niet ingebeelde, niet voorgewende, en niet overdreven klachten
 69. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; vragen voor deskundige ter bepaling kans herstel ivm proportionele aansprakelijkheid
 70. Rb Amsterdam 280312 whiplash; vraag aan deskundige of MRI scan zinvol is; niet in strijd met procesrecht
 71. Rb Arnhem 210312 vraagstelling terzake van coronairbypass operatie
 72. Rb Utrecht 060711 complicaties bij spoedsectio na ongeval; vraagstelling (model IWMD met aanvullingen) voor KNO-arts, longarts & anastehesioloog
 73. PIV-Bulletin 2011, 1 - Kanttekeningen bij de IWMD vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” van januari 2010 Drs. J. Lok
 74. Hof Den Bosch 270710 medisch deskundige dient zich naast de vragen van de IWMD tevens uit te laten over betekenis informatie uit persoonlijk onderzoek
 75. Rb A. dam 300108 vraagstelling conform IWMD-model bij RNA-sol gerelateerde beroepsziekte
 76. HR 220208 IWMD vraagstelling; deskundige niet bij uitstek geschikt voor oordeel over vraag 3
 77. Rb Arnhem 070307 vraagstelling m.b.t.1. rijvaardigheid bij morfinegebruik 2. vasculaire stoornis
 78. Rb Den Bosch 240205 OPS? Vraagstelling voor deskundigen.
 79. Rechtbank R.dam 020806 nieuw onderzoek na twee eerdere deskundigenberichten, nu adh van iwmd-vragen
 80. Rb R-dam 260406 vraagstelling voor epileptilogisch, neurologisch en psychiatrisch onderzoek
 81. IWMD vraagstelling in de praktijk; div uitspraken

Deze website maakt gebruik van cookies