Zoeken

Inloggen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Zie ook de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
Zie ook: productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. Proefschrift Lianne Wijntjes: Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? Het aanbieden van excuses in civiele procedures en medische tuchtprocedure
 2. PIV Bulletin 2021, afl. 1. J. De Clerck & S. Konning. Medische aansprakelijkheid en COVID-19
 3. NIVEL 220221 Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol
 4. KBS 010221 mw. mr. ChiChi de Haan; complexere zorg vereist regiebehandelaar
 5. RBNHO 070121 vooralsnog niet bewezen dat allergieveroorzakende massageolie is gebruikt; nader bewijs nodig, maar niet in deelgeschil
 6. Stichting Beer Impuls 101120 Mw. mr. Dominique van Grootveld (UvA) wint scriptieprijs met ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’
 7. RBAMS 230920 Afwijzing vordering tot vernietiging bindend advies Geschillencommissie Ziekenhuizen
 8. RBROT 300920 ouders 2-jarig kind pro-se niet ontvankelijk, zij hebben niet voor zichzelf een GBO afgesloten
 9. KUB 140920 Excuses aanbieden leidt niet automatisch tot juridische aansprakelijkheid
 10. NJB 150920 Coronaclaims in de (medische) zorg, mr. Ton Hartlief
 11. RBAMS 240620 geen aansprakelijkheid vanwege thermografische evaluatie suspect maligne microcalicificaties in mamma
 12. Cassatieblog 250620, mr. R. de Graaff, Over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
 13. HR 190620 plaatsen PIP-implantaat met industriële siliconen levert tekortkoming op, doch deze kan niet aan hulpverlener of ZKH worden toegerekend
 14. HR 190620 miragelplombe; gebruik 'state of art', hulpmiddel kan niet als tekortkoming worden aangemerkt; aan toepassing 6:77 BW wordt niet toegekomen
 15. VBK 080620, mr. S. Könning, Medische aansprakelijkheid in tijden van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
 16. RBMNE 040618 geneesmiddelenfabrikant heeft onrechtmatig gehandeld door niet te waarschuwen voor bijwerkingen van Seroxat voor jongeren
 17. RBOBR 171219 onder verzwaarde motiveringsplicht valt verplichting om toe te lichten wat van gynaecoloog mocht worden gevergd
 18. RBMNE 220819 Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie
 19. RBGEL 110919 afwijzing provisionele eis tot rectificatie van waarschuwingen voor onbewezen "behandeling" van Q-koortspatiënten
 20. GHDHA 110619 aansprakelijkheid arbodienst voor tekortkomingen bij re-integratie van wn-er waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd; beroep op exoneratie deels gehonoreerd
 21. RBNNE 270219 Schending zorgplicht bedrijfsarts; onvoldoende vinger aan de pols; aansprakelijkheid voor loonsanctie; exoneratie faalt
 22. Fonds Slachtofferhulp 160119 Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid
 23. RBAMS 061218 caudasyndroom na niet onderkende hernia; geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing of pushen naar OCA (inmiddels failliet)
 24. GHDHA 270218 geen causaal verband tussen beëindiging aovk en onjuist advies bedrijfsarts
 25. HvJ 210617 beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; geen causaal verband tussen gebruik middel en afwijkingen zoon
 27. Rb Midden-Nederland 131217 aansprakelijkheid arbo-arts voor fout bij behandeling burn-out; schade bestaande uit salaris, vakantiegeld, transitievergoeding en vakantiedagen, re-integratiekosten
 28. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 29. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 30. Rb Den Haag 230117 geen aansprakelijkheid ANWB voor schade door operatie in Griekenland na weigering repatriëring
 31. Hof Den Bosch 310117 Twee medische fouten, geen aansprakelijkheid. Ten onrechte geen toediening antistolling na operatie, maar oorzakelijk verband CVA ontbreekt
 32. Rb Midden-Nederland 230714 Deelname aan medicijnonderzoek tegen hepatitus-B infectie; Geen onzorgvuldig handelen zorgaanbieder
 33. Rb Gelderland 231116 Slokdarmoperatie neonaat. Gehandeld conform professionele standaard?
 34. PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht door mr. J. De Clerck en mr. P. Klein Gunnewiek
 35. Hof Amsterdam 240516 ziekenhuis aansprakelijk voor val van trolley; kelderluikcriteria
 36. Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patiënt - Rijksoverheid.nl op 290616
 37. Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg - door Rijksoverheid.nl op 06-10-2015
 38. Rb Oost-Brabant 261114 niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips leidt tot amputatie onderbeen; € 15.000 voorschot
 39. Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid? door Tom van Malssen op 14 juli 2014
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; procedure voldeed aan eisen art. 6 EVRM
 41. Medische Aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties door mr. E. Lantinga in PIV 2013-6
 42. Het strafbare ziekenhuis: Over verdampende verantwoordelijkheden en risico-aansprakelijkheid in medische zaken - door prof. mr. T.M. Schalken
 43. Preadvies medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties - Smeehuijzen en Akkermans
 44. De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid - H. Uhlenbroek en M. Mooibroek in Medisch Contact 23/05/2013
 45. De uitspraak: Hoe lang blijft arts aansprakelijk voor schade aangeboren kind?
 46. Piv bulletin 2012 2: MRSA – Infectieziekten, deel II, J.H. Vijfhuizen
 47. Rb Rotterdam 110112 het is aan [eiser] om voldoende duidelijk te stellen welke specifieke verwijten hij Erasmus MC maakt
 48. Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade , 11 oktober 2011 Min. V,W&S
 49. Minder arrogantie, minder medische fouten; Brandpunt, september 2011
 50. Rb Utrecht 150611 arts geeft geen informatie over verdenking MS; verwijtbaar
 51. Vragen over een medisch letselschade fonds Minister Schippers in reactie op vragen van kamerlid Leijten Jan. 2011
 52. Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd.
 53. Steun voor plan onafhankelijk oordeel bij letselschade; Tubantia okt 2010
 54. Rb Zwolle 260510 fout bij reanimatie na acute hartstilstand; GGD aansprakelijk voor compartimentsyndroom na verkeerd aanleggen infuus
 55. Medische Missers slecht vergoed; artikel volkskrant maart 2010
 56. Rb Arnhem 200110 bijwerkingen Halcion;
 57. Zembla, Operatie stilzwijgen
 58. Arbeidsinspectie: Arts-assistenten werken te lang en rusten te weinig
 59. Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
 60. Antwoorden op kamervragen van Agema over het bericht dat ass voorkomen dat zh opdraaien v. blunders
 61. Rb Arnhem 250608 eiser stelt onvoldoende om aansprakelijkheid voor gebruik tegretol aan te nemen
 62. Rapport Almelo: IGZ heeft zorgen om veiligheid medische apparatuur Nederlandse ziekenhuizen
 63. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 64. Hof Den Bosch 080108 ercetieproblemen; uroloog/zkh aansprakelijk, bedrijfsarts niet aansprakelijk
 65. Onderhoud medische apparatuur ver onder de maat’
 66. Rb. Breda 060906 te hoge dosering leidt tot woedeaanval; toerekenbare tekortkoming en c.verband
 67. Hof Den Bosch 081105 Misser zonder gevolgen, annotatie bij door E.Lantinga
 68. Hof Arnhem 170106 Aansprakelijkheid bij bevolkingsonderzoek

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies