Zoeken

Inloggen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Zie ook de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
Zie ook: productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. PPS Bulletin oktober 2021 Bijwerking van een geneesmiddel: werd men wel afdoende gewaarschuwd? – E.J.P. Schothorst-Gransier en S. van Norden
 2. RBOBR 290721 Snede in wang kind bij spoedsectio; rb gaf in deelgeschil onjuiste invulling aan verzwaarde motiveringsplicht; zkh wel aansprakelijk
 3. GHARL 150621 geen schending waarschuwingsplicht door fabrikant Seroxat, overigens geen causaal verband (2)
 4. HR 091190 de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar mag worden verwacht
 5. Proefschrift Lianne Wijntjes: Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? Het aanbieden van excuses in civiele procedures en medische tuchtprocedure
 6. PIV Bulletin 2021, afl. 1. J. De Clerck & S. Konning. Medische aansprakelijkheid en COVID-19
 7. NIVEL 220221 Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol
 8. KBS 010221 mw. mr. ChiChi de Haan; complexere zorg vereist regiebehandelaar
 9. RBNHO 070121 vooralsnog niet bewezen dat allergieveroorzakende massageolie is gebruikt; nader bewijs nodig, maar niet in deelgeschil
 10. Stichting Beer Impuls 101120 Mw. mr. Dominique van Grootveld (UvA) wint scriptieprijs met ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’
 11. RBAMS 230920 Afwijzing vordering tot vernietiging bindend advies Geschillencommissie Ziekenhuizen
 12. RBROT 300920 ouders 2-jarig kind pro-se niet ontvankelijk, zij hebben niet voor zichzelf een GBO afgesloten
 13. KUB 140920 Excuses aanbieden leidt niet automatisch tot juridische aansprakelijkheid
 14. NJB 150920 Coronaclaims in de (medische) zorg, mr. Ton Hartlief
 15. RBAMS 240620 geen aansprakelijkheid vanwege thermografische evaluatie suspect maligne microcalicificaties in mamma
 16. Cassatieblog 250620, mr. R. de Graaff, Over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
 17. HR 190620 plaatsen PIP-implantaat met industriële siliconen levert tekortkoming op, doch deze kan niet aan hulpverlener of ZKH worden toegerekend
 18. HR 190620 miragelplombe; gebruik 'state of art', hulpmiddel kan niet als tekortkoming worden aangemerkt; aan toepassing 6:77 BW wordt niet toegekomen
 19. VBK 080620, mr. S. Könning, Medische aansprakelijkheid in tijden van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
 20. RBMNE 300518 geneesmiddelenfabrikant heeft onrechtmatig gehandeld door niet te waarschuwen voor bijwerkingen van Seroxat voor jongeren
 21. RBOBR 171219 onder verzwaarde motiveringsplicht valt verplichting om toe te lichten wat van gynaecoloog mocht worden gevergd
 22. RBMNE 220819 Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie
 23. RBGEL 110919 afwijzing provisionele eis tot rectificatie van waarschuwingen voor onbewezen "behandeling" van Q-koortspatiënten
 24. GHDHA 110619 aansprakelijkheid arbodienst voor tekortkomingen bij re-integratie van wn-er waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd; beroep op exoneratie deels gehonoreerd
 25. RBNNE 270219 Schending zorgplicht bedrijfsarts; onvoldoende vinger aan de pols; aansprakelijkheid voor loonsanctie; exoneratie faalt
 26. Fonds Slachtofferhulp 160119 Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid
 27. RBAMS 061218 caudasyndroom na niet onderkende hernia; geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing of pushen naar OCA (inmiddels failliet)
 28. GHDHA 270218 geen causaal verband tussen beëindiging aovk en onjuist advies bedrijfsarts
 29. HvJ 210617 beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 30. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; geen causaal verband tussen gebruik middel en afwijkingen zoon
 31. Rb Midden-Nederland 131217 aansprakelijkheid arbo-arts voor fout bij behandeling burn-out; schade bestaande uit salaris, vakantiegeld, transitievergoeding en vakantiedagen, re-integratiekosten
 32. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 33. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 34. Rb Den Haag 230117 geen aansprakelijkheid ANWB voor schade door operatie in Griekenland na weigering repatriëring
 35. Hof Den Bosch 310117 Twee medische fouten, geen aansprakelijkheid. Ten onrechte geen toediening antistolling na operatie, maar oorzakelijk verband CVA ontbreekt
 36. Rb Midden-Nederland 230714 Deelname aan medicijnonderzoek tegen hepatitus-B infectie; Geen onzorgvuldig handelen zorgaanbieder
 37. Rb Gelderland 231116 Slokdarmoperatie neonaat. Gehandeld conform professionele standaard?
 38. PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht door mr. J. De Clerck en mr. P. Klein Gunnewiek
 39. Hof Amsterdam 240516 ziekenhuis aansprakelijk voor val van trolley; kelderluikcriteria
 40. Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patiënt - Rijksoverheid.nl op 290616
 41. Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg - door Rijksoverheid.nl op 06-10-2015
 42. Rb Oost-Brabant 261114 niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips leidt tot amputatie onderbeen; € 15.000 voorschot
 43. Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid? door Tom van Malssen op 14 juli 2014
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; procedure voldeed aan eisen art. 6 EVRM
 45. Medische Aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties door mr. E. Lantinga in PIV 2013-6
 46. Het strafbare ziekenhuis: Over verdampende verantwoordelijkheden en risico-aansprakelijkheid in medische zaken - door prof. mr. T.M. Schalken
 47. Preadvies medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties - Smeehuijzen en Akkermans
 48. De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid - H. Uhlenbroek en M. Mooibroek in Medisch Contact 23/05/2013
 49. De uitspraak: Hoe lang blijft arts aansprakelijk voor schade aangeboren kind?
 50. Piv bulletin 2012 2: MRSA – Infectieziekten, deel II, J.H. Vijfhuizen
 51. Rb Rotterdam 110112 het is aan [eiser] om voldoende duidelijk te stellen welke specifieke verwijten hij Erasmus MC maakt
 52. Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade , 11 oktober 2011 Min. V,W&S
 53. Minder arrogantie, minder medische fouten; Brandpunt, september 2011
 54. Rb Utrecht 150611 arts geeft geen informatie over verdenking MS; verwijtbaar
 55. Vragen over een medisch letselschade fonds Minister Schippers in reactie op vragen van kamerlid Leijten Jan. 2011
 56. Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd.
 57. Steun voor plan onafhankelijk oordeel bij letselschade; Tubantia okt 2010
 58. Rb Zwolle 260510 fout bij reanimatie na acute hartstilstand; GGD aansprakelijk voor compartimentsyndroom na verkeerd aanleggen infuus
 59. Medische Missers slecht vergoed; artikel volkskrant maart 2010
 60. Rb Arnhem 200110 bijwerkingen Halcion;
 61. Zembla, Operatie stilzwijgen
 62. Arbeidsinspectie: Arts-assistenten werken te lang en rusten te weinig
 63. Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
 64. Antwoorden op kamervragen van Agema over het bericht dat ass voorkomen dat zh opdraaien v. blunders
 65. Rb Arnhem 250608 eiser stelt onvoldoende om aansprakelijkheid voor gebruik tegretol aan te nemen
 66. Rapport Almelo: IGZ heeft zorgen om veiligheid medische apparatuur Nederlandse ziekenhuizen
 67. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 68. Hof Den Bosch 080108 ercetieproblemen; uroloog/zkh aansprakelijk, bedrijfsarts niet aansprakelijk
 69. Onderhoud medische apparatuur ver onder de maat’
 70. Rb. Breda 060906 te hoge dosering leidt tot woedeaanval; toerekenbare tekortkoming en c.verband
 71. Hof Den Bosch 081105 Misser zonder gevolgen, annotatie bij door E.Lantinga
 72. Hof Arnhem 170106 Aansprakelijkheid bij bevolkingsonderzoek

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies