Zoeken

Inloggen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Zie ook de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

Zie ook: productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. RBNNE 270219 Schending zorgplicht bedrijfsarts; onvoldoende vinger aan de pols; aansprakelijkheid voor loonsanctie; exoneratie faalt
 2. Fonds Slachtofferhulp 160119 Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid
 3. RBAMS 061218 caudasyndroom na niet onderkende hernia; geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing of pushen naar OCA (inmiddels failliet)
 4. GHDHA 270218 geen causaal verband tussen beëindiging aovk en onjuist advies bedrijfsarts
 5. HvJ 210617 beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; geen causaal verband tussen gebruik middel en afwijkingen zoon
 7. Rb Midden-Nederland 131217 aansprakelijkheid arbo-arts voor fout bij behandeling burn-out; schade bestaande uit salaris, vakantiegeld, transitievergoeding en vakantiedagen, re-integratiekosten
 8. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 9. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 10. Rb Den Haag 230117 geen aansprakelijkheid ANWB voor schade door operatie in Griekenland na weigering repatriëring
 11. Hof Den Bosch 310117 Twee medische fouten, geen aansprakelijkheid. Ten onrechte geen toediening antistolling na operatie, maar oorzakelijk verband CVA ontbreekt
 12. Rb Midden-Nederland 230714 Deelname aan medicijnonderzoek tegen hepatitus-B infectie; Geen onzorgvuldig handelen zorgaanbieder
 13. Rb Gelderland 231116 Slokdarmoperatie neonaat. Gehandeld conform professionele standaard?
 14. PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht door mr. J. De Clerck en mr. P. Klein Gunnewiek
 15. Hof Amsterdam 240516 ziekenhuis aansprakelijk voor val van trolley; kelderluikcriteria
 16. Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patiënt - Rijksoverheid.nl op 290616
 17. Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg - door Rijksoverheid.nl op 06-10-2015
 18. Rb Oost-Brabant 261114 niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips leidt tot amputatie onderbeen; € 15.000 voorschot
 19. Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid? door Tom van Malssen op 14 juli 2014
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; procedure voldeed aan eisen art. 6 EVRM
 21. Medische Aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties door mr. E. Lantinga in PIV 2013-6
 22. Het strafbare ziekenhuis: Over verdampende verantwoordelijkheden en risico-aansprakelijkheid in medische zaken - door prof. mr. T.M. Schalken
 23. Preadvies medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties - Smeehuijzen en Akkermans
 24. De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid - H. Uhlenbroek en M. Mooibroek in Medisch Contact 23/05/2013
 25. De uitspraak: Hoe lang blijft arts aansprakelijk voor schade aangeboren kind?
 26. Piv bulletin 2012 2: MRSA – Infectieziekten, deel II, J.H. Vijfhuizen
 27. Rb Rotterdam 110112 het is aan [eiser] om voldoende duidelijk te stellen welke specifieke verwijten hij Erasmus MC maakt
 28. Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade , 11 oktober 2011 Min. V,W&S
 29. Minder arrogantie, minder medische fouten; Brandpunt, september 2011
 30. Rb Utrecht 150611 arts geeft geen informatie over verdenking MS; verwijtbaar
 31. Vragen over een medisch letselschade fonds Minister Schippers in reactie op vragen van kamerlid Leijten Jan. 2011
 32. Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd.
 33. Steun voor plan onafhankelijk oordeel bij letselschade; Tubantia okt 2010
 34. Rb Zwolle 260510 fout bij reanimatie na acute hartstilstand; GGD aansprakelijk voor compartimentsyndroom na verkeerd aanleggen infuus
 35. Medische Missers slecht vergoed; artikel volkskrant maart 2010
 36. Rb Arnhem 200110 bijwerkingen Halcion;
 37. Zembla, Operatie stilzwijgen
 38. Arbeidsinspectie: Arts-assistenten werken te lang en rusten te weinig
 39. Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
 40. Antwoorden op kamervragen van Agema over het bericht dat ass voorkomen dat zh opdraaien v. blunders
 41. Rb Arnhem 250608 eiser stelt onvoldoende om aansprakelijkheid voor gebruik tegretol aan te nemen
 42. Rapport Almelo: IGZ heeft zorgen om veiligheid medische apparatuur Nederlandse ziekenhuizen
 43. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 44. Hof Den Bosch 080108 ercetieproblemen; uroloog/zkh aansprakelijk, bedrijfsarts niet aansprakelijk
 45. Onderhoud medische apparatuur ver onder de maat’
 46. Rb. Breda 060906 te hoge dosering leidt tot woedeaanval; toerekenbare tekortkoming en c.verband
 47. Hof Den Bosch 081105 Misser zonder gevolgen, annotatie bij door E.Lantinga
 48. Hof Arnhem 170106 Aansprakelijkheid bij bevolkingsonderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies