Zoeken

Inloggen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Medische aansprakelijkheid algemeen

Zie ook de Gedragscode Openheid medische incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)
Zie ook: productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. GHAMS 190422 geen schending informatieverplichting tzv beperkingen thermografie, geen vervanging voor reguliere screeningsmethoden
 2. GHSHE 050422 onvoldoende gesteld voor het oordeel dat Miragelplombe in juli 1992 niet (langer) “state of the art” was
 3. RBNHO 210222 (straf) rb kan, met deskundigen, niet vaststellen dat dissecties halswervelslagaders door cervicale manipulatie van chiropractor zijn veroorzaakt
 4. TGZRGRO 071221 geen rechtsplicht tot inzicht verschaffen in (ernstige) complicaties indien kans op complicaties geringer is dan 1%
 5. KNMG 301221 Geen informatie vereist over kans op complicaties geringer dan 1%
 6. PPS Bulletin oktober 2021 Bijwerking van een geneesmiddel: werd men wel afdoende gewaarschuwd? – E.J.P. Schothorst-Gransier en S. van Norden
 7. RBOBR 290721 Snede in wang kind bij spoedsectio; rb gaf in deelgeschil onjuiste invulling aan verzwaarde motiveringsplicht; zkh wel aansprakelijk
 8. GHARL 150621 geen schending waarschuwingsplicht door fabrikant Seroxat, overigens geen causaal verband (2)
 9. HR 091190 de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsbeoefenaar mag worden verwacht
 10. Proefschrift Lianne Wijntjes: Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? Het aanbieden van excuses in civiele procedures en medische tuchtprocedure
 11. PIV Bulletin 2021, afl. 1. J. De Clerck & S. Konning. Medische aansprakelijkheid en COVID-19
 12. NIVEL 220221 Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol
 13. KBS 010221 mw. mr. ChiChi de Haan; complexere zorg vereist regiebehandelaar
 14. RBNHO 070121 vooralsnog niet bewezen dat allergieveroorzakende massageolie is gebruikt; nader bewijs nodig, maar niet in deelgeschil
 15. Stichting Beer Impuls 101120 Mw. mr. Dominique van Grootveld (UvA) wint scriptieprijs met ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’
 16. RBAMS 230920 Afwijzing vordering tot vernietiging bindend advies Geschillencommissie Ziekenhuizen
 17. RBROT 300920 ouders 2-jarig kind pro-se niet ontvankelijk, zij hebben niet voor zichzelf een GBO afgesloten
 18. KUB 140920 Excuses aanbieden leidt niet automatisch tot juridische aansprakelijkheid
 19. NJB 150920 Coronaclaims in de (medische) zorg, mr. Ton Hartlief
 20. RBAMS 240620 geen aansprakelijkheid vanwege thermografische evaluatie suspect maligne microcalicificaties in mamma
 21. Cassatieblog 250620, mr. R. de Graaff, Over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
 22. HR 190620 plaatsen PIP-implantaat met industriële siliconen levert tekortkoming op, doch deze kan niet aan hulpverlener of ZKH worden toegerekend
 23. HR 190620 miragelplombe; gebruik 'state of art', hulpmiddel kan niet als tekortkoming worden aangemerkt; aan toepassing 6:77 BW wordt niet toegekomen
 24. VBK 080620, mr. S. Könning, Medische aansprakelijkheid in tijden van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
 25. RBMNE 300518 geneesmiddelenfabrikant heeft onrechtmatig gehandeld door niet te waarschuwen voor bijwerkingen van Seroxat voor jongeren
 26. RBOBR 171219 onder verzwaarde motiveringsplicht valt verplichting om toe te lichten wat van gynaecoloog mocht worden gevergd
 27. RBMNE 220819 Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie
 28. RBGEL 110919 afwijzing provisionele eis tot rectificatie van waarschuwingen voor onbewezen "behandeling" van Q-koortspatiënten
 29. GHDHA 110619 aansprakelijkheid arbodienst voor tekortkomingen bij re-integratie van wn-er waarvoor opdrachtgever loonsanctie kreeg opgelegd; beroep op exoneratie deels gehonoreerd
 30. RBNNE 270219 Schending zorgplicht bedrijfsarts; onvoldoende vinger aan de pols; aansprakelijkheid voor loonsanctie; exoneratie faalt
 31. Fonds Slachtofferhulp 160119 Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid
 32. RBAMS 061218 caudasyndroom na niet onderkende hernia; geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing of pushen naar OCA (inmiddels failliet)
 33. GHDHA 270218 geen causaal verband tussen beëindiging aovk en onjuist advies bedrijfsarts
 34. HvJ 210617 beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; geen causaal verband tussen gebruik middel en afwijkingen zoon
 36. Rb Midden-Nederland 131217 aansprakelijkheid arbo-arts voor fout bij behandeling burn-out; schade bestaande uit salaris, vakantiegeld, transitievergoeding en vakantiedagen, re-integratiekosten
 37. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 38. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 39. Rb Den Haag 230117 geen aansprakelijkheid ANWB voor schade door operatie in Griekenland na weigering repatriëring
 40. Hof Den Bosch 310117 Twee medische fouten, geen aansprakelijkheid. Ten onrechte geen toediening antistolling na operatie, maar oorzakelijk verband CVA ontbreekt
 41. Rb Midden-Nederland 230714 Deelname aan medicijnonderzoek tegen hepatitus-B infectie; Geen onzorgvuldig handelen zorgaanbieder
 42. Rb Gelderland 231116 Slokdarmoperatie neonaat. Gehandeld conform professionele standaard?
 43. PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht door mr. J. De Clerck en mr. P. Klein Gunnewiek
 44. Hof Amsterdam 240516 ziekenhuis aansprakelijk voor val van trolley; kelderluikcriteria
 45. Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patiënt - Rijksoverheid.nl op 290616
 46. Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg - door Rijksoverheid.nl op 06-10-2015
 47. Rb Oost-Brabant 261114 niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips leidt tot amputatie onderbeen; € 15.000 voorschot
 48. Informatieplicht of eigen verantwoordelijkheid? door Tom van Malssen op 14 juli 2014
 49. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; procedure voldeed aan eisen art. 6 EVRM
 50. Medische Aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties door mr. E. Lantinga in PIV 2013-6
 51. Het strafbare ziekenhuis: Over verdampende verantwoordelijkheden en risico-aansprakelijkheid in medische zaken - door prof. mr. T.M. Schalken
 52. Preadvies medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties - Smeehuijzen en Akkermans
 53. De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid - H. Uhlenbroek en M. Mooibroek in Medisch Contact 23/05/2013
 54. De uitspraak: Hoe lang blijft arts aansprakelijk voor schade aangeboren kind?
 55. Piv bulletin 2012 2: MRSA – Infectieziekten, deel II, J.H. Vijfhuizen
 56. Rb Rotterdam 110112 het is aan [eiser] om voldoende duidelijk te stellen welke specifieke verwijten hij Erasmus MC maakt
 57. Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade , 11 oktober 2011 Min. V,W&S
 58. Minder arrogantie, minder medische fouten; Brandpunt, september 2011
 59. Rb Utrecht 150611 arts geeft geen informatie over verdenking MS; verwijtbaar
 60. Vragen over een medisch letselschade fonds Minister Schippers in reactie op vragen van kamerlid Leijten Jan. 2011
 61. Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd.
 62. Steun voor plan onafhankelijk oordeel bij letselschade; Tubantia okt 2010
 63. Rb Zwolle 260510 fout bij reanimatie na acute hartstilstand; GGD aansprakelijk voor compartimentsyndroom na verkeerd aanleggen infuus
 64. Medische Missers slecht vergoed; artikel volkskrant maart 2010
 65. Rb Arnhem 200110 bijwerkingen Halcion;
 66. Zembla, Operatie stilzwijgen
 67. Arbeidsinspectie: Arts-assistenten werken te lang en rusten te weinig
 68. Hof L.warden 091208 MIP melding hoeft niet ingebracht te worden
 69. Antwoorden op kamervragen van Agema over het bericht dat ass voorkomen dat zh opdraaien v. blunders
 70. Rb Arnhem 250608 eiser stelt onvoldoende om aansprakelijkheid voor gebruik tegretol aan te nemen
 71. Rapport Almelo: IGZ heeft zorgen om veiligheid medische apparatuur Nederlandse ziekenhuizen
 72. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 73. Hof Den Bosch 080108 ercetieproblemen; uroloog/zkh aansprakelijk, bedrijfsarts niet aansprakelijk
 74. Onderhoud medische apparatuur ver onder de maat’
 75. Rb. Breda 060906 te hoge dosering leidt tot woedeaanval; toerekenbare tekortkoming en c.verband
 76. Hof Den Bosch 081105 Misser zonder gevolgen, annotatie bij door E.Lantinga
 77. Hof Arnhem 170106 Aansprakelijkheid bij bevolkingsonderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies