Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid in Deelgeschil

Aansprakelijkheid in Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. GHARL 190121 verlies pink kleuter op schoolplein; hoger beroep toegestaan, beslissing tzv materiële rechtsverhouding in zaak waarin bewijslevering nodig was tzv aansprakelijkheid (2)
 2. RBNHO 241220 Zware houten elementen vallen van pompwagen en op wn-er; wg-er heeft geen tijd voor verweer & zitting deelgeschil, toch aansprakelijk (2)
 3. RBDHA 231220 Eenzijdig ongeval; registratie voertuig in Polen; gewone verblijfplaats passagier niet in NL; Pools recht van toepassing (2)
 4. RBDHA 050121 deelgeschil prematuur, zonder concrete medische onderbouwing, en vooral ter inschatting van proceskansen ingesteld, geen kostenbegroting
 5. RBLIM 120820 suicide psychiatrisch patient; vordering in deelgeschil tzv onder instelling berustende bescheiden; afwijzing omdat niet van onderhandeling is gebleken (2)
 6. RBOBR 280720 eventuele eigen schuld zou de vergoedingsplicht kunnen verminderen maar heft aansprakelijkheid niet op; aansprakelijkheid toegewezen
 7. RBAMS 151216 te laat komende verloskundige; geen schade, geen aansprakelijkheid
 8. RBDHA 270120 verzoek vaststelling aansprakelijkheid in medische zaak afgewezen - nader onderzoek noodzakelijk
 9. RBROT 201219 kopstoot tijdens voetbalwedstrijd; aansprakelijkheid staat op grond van art. 161 Rv vast. Voorschot (deels) toewijsbaar;
 10. RBGEL 160719 Letsel na val in tuincentrum; toedracht is niet vast komen te staan, zodat aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld
 11. RBOBR 250619 Verkeersongeval op rotonde; verschil van mening over toedracht; deelgeschilprocedure leent zich niet voor nadere bewijsvoering
 12. RBDHA 080719 letsel na mishandeling; verz. heeft redelijk belang bij verklaring voor recht tzv aansprakelijkheid, ook na veroordeling door de strafrechter
 13. RBROT 290519 onduidelijkheid rond toedracht mogelijk arbeidsongeval, deelgeschil niet bedoeld om standpunt over aansprakelijkheid af te dwingen
 14. RBROT 100519 gestelde val van trap agv uitbreken trapleuning; zaak niet geschikt voor deelgeschil; geen ruimte voor nadere bewijsvoering
 15. RBAMS 181018 kind valt al dan niet over steigeronderdelen schildersbedrijf; toedracht niet komen vast te staan; niet-ontvankelijk
 16. RBAMS 030119 geen voldoende belang bij deelgeschil; hoogst haalbare is dat volledige schade wordt vergoed
 17. RBLIM 070618 leerling gooit flesje water tegen achterhoofd van surveillant; afwijzing vanwege noodzaak nadere bewijslevering
 18. RBLIM 080313 bodemprocedure ligt in de huidige stand van het debat tussen partijen voor de hand
 19. RBMNE 070318 verminderd huurgenot vanwege aanwezigheid asbest leent zich niet voor deelgeschil; overigens (nog) geen aantoonbare schade; afwijzing volgt
 20. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; onzorgvuldige behandeling; schending informed consent tzv risico's
 21. Rb Den Haag 120218 aansprakelijkheid ter zitting erkend; nadere bewijslevering nodig tzv vaststelling CV; verplichting tot verwijdering interne fraudemelding
 22. Rb Noord-Holland 210716 ongeval rechts inhalende motor en in tegengestelde richting rijdende fietser; reflexwerking 185 WVW; causale verdeling 50%; geen billijkheidscor.
 23. Rb Oost-Brabant 290118 ongeval inhalende scooter en slingerende fietser; reflexwerking 185 WVW
 24. Rb Midden-Nederland 131217 fietsongeval door uitwijkmanoeuvre; onvoldoende bewijs voor gevaarzetting geparkeerde auto's en/of onverhoeds oversteken voetganger
 25. Rb Den Haag 081117 wn-er valt na werktijd over zelf schoongemaakte vloer; geen uitoefening werkzaamheden; geen schending zorgplicht
 26. Hof Amsterdam 051217 handletsel wn-er door opensnijden pompoen; onduidelijkheid toedracht en overige omstandigheden; zaak leent zich niet voor deelgeschil
 27. Rb Overijssel 290817 deelgeschil; fietser valt over los op de weg liggende verkeerspaal; gemeente niet aansprakelijk
 28. Rb Amsterdam 231117 inhalende motorrijder botst op linksafslaande (parkerende) auto; 60% eigen schuld motorrijder
 29. Rb Noord-Nederland 090217 receptioniste hotel valt bij zwembadvloer; representatief schoeisel niet veilig; schending zorgplicht
 30. Rb Rotterdam 200917 patiënt op gesloten afdeling springt van balkon; schending zorgplicht
 31. Rb Rotterdam 031117 val kapitein in douchecabine van schip; op meerdere punten bewijslevering geïndiceerd; verzoek afgewezen
 32. Rb Gelderland 311017 deelgeschil; ongeval tussen vrachtwagen en fietser die van trottoir kwam; eigen schuld fietser onvoldoende onderbouwd; 100% aansprakelijk
 33. Rb Rotterdam 140417 ongeval stuurman binnenvaartschip, nadere bewijslevering nodig; leent zich niet voor deelgeschil
 34. Rb Den Haag 240717 ongeval met zaagmachine in tuin van peetoom; leent zich niet voor deelgeschil
 35. Rb. Gelderland 300517 onzorgvuldige behandeling hersentumor staat niet vast; deskundig medische opinie ontbreekt; onnodig ingesteld deelgeschil
 36. Rb Gelderland 160117 val fietser bij onoverzichtelijke situatie; nadere bewijsopdracht en getuigenverhoor noodzakelijk; volgt afwijzing
 37. Rb Rotterdam 160517 hond bijt in hand; deskundigenonderzoek afgewezen; verweerder had dit zelf tijdig, evt via voorlopig desk. bericht, kunnen opstarten
 38. Rb Midden-Nederland 191016 twee deelgeschillen; rugletsel vanwege niet verstrekken botversterkende medicatie bij langdurig prednison gebruik; 67% aansprakelijkheid zkh
 39. Hof 's-Hertogenbosch 160616 Geen doorbreking van het appelverbod na, vanwege afwezigheid op gang te trekken onderhandelingen, afgewezen deelgeschil
 40. Rb Oost-Brabant 100316 medepassagier geeft ruk aan stuur; precieze toedracht ongeval is niet komen vast te staan; voor nadere bewijslevering is in deelgeschil geen ruimte
 41. Rb Overijssel 270115 letsel scholier tijdens gymles met vliegende mat; nadere bewijslevering mbt toedracht nodig; vordering in deelgeschil afgewezen
 42. Rb Oost-Brabant 101115 val na duw? verzoeken van slachtoffer lenen zich niet voor behandeling in deelgeschil gelet op de bewijslevering
 43. Rb Gelderland 180215 gehuurde tillift valt op ingeleende zelfstandige; 6 partijen gedagvaard, 3x afgewezen, 2 x verwijzing naar kanton, 1 verstekveroordeling
 44. Rb Midden-NL 010715 val cateringmedewerker over ovenrek; geen ruimte voor bewijslevering in deelgeschil
 45. Rb Rotterdam 010515 schedelbasisfractuur wn-er na bedrijfsongeval met onbekende toedracht; wg-er aansprakelijk
 46. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 47. Rb Den Haag 030314 passagier zonder gordel bij verkeersongeval in Tanzania; geen overmacht ex 7:504 reisorganisatie; eigen schuld 40%, na billijkheidscorrectie 25%
 48. Rb Midden-NL 270214 na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger; aansprakelijkheid mbt eerste kind erkend, mbt tweede afgewezen
 49. Rb Gelderland 030214 aanrijding fietser met rechtsafslaande vrachtwagen; beroep op overmacht slaagt
 50. Rb Amsterdam 130214 onrustige patiënte valt van trolley op spoedeisende hulp; is aan groter risico blootgesteld dan verantwoord was; zkh aansprakelijk
 51. Rb Den Haag 190214 twee operaties ivm kin- en halslift uitgevoerd door huisarts; op tuchtrechtelijk klachtwaardige en civielrechtelijk onrechtmatige wijze
 52. Rb Amsterdam 140214 val sealmachine op voet wn-er; vanwege opstelling en gewicht geen huis- tuin- en keukenongeval; wg-er aansprakelijk
 53. Rb Oost-Brabant 180214 fietser geraakt door openslaand portier? blijkt onvoldoende uit getuigenverklaringen; geen aansprakelijkheid
 54. Rb Limburg 050214 informed consent; situatie zonder fout is de situatie dat patiënt penisoperatie niet zou hebben laten uitvoeren
 55. Rb Midden-NL 070114 wegbeheerder niet aansprakelijk voor val over 2 cm dikke houten afdekplaat op trottoir
 56. Rb Limburg 161213 val fietser tijdens afdaling; uit expertiserapport blijkt niet dat remmen fiets ondeugdelijk waren; geen aansprakelijkheid verkoper
 57. Rb Amsterdam 191213 aanrijding auto en wielrenner die door uitwijkmavoeuvre op verkeerde weghelft terecht komt; geen eigen schuld
 58. Rb Amsterdam 271113 toedracht ongeval snorfietser komt niet vast te staan; geen aansprakelijkheid
 59. Rb Oost-Brabant 061213 zenuw doorgesneden bij lymfeklieroperatie; verhouding oordeel CTG tov oordeel Klachtencommissie; geen schending informed consent
 60. Rb Oost-Brabant 021213 dwarsleasie na ongeval op glijbaan; te snel na voorganger starten is onzorgvuldig
 61. Rb Midden-NL 281113 verkeersongeval in USA, schending klachtplicht tov wg-er
 62. Rb Amsterdam 281113 malaria door donorbloed; 6:77, 6:173 en 6:162 BW afgewezen; mbt 6:185 BW is deskundigenbericht nodig
 63. Rb Gelderland 100913 aanrijding met vuilnisman die vanachter vuilniswagen de weg oversteekt; eigen schuld 50%, na correctie 30%
 64. Rb Gelderland 120813 mountainbiker aangereden op kruispunt; beoordeling overmacht en eigen schuld vereist nadere bewijslevering; afwijzing ex art. 1019z Rv
 65. Rb Gelderland 280613 mishandeling groepsleider probleemjongeren door ex-cliënt; geen bewuste roekeloosheid; zorgplicht geschonden
 66. Rb Gelderland 030613 supermarkt aansprakelijk voor val klant over pallet in looppad
 67. Rb Arnhem 020112 ongeval met onverwachts linksafslaande fietser; overmachtsverweeer reeds prijsgegeven; 50% eigen schuld, geen billijkheidscorrectie
 68. Rb Oost-Brabant 121113 beheerder natuurterrein aansprakelijk voor val in verborgen kuil; geen eigen schuld door overtreding algemene verbodsbepaling
 69. Rb Den Haag 160913 werknemer loopt letsel op door val plafondplaat; geen aansprakelijkheid gebruiker pand en/of wg-er ogv art. 7:658, 6:170 of 7:611 BW
 70. Rb Den Haag 060913 auto botst bij mistig weer tegen stilstaande aanhanger; geen gordel, voorruit niet ijsvrij en snelheid te hoog; eigen schuld 70%, na billijkheidscorr 50%
 71. Rb Den Haag 300913 val scooter agv van inparkerende auto, afgewezen: scooter kwam plotsklaps van stoep en reed tegen de rijrichting in
 72. Rb Midden-NL 301013 val wn-er over rolly in supermarkt; zorgplicht niet geschonden; geen aansprakelijkheid wg-er ogv art. 7:658 BW of 6:170 BW
 73. Rb Amsterdam 241013 val tijdens wielertocht; verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van toepassing; geen aansprakelijkheid
 74. Rb Rotterdam 181013 wg-er niet aansprakelijk voor val wn-er bij gladheid op openbare weg naar fietsenhok
 75. Rb Midden-Nederland 181013 dwarsleasie passagier; alcohol belangrijkste factor ontstaan ongeval; gordelkorting 25% , na billijkheidscorr. 15%
 76. Rb Overijssel 171013 val van trap door beweging kraan; onduidelijkheid toedracht a.g.v. niet inschakelen ai voor risico wg-er; wg-er aansprakelijk
 77. Rb Amsterdam 031013 oogletsel door golfbal; onrechtmatig wegens schending veiligheidsnormen golfsport
 78. Rb Limburg 260813 beklemming tussen container en heftruck, werkgever aansprakelijk
 79. Rb Midden-NL 310713 op de rug van een ander springen tijdens optreden rockband in een cafe; niet onrechtmatig
 80. Rb Midden-Nederland 140813 brommer rijdt 40 waar 30 mag, auto aan verkeerde kant weg; auto voor 90% aansprakelijk
 81. Rechtbank Midden-NL 070813 Plaquenil voorgeschreven zonder oogheelkundig onderzoek; omkeringsregel van toepassing; tegenbewijs geleverd
 82. Rb Amsterdam 220813 supermarkt niet aansprakelijk voor val over afwasmiddel; aanwezigheid schoonmakende wn-er is voldoende waarschuwing
 83. Rb Den Haag 300713 bestuurder die met bijzondere manoeuvre inrit wilde inrijden is ondanks aangeven richting aansprakelijk
 84. Rb Midden-NL 170713 eenzijdig verkeersongeval zzp-er; 7:611 BW nvt; aansprakelijkheid obv 6:248 BW vereist nader bewijs mbt bedrijfsauto
 85. Rb Den Haag 020513 val bij gladheid door sneeuw en ijs op parkeerterrein; geen onrechtmatig handelen eigenaresse voetpad
 86. Rb Den Haag 230713 tandartsenpraktijk aansprakelijk voor fouten bij plaatsing facings
 87. Rb Rotterdam 260613 geleende, onverzekerde auto ontploft; bestuurder heeft geen aanspraak op WAM-verzekeraar ogv na-risico
 88. Rb Noord-Holland 060613 val over sperziebonen; maatregelen supermarkt toereikend
 89. Rb Amsterdam 300513 aanrijding bromfietser en auto; beide verkeerslichten gelijktijdig op groen; auto aansprakelijk
 90. Rb Amsterdam 130613 achteropaanrijding in file; wijze waarop verzoeker reed niet verwijtbaar; geen eigen schuld
 91. Rb Midden-NL 050613 geen eigen schuld 12-jarige dochter voor ongeval met pony; eigenaar pony 100% aansprakelijk
 92. Rb Limburg 220513 3 gelijksoortige zaken over PIP-borstimplantaten; geen deelgeschil; bodemzaak
 93. Rb Den Haag 210513 gehoorbeschadiging na afsteken knalvuurwerk vanaf binnenplaats tijdens jaarwisseling; niet onrechtmatig; osvo
 94. Rb Rotterdam 290513 na descente oordeelt rb dat vorkheftruckchauffeur aansprakelijk is voor beklemming hand vrachtwagenchauffeur
 95. Rb Rotterdam 080513 PTSS na fysieke en verbale intimidatie bij Defensie; Staat aansprakelijk voor onrechtmatig handelen ondergeschikte
 96. Rb Den Haag 070513 ongeval na uitwijkmanoeuvre vanwege ladder op de weg; geen eigen schuld
 97. Rb Utrecht 290113 arbeidsongeval met roldeur; niet voldaan aan veiligheidsverplichting mbt gehuurd gebouw; wg-er aansprakelijk
 98. Rb Oost-Brabant 150113 zonder gordel meerijden met dronken bestuurder; 40% eigen schuld, verzoek voorschot afgewezen
 99. Rb Midden-NL 180413 jeugdinstelling aansprakelijk voor knieletsel sociotherapeut na trap patiënt; niet voldaan aan zorgplicht
 100. Rb Noord-NL 180313 onvoldoende bewijs toedracht ongeval met paaltje op fietsbrug
 101. Rb Middelburg 130213 verdraaiing knie door beweging pony; bezitter aansprakelijk, mogelijk eigen schuld
 102. Rb Oost-NL 210313 onvoldoende inspanning ter vaststelling identiteit aansprakelijke partij; afwijzing vordering op WBF
 103. Rb Limburg 140313 val na betreden perceel zonder veiligheidsschoeisel; wg-er heeft zorgplicht mbt toezicht niet geschonden
 104. Rb Noord-Holland 130313 ongeval quad die linksaf sloeg en links inhalende auto; aansprakelijkheid afgewezen
 105. Rb Den Haag 130213 ongeval liftmonteur bij hijsen opbouw lift; ondanks boeterapport arbeidsinspectie geen schending zorgplicht
 106. Rb Midden-Nederland 140313 val vuilnisman door gladheid; zorgplicht geschonden door geen gladheidsbestendig schoeisel te verstrekken
 107. Rb Den Haag 250213 scooterrijder rijdt in op omgewaaide boom; omgevallen boom maakt de weg als zodanig niet gebrekkig
 108. Rb Den Haag 121212 ongeval bromfietser; toedracht ongeval kan niet worden vastgesteld, geen omkering bewijslast
 109. Rb Utrecht 141212 vrijwilliger scouting valt van kabelbaan; scoutingvereniging aansprakelijk ogv 6:162 BW
 110. Rb Zutphen 040213 pleziertocht per paard en wagen; paard in draf, wagonette slaat om; eigenaar paard voor 100% aansprakelijk
 111. Rb Rotterdam 290113 werknemer geraakt door omvallende containers; onvoldoende toezicht en waarschuwing, zorgplicht geschonden
 112. Rb Utrecht 191212 slagboom daalt op scooter; zkh heeft onvoldoende gewaarschuwd dat de route via de slagboom niet geschikt is voor (brom)fietsers
 113. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 114. Rb Rotterdam 121212 tzv miltperforatie bij liposculptuur is niet voldoende aannemelijk geworden dat een medische fout is gemaakt
 115. Rb ´s-Gravenhage 121212 bakkerij niet aansprakelijk voor intern ongeval met broodkar
 116. Rb Arnhem 141212 werknemer valt van vrachtwagen; deelgeschil leent zich niet voor de meer complexe bewijslevering die van wg-er wordt verlangd
 117. Rb Groningen 111012 val bij achtervolging wanbetaler fietsenstalling; onvoldoende instructie; onvoldoende stellingname voor toelating tot levering tegenbewijs
 118. Rb Middelburg 130612 oogletsel na laserbehandeling; aansprakelijkheidsvraag, ondanks gegronde klacht bij klachtencommissie, te complex voor deelgeschil
 119. Rb Amsterdam 251012 auto stilzetten op rijbaan snelweg bij barrier vluchtstrook, uitstappen en op snelweg lopen is onrechtmatig
 120. Rb Utrecht 171012 fietser voor 75 % aansprakelijk voor aanrijding met voetganger (promilage 2,7) in onoverzichtelijke bocht
 121. Rb 's-Gravenhage 301012 aansprakelijkheidsvraag in loop van procedure geen discussiepunt meer; volledige aansprakelijkheid werkgever
 122. Rb 's-Gravenhage 160812 snorfiets aangemerkt als motorrijtuig; roekeloos gedrag snorfietser, geen aansprakelijkheid HTM en gemeente
 123. Rb Utrecht 230812 speedboat-ongeval tijdens bedrijfsuitje; schending zorgplicht; aansprakelijkheid ogv art. 7:658 en 7:611 BW
 124. Rb Utrecht 171012 ernstige hypertensie en herseninfarct na afslankmedicatie huisarts
 125. Rb Zutphen 151012 stoel in bankgebouw glijdt weg, bank hoefde er geen rekening mee te houden dat iemand van 120 kg in de stoel zou gaan zitten: osvo
 126. Rb Utrecht 101012 val van perron; NS niet aansprakelijk
 127. Rb Utrecht 121012 auto niet aansprakelijk jegens met te hoge snelheid door rood rijdende bromfiets
 128. Rb Utrecht 210312 inhalende motor geschept door auto uit uitrit; - 20% eigen schuld vanwege te hoge snelheid
 129. Rb 's-Gravenhage 120712 schending zorgplicht; tendinitis paprikasorteerder die gedurende 9 weken +/- 27 uur per week werkte
 130. Rb Breda 060812 3,3 meter brede laadschop rijdt in duisternis op openbare weg; geen eigen schuld slachtoffer vanwege voorzienbare schrikreactie
 131. Rb Amsterdam 101111 val in tram; afwijzing verzoek deelgeschil; vaststelling aansprakelijkheid vereist getuigenverhoren
 132. Rb Arnhem 300512 enkelletsel na val op bouwplaats; wg-er heeft aan zorgplicht voldaan indien platen van voldoende dikte aanwezig waren ter afdekking sparing
 133. Rb Rotterdam 210512 letsel beveiliger bij aanhouden winkeldief; geen schending zorgplicht werkgever
 134. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 135. Rb 's-Gravenhage 140512 hersenletsel na klap met schep door medeleerling; ouders aansprakelijk, school niet
 136. Rb Middelburg 121011 achterop aanrijding op snelweg met zeer langzaam rijdende en slecht verlichte auto; geen aansprakelijkheid
 137. Rb Roermond 250412 zenuwbeschadiging bij knieoperatie; zeldzame complicatie maakt nog geen medische fout, zkh niet aansprakelijk
 138. Rb 's-Hertogenbosch 080512 mogelijkheid dat ballen over de ballenvanger op hoofdhoogte over het voetpad zouden gaan en een aanwezige voetganger zouden raken voorzienbaar
 139. Rb 's-Gravenhage 120312 val van ladder; geen aansprakelijkheid wg-er; wel aansprakelijkheid aannemer; gevaarzetting door achterlaten ongeborgde ladder
 140. Rb Amsterdam 300312 verkeersongeval thuiszorgmedewerkster aangemerkt als ongeval tijdens woon-werkverkeer
 141. Rb 's-Hertogenbosch 180412 vinger tussen deur en raamkozijn; geen oordeel over aansprakelijkheid omdat geen inzicht is gegeven in de schade
 142. Rb 's-Gravenhage 210312 val van trap vanwege rondslingerende batterij; wg-er aansprakelijk, bestaan, aard en omvang schade moeten nader onderbouwd worden
 143. Rb 's-Gravenhage 060412 oogletsel door wegschietende stalen nagel; geen verplichting tot dragen veiligheidsbril, ondanks aanwijzing op de verpakking
 144. Rb 's-Hertogenbosch 060412 wn-er wordt door cameraman afgeleid bij onderhoud aan draaiende machine; werkgever aansprakelijk
 145. Rb Alkmaar 280711 bestuurder gestolen auto veroorzaakt ongeval en overlijdt, wam-verzekeraar niet, waarborgfonds wel aansprakelijk voor schade inzittende
 146. Rb 's-Gravenhage 080312 eigen schuld bij achteroprijding na te laat anticiperen op inparkeren; bewijslevering nodig
 147. Rb 's-Gravenhage 240112 ongeval in Frankrijk; beslissing kan niet voldoende bijdragen aan VSO, en er is nadere bewijslevering/deskundigen onderzoek nodig
 148. Rb Zutphen 290212 betonboorder valt over ijzervlechtwerk; was door opdrachtgever overgehaald om werk ondanks gevaar toch uit te voeren; werkgever aansprakelijk
 149. Rb Rotterdam 220212 gemeente voor 75 % aansprakelijk voor schade na val over stelconplaten op voetpad, 3 á 4 cm hoogte verschil; geen billijkheidscorrectie
 150. Rb Breda 060212 verplichting tot vergoeding van 90% schade na botsing met door benzinegebrek stilgevallen auto
 151. Rb Dordrecht 150212 aansprakelijkheid aangenomen voor delay in behandeling
 152. Rb 's-Hertogenbosch 080212 geen uitspraak over aansprakelijkheid ziekenhuis nav gemiste diagnose tzv tibiaplateaufractuur
 153. Rb Rotterdam 080212 motorfiets raakt spiegel auto bij rijden door file, voor beoordeling vergoedingsplicht staat onvoldoende vast
 154. Rb 's-Gravenhage 301111 elektrocutie door boren in kabel; nadere bewijslevering nodig; afgewezen
 155. Rb 's-Gravenhage 261111 verjaringsverweer faalt
 156. Rb Dordrecht 110112 weigerachtige WAM-verzekeraar is geen partij in procedure; volgt afwijzing
 157. Rb Breda 160112 aansprakelijkheid voor val in Jumbo winkel
 158. Rb 's-Hertogenbosch 201211 beoordeling aansprakelijkheid na val op terras niet geschikt voor deelgeschil mede ivm onduidelijkheid over toedracht
 159. Rb Rotterdam 210711 schade als gevolg van scheefliggende stoeptegel, (hoogteverschil 4-5 cm) betekenis CROW normen
 160. Rb Rotterdam 141211 ongeval tijdens evacuatieoefening op schip; beoordeling aan de hand Kelderluikcriteria;
 161. Rb Dordrecht 081211 pallet schuift door en glijdt tegen hakken/voeten werkneemster, schending zorgplicht
 162. Rb Rotterdam 071211 bij lossen vallen twee bundels stalen staven op voet van verzoeker, zaak leent zich niet voor een deelgeschil
 163. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering terzake van arbeidsgerelateerde rugklachten strandt op verjaring; wel kostenveroordeling ten laste van werkgever
 164. Rb Arnhem 141111 deelnemer niet, organisator wél aansprakelijk voor aan toeschouwster overkomen ongeval bij mountainbikewedstrijd (2)
 165. Rb Haarlem 181011 val door sneeuw op laad en los complex; aansprakelijkheid afgewezen
 166. Rb 's-Gravenhage 200711 6:174 BW niet van toepassing bij val door kuil in grasveld naast voetpad; grasveld behoort niet tot de weg, ook overigens geen aansprakelijkheid
 167. Rb 's-Gravenhage, 281011 schade na gooien met bal; verzekerde is aansprakelijk, voor beoordeling rechtstreekse vordering ex 7:954 is bewijslevering nodig
 168. Rb Utrecht 100811 bewijsopdracht voor wg-er tzv hoe te handelen in geval van een roofoverval staat niet in de weg aan de ratio van de deelgeschilprocedure
 169. Rb 's-Hertogenbosch 201011 dodelijk ongeval off-the-road motorrijder na oversteken van ivm werkzaamheden gegraven geul; leent zich niet voor deelgeschil
 170. Rb Maastricht 230811 val op fietspad, 4 cm hoogteverschil met afwateringsgeul, schending 6:174 aangenomen, eiser mag, in deelgeschil, bewijzen dat hij moest uitwijken voor bromfiets
 171. Rb Zwolle 020911 door deskundige aangenomen grote waarschijnlijkheid voor onzorgvuldig handelen onvoldoende voor aansprakelijkheid ziekenhuis
 172. Rb Arnhem 290811 letsel glazenwasser na wegglijden ladder, aangesproken partij geeft aan niet te willen onderhandelen;,onvoldoende zicht op vso
 173. Rb Amsterdam 230611 brasserie huurt poort, poort valt om; brasserie aansprakelijk, verzoek om voorschot afgewezen; draagt niet bij aan VSO,
 174. Rb Maastricht 100811 verzoek mbt aansprakelijkheid na val tgv gladheid geen deelgeschil; geen onderhandeling en verweerder wenst tot in hoogste instantie te procederen
 175. Rb Haarlem 200711 geen oordeel over aansprakelijkheid werkgever ivm oogletsel; bewijslevering nodig en er is geen uitzicht op een vso; compensatie kosten
 176. Rb Breda 110711 stelplicht, bewijslast t.z.v. niet dragen gordel en causaal verband terzake met schade achterbankpassagiers; 10% eigen schuld, bewijslevering in deelgeschil
 177. Rb Amsterdam 260511 vrachtwagenchaffeur wordt aangereden door vorkheftruck op bedrijventerrein; volledige aansprakelijkheid ex 6:162 BW na billijkheidstoets
 178. Rb Dordrecht 060711 verpleger loopt letsel op door patient; geen onderhandelingen; nadere instructie vereist, investering in kosten, tijd en moeite te hoog;
 179. Rb 's Gravenhage 060711 voor deelgeschil over overmacht terzake van overstekende voetganger is nadere bewijslevering nodig
 180. Rb Arnhem 080611 II deelgeschil niet bedoeld om onwillige aansprakelijke partijen naar onderhandelingstafel te dwingen
 181. Rb Arnhem 080611 deelgeschil, aansprakelijkheid werkgever na val door dakplaat leent zich voor deelgeschil,kan i.c. echter niet voldoende bijdragen aan vso
 182. Rb 's-Hertogenbosch 140611 deelgeschil nav val van trailer, bewijsopdracht m.b.t. zorgplicht ìn deelgeschil
 183. Rb Maastricht 240511 geschil over medische aansprakelijkheid, informed consent en verjaring vereist bewijsopdracht, deskundigenbericht; volgt uitspraak: niet-ontvankelijk
 184. Rb Maastricht 190411 bedrijfsongeval; niet ontvankelijk want er is tussen partijen niet onderhandeld over aansprakelijkheid; afgedaan zonder mondelinge behandeling
 185. Rb Den Haag (kanton) 040511 aansprakelijkheid na arbeidsongeval, bijdrage beslissing aan vso weegt niet op tegen etc
 186. Rb Rotterdam 130411 vraag of tijdig is ingegrepen bij pre-oclusie, of sprake is van onjuist voorschrijven oogdruppels
 187. Rb Den Haag 300311 oordeel over (opstal)aansprakelijkheid verpleeghuis na val van plafondplaat nog niet mogelijk bij gebrek aan voldoende feitelijke gegeven
 188. Rb Rotterdam 230311 val bromfiets bij wegrijden na bijna-ongeval; hevige gemoedsbeweging die niet voor rekening van slachtoffer dient te komen
 189. Rb Utrecht 090211 delay bij subduraal hematoom; geen proportionele aansprakelijkheid, oordeel over diverse schadeposten; 24-uurs mantelzorg; verbouwing, aanpassing woning, smartengeld
 190. Rb Den Haag 110211 ongeval bij gladheid; aansprakelijkheid ic niet geschikt voor deelgeschil; feiten onduidelijk en aangesproken partij geeft aan tot in hoogste instantie te willen procederen
 191. Rb Den Haag 110211 aansprakelijkheid wegebeheerder ic niet geschikt voor deelgeschil; feiten onduidelijk en aangesproken partij geeft aan tot in hoogste instantie te willen procederen
 192. Rb Arnhem 070211 aangezien instructie (getuigenverhoren) vereist is wordt de investering in tijd, geld en moeite te hoog voor een deelgeschil,
 193. Rb Arnhem 100111 mountainbikewedstrijd; partijen hebben buitengerechtelijk niet onderzocht hoe zij dienen te gaan om tot een schaderegeling te komen
 194. Rb Breda 030111 beoordeling aansprakelijkheid voor bekkenfractuur na val uit bed door defect slotje onrustband;
 195. Rb Den Haag 221210 sterilisatie zonder instemming is onrechtmatig
 196. Rb Zutphen 021210 deelgeschil, pinkamputatie door fout bij behandeling
 197. Rb Maastricht 131210 mislukte operatie aan penis; verklaring voor recht toegewezen
 198. Rb Haarlem 231110 Verzoek vaststelling medische aansprakelijkheid afgewezen vanwege onvoldoende perspectief op buitengerechtelijke afwikkeling
 199. Rb Zutphen 221010 deelgeschil; geen eigen schuld passagier wegens meerijden met te hard rijdende bromfietsbestuurder
 200. Rb Den Haag 031010 WAM- verzekeraar 100% aansprakelijk voor schade linksafslaande fietser
 201. Rb R.dam 061010 thuiszorgmedewerkers valt door zolder,deelgeschil leent zich wél voor beslechting discussie over aansprakelijkheid, oordeel over rechtsbijstandkosten

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies