Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Meer artikelen...

 1. RBDHA 100120 val wielrijder tijdens toertocht; ondeugdelijkheid weg niet gebleken
 2. RBGEL 180919 val fietser over varkensruggetjes tussen fietsstrook en rijweg; onvoldoende beveiligingsmaatregelen, maar geen causaal verband
 3. GHARL 160719 fietser botst op paaltje op middengeleider na flauwe bocht; invloed CROW-normen; gemeente aansprakelijk, eventuele eigen schuld in schadestaatprocedure
 4. RBNHO 170419 Frontale botsing op fietspad; geen gebrekkig fietspad, geen OD provincie. Fietser had snelheid moeten aanpassen, rekening houdend met tegenliggers
 5. RBMNE 230119 val fietser op spoorwegovergang met aanrijhoek van 22 graden, Geen aansprakelijkheid van spoorweg- en wegbeheerder
 6. RBLIM 180718 wegbeheerder aansprakelijk voor dwarsleasie agv frontale botsing fietsers bij onoverzichtelijke situatie op te smal fietspad
 7. RBGEL 030718 val fietser; aansprakelijkheid voor schade door steigerbuis; toepassing omkeringsregel tzv te brede voeg; geen mogelijkheid (tegen)bewijs in deelgeschil
 8. Rb Overijssel 290817 deelgeschil; fietser valt over los op de weg liggende verkeerspaal; paal behoort niet meer tot weguitrusting; gemeente niet aansprakelijk
 9. Rb Den Haag 181017 fietser valt in opengebroken tramsporen tpv afgesloten fietsersoversteekplaats, invloed alcohol; gemeente niet aansprakelijk
 10. Rb Gelderland 160117 val fietser bij onoverzichtelijke situatie; nadere bewijsopdracht en getuigenverhoor noodzakelijk
 11. Rb Gelderland 180117 deelgeschil; fietser valt bij wegwerkzaamheden; foto's partijen geven verschillend beeld van situatie; nadere bewijslevering nodig
 12. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 071216 Val fietser over rood-wit paaltje op fietspad. Gemeente niet aansprakelijk
 13. Rb Overijssel 140217 Fietser rijdt tegen paaltje met uitsteeksel en scherpe randen. Gemeente aansprakelijk.
 14. Rb Midden-NL 200716 letsel na botsing fietser met verhoging met daarop paaltje; gemeente niet aansprakelijk
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 070616 Gemeente niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van val op glad fietspad, fietspad voldeed aan de daaraan in 2005 te stellen eisen
 16. Hof Den Haag 170516 wegbeheerder aansprakelijk voor val fietser door 5 meter lange scheur in wegdek
 17. Rb Overijssel 180416 ongeval racefietser met auto, zicht belemmerd door begroeiing berm; wegbeheerder voor 35% aansprakelijk
 18. Rb Rotterdam 111115 val fietser door trapper tegen grijs betonnen paaltje op fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 19. Rb Zeeland-West-Brabant 090715 dwarsleasie wielrenner die rijdend in peloton ten val komt bij einde van wegverbreding; gemeente niet aansprakelijk
 20. Rb Gelderland 090615 letsel wielrenner door val in bussluis; gemeente voor 50% aansprakelijk; na billijkheidscorrectie voor 75%
 21. Hof 's-Hertogenbosch 020615 spleet tussen weg en verharde berm; hoofdelijke aansprakelijkheid inhalende vrachtwagen (65%) en wegbeheerder (35%)
 22. Rb Overijssel 300315 dwarsleasie fietser na botsing met een in de berm geplaatst paaltje; wegbeheerder niet aansprakelijk
 23. Rb Overijssel 151214 aanrijding overstekende racefietser door auto; ook gemeente ogv hoog onkruid aansprakelijk gesteld
 24. Rb Alkmaar 250712 val bij hoogteverschil tussen klinkerstrook en asfalt 7,5 cm gemeente aansprakelijk
 25. Rb Den Haag 040614 wegbeheerder niet aansprakelijk voor letselschade agv fietsongeval op fietspad met scheur
 26. HR 090514 art. 81 lid 1 RO; gemeente niet aansprakelijk voor fietsongeval op gladde brug
 27. HR 040414 spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers? stelplicht en bewijslast
 28. Hof 's-Hertogenbosch 171213 val fietser door gat in wegdek; val bewezen met getuigenverklaringen; eigenaar weg aansprakelijk
 29. Hof 's-Hertogenbosch 280513 fietser glijdt uit op bevroren brug; waarschuwingsbord afdoende maatregel
 30. Rb Noord-NL 180313 onvoldoende bewijs toedracht ongeval met paaltje op fietsbrug
 31. Hof Arnhem-Leeuwarden 050313 val fietser door spleet naast wegdek; onvoldoende gesteld mbt gebrekkigheid weg
 32. Rb Alkmaar 051212 wielrenner rijdt tegen dwinger op (zeer)smal fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 33. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan
 34. Rb Arnhem 010812 val fietser op lager gelegen deel middenberm; bewijsopdracht mbt verwezenlijking van uit wegindeling voortvloeiend gevaar
 35. Rb Maastricht 230811 val op fietspad vanwege 4 cm hoogteverschil met afwateringsgeul, schending 6:174 aangenomen, eiser moet bewijzen dat hij moest uitwijken voor een passerende bromfiets
 36. Rb Arnhem 130411 bewijsopdrachten voor fietser en wegbeh. na val racefietser over door boomwortels opgedrukt fietspad
 37. Hof Den Haag 261010 fietser komt in aanraking met graffitispuiter; gemeente aansprakelijk
 38. Hof L.warden 290610 racefietser botst op paaltje op smal pad; wegbeheerder aansprakelijk
 39. Rb Assen 171208 drie racefietsers vlak achter elkaar op fietspad; de laatste raakt paaltje; afgewezen
 40. Wat is de rol van visuele aspecten bij het tot stand komen van enkelvoudige fietsongevallen?
 41. HR 191208 fietst komt ten val over richel in weg, omkeringsregel van toepassing
 42. Rb Breda 230408 gat in weg agv lekkage hoofdwaterleiding; gemeente niet aansprakelijk
 43. Rb Middelburg 020408 stenen op de weg; erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107 a BW
 44. Rb Almelo 090108 fietser valt op natte spoorwegovergang; laat vereiste oplettenheid na
 45. Rb Maastricht 191207 fietsongeval, botsing met paaltje; gevaarlijke situatie, onvold. waarschuwing
 46. Hof Den Bosch 250907 onvoldoende bewijs dat fietser gevallen is door richel; omkeringsregel nvt
 47. Hof Leeuwarden 081106 art 6:174 BW; uitholling/verdieping/gat: gebrek aan de weg?

Deze website maakt gebruik van cookies