Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Meer artikelen...

 1. RBLIM 180718 wegbeheerder aansprakelijk voor dwarsleasie agv frontale botsing fietsers bij onoverzichtelijke situatie op te smal fietspad
 2. RBGEL 030718 val fietser; aansprakelijkheid voor schade door steigerbuis; toepassing omkeringsregel tzv te brede voeg; geen mogelijkheid (tegen)bewijs in deelgeschil
 3. Rb Overijssel 290817 deelgeschil; fietser valt over los op de weg liggende verkeerspaal; paal behoort niet meer tot weguitrusting; gemeente niet aansprakelijk
 4. Rb Den Haag 181017 fietser valt in opengebroken tramsporen tpv afgesloten fietsersoversteekplaats, invloed alcohol; gemeente niet aansprakelijk
 5. Rb Gelderland 160117 val fietser bij onoverzichtelijke situatie; nadere bewijsopdracht en getuigenverhoor noodzakelijk
 6. Rb Gelderland 180117 deelgeschil; fietser valt bij wegwerkzaamheden; foto's partijen geven verschillend beeld van situatie; nadere bewijslevering nodig
 7. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 071216 Val fietser over rood-wit paaltje op fietspad. Gemeente niet aansprakelijk
 8. Rb Overijssel 140217 Fietser rijdt tegen paaltje met uitsteeksel en scherpe randen. Gemeente aansprakelijk.
 9. Rb Midden-NL 200716 letsel na botsing fietser met verhoging met daarop paaltje; gemeente niet aansprakelijk
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 070616 Gemeente niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van val op glad fietspad, fietspad voldeed aan de daaraan in 2005 te stellen eisen
 11. Hof Den Haag 170516 wegbeheerder aansprakelijk voor val fietser door 5 meter lange scheur in wegdek
 12. Rb Overijssel 180416 ongeval racefietser met auto, zicht belemmerd door begroeiing berm; wegbeheerder voor 35% aansprakelijk
 13. Rb Rotterdam 111115 val fietser door trapper tegen grijs betonnen paaltje op fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 14. Rb Zeeland-West-Brabant 090715 dwarsleasie wielrenner die rijdend in peloton ten val komt bij einde van wegverbreding; gemeente niet aansprakelijk
 15. Rb Gelderland 090615 letsel wielrenner door val in bussluis; gemeente voor 50% aansprakelijk; na billijkheidscorrectie voor 75%
 16. Hof 's-Hertogenbosch 020615 spleet tussen weg en verharde berm; hoofdelijke aansprakelijkheid inhalende vrachtwagen (65%) en wegbeheerder (35%)
 17. Rb Overijssel 300315 dwarsleasie fietser na botsing met een in de berm geplaatst paaltje; wegbeheerder niet aansprakelijk
 18. Rb Overijssel 151214 aanrijding overstekende racefietser door auto; ook gemeente ogv hoog onkruid aansprakelijk gesteld
 19. Rb Alkmaar 250712 val bij hoogteverschil tussen klinkerstrook en asfalt 7,5 cm gemeente aansprakelijk
 20. Rb Den Haag 040614 wegbeheerder niet aansprakelijk voor letselschade agv fietsongeval op fietspad met scheur
 21. HR 090514 art. 81 lid 1 RO; gemeente niet aansprakelijk voor fietsongeval op gladde brug
 22. HR 040414 spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers? stelplicht en bewijslast
 23. Hof 's-Hertogenbosch 171213 val fietser door gat in wegdek; val bewezen met getuigenverklaringen; eigenaar weg aansprakelijk
 24. Hof 's-Hertogenbosch 280513 fietser glijdt uit op bevroren brug; waarschuwingsbord afdoende maatregel
 25. Rb Noord-NL 180313 onvoldoende bewijs toedracht ongeval met paaltje op fietsbrug
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 050313 val fietser door spleet naast wegdek; onvoldoende gesteld mbt gebrekkigheid weg
 27. Rb Alkmaar 051212 wielrenner rijdt tegen dwinger op (zeer)smal fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 28. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan
 29. Rb Arnhem 010812 val fietser op lager gelegen deel middenberm; bewijsopdracht mbt verwezenlijking van uit wegindeling voortvloeiend gevaar
 30. Rb Maastricht 230811 val op fietspad vanwege 4 cm hoogteverschil met afwateringsgeul, schending 6:174 aangenomen, eiser moet bewijzen dat hij moest uitwijken voor een passerende bromfiets
 31. Rb Arnhem 130411 bewijsopdrachten voor fietser en wegbeh. na val racefietser over door boomwortels opgedrukt fietspad
 32. Hof Den Haag 261010 fietser komt in aanraking met graffitispuiter; gemeente aansprakelijk
 33. Hof L.warden 290610 racefietser botst op paaltje op smal pad; wegbeheerder aansprakelijk
 34. Rb Assen 171208 drie racefietsers vlak achter elkaar op fietspad; de laatste raakt paaltje; afgewezen
 35. Wat is de rol van visuele aspecten bij het tot stand komen van enkelvoudige fietsongevallen?
 36. HR 191208 fietst komt ten val over richel in weg, omkeringsregel van toepassing
 37. Rb Breda 230408 gat in weg agv lekkage hoofdwaterleiding; gemeente niet aansprakelijk
 38. Rb Middelburg 020408 stenen op de weg; erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107 a BW
 39. Rb Almelo 090108 fietser valt op natte spoorwegovergang; laat vereiste oplettenheid na
 40. Rb Maastricht 191207 fietsongeval, botsing met paaltje; gevaarlijke situatie, onvold. waarschuwing
 41. Hof Den Bosch 250907 onvoldoende bewijs dat fietser gevallen is door richel; omkeringsregel nvt
 42. Hof Leeuwarden 081106 art 6:174 BW; uitholling/verdieping/gat: gebrek aan de weg?

Deze website maakt gebruik van cookies