Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Aansprakelijkheid wegbeheerder bij fietsongevallen

Meer artikelen...

 1. RBOBR 240321 racefietser valt bij gleuf tussen betonplaten bij verkeersdrempel; invloed CROW-richtlijnen; gemeente niet aansprakelijk
 2. RBOBR 240221 provincie niet aansprakelijk voor val op gedeeltelijk met bladeren bedekt fietspad
 3. RBLIM 251120 dodelijk ongeval velomobilist met dwars over bospad geplaatste oude bruin-grijze lantaarnpaal; gemeente aansprakelijk
 4. RBZWB 011220 Gemeente voor 2/3 deel aansprakelijk voor val fietser over biggenruggen
 5. RBMNE 141020 geen aansprakelijkheid wegbeheerder voor val met fiets; van sleuf in wegdek en van val daardoor is niet gebleken
 6. RBOBR 141020 aannemer én gemeente aansprakelijk vanwege onjuiste bebording op fietspad, omkeringsregel van toepassing
 7. GHARL 290920 val elektrisch fietser vanwege groef met hoogteverschil tussen tegels; omkeringsregel van toepassing; gemeente aansprakelijk
 8. RBROT 100920 fiets ongeval met paaltje/poller. In gegeven omstandigheden was poller, alhoewel donker, voldoende zichtbaar
 9. GHSHE 110820 fietspad met oneffenheden door boomwortelopgroei; bromfietser rijdt tegen boom; geen gebrekkige opstal, gemeente niet aansprakelijk
 10. RBOBR 280720 gemeente aansprakelijk voor botsing fietser met te laag hangend verkeersbord op trottoir; toetsing aan uitvoeringsvoorschriften BABW
 11. RBNHO 040620 gemeente niet aansprakelijk; verkeerspaaltje en weginrichting voldoen aan de daaraan te stellen eisen
 12. RBOBR 010420 mountainbiker rijdt tegen paaltje op midden van fietspad; weginrichting ism CROW-richtlijnen; omkeringsregel van toepassing; geen ES
 13. RBMNE 250320 val fietser over uitritconstructie met trottoirkolk; strijd met ASVV; 80% eigen schuld, geen billijkheidscorrectie
 14. GHSHE 170320 Fietser raakt, al dan niet, RWS-band tussen rijweg en fietspad;schending CROW richtlijn
 15. RBDHA 100120 val wielrijder tijdens toertocht; ondeugdelijkheid weg niet gebleken
 16. RBGEL 180919 val fietser over varkensruggetjes tussen fietsstrook en rijweg; onvoldoende beveiligingsmaatregelen, maar geen causaal verband
 17. GHARL 160719 fietser botst op paaltje op middengeleider na flauwe bocht; invloed CROW-normen; gemeente aansprakelijk, eventuele eigen schuld in schadestaatprocedure
 18. RBNHO 170419 Frontale botsing op fietspad; geen gebrekkig fietspad, geen OD provincie. Fietser had snelheid moeten aanpassen, rekening houdend met tegenliggers
 19. RBMNE 230119 val fietser op spoorwegovergang met aanrijhoek van 22 graden, Geen aansprakelijkheid van spoorweg- en wegbeheerder
 20. RBLIM 180718 wegbeheerder aansprakelijk voor dwarsleasie agv frontale botsing fietsers bij onoverzichtelijke situatie op te smal fietspad
 21. RBGEL 030718 val fietser; aansprakelijkheid voor schade door steigerbuis; toepassing omkeringsregel tzv te brede voeg; geen mogelijkheid (tegen)bewijs in deelgeschil
 22. Rb Overijssel 290817 deelgeschil; fietser valt over los op de weg liggende verkeerspaal; paal behoort niet meer tot weguitrusting; gemeente niet aansprakelijk
 23. Rb Den Haag 181017 fietser valt in opengebroken tramsporen tpv afgesloten fietsersoversteekplaats, invloed alcohol; gemeente niet aansprakelijk
 24. Rb Gelderland 160117 val fietser bij onoverzichtelijke situatie; nadere bewijsopdracht en getuigenverhoor noodzakelijk
 25. Rb Gelderland 180117 deelgeschil; fietser valt bij wegwerkzaamheden; foto's partijen geven verschillend beeld van situatie; nadere bewijslevering nodig
 26. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 071216 Val fietser over rood-wit paaltje op fietspad. Gemeente niet aansprakelijk
 27. Rb Overijssel 140217 Fietser rijdt tegen paaltje met uitsteeksel en scherpe randen. Gemeente aansprakelijk.
 28. Rb Midden-NL 200716 letsel na botsing fietser met verhoging met daarop paaltje; gemeente niet aansprakelijk
 29. Hof Arnhem-Leeuwarden 070616 Gemeente niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van val op glad fietspad, fietspad voldeed aan de daaraan in 2005 te stellen eisen
 30. Hof Den Haag 170516 wegbeheerder aansprakelijk voor val fietser door 5 meter lange scheur in wegdek
 31. Rb Overijssel 180416 ongeval racefietser met auto, zicht belemmerd door begroeiing berm; wegbeheerder voor 35% aansprakelijk
 32. Rb Rotterdam 111115 val fietser door trapper tegen grijs betonnen paaltje op fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 33. Rb Zeeland-West-Brabant 090715 dwarsleasie wielrenner die rijdend in peloton ten val komt bij einde van wegverbreding; gemeente niet aansprakelijk
 34. Rb Gelderland 090615 letsel wielrenner door val in bussluis; gemeente voor 50% aansprakelijk; na billijkheidscorrectie voor 75%
 35. Hof 's-Hertogenbosch 020615 spleet tussen weg en verharde berm; hoofdelijke aansprakelijkheid inhalende vrachtwagen (65%) en wegbeheerder (35%)
 36. Rb Overijssel 300315 dwarsleasie fietser na botsing met een in de berm geplaatst paaltje; wegbeheerder niet aansprakelijk
 37. Rb Overijssel 151214 aanrijding overstekende racefietser door auto; ook gemeente ogv hoog onkruid aansprakelijk gesteld
 38. Rb Alkmaar 250712 val bij hoogteverschil tussen klinkerstrook en asfalt 7,5 cm gemeente aansprakelijk
 39. Rb Den Haag 040614 wegbeheerder niet aansprakelijk voor letselschade agv fietsongeval op fietspad met scheur
 40. HR 090514 art. 81 lid 1 RO; gemeente niet aansprakelijk voor fietsongeval op gladde brug
 41. HR 040414 spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers? stelplicht en bewijslast
 42. Hof 's-Hertogenbosch 171213 val fietser door gat in wegdek; val bewezen met getuigenverklaringen; eigenaar weg aansprakelijk
 43. Hof 's-Hertogenbosch 280513 fietser glijdt uit op bevroren brug; waarschuwingsbord afdoende maatregel
 44. Rb Noord-NL 180313 onvoldoende bewijs toedracht ongeval met paaltje op fietsbrug
 45. Hof Arnhem-Leeuwarden 050313 val fietser door spleet naast wegdek; onvoldoende gesteld mbt gebrekkigheid weg
 46. Rb Alkmaar 051212 wielrenner rijdt tegen dwinger op (zeer)smal fietspad; wegbeheerder niet aansprakelijk
 47. Rb 's-Hertogenbosch 230113 fietser valt; veroordelend verstekvonnis is in kracht van gewijsde gegaan
 48. Rb Arnhem 010812 val fietser op lager gelegen deel middenberm; bewijsopdracht mbt verwezenlijking van uit wegindeling voortvloeiend gevaar
 49. Rb Maastricht 230811 val op fietspad vanwege 4 cm hoogteverschil met afwateringsgeul, schending 6:174 aangenomen, eiser moet bewijzen dat hij moest uitwijken voor een passerende bromfiets
 50. Rb Arnhem 130411 bewijsopdrachten voor fietser en wegbeh. na val racefietser over door boomwortels opgedrukt fietspad
 51. Hof Den Haag 261010 fietser komt in aanraking met graffitispuiter; gemeente aansprakelijk
 52. Hof L.warden 290610 racefietser botst op paaltje op smal pad; wegbeheerder aansprakelijk
 53. Rb Assen 171208 drie racefietsers vlak achter elkaar op fietspad; de laatste raakt paaltje; afgewezen
 54. Wat is de rol van visuele aspecten bij het tot stand komen van enkelvoudige fietsongevallen?
 55. HR 191208 fietst komt ten val over richel in weg, omkeringsregel van toepassing
 56. Rb Breda 230408 gat in weg agv lekkage hoofdwaterleiding; gemeente niet aansprakelijk
 57. Rb Middelburg 020408 stenen op de weg; erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107 a BW
 58. Rb Almelo 090108 fietser valt op natte spoorwegovergang; laat vereiste oplettenheid na
 59. Rb Maastricht 191207 fietsongeval, botsing met paaltje; gevaarlijke situatie, onvold. waarschuwing
 60. Hof Den Bosch 250907 onvoldoende bewijs dat fietser gevallen is door richel; omkeringsregel nvt
 61. Hof Leeuwarden 081106 art 6:174 BW; uitholling/verdieping/gat: gebrek aan de weg?

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies