Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Meer artikelen...

 1. CRVB 201022 niet is komen vast te staan dat t.t.v. dienstverband sprake was van buitensporige werkomstandigheden (2)
 2. RBNNE 111022 PTSS en depressie machinist; PTSS kan door werk veroorzaakt zijn; niet kan worden geoordeeld dat (na)zorgplicht is geschonden (2)
 3. GHSHE 080922 afwijzing billijke vergoeding tzv werkbelasting verzorgende IG in WZC toewijzing vordering ex 7:658; samenhangende vordering
 4. RBNHO 250522 wg-er niet aansprakelijk; beoordeling relatie PTSS en begeleiding laatste levensfase cl woonvoorziening; geen toepassing omkeringsregel, geen schending zorgplicht
 5. RBNHO 200422 verband tussen psychische en fysieke klachten en werk niet aangetoond. Omkeringsregel n.v.t. vanwege multi-causale karakter klachten
 6. RBDHA 040522 Politie heeft aansprakelijkheid voor schade agv pestgedrag op goede gronden afgewezen; geen buitensporig karakter
 7. GHSHE 170322 bewijsopdracht wn-er tzv gestelde ziekmakende arbeidsomstandigheden bij fruitbedrijf
 8. GHDHA 071221 burnout; verband werkomstandigheden te onzeker voor toepassing omkeringsregel; geen schending zorgplicht
 9. RBNHO 070921 Veiligheidsregio aansprakelijk (mede) vanwege gebrekkige nazorg na incidenten
 10. RBNHO 140721 wg-er niet aansprakelijk voor schade wn-er agv burn-out en depressie
 11. RBMNE 150921 843a verzoek tzv intern onderzoek naar omgangsscultuur toegewezen, geanonimiseerd, en zonder verklaringen van personen (2)
 12. HR 180621 81 RO; AO door burn-out. geen schadevergoeding ogv. 7:611 BW of. 7:658 BW
 13. PHR 080121 PG Langemeijer, burnout; stelplicht en bewijslast 7:658 BW
 14. RBMNE 230920 Uitzendbureau en COA wél aansprakelijk voor burnout woonbegeleider noodopvang asielzoekers
 15. GHARL 280720 werkgever niet aansprakelijk voor psychisch letsel; onvoldoende concrete aanwijzingen voor te hoge werkdruk
 16. RBLIM 100720 PTSS bij politie-agent; aangemerkt als beroepsziekte; werkgever niet aansprakelijk voor schending zorgplicht tzv nazorg
 17. RBROT 030420 burn-out; geen omkeringsregel; verband gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker en te onbepaald; zorgplicht niet geschonden
 18. RBAMS 240120 psychische klachten a.g.v. overwerk bij senior wn'er van Uber; geen schending zorgplicht
 19. RBMNE 121218 machine-operator loopt psychisch letsel op bij confrontatie met en betrokkenheid bij verlies vingertopje collega; wg-er aansprakelijk
 20. GHSHE 190219 Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden
 21. GHSHE 131118 werkgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out
 22. GHSHE 301018 Psychisch letsel na onvoldoende invulling zorgplicht na beschuldiging sexuele intimidatie, arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 23. GHAMS 250918 docent heeft enige weken gewerkt op tijdstippen die niet cf advies arbo-arts waren; causaal verband met psychische klachten wn-er is niet komen vast te staan
 24. Hof 's-Hertogenbosch 101017 causaal verband tussen psychische klachten wn-er en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende onderbouwd
 25. Hof Amsterdam 040417 burnout door werkomstandigheden; geen toepassing omkeringsregel; wn-er toegelaten tot bewijs tzv klagen over overbelasting
 26. Rb Den Haag 310817 wg-er niet aansprakelijk voor recidiverende depressie wn-er; bijzondere kwetsbaarheid voor wg-er niet kenbaar
 27. Rb Rotterdam 080617 burn-outklachten; geen toepassing omkeringsregel; geen sprake van pestgedrag; voldoende maatregelen tzv werkdruk getroffen; afwijzing vordering
 28. Rb Limburg 120417 psychische klachten; wg-er niet aansprakelijk ook niet vanwege schending re-integratieverplichtingen
 29. Rb Amsterdam 120516 causaal verband tussen geestelijk letsel en ‘mobbing’/pesten wn-er staat onvoldoende vast; wg-er niet aansprakelijk
 30. Tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag - Rijksoverheid.nl op 270616
 31. Hof Amsterdam 050116 wg-er niet aansprakelijk voor psychische klachten en arbeidsongeschiktheid wn-er
 32. Hof 's-Hertogenbosch 190116 arbeidsconflict; schending van art 3 Arbowet tav psychosociale werkbelasting wn-er; toepassing omkeringsregel
 33. Rb Gelderland 241115 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; causaal verband psychische klachten en werkzaamheden nog niet bewezen, school heeft aan zorgplicht voldaan
 34. Rb Gelderland 040315 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; psychische klachten; tussenvonnis
 35. Rb Midden-NL 020915 psychische klachten wn-er; geen schending zorgplicht wg-er met betrekking tot werkdruk, arbeidsomstandigheden en re-integratie
 36. Rb Midden-NL 210115 wg-er aansprakelijk voor psychisch letsel wn-er na onterechte degradatie, ontslag en gebrekkige re-integratie; vergoeding inkomensschade over 4 jaar
 37. Rb Noord-Holland 241214 causaal verband tussen werkomstandigheden en burnout en hartklachten te onzeker en onbepaald
 38. Hof Den Haag 181114 wg-er niet aansprakelijk voor burn-out wn-er
 39. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er
 40. Hof 's-Hertogenbosch 290414 burn-out; door beroep op blokkeringsrecht mbt psychiatrisch deskundigenbericht heeft wn-er niet voldaan aan bewijslast; wg-er niet aansprakelijk
 41. Rb Noord-NL 250913 psychische klachten na mishandeling en bedreiging op het werk; geen schending zorgplicht
 42. Hof Den Haag, 230713 werknemer legt in tussenarrest Hof uitdrukkelijke genoemde stukken niet over; volgt afwijzing causaal verband
 43. Rb Amsterdam 190613 burn-out; zorgplicht UWV niet geschonden; geen aansprakelijkheid UWV ex art. 6:171 BW voor eventuele fouten extern re-integratiebedrijf
 44. Hof 's-Hertogenbosch 020413 burn-out administrateur; vraagstelling psychiatrische expertise
 45. CRvB 250313 schadevergoeding dutchbatter, niet vanwege omstandigheden rond uitzending, wel vanwege onvoldoende nazorg
 46. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; geen aansprakelijkheid wg-er voor psychische klachten
 47. Hof 's-Hertogenbosch 301012 slecht werkgeverschap rond onterecht gegeven oosv leidt tot psychische schade en verplichting tot vergoeding daarvan
 48. Rb Almelo 270612 dat psychische klachten werkgerelateerd zouden zijn, is niet gebleken; werkneemster heeft dat ook nimmer aangegeven; geen vergoeding
 49. Hof Amsterdam 200911 burn-out; wg-er niet aansprakelijk; niet geklaagd over onderbezetting; geen structureel overwerk; voor werkgever niet kenbaar
 50. Burn-out komt niet voor eigen risico - en ander leed
 51. Hof 's-Gravenhage 170112 oordeel over arbeidsongeschiktheid mede door in hoge mate conflictueuze werkomgeving
 52. Hof 's-Gravenhage 270911 burnout verpleegkundige, werkgever aansprakelijk
 53. Hof Den Bosch 260110 werkgever niet aansprakelijk voor psychische klachten door discriminerende en anderszins negatieve bejegening
 54. Hof Den Bosch 091110 burn out, 60 uur per week werken; werkgever aansprakelijk
 55. Rb R.dam 210710 psychisch letsel als gevolg van verdachtmaking aan adres van beheerder zwarte kas,
 56. Verpleegkundigen Ziek van de Zorg; Management Related Diseases (MRD)
 57. Rb Arnhem 180209, ptss vrachtwagenchauffeur na ernstig ongeval
 58. Hof A.dam 290909 ptss hoofdconducteur NS; gebrekkige nazorg; aansprakelijkheid 7:658 en 7:611,
 59. Hof Arnhem 070709 Van wg-er mocht (i.c.)pas worden verwacht dat zij maatregelen nam na intreding van klachten
 60. Rb A.dam 220909 art 7:658 ziet niet op zorgplicht tijdens reintegratie; ook geen schending goed werkgeverschap
 61. Uitspraak 41: moet de baas voorkomen dat de werknemer overbelast raakt? over Hof Den Bosch 250809, met commentaar van Yvonne Waterman en Evert Verhulp
 62. Hof Den Bosch 250809 burnout na structureel 20 uur per week overwerk; wg-er aansprakelijk
 63. Baas moet Burnout bij werknemers voorkomen
 64. Rb Maastricht 150709 wetenschap arboarts omtrent werkdruk wordt niet toegerekend aan werkgever
 65. Hof Den Haag 070709 burnout; onvoldoende aangevoerd om band met werk aan te nemen
 66. Hof Den Haag 260509 burnout; schending zorgplicht, hof gelast deskundigenbericht naar causaal verban
 67. Rb Dordrecht 250609 burnout verpleegkundige; geen schending zorgplicht
 68. Hof Arnhem 140409 onvoldoende grond voor aansprakelijkheid voor het gestelde psychisch letsel
 69. Rb Dordrecht 110609 artikel 7:658 BW; beroep op gezag van eerdere uitspraak in 6-681 procedure
 70. Rb Utrecht 200509 NS niet aansprakelijk voor psychische schade hoofdconducteur
 71. HR 050609 causaal verband tussen klachten en werkzaamheden onvoldoende aangetoond
 72. Hof L.warden 140409 Vordering vergoeding psychische schade op voet van 7-658 stuit niet af op 7-685
 73. HR 030409 art 81 RO, burnout, werkgever heeft voldaan aan zorgplicht
 74. Rb Dordrecht, kanton 230309 burnout agv werk, geen schending zorgplicht, ook niet bij reintegratie
 75. Eerste schadevergoeding na burn-out in onderwijs
 76. Hof Den Haag 180108 burn-out bij chauffeur/planner; dwangmatige persoonlijkheid als predispositie
 77. Meer bekend over militairen met psychische klachten
 78. Hof Arnhem 301007 arb.ongeschiktheid niet in rechtens relevante mate ontstaan door werkzaamheden
 79. Hof Den Bosch 150108 burn-out; wg-er is zorgplicht nagekomen, rekening houdend met persoon wn-er
 80. Stelplicht, bewijslast en kenbaarheid bij burn-out
 81. FNV haalt kwart miljoen voor burn-out patiënt binnen
 82. Rb Den Bosch, 050707 ptss na ongeval onvoldoende onderbouwd
 83. Hof Den Haag 270407 niet kan worden geconcludeerd dat de stress door de werksituatie is veroorzaakt
 84. Hoger beroep NS in zaak zieke Zwolse oud-hoofdconducteur
 85. Rb Utrecht 020507 PTSS bij hoofdconducteur; NS schendt zorgplicht, onvoldoende preventie en nazorg
 86. Rb Breda 040407 burnout “hoge” werkdruk qua aard en tijdstip feitelijk niet aannemelijk gemaakt
 87. Hof Den Haag 160207 stressklachten door werk ontstaan? wn moet feiten en omstandigheden stellen
 88. Rb Arnhem 070207 wn moet causaal verband tussen psychische schade en werkzaamh. stellen & bewijzen
 89. Rb Maastricht 131206 burn-out; wg-'er slaagt niet in leveren (tegen)bewijs;
 90. Rb Maastricht 230806 burn out, zorgplicht, deskundigenbericht; wg-'er toegelaten tot tegenbewijs
 91. Rb. Leeuwarden 121206 arbeidsomstandigheden veroorzaken vlgs eiser manifest worden schizofrenie
 92. Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever proefschirft Marlies Vegter

Deze website maakt gebruik van cookies