Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Meer artikelen...

 1. RBNHO 140721 wg-er niet aansprakelijk voor schade wn-er agv burn-out en depressie
 2. RBMNE 150921 843a verzoek tzv intern onderzoek naar omgangsscultuur toegewezen, geanonimiseerd, en zonder verklaringen van personen (2)
 3. HR 180621 81 RO; AO door burn-out. geen schadevergoeding ogv. 7:611 BW of. 7:658 BW
 4. PHR 080121 PG Langemeijer, burnout; stelplicht en bewijslast 7:658 BW
 5. RBMNE 230920 Uitzendbureau en COA wél aansprakelijk voor burnout woonbegeleider noodopvang asielzoekers
 6. GHARL 280720 werkgever niet aansprakelijk voor psychisch letsel; onvoldoende concrete aanwijzingen voor te hoge werkdruk
 7. RBLIM 100720 PTSS bij politie-agent; aangemerkt als beroepsziekte; werkgever niet aansprakelijk voor schending zorgplicht tzv nazorg
 8. RBROT 030420 burn-out; geen omkeringsregel; verband gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker en te onbepaald; zorgplicht niet geschonden
 9. RBAMS 240120 psychische klachten a.g.v. overwerk bij senior wn'er van Uber; geen schending zorgplicht
 10. RBMNE 121218 machine-operator loopt psychisch letsel op bij confrontatie met en betrokkenheid bij verlies vingertopje collega; wg-er aansprakelijk
 11. GHSHE 190219 Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden
 12. GHSHE 131118 werkgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out
 13. GHSHE 301018 Psychisch letsel na onvoldoende invulling zorgplicht na beschuldiging sexuele intimidatie, arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 14. GHAMS 250918 docent heeft enige weken gewerkt op tijdstippen die niet cf advies arbo-arts waren; causaal verband met psychische klachten wn-er is niet komen vast te staan
 15. Hof 's-Hertogenbosch 101017 causaal verband tussen psychische klachten wn-er en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende onderbouwd
 16. Hof Amsterdam 040417 burnout door werkomstandigheden; geen toepassing omkeringsregel; wn-er toegelaten tot bewijs tzv klagen over overbelasting
 17. Rb Den Haag 310817 wg-er niet aansprakelijk voor recidiverende depressie wn-er; bijzondere kwetsbaarheid voor wg-er niet kenbaar
 18. Rb Rotterdam 080617 burn-outklachten; geen toepassing omkeringsregel; geen sprake van pestgedrag; voldoende maatregelen tzv werkdruk getroffen; afwijzing vordering
 19. Rb Limburg 120417 psychische klachten; wg-er niet aansprakelijk ook niet vanwege schending re-integratieverplichtingen
 20. Rb Amsterdam 120516 causaal verband tussen geestelijk letsel en ‘mobbing’/pesten wn-er staat onvoldoende vast; wg-er niet aansprakelijk
 21. Tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag - Rijksoverheid.nl op 270616
 22. Hof Amsterdam 050116 wg-er niet aansprakelijk voor psychische klachten en arbeidsongeschiktheid wn-er
 23. Hof 's-Hertogenbosch 190116 arbeidsconflict; schending van art 3 Arbowet tav psychosociale werkbelasting wn-er; toepassing omkeringsregel
 24. Rb Gelderland 241115 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; causaal verband psychische klachten en werkzaamheden nog niet bewezen, school heeft aan zorgplicht voldaan
 25. Rb Gelderland 040315 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; psychische klachten; tussenvonnis
 26. Rb Midden-NL 020915 psychische klachten wn-er; geen schending zorgplicht wg-er met betrekking tot werkdruk, arbeidsomstandigheden en re-integratie
 27. Rb Midden-NL 210115 wg-er aansprakelijk voor psychisch letsel wn-er na onterechte degradatie, ontslag en gebrekkige re-integratie; vergoeding inkomensschade over 4 jaar
 28. Rb Noord-Holland 241214 causaal verband tussen werkomstandigheden en burnout en hartklachten te onzeker en onbepaald
 29. Hof Den Haag 181114 wg-er niet aansprakelijk voor burn-out wn-er
 30. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er
 31. Hof 's-Hertogenbosch 290414 burn-out; door beroep op blokkeringsrecht mbt psychiatrisch deskundigenbericht heeft wn-er niet voldaan aan bewijslast; wg-er niet aansprakelijk
 32. Rb Noord-NL 250913 psychische klachten na mishandeling en bedreiging op het werk; geen schending zorgplicht
 33. Hof Den Haag, 230713 werknemer legt in tussenarrest Hof uitdrukkelijke genoemde stukken niet over; volgt afwijzing causaal verband
 34. Rb Amsterdam 190613 burn-out; zorgplicht UWV niet geschonden; geen aansprakelijkheid UWV ex art. 6:171 BW voor eventuele fouten extern re-integratiebedrijf
 35. Hof 's-Hertogenbosch 020413 burn-out administrateur; vraagstelling psychiatrische expertise
 36. CRvB 250313 schadevergoeding dutchbatter, niet vanwege omstandigheden rond uitzending, wel vanwege onvoldoende nazorg
 37. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; geen aansprakelijkheid wg-er voor psychische klachten
 38. Hof 's-Hertogenbosch 301012 slecht werkgeverschap rond onterecht gegeven oosv leidt tot psychische schade en verplichting tot vergoeding daarvan
 39. Rb Almelo 270612 dat psychische klachten werkgerelateerd zouden zijn, is niet gebleken; werkneemster heeft dat ook nimmer aangegeven; geen vergoeding
 40. Hof Amsterdam 200911 burn-out; wg-er niet aansprakelijk; niet geklaagd over onderbezetting; geen structureel overwerk; voor werkgever niet kenbaar
 41. Burn-out komt niet voor eigen risico - en ander leed
 42. Hof 's-Gravenhage 170112 oordeel over arbeidsongeschiktheid mede door in hoge mate conflictueuze werkomgeving
 43. Hof 's-Gravenhage 270911 burnout verpleegkundige, werkgever aansprakelijk
 44. Hof Den Bosch 260110 werkgever niet aansprakelijk voor psychische klachten door discriminerende en anderszins negatieve bejegening
 45. Hof Den Bosch 091110 burn out, 60 uur per week werken; werkgever aansprakelijk
 46. Rb R.dam 210710 psychisch letsel als gevolg van verdachtmaking aan adres van beheerder zwarte kas,
 47. Verpleegkundigen Ziek van de Zorg; Management Related Diseases (MRD)
 48. Rb Arnhem 180209, ptss vrachtwagenchauffeur na ernstig ongeval
 49. Hof A.dam 290909 ptss hoofdconducteur NS; gebrekkige nazorg; aansprakelijkheid 7:658 en 7:611,
 50. Hof Arnhem 070709 Van wg-er mocht (i.c.)pas worden verwacht dat zij maatregelen nam na intreding van klachten
 51. Rb A.dam 220909 art 7:658 ziet niet op zorgplicht tijdens reintegratie; ook geen schending goed werkgeverschap
 52. Uitspraak 41: moet de baas voorkomen dat de werknemer overbelast raakt? over Hof Den Bosch 250809, met commentaar van Yvonne Waterman en Evert Verhulp
 53. Hof Den Bosch 250809 burnout na structureel 20 uur per week overwerk; wg-er aansprakelijk
 54. Baas moet Burnout bij werknemers voorkomen
 55. Rb Maastricht 150709 wetenschap arboarts omtrent werkdruk wordt niet toegerekend aan werkgever
 56. Hof Den Haag 070709 burnout; onvoldoende aangevoerd om band met werk aan te nemen
 57. Hof Den Haag 260509 burnout; schending zorgplicht, hof gelast deskundigenbericht naar causaal verban
 58. Rb Dordrecht 250609 burnout verpleegkundige; geen schending zorgplicht
 59. Hof Arnhem 140409 onvoldoende grond voor aansprakelijkheid voor het gestelde psychisch letsel
 60. Rb Dordrecht 110609 artikel 7:658 BW; beroep op gezag van eerdere uitspraak in 6-681 procedure
 61. Rb Utrecht 200509 NS niet aansprakelijk voor psychische schade hoofdconducteur
 62. HR 050609 causaal verband tussen klachten en werkzaamheden onvoldoende aangetoond
 63. Hof L.warden 140409 Vordering vergoeding psychische schade op voet van 7-658 stuit niet af op 7-685
 64. HR 030409 art 81 RO, burnout, werkgever heeft voldaan aan zorgplicht
 65. Rb Dordrecht, kanton 230309 burnout agv werk, geen schending zorgplicht, ook niet bij reintegratie
 66. Eerste schadevergoeding na burn-out in onderwijs
 67. Hof Den Haag 180108 burn-out bij chauffeur/planner; dwangmatige persoonlijkheid als predispositie
 68. Meer bekend over militairen met psychische klachten
 69. Hof Arnhem 301007 arb.ongeschiktheid niet in rechtens relevante mate ontstaan door werkzaamheden
 70. Hof Den Bosch 150108 burn-out; wg-er is zorgplicht nagekomen, rekening houdend met persoon wn-er
 71. Stelplicht, bewijslast en kenbaarheid bij burn-out
 72. FNV haalt kwart miljoen voor burn-out patiënt binnen
 73. Rb Den Bosch, 050707 ptss na ongeval onvoldoende onderbouwd
 74. Hof Den Haag 270407 niet kan worden geconcludeerd dat de stress door de werksituatie is veroorzaakt
 75. Hoger beroep NS in zaak zieke Zwolse oud-hoofdconducteur
 76. Rb Utrecht 020507 PTSS bij hoofdconducteur; NS schendt zorgplicht, onvoldoende preventie en nazorg
 77. Rb Breda 040407 burnout “hoge” werkdruk qua aard en tijdstip feitelijk niet aannemelijk gemaakt
 78. Hof Den Haag 160207 stressklachten door werk ontstaan? wn moet feiten en omstandigheden stellen
 79. Rb Arnhem 070207 wn moet causaal verband tussen psychische schade en werkzaamh. stellen & bewijzen
 80. Rb Maastricht 131206 burn-out; wg-'er slaagt niet in leveren (tegen)bewijs;
 81. Rb Maastricht 230806 burn out, zorgplicht, deskundigenbericht; wg-'er toegelaten tot tegenbewijs
 82. Rb. Leeuwarden 121206 arbeidsomstandigheden veroorzaken vlgs eiser manifest worden schizofrenie
 83. Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever proefschirft Marlies Vegter

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies