Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Aansprakelijkheid voor Psychisch letsel, Burnout

Meer artikelen...

 1. GHSHE 131118 werkgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out
 2. GHSHE 301018 Psychisch letsel na onvoldoende invulling zorgplicht na beschuldiging sexuele intimidatie, arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 3. GHAMS 250918 docent heeft enige weken gewerkt op tijdstippen die niet cf advies arbo-arts waren; causaal verband met psychische klachten wn-er is niet komen vast te staan
 4. Hof 's-Hertogenbosch 101017 causaal verband tussen psychische klachten wn-er en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende onderbouwd
 5. Hof Amsterdam 040417 burnout door werkomstandigheden; geen toepassing omkeringsregel; wn-er toegelaten tot bewijs tzv klagen over overbelasting
 6. Rb Den Haag 310817 wg-er niet aansprakelijk voor recidiverende depressie wn-er; bijzondere kwetsbaarheid voor wg-er niet kenbaar
 7. Rb Rotterdam 080617 burn-outklachten; geen toepassing omkeringsregel; geen sprake van pestgedrag; voldoende maatregelen tzv werkdruk getroffen; afwijzing vordering
 8. Rb Limburg 120417 psychische klachten; wg-er niet aansprakelijk ook niet vanwege schending re-integratieverplichtingen
 9. Rb Amsterdam 120516 causaal verband tussen geestelijk letsel en ‘mobbing’/pesten wn-er staat onvoldoende vast; wg-er niet aansprakelijk
 10. Tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag - Rijksoverheid.nl op 270616
 11. Hof Amsterdam 050116 wg-er niet aansprakelijk voor psychische klachten en arbeidsongeschiktheid wn-er
 12. Hof 's-Hertogenbosch 190116 arbeidsconflict; schending van art 3 Arbowet tav psychosociale werkbelasting wn-er; toepassing omkeringsregel
 13. Rb Gelderland 241115 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; causaal verband psychische klachten en werkzaamheden nog niet bewezen, school heeft aan zorgplicht voldaan
 14. Rb Gelderland 040315 lesrooster leraar niet conform advies bedrijfsarts; psychische klachten; tussenvonnis
 15. Rb Midden-NL 020915 psychische klachten wn-er; geen schending zorgplicht wg-er met betrekking tot werkdruk, arbeidsomstandigheden en re-integratie
 16. Rb Midden-NL 210115 wg-er aansprakelijk voor psychisch letsel wn-er na onterechte degradatie, ontslag en gebrekkige re-integratie; vergoeding inkomensschade over 4 jaar
 17. Rb Noord-Holland 241214 causaal verband tussen werkomstandigheden en burnout en hartklachten te onzeker en onbepaald
 18. Hof Den Haag 181114 wg-er niet aansprakelijk voor burn-out wn-er
 19. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er
 20. Hof 's-Hertogenbosch 290414 burn-out; door beroep op blokkeringsrecht mbt psychiatrisch deskundigenbericht heeft wn-er niet voldaan aan bewijslast; wg-er niet aansprakelijk
 21. Rb Noord-NL 250913 psychische klachten na mishandeling en bedreiging op het werk; geen schending zorgplicht
 22. Hof Den Haag, 230713 werknemer legt in tussenarrest Hof uitdrukkelijke genoemde stukken niet over; volgt afwijzing causaal verband
 23. Rb Amsterdam 190613 burn-out; zorgplicht UWV niet geschonden; geen aansprakelijkheid UWV ex art. 6:171 BW voor eventuele fouten extern re-integratiebedrijf
 24. Hof 's-Hertogenbosch 020413 burn-out administrateur; vraagstelling psychiatrische expertise
 25. CRvB 250313 schadevergoeding dutchbatter, niet vanwege omstandigheden rond uitzending, wel vanwege onvoldoende nazorg
 26. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; geen aansprakelijkheid wg-er voor psychische klachten
 27. Hof 's-Hertogenbosch 301012 slecht werkgeverschap rond onterecht gegeven oosv leidt tot psychische schade en verplichting tot vergoeding daarvan
 28. Rb Almelo 270612 dat psychische klachten werkgerelateerd zouden zijn, is niet gebleken; werkneemster heeft dat ook nimmer aangegeven; geen vergoeding
 29. Hof Amsterdam 200911 burn-out; wg-er niet aansprakelijk; niet geklaagd over onderbezetting; geen structureel overwerk; voor werkgever niet kenbaar
 30. Burn-out komt niet voor eigen risico - en ander leed
 31. Hof 's-Gravenhage 170112 oordeel over arbeidsongeschiktheid mede door in hoge mate conflictueuze werkomgeving
 32. Hof 's-Gravenhage 270911 burnout verpleegkundige, werkgever aansprakelijk
 33. Hof Den Bosch 260110 werkgever niet aansprakelijk voor psychische klachten door discriminerende en anderszins negatieve bejegening
 34. Hof Den Bosch 091110 burn out, 60 uur per week werken; werkgever aansprakelijk
 35. Rb R.dam 210710 psychisch letsel als gevolg van verdachtmaking aan adres van beheerder zwarte kas,
 36. Verpleegkundigen Ziek van de Zorg; Management Related Diseases (MRD)
 37. Rb Arnhem 180209, ptss vrachtwagenchauffeur na ernstig ongeval
 38. Hof A.dam 290909 ptss hoofdconducteur NS; gebrekkige nazorg; aansprakelijkheid 7:658 en 7:611,
 39. Hof Arnhem 070709 Van wg-er mocht (i.c.)pas worden verwacht dat zij maatregelen nam na intreding van klachten
 40. Rb A.dam 220909 art 7:658 ziet niet op zorgplicht tijdens reintegratie; ook geen schending goed werkgeverschap
 41. Uitspraak 41: moet de baas voorkomen dat de werknemer overbelast raakt? over Hof Den Bosch 250809, met commentaar van Yvonne Waterman en Evert Verhulp
 42. Hof Den Bosch 250809 burnout na structureel 20 uur per week overwerk; wg-er aansprakelijk
 43. Baas moet Burnout bij werknemers voorkomen
 44. Rb Maastricht 150709 wetenschap arboarts omtrent werkdruk wordt niet toegerekend aan werkgever
 45. Hof Den Haag 070709 burnout; onvoldoende aangevoerd om band met werk aan te nemen
 46. Hof Den Haag 260509 burnout; schending zorgplicht, hof gelast deskundigenbericht naar causaal verban
 47. Rb Dordrecht 250609 burnout verpleegkundige; geen schending zorgplicht
 48. Hof Arnhem 140409 onvoldoende grond voor aansprakelijkheid voor het gestelde psychisch letsel
 49. Rb Dordrecht 110609 artikel 7:658 BW; beroep op gezag van eerdere uitspraak in 6-681 procedure
 50. Rb Utrecht 200509 NS niet aansprakelijk voor psychische schade hoofdconducteur
 51. HR 050609 causaal verband tussen klachten en werkzaamheden onvoldoende aangetoond
 52. Hof L.warden 140409 Vordering vergoeding psychische schade op voet van 7-658 stuit niet af op 7-685
 53. HR 030409 art 81 RO, burnout, werkgever heeft voldaan aan zorgplicht
 54. Rb Dordrecht, kanton 230309 burnout agv werk, geen schending zorgplicht, ook niet bij reintegratie
 55. Eerste schadevergoeding na burn-out in onderwijs
 56. Hof Den Haag 180108 burn-out bij chauffeur/planner; dwangmatige persoonlijkheid als predispositie
 57. Meer bekend over militairen met psychische klachten
 58. Hof Arnhem 301007 arb.ongeschiktheid niet in rechtens relevante mate ontstaan door werkzaamheden
 59. Hof Den Bosch 150108 burn-out; wg-er is zorgplicht nagekomen, rekening houdend met persoon wn-er
 60. Stelplicht, bewijslast en kenbaarheid bij burn-out
 61. FNV haalt kwart miljoen voor burn-out patiënt binnen
 62. Rb Den Bosch, 050707 ptss na ongeval onvoldoende onderbouwd
 63. Hof Den Haag 270407 niet kan worden geconcludeerd dat de stress door de werksituatie is veroorzaakt
 64. Hoger beroep NS in zaak zieke Zwolse oud-hoofdconducteur
 65. Rb Utrecht 020507 PTSS bij hoofdconducteur; NS schendt zorgplicht, onvoldoende preventie en nazorg
 66. Rb Breda 040407 burnout “hoge” werkdruk qua aard en tijdstip feitelijk niet aannemelijk gemaakt
 67. Hof Den Haag 160207 stressklachten door werk ontstaan? wn moet feiten en omstandigheden stellen
 68. Rb Arnhem 070207 wn moet causaal verband tussen psychische schade en werkzaamh. stellen & bewijzen
 69. Rb Maastricht 131206 burn-out; wg-'er slaagt niet in leveren (tegen)bewijs;
 70. Rb Maastricht 230806 burn out, zorgplicht, deskundigenbericht; wg-'er toegelaten tot tegenbewijs
 71. Rb. Leeuwarden 121206 arbeidsomstandigheden veroorzaken vlgs eiser manifest worden schizofrenie
 72. Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever proefschirft Marlies Vegter

Deze website maakt gebruik van cookies