Zoeken

Inloggen

Overheid als werkgever, letsel van ambtenaren

Overheid als werkgever, letsel van ambtenaren

Meer artikelen...

 1. RBDHA 290818 dienstongeval tijdens oefening hoofdgreep/nekklem; beoordeling obv 6:170, toedracht is niet komen vast te staan
 2. De juiste schadevergoedingsprocedure in het ambtenarenrecht op vijverbergjuristen.nl op 190118
 3. Wanneer is een dienstongeval een beroepsincident? - door C. Huijts op blogarbeidsrecht.nl op 220118
 4. Rb Midden-Nederland 270716 bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over de vergoeding van schade aan een ambtenaar
 5. Rb Rotterdam 130716 universiteit niet aansprakelijk voor val wn-er over losliggende kabel op campus; artikel 7:658 BW niet van toepassing op dienstbetrekking bij Openbare Universiteit
 6. Rechter: uniform agent gevaarlijk, wapenstok zit in de weg - Volkskrant.nl op 28-04-2016
 7. CRvB 141215 PTSS Libanon veteraan; onvoldoende voorlichting en (na)zorg; Minister aansprakelijk; causaal verband aangenomen
 8. CRvB 241215 beenbreuk agente tijdens beroepsvaardigheidstraining; geen schending zorgplicht; osvo
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 040915 bevoegdheid civiele rechter ter zake van het gevraagde voorlopig deskundigenonderzoek vooralsnog aangenomen
 10. Rb Den Haag 190515 agente heeft letsel opgelopen tijdens training in sporthal; beoordeling geschiktheid sporthal vereist deskundige voorlichting
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 270315 letsel hoofdagente; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek; aanhouding mbt bevoegdheid civiele rechter en grondslagen vordering
 12. Hof Leeuwarden 141210 agressie tegen opsporingsambtenaar; bevoegdheidsverdeling civiele en bestuursrechter; grondslag vordering tov wg-er
 13. Rb Den Haag 010514 dienstongeval van agente met motorboot in 1994; civiele rechter bevoegd zolang bestuursrechter geen uitspraak heeft gedaan
 14. CRvB 250313 schadevergoeding dutchbatter, niet vanwege omstandigheden rond uitzending, wel vanwege onvoldoende nazorg
 15. CRvB 230212 RSI militair; stelling dat zorgplicht niet is geschonden omdat bewijs voor effectiviteit van preventieve maatregelen ontbreekt ongegrond
 16. Hof 's-Gravenhage 170112 oordeel over arbeidsongeschiktheid mede door in hoge mate conflictueuze werkomgeving
 17. Rb 's Gravenhage 281211 RSI; defensie aansprakelijk nu causaal verband en schending zorgplicht gegeven is
 18. Rb. 's-Gravenhage 141211 Min v Defensie aansprakelijk voor ongeval met pompwagen, uitzondering op formele rechtskracht
 19. CRvB 041110 wg-er niet aansprakelijk voor val militair op touwhindernisbaan
 20. CRvB 280411 werkgever aansprakelijk voor PTSS penitentiair inrichtingswerker
 21. CRvB 210711 toezichthouder loopt schade op bij afweren trap- en schopbwegingen in kader van training; werkgever niet aansprakelijk
 22. Rb Leeuwarden 190511 vuilnisophaler valt van treeplank aan achterzijde vrachtwagen; beoordeling causaal verband met CRPS-beeld
 23. Rb Alkmaar 190810 bal tegen hoofd tijdens pleindienst; werkgever aansprakelijk
 24. Rb 's Gravenhage 060711 rsi militair, opleidingsplanner, het staat Defensie niet vrij tegenbewijs te leveren tegen MGO-onderzoek waarbij dienstverband was aangenomen
 25. CRvB 180210 ongeval bij oefening "bevrijding kledingaanval" in het kader van opleiding als agent
 26. CRvB 291009 ziekte van Lyme is beroepsziekte
 27. HR 301009 houdgreep tijdens theepauze; het stond ambtenaar vrij om voor burgerlijke rechter te kiezen
 28. CRvB 240909 geen sprake van beroepsziekte; aan rapport deskundige te stellen eisen
 29. Annotatie CRVB 27 augustus 2009 & 21 april 2005, door mr. Reinboud Schoemaker
 30. CRvB 270809 zorgplicht beoordeeld in kader van rechtspositieregeling en algemene norm
 31. Hof Den Haag 161107 na bezwaar geen beroep in ambtenarenzaak; civiele rechter wijst om die reden af
 32. Hof A'dam 221107 houdgreep tijdens theepauze; aansprakelijkheid collega en gemeente
 33. CRvB 071107 niet (volledig) medisch te verklaren gezondheidsklachten na uitzending Cambodja
 34. CRvB 251007 toetsingskader zorgplicht bij psychische schade, art 6.162BW
 35. Rb A'dam 010807 civiele procedure RSI; onvoldoende aannemelijk dat klachten verband houden met werk
 36. CRvB 090807 RSI-gerelateerde klachten. Weigering schadevergoeding; niet meewerken orthopedische exp
 37. CRvB 280607 smartengeld bij OPS
 38. CRvB 210607 Asbest; bewijsrisico, blootstelling onvoldoende betwist, hoofdelijke aansprakelijkheid
 39. Rb Haarlem 080607 politieman krijgt tijdens teambuildingsdag hartklachten; geen dienstongeval
 40. CRvB 250407 is ongeval aan te merken als dienstongeval
 41. CRvB 260407 wg aansprakelijk voor gijzeling van uitgeleende ambtenaar, invulling zorgplicht hulppers
 42. CRvB 150207 aansprakelijkheid schending zorgplicht, psychische schade, aansluiting bij HR
 43. Onderzoek naar nazorg (ex)militairen door defensie door ombudsman
 44. Rb Den Haag, 250806 eiser dient eerst concrete financiële schade te stellen, danpas causaal verban
 45. CRvB 310806 Psychische schade ambtenaar tgv werksfeer
 46. CRvB 080606: RSI ambtenaar, onvoldoende zorgvuldige besluitvorming
 47. Rb Arnhem 310506: ongeval tijdens voetbalwedstrijd aangemerkt als dienstongeval
 48. CRvB 270406 militair als bestuurder betrokken bij verkeersongeval; opzet/bewuste roekeloosheid?
 49. er komt een waarborgfonds voor politiemensen die schade lijden t.g.v. dienstongeval
 50. CRvB 050106 Politieagent bekneld vinger bij aanhouding, overheid niet aansprakelijk
 51. CRvB 050106 Penitentiair inrichtingswerker krijgt amfetamine in koffie, overheid niet aansprakelijk:
 52. Rb Den haag 021205 Longcarcinoom bij militair, overheid niet aansprakelijk:
 53. CRvB 211205 soldaat valt van hindernisbaan
 54. CRvB 030106 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in niet voldoende mate waarschijnlijk
 55. CRvB 020306 Quadrijdende politieagent; wg-er niet aansprakelijk

Deze website maakt gebruik van cookies