Zoeken

Inloggen

Regres Algemeen

Regres Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHARL 271222 UWV vs WAM-ass; peildatum samenwoonexceptie; hof concludeert uit feiten dat partijen ttv ongeval nog niet samenwoonden
 2. RBOVE 301122 regres; t.o.v. slachtoffer (fietser) is 75% aansprakelijkheid aangenomen; vordering regresnemende zkv beperkt tot 50%
 3. Tweede Kamer 220322 Antwoord op vragen Van Nispen over signalen dat verzekeraars en gemeenten mogelijk weer afspraken zouden willen maken over Wmo-regresrecht
 4. RBROT 090322 vrijwaring in VOTOB- voorwaarden verhindert regresvordering extern beveiligingsbedrijf na val met fiets
 5. RBDHA 290921 poging tot regres - minderjarig kind steekt plots de weg over- door UVM gedagvaarde vader niet mede aansprakelijk (2)
 6. GHAMS 211221 atp niet aansprakelijk t.o.v. AVB verzekeraar door wg-er niet te adviseren een svi of soortgelijk af te sluiten tbv wn-er (2)
 7. RBAMS 221221 Ongeval op roltrap; schiphol kan na schikking met SO geen verhaal nemen op beheerder roltrap (2)
 8. HR 280292 IZA/X 50%-regel geldt voor personen van 14 jaar en ouder; geen subrogatie in billijkheid
 9. RBGEL 310321 UWV vs WAM-ass; peildatum samenwoonexceptie is datum eerste uitkering
 10. GHARL 011220 verhaal van garage-verzekeraar (met SVI-dekking) op WAM-verzekeraar in twee hoedanigheden: als rechtsverkrijger van benadeelde en als (mede) WAM-verzekeraar
 11. RBROT 061120 val op voetpad; erkenning ex 6:174 BW t.o.v. betrokkene leidt jegens zkv niet automatisch tot aansprakelijkheid ex 6:162 BW, invloed bekendheid met gebrek
 12. RBNHO 071020 Auto snijdt bocht naar links en fietser af ; regres zkv, geen vso tot stand gekomen; geen toepassing convenant regres
 13. HR 290494 regres op basis van VOA, Verhaalswet ongevallen ambtenaren.
 14. PHR 100120 medische fout; regres op opvolgende bav zkh; gegronde klachten tzv ontstaansmoment regresvordering en aanspraak wettelijke rente
 15. GHARL 070120 provisorische zitplaats; regres; verzekeraar heeft recht verwerkt de andere verzekeraar en/of de verzekerde bij de zaak te betrekken
 16. HR 131285 Verhaal pensioenfonds op grond van VOA van aan weduwe ambtenaar gedane uitkeringen
 17. Convenant Collectieve afkoop regresrecht Wlz 2020 t/m 2023
 18. RBOBR 190619 Wn-er valt op trap; regres verzekeraar onderaannemer; bewijsopdracht voor hoofdaannemer dat trapconstructie veilig was
 19. GHARL 140519 regres ziektekostenverzekeraar vanwege toegebrachte steekwonden; subrogatieverbod ex 7:962 lid 3 BW nvt
 20. RBROT 060219 uit achtergrondinformatie rond cessie valt op te maken dat cessionaris immateriële schadevergoeding wilde vorderen
 21. GHARL 180918 regres op opvolgende bav ziekenhuis; loss occurrence; ontstaansmoment schade bij openbaren/manifesteren ziektebeeld
 22. RBMNE 040718 reparateur niet ontvankelijk in vordering op aansprakelijke partij nu cessie ziet op vordering op eigen verzekeraar van klant
 23. GHARL 170418 mishandeling; verhaal ziektekostenverzekeraar op dader; c-v tussen mishandeling en behandelingen
 24. HR 160218 regres UWV na dwarslaesie motorrijder; art 81 lid 1 RO; klachten tzv bewijslastverdeling en motivering slagen niet
 25. Rb Rotterdam 131217 auto-ongeval door pollerinstallatie; geen subrogatie WAM-ass t.z.v. vordering passagier, wel geldige cessie
 26. Rb Noord-Nederland 111017 kosten verzekeraar inzake schadebegroting vallen niet onder regres
 27. Rb Gelderland 300316 buitengerechtelijke kosten terzake van regres gevorderd en, na correctie dubbeltelling, toegewezen op gevorderd bedrag
 28. Rb Rotterdam 160316 geen letsel: Waarborgfonds tracht met gestolen auto veroorzaakte schade te verhalen; geen gebrekkige sleuteldiscipline
 29. PIV-Bulletin 2016-1 Regres: hoe staat het nu? – Subrogatie (nog) anders dan eigen recht, door mw mr. J. Kruijswijk Jansen en mw mr. L.L. Veendrick
 30. Rb Gelderland 151014 juwelier valt bij overval door bouwhek in bouwput; regres aannemer op gemeente faalt
 31. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; eigenaar pand heeft aannemer in ondervrijwaring opgeroepen; aan vrijwaring wordt niet toegekomen
 32. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; regres wg-er op aannemer faalt
 33. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA
 34. Hof Amsterdam 260814 ongeval wn-er onderaannemer op terrein gemeente; gemeente kan schade ogv 6:174 BW niet contractueel op hoofdaannemer verhalen
 35. HR 121214 privaatrechtelijk kostenverhaal door Staat voor verwijderen olie op wegdek toegestaan; geen onaanvaardbare doorkruising Brandweerwet of Wegenwet
 36. Rb Rotterdam 160414 regres Zwitserse verzekeraar na val Zwitserse over oneffenheid in asfalt voetpad, gemeente aansprakelijk
 37. Rb Midden-NL 120314 zoon heeft, rijdend zonder rijbewijs, vaders auto beschadigd; oordeel over regres op zoon
 38. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 regres ass op provincie; mbv getuigen tegenbewijs geleverd tegen aannama dat weg openbaar was; terugverwijzing
 39. Hof Arnhem 120509 billijkheidscorrectie toegepast bij regres ziektekostenverzekeraar, ook voor rbk
 40. Hof 's-Gravenhage 161012 regres op wg-er krachtens art. 83 b Zfw (oud); geen opzet of bewuste roekeloosheid werkgever
 41. Rb Amsterdam 150812 regres uitgeoefend door wg-er en UWV, terwijl niet vaststaat of verzekerde som toereikend is
 42. Rb `'s-Hertogenbosch 211211 regres ziektekostenverz. na klap met koevoet
 43. Rb Maastricht 130711 Verhaal ziektekostenverzekeraar op werkgever van slachtoffer arbeidsongeval; i.c. geen opzet of bewuste roekeloosheid
 44. Rb Den Haag 160311 Regresvordering op veroorzaker faalt; Verzekeraar heeft uitgekeerd zonder dat daar (medische) bewijsstukken aan ten grondslag hebben gelegen.
 45. Rb Zwolle 190111 door put in bouwterrein onstaat arbeidsongeval, verzekeraar wg-er tracht verhaal te halen
 46. Rb Den Haag 241110 uitlenende werkgever handelt niet bewust roekeloos
 47. Hof Den Haag 070409 hijsband glijdt van lepel heftruck op voet werknemer; werkgever aansprakelijk, maar geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid ex 83c ZFW
 48. Rb Utrecht 110810 regres van verzekeraar na WAM-schade, kosten zoals door verzekeraar gemaakt ter vaststelling van schade
 49. Rb Middelburg 071209 cessie o.b.v. regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers heeft geen werking v.w.b. immateriele schade
 50. Rb Zwolle 260809 (tijdelijke regeling verhaalsrechten) vrachtwagen kantelt op rotonde; gebrek rotonde niet aangetoond
 51. HR 271109 regres ex 83 zfw op wg-er is eerst mogelijk bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid vd wg-er zélf
 52. Hof L.warden 210409 regres zkv; beoordeling eigen schuld alsof slachtoffer zelf claim indient
 53. Rb Alkmaar 250309 kosten begeleiding bouw na brandschade vallen niet onder civiel plafond
 54. CONVENANT VERHAALSRECHT 2008
 55. Hof L.warden 250608 regresUWV ex art 52a Zw: geen dubbele fictie bij bepaling civiel plafond
 56. Rb Middelburg 020408 erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107a BW
 57. Third party losses in a comparative perspective Three short lectures in honour of W.H.V. Rogers
 58. HR 010208 art. 81 RO; ziektekostenverz. mag wg i.c. houden aan de erkenning aansprakelijkheidsverz.
 59. HR 180108 ook regresnemer is benadeelde in de zin van art 1 WAM
 60. Rb Arnhem 301007 ziektekostenverzekeraar neemt regres op WAM-verzekeraar; aanrijding met ernstig her
 61. Rb Arnhem 050907 billijkheidscorrectie in regreszaak
 62. Rb Den Haag 300507 vordering buitenlandse verzekeraar, civiel plafond, indemniteitsbeginsel
 63. Verbond en UWV tekenen convenant
 64. HR 171106 regres bij dubbele verzekering; rol meldingsplicht; volgplicht v.w.b. hoogte en modalite
 65. Rb Amsterdam 111006 Bij regresvordering geen billijkheidscorrectie inzake 'betriebsgefahr'
 66. Rb Arnhem 190706 Complicaties bij regres van verzekeraar van hoofdaannemer op onderaannemer
 67. Rb Leeuwarden 071205 verzekeraar van dader die slachtoffer schade vergoedt kan 6:197 niet deren

Deze website maakt gebruik van cookies