Zoeken

Inloggen

Regres Algemeen

Regres Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHARL 140519 regres ziektekostenverzekeraar vanwege toegebrachte steekwonden; subrogatieverbod ex 7:962 lid 3 BW nvt
 2. RBROT 060219 uit achtergrondinformatie rond cessie valt op te maken dat cessionaris immateriële schadevergoeding wilde vorderen
 3. GHARL 180918 regres op opvolgende bav ziekenhuis; loss occurrence; ontstaansmoment schade bij openbaren/manifesteren ziektebeeld
 4. RBMNE 040718 reparateur niet ontvankelijk in vordering op aansprakelijke partij nu cessie ziet op vordering op eigen verzekeraar van klant
 5. GHARL 170418 mishandeling; verhaal ziektekostenverzekeraar op dader; c-v tussen mishandeling en behandelingen
 6. HR 160218 regres UWV na dwarslaesie motorrijder; art 81 lid 1 RO; klachten tzv bewijslastverdeling en motivering slagen niet
 7. Rb Rotterdam 131217 auto-ongeval door pollerinstallatie; geen subrogatie WAM-ass t.z.v. vordering passagier, wel geldige cessie
 8. Rb Noord-Nederland 111017 kosten verzekeraar inzake schadebegroting vallen niet onder regres
 9. Rb Gelderland 300316 buitengerechtelijke kosten terzake van regres gevorderd en, na correctie dubbeltelling, toegewezen op gevorderd bedrag
 10. Rb Rotterdam 160316 geen letsel: Waarborgfonds tracht met gestolen auto veroorzaakte schade te verhalen; geen gebrekkige sleuteldiscipline
 11. PIV-Bulletin 2016-1 Regres: hoe staat het nu? – Subrogatie (nog) anders dan eigen recht, door mw mr. J. Kruijswijk Jansen en mw mr. L.L. Veendrick
 12. Rb Gelderland 151014 juwelier valt bij overval door bouwhek in bouwput; regres aannemer op gemeente faalt
 13. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; eigenaar pand heeft aannemer in ondervrijwaring opgeroepen; aan vrijwaring wordt niet toegekomen
 14. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; regres wg-er op aannemer faalt
 15. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA
 16. Hof Amsterdam 260814 ongeval wn-er onderaannemer op terrein gemeente; gemeente kan schade ogv 6:174 BW niet contractueel op hoofdaannemer verhalen
 17. HR 121214 privaatrechtelijk kostenverhaal door Staat voor verwijderen olie op wegdek toegestaan; geen onaanvaardbare doorkruising Brandweerwet of Wegenwet
 18. Rb Rotterdam 160414 regres Zwitserse verzekeraar na val Zwitserse over oneffenheid in asfalt voetpad, gemeente aansprakelijk
 19. Rb Midden-NL 120314 zoon heeft, rijdend zonder rijbewijs, vaders auto beschadigd; oordeel over regres op zoon
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 regres ass op provincie; mbv getuigen tegenbewijs geleverd tegen aannama dat weg openbaar was; terugverwijzing
 21. Hof Arnhem 120509 billijkheidscorrectie toegepast bij regres ziektekostenverzekeraar, ook voor rbk
 22. Hof 's-Gravenhage 161012 regres op wg-er krachtens art. 83 b Zfw (oud); geen opzet of bewuste roekeloosheid werkgever
 23. Rb Amsterdam 150812 regres uitgeoefend door wg-er en UWV, terwijl niet vaststaat of verzekerde som toereikend is
 24. Rb `'s-Hertogenbosch 211211 regres ziektekostenverz. na klap met koevoet
 25. Rb Maastricht 130711 Verhaal ziektekostenverzekeraar op werkgever van slachtoffer arbeidsongeval; i.c. geen opzet of bewuste roekeloosheid
 26. Rb Den Haag 160311 Regresvordering op veroorzaker faalt; Verzekeraar heeft uitgekeerd zonder dat daar (medische) bewijsstukken aan ten grondslag hebben gelegen.
 27. Rb Zwolle 190111 door put in bouwterrein onstaat arbeidsongeval, verzekeraar wg-er tracht verhaal te halen
 28. Rb Den Haag 241110 uitlenende werkgever handelt niet bewust roekeloos
 29. Hof Den Haag 070409 hijsband glijdt van lepel heftruck op voet werknemer; werkgever aansprakelijk, maar geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid ex 83c ZFW
 30. Rb Utrecht 110810 regres van verzekeraar na WAM-schade, kosten zoals door verzekeraar gemaakt ter vaststelling van schade
 31. Rb Middelburg 071209 cessie o.b.v. regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers heeft geen werking v.w.b. immateriele schade
 32. Rb Zwolle 260809 (tijdelijke regeling verhaalsrechten) vrachtwagen kantelt op rotonde; gebrek rotonde niet aangetoond
 33. HR 271109 regres ex 83 zfw op wg-er is eerst mogelijk bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid vd wg-er zélf
 34. Hof L.warden 210409 regres zkv; beoordeling eigen schuld alsof slachtoffer zelf claim indient
 35. Rb Alkmaar 250309 kosten begeleiding bouw na brandschade vallen niet onder civiel plafond
 36. CONVENANT VERHAALSRECHT 2008
 37. Hof L.warden 250608 regresUWV ex art 52a Zw: geen dubbele fictie bij bepaling civiel plafond
 38. Rb Middelburg 020408 erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107a BW
 39. Third party losses in a comparative perspective Three short lectures in honour of W.H.V. Rogers
 40. HR 010208 art. 81 RO; ziektekostenverz. mag wg i.c. houden aan de erkenning aansprakelijkheidsverz.
 41. HR 180108 ook regresnemer is benadeelde in de zin van art 1 WAM
 42. Rb Arnhem 301007 ziektekostenverzekeraar neemt regres op WAM-verzekeraar; aanrijding met ernstig her
 43. Rb Arnhem 050907 billijkheidscorrectie in regreszaak
 44. Rb Den Haag 300507 vordering buitenlandse verzekeraar, civiel plafond, indemniteitsbeginsel
 45. Verbond en UWV tekenen convenant
 46. HR 171106 regres bij dubbele verzekering; rol meldingsplicht; volgplicht v.w.b. hoogte en modalite
 47. Rb Amsterdam 111006 Bij regresvordering geen billijkheidscorrectie inzake 'betriebsgefahr'
 48. Rb Arnhem 190706 Complicaties bij regres van verzekeraar van hoofdaannemer op onderaannemer
 49. Rb Leeuwarden 071205 verzekeraar van dader die slachtoffer schade vergoedt kan 6:197 niet deren

Deze website maakt gebruik van cookies