Zoeken

Inloggen

Regres Algemeen

Regres Algemeen

Meer artikelen...

 1. Tweede Kamer 220322 Antwoord op vragen Van Nispen over signalen dat verzekeraars en gemeenten mogelijk weer afspraken zouden willen maken over Wmo-regresrecht
 2. RBROT 090322 vrijwaring in VOTOB- voorwaarden verhindert regresvordering extern beveiligingsbedrijf na val met fiets
 3. RBDHA 290921 poging tot regres - minderjarig kind steekt plots de weg over- door UVM gedagvaarde vader niet mede aansprakelijk (2)
 4. GHAMS 211221 atp niet aansprakelijk t.o.v. AVB verzekeraar door wg-er niet te adviseren een svi of soortgelijk af te sluiten tbv wn-er (2)
 5. RBAMS 221221 Ongeval op roltrap; schiphol kan na schikking met SO geen verhaal nemen op beheerder roltrap (2)
 6. HR 280292 IZA/X 50%-regel geldt voor personen van 14 jaar en ouder; geen subrogatie in billijkheid
 7. RBGEL 310321 UWV vs WAM-ass; peildatum samenwoonexceptie is datum eerste uitkering
 8. GHARL 011220 verhaal van garage-verzekeraar (met SVI-dekking) op WAM-verzekeraar in twee hoedanigheden: als rechtsverkrijger van benadeelde en als (mede) WAM-verzekeraar
 9. RBROT 061120 val op voetpad; erkenning ex 6:174 BW t.o.v. betrokkene leidt jegens zkv niet automatisch tot aansprakelijkheid ex 6:162 BW, invloed bekendheid met gebrek
 10. RBNHO 071020 Auto snijdt bocht naar links en fietser af ; regres zkv, geen vso tot stand gekomen; geen toepassing convenant regres
 11. HR 290494 regres op basis van VOA, Verhaalswet ongevallen ambtenaren.
 12. PHR 100120 medische fout; regres op opvolgende bav zkh; gegronde klachten tzv ontstaansmoment regresvordering en aanspraak wettelijke rente
 13. GHARL 070120 provisorische zitplaats; regres; verzekeraar heeft recht verwerkt de andere verzekeraar en/of de verzekerde bij de zaak te betrekken
 14. HR 131285 Verhaal pensioenfonds op grond van VOA van aan weduwe ambtenaar gedane uitkeringen
 15. Convenant Collectieve afkoop regresrecht Wlz 2020 t/m 2023
 16. RBOBR 190619 Wn-er valt op trap; regres verzekeraar onderaannemer; bewijsopdracht voor hoofdaannemer dat trapconstructie veilig was
 17. GHARL 140519 regres ziektekostenverzekeraar vanwege toegebrachte steekwonden; subrogatieverbod ex 7:962 lid 3 BW nvt
 18. RBROT 060219 uit achtergrondinformatie rond cessie valt op te maken dat cessionaris immateriële schadevergoeding wilde vorderen
 19. GHARL 180918 regres op opvolgende bav ziekenhuis; loss occurrence; ontstaansmoment schade bij openbaren/manifesteren ziektebeeld
 20. RBMNE 040718 reparateur niet ontvankelijk in vordering op aansprakelijke partij nu cessie ziet op vordering op eigen verzekeraar van klant
 21. GHARL 170418 mishandeling; verhaal ziektekostenverzekeraar op dader; c-v tussen mishandeling en behandelingen
 22. HR 160218 regres UWV na dwarslaesie motorrijder; art 81 lid 1 RO; klachten tzv bewijslastverdeling en motivering slagen niet
 23. Rb Rotterdam 131217 auto-ongeval door pollerinstallatie; geen subrogatie WAM-ass t.z.v. vordering passagier, wel geldige cessie
 24. Rb Noord-Nederland 111017 kosten verzekeraar inzake schadebegroting vallen niet onder regres
 25. Rb Gelderland 300316 buitengerechtelijke kosten terzake van regres gevorderd en, na correctie dubbeltelling, toegewezen op gevorderd bedrag
 26. Rb Rotterdam 160316 geen letsel: Waarborgfonds tracht met gestolen auto veroorzaakte schade te verhalen; geen gebrekkige sleuteldiscipline
 27. PIV-Bulletin 2016-1 Regres: hoe staat het nu? – Subrogatie (nog) anders dan eigen recht, door mw mr. J. Kruijswijk Jansen en mw mr. L.L. Veendrick
 28. Rb Gelderland 151014 juwelier valt bij overval door bouwhek in bouwput; regres aannemer op gemeente faalt
 29. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; eigenaar pand heeft aannemer in ondervrijwaring opgeroepen; aan vrijwaring wordt niet toegekomen
 30. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; regres wg-er op aannemer faalt
 31. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA
 32. Hof Amsterdam 260814 ongeval wn-er onderaannemer op terrein gemeente; gemeente kan schade ogv 6:174 BW niet contractueel op hoofdaannemer verhalen
 33. HR 121214 privaatrechtelijk kostenverhaal door Staat voor verwijderen olie op wegdek toegestaan; geen onaanvaardbare doorkruising Brandweerwet of Wegenwet
 34. Rb Rotterdam 160414 regres Zwitserse verzekeraar na val Zwitserse over oneffenheid in asfalt voetpad, gemeente aansprakelijk
 35. Rb Midden-NL 120314 zoon heeft, rijdend zonder rijbewijs, vaders auto beschadigd; oordeel over regres op zoon
 36. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 regres ass op provincie; mbv getuigen tegenbewijs geleverd tegen aannama dat weg openbaar was; terugverwijzing
 37. Hof Arnhem 120509 billijkheidscorrectie toegepast bij regres ziektekostenverzekeraar, ook voor rbk
 38. Hof 's-Gravenhage 161012 regres op wg-er krachtens art. 83 b Zfw (oud); geen opzet of bewuste roekeloosheid werkgever
 39. Rb Amsterdam 150812 regres uitgeoefend door wg-er en UWV, terwijl niet vaststaat of verzekerde som toereikend is
 40. Rb `'s-Hertogenbosch 211211 regres ziektekostenverz. na klap met koevoet
 41. Rb Maastricht 130711 Verhaal ziektekostenverzekeraar op werkgever van slachtoffer arbeidsongeval; i.c. geen opzet of bewuste roekeloosheid
 42. Rb Den Haag 160311 Regresvordering op veroorzaker faalt; Verzekeraar heeft uitgekeerd zonder dat daar (medische) bewijsstukken aan ten grondslag hebben gelegen.
 43. Rb Zwolle 190111 door put in bouwterrein onstaat arbeidsongeval, verzekeraar wg-er tracht verhaal te halen
 44. Rb Den Haag 241110 uitlenende werkgever handelt niet bewust roekeloos
 45. Hof Den Haag 070409 hijsband glijdt van lepel heftruck op voet werknemer; werkgever aansprakelijk, maar geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid ex 83c ZFW
 46. Rb Utrecht 110810 regres van verzekeraar na WAM-schade, kosten zoals door verzekeraar gemaakt ter vaststelling van schade
 47. Rb Middelburg 071209 cessie o.b.v. regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers heeft geen werking v.w.b. immateriele schade
 48. Rb Zwolle 260809 (tijdelijke regeling verhaalsrechten) vrachtwagen kantelt op rotonde; gebrek rotonde niet aangetoond
 49. HR 271109 regres ex 83 zfw op wg-er is eerst mogelijk bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid vd wg-er zélf
 50. Hof L.warden 210409 regres zkv; beoordeling eigen schuld alsof slachtoffer zelf claim indient
 51. Rb Alkmaar 250309 kosten begeleiding bouw na brandschade vallen niet onder civiel plafond
 52. CONVENANT VERHAALSRECHT 2008
 53. Hof L.warden 250608 regresUWV ex art 52a Zw: geen dubbele fictie bij bepaling civiel plafond
 54. Rb Middelburg 020408 erkenning aansprakelijkheid ogv 6-174 is geen erkenning ogv 6-107a BW
 55. Third party losses in a comparative perspective Three short lectures in honour of W.H.V. Rogers
 56. HR 010208 art. 81 RO; ziektekostenverz. mag wg i.c. houden aan de erkenning aansprakelijkheidsverz.
 57. HR 180108 ook regresnemer is benadeelde in de zin van art 1 WAM
 58. Rb Arnhem 301007 ziektekostenverzekeraar neemt regres op WAM-verzekeraar; aanrijding met ernstig her
 59. Rb Arnhem 050907 billijkheidscorrectie in regreszaak
 60. Rb Den Haag 300507 vordering buitenlandse verzekeraar, civiel plafond, indemniteitsbeginsel
 61. Verbond en UWV tekenen convenant
 62. HR 171106 regres bij dubbele verzekering; rol meldingsplicht; volgplicht v.w.b. hoogte en modalite
 63. Rb Amsterdam 111006 Bij regresvordering geen billijkheidscorrectie inzake 'betriebsgefahr'
 64. Rb Arnhem 190706 Complicaties bij regres van verzekeraar van hoofdaannemer op onderaannemer
 65. Rb Leeuwarden 071205 verzekeraar van dader die slachtoffer schade vergoedt kan 6:197 niet deren

Deze website maakt gebruik van cookies