Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij Seksueel Geweld & Misbruik

Aansprakelijkheid bij Seksueel Geweld & Misbruik

Meer artikelen...

 1. RBAMS 021019 gemeente vergoedt vuurwerkschade 11-jarige en zoekt verhaal op uitzendkracht die kind vuurwerk had gegeven als beloning voor sexueel misbruik, wn-er aansprakelijk
 2. RBOVE 240419 Seksuele handelingen door buurman/leerkracht onrechtmatig; verplichting tot vergoeding van 80% vd schade
 3. RBLIM 160119 seksueel misbruik in 1964-1965 door een pater van het Kleinseminarie; beroep op verjaring slaagt
 4. RBAMS 250718 Paay versus GeenStijl; € 30.000,00 smartengeld vanwege onrechtmatige embedded hyperlink; inkomensschade niet aangetoond
 5. GHAMS 100718 Seksueel expliciet beeldmateriaal op internet gezet; smartengeld PTSS en depressiviteit € 35.000,00
 6. Rb Noord-Nederland 221117 mensenhandel en prostitutie; € 1.441.370,- materiële schade; € 20.000,- immateriële schade in strafproces; geen verjaring
 7. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 8. Hof 's-Hertogenbosch 210217 Mishandeling en seksueel misbruik in een religieus internaat. Vordering verjaard.
 9. Rb Oost-Brabant 281216 Seksueel misbruik minderjarige leerling door schooldirecteur. aansprakelijkheid voor faillissement school
 10. Hof 's-Hertogenbosch 181016 mishandeling en misbruik in religieus internaat; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? afstand van verjaring? comparitie
 11. SFG 020916 schadevergoeding terzake van seksueel misbruik in pleeggezin, totaal € 101.750,00
 12. SFG 180316 seksueel misbruik in jeugdzorginstelling; aanvrager komt in aanmerking voor een vergoeding van € 65.000,00
 13. Rb Den Haag 270116 verkrachting tijdens zuiveringsactie op Java op 19 februari 1949; geen verjaring; Staat aansprakelijk
 14. Rb Den Haag 281015 civiele vordering tot schadevergoeding wegens seksueel misbruik in 1978 of 1979 afgewezen op grond van verjaring
 15. Rb Overijssel 200116 aansprakelijkheid voor seksueel misbruik minderjarige door buurman/leerkracht; moment aangifte in beginsel bepalend voor aanvang verjaringstermijn
 16. Compensatiecommissie 211215 ernstig seksueel misbruik; causaal verband met later misbruik niet aannemelijk geworden; € 85.000 vergoeding
 17. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; causaal verband met psychische klachten aangenomen
 18. Commissie SFG 201115 seksueel misbruik in tehuis; voldoende bewijs tzv misbruik door medewerker; maximale vergoeding toegekend
 19. Financiële regelingen Samson verlengd tot 1 maart 2017 - Schadefonds Geweldsmisdrijven op 04-11-2015
 20. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 21. Compensatiecommissie 261015 arbeidsongeschiktheid na uitzonderlijk seksueel misbruik; maximale compensatie van € 100.000
 22. Rb Zeeland-West-Brabant 150715 mishandelingen gedurende verblijf op internaat van 1964-1970; vordering verjaard
 23. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht
 24. Rb Zwolle-Lelystad 121212 seksueel misbruik; buurman aansprakelijk; beoordeling diverse schadeposten; aanhouding ivm deskundigenbericht AD-er tbv verlies verdienvermogen
 25. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik binnen RK kerk; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 26. Rb Gelderland 110315 nazorg zorginstelling inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling
 27. Rb Midden-NL 010415 seksueel contact 44/45 jarige met minderjarigen (ook wanneer deze 16 jaar of ouder zijn) kwalificeert als misbruik
 28. De Uitspraak: Kun je het leed van misbruik binnen een sekte laten vergoeden? - NRC op 20-04-2015
 29. Hof Arnhem-Leeuwarden 100215 causaal verband tussen seksueel misbruik en psychische klachten aangenomen, omdat appellant voorschot deskundige niet heeft voldaan
 30. Compensatiecommissie 110215 uitzonderlijk seksueel misbruik verricht door drie personen RKK; vergoeding € 85.000,--
 31. Rb Gelderland 081014 geen aansprakelijkheid instelling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling
 32. Rb Gelderland 070813 seksueel grensoverschrijdend gedrag kinderen in instelling
 33. Compensatiecommissie 190115 uitzonderlijk seksueel misbruik door twee broeders; arbeidsvermogensschade grotendeels afgewezen; € 80.000 schadevergoeding
 34. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 051214 slachtoffer seksueel misbruik; toegewezen € 62.500,00 ogv Statuut afhandeling civiele vorderingen
 35. Rb Midden-NL 011014 KG: het meldpunt Misbruik RKK dient tot 1 mei 2015 open te blijven
 36. Compensatiecommissie 300914 uitzonderlijk seksueel misbruik RKK instelling; toekenning maximale vergoeding van € 100.000
 37. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 38. Hof 's-Hertogenbosch 130514 persoonlijkheidsstoornis niet het gevolg van seksueel misbruik als 12-13-jarige jongen
 39. Rb Rotterdam 160414 misbruik door verstandelijk beperkte medebewoner; zorginstelling heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming, tevens onvoldoende nazorg
 40. Rb Zutphen 231111 PTSS na seksueel misbruik door oom; deskundigenbericht mbt verlies verdienvermogen gelast
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 42. Hof Arnhem-Leewarden 121113 seksueel misbruik door vader; psychiatrisch deskundigenbericht gelast mbt cv psychiatrische problematiek
 43. Rb Noord-NL 030713 seksueel misbruik geestelijk gehandicapte op dagbesteding; zorgplicht zorgverlener niet geschonden
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 060813 seksueel misbruik minderjarige periode 1993-2003; wettelijke rente smartengeld ex aequo et bono € 15.000,00
 45. Financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik - Slachtofferhulp 18-07-2013
 46. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 seksueel misbruik en mishandeling kerk; verzoek voorlopig getuigenverhoor
 47. HR 010313 art. 81 lid 1 RO (2x); opzetclausule, dekking voor schade als gevolg van ontuchtige handelingen verzekerde
 48. HR 010313 art. 81 lid 1 RO; opzetclausule, dekking voor schade als gevolg van ontuchtige handelingen verzekerde
 49. Hof 's-Hertogenbosch 080113 samenlopende causaliteit seksueel misbruik en gezinsomstandigheden; - misbruik heeft na billijkheidscorr. voor 80% aan schade bijgedragen
 50. Rb Maastricht 241012 gelet op duur van relatie (2 + 6 jaar) met deken Roermond), verjaring en overige omstandigheden, geen seksueel misbruik
 51. Rb Leeuwarden 060612 misbruik; bijz. zorgplicht tav gezondheid en veiligheid van verstandelijke gehandicapten die aan zorg zijn toevertrouwd en onder toezicht staan
 52. Mei 2012: WODC: Veel problemen na seksueel misbruik in de kindertijd
 53. Rb Arnmhem 140312 eiseres is geslaagd in bewijs van stelling dat gedaagde haar misbruikt heeft
 54. Hof 's-Hertogenbosch 060911 verzekeraar is gehouden dekking te verlenen voor sexueel misbruik; geen sprake van zekerheidsbewustzijn m.b.t. schade
 55. Rb Utrecht 280911 voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks beroep op verjaring
 56. Rb 's-Hertogenbosch 030811 psychische schade voor 80% het gevolg van sexueel misbruik, voor 20% veroorzaakt door opvoeding; smartengeld € 25.000,00 inclusief wettelijke rente tot aan de dagvaarding
 57. Hof Amsterdam 020811 sexueel misbruik tijdens langdurige behandeling door psychiater;
 58. Rb Leeuwarden 270711 sexueel misbruik verstandelijk gehandicapte bij dagbesteding; geen aansprakelijkheid obv arbeidsrecht
 59. Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, RK Kerk; Rapport Commissie Lindenbergh
 60. Hof Den Bosch 170511 bewijs seksueel misbruik in civiele zaak geleverd na strafrechtelijke vrijspraak
 61. Rb Den Bosch 180106 Het causaal verband tussen het seksueel misbruik en de schade; Smartengeld 25000
 62. Rb Middelburg 140411 te benoemen deskundige ter vaststelling schadevergoeding na sexueel misbruik
 63. Rb Middelburg 031110 vernederdering, mishandelding en dwang tot prostitutie; psychisch letsel vereist; psychisch onbehagen is onvoldoende
 64. Rb Middelburg 211010 sexueel misbruik door pater; voorlopig getuigenverhoor, ook ter exploratie eventueel nalaten werkgever
 65. Rb Arnhem 171110 verjaring bij sexueel misbruik, toepassing artikel 3-310 lid 4 BW
 66. 1 mln voor claims na seksmisbruik , nrc 06-03-2010
 67. Rb Zwolle 270110 rb acht bewezen dat misbruik is begonnen op 13 of 14 jarige leeftijd. Maatstaf waardering van partijgetuigenverklaring
 68. Rb M.burg 021209 na vrijspraak in straf, volgt veroordeling in civiele zaak, smartengeld 17.500,00
 69. Hof Den Bosch 101109 schadevergoeding na zwangerschap als gevolg van sexueel misbruik; kosten opvoeding volgens nibud-normen; invloed bijstandsuitkering
 70. Rb Utrecht 281009 incestslachtoffer sexueel misbruikt door psychiater, oordeel over schadeposten
 71. Hof L.warden 100909 erkenning kinderen staat in de weg aan vergoeding van kosten levensonderhoud kind geboren na sexueel misbruik
 72. HR 200309 81 RO vordering van minderjarige moeder op meerderjarige biologische vader.
 73. Rb Dordrecht 020408 sexsueel contact tussen psycholoog en patiënte; psycholoog aansprakelijk
 74. Hof Den Bosch 080507 zwangerschap na sexueel misbruik; opvoedings- en verzorgingskosten
 75. Rb. Zutphen 221206 € 10.000,- voorschot op schadevergoeding na eerdere veroordeling door strafrech
 76. Rb M.burg, 020305 vaststelling schade na bewezen sexueel misbruik; smartengeld, studievertraging
 77. Hof Den Bosch 260906 bewijswaarde vernietigd strafvonnis, omkeringsregel
 78. Rechtbank Arnhem 090306 Vordering tot schadevergoeding in verband met aanranding

Deze website maakt gebruik van cookies