Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij zwangerschap en bevalling

Aansprakelijkheid bij zwangerschap en bevalling

Meer artikelen...

 1. RBDHA 241018 Stuitligging. Informatieplicht geschonden m.b.t. keuze vaginale bevalling of keizersnede. Causaal verband met geboortetrauma aanwezig
 2. BGEL 231118 mislukte sterilisatie; provisionele vordering tzv schade, VAV, smartengeld en BGK; verzocht € 175.000,00, toegewezen € 21.000
 3. PHR 120118 dwarslaesie na keizersnede; klachten tzv verzwaarde stelplicht, waardering deskundigenrapporten en inzage medische analyse partijdeskundige; verwerping
 4. Rb Midden-Nederland 160817 hersenletsel (tweeling)baby; oordeel CTG-registratie; ondanks normschending geen tekortkoming
 5. Rb Gelderland 120617 Zaaddonorschap. KID-behandeling. Deskundigenbericht afgewezen. Geen inzage in 5000 andere medische dossiers kliniek
 6. Rb Rotterdam 020617 KG; gebruik eigen sperma fertiliteitsarts? vordering tot afgifte goederen tbv DNA-onderzoek toegewezen
 7. Rb Den Haag 010217 Mislukte sterilisatie (Essure). vlgs klachtencie was nacontrole onvoldoende, vlgs rechter geen aansprakelijkheid ziekenhuis.
 8. Rb Oost-Brabant 061016 bekkeninstabiliteit na bevalling; deskundigenrapport onvoldoende om causaal verband aan te nemen; beroep op omkeringsregel en kansschade verworpen
 9. Hof Amsterdam 130916 geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor dwarsleasie na keizersnede
 10. Rb Zeeland-West-Brabant 220616 interpretatie CTG en beleid bij bevalling; na deskundigenberichten bewijsopdracht voor eiser tzv toepassing fundusexpressie
 11. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; nadere voorlichting mbt oorzaak PTSS nodig
 12. Rb Rotterdam 020414 gele huidskleur baby, beoordeling handelen verloskundige obv deskundigenbericht; niet verwijtbaar
 13. Rb Den Haag 230414 zuustoftekort bij geboorte in 1993; vernietiging bindend advies
 14. Rb Midden-NL 270214 na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger; aansprakelijkheid mbt eerste kind erkend, mbt tweede afgewezen
 15. Rb Rotterdam 041213 Erbse Parese; korte termijn verjaring op dag na geboorte aangevangen; kind kon via ouders vordering instellen
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 250613 totaalruptuur baby bij keizersnede; medische kunstfout, ziekenhuis aansprakelijk
 17. HR 231112 aansprakelijkheid gynaecoloog voor hersenletsel na zuurstoftekort
 18. Hof Arnhem 020912 geboorteletsel; ziekenhuis voor 60% aansprakelijk
 19. Hof 's-Hertogenbosch 190612 PTSS moeder overlijden kind bij bevalling; schade veroorzaakt door verdriet om verlies van kind komt niet voor vergoeding in aanmerking
 20. Rb Rotterdam 290212 aansprakelijkheid verloskundige voor delay bij diagnose geelzucht; onderwerpen voor comparitie
 21. HR 091211 langdurige te lage bloedsuikerspiegel baby vlak na de geboorte niet verwijtbaar
 22. Rb Arnhem 201011 causaal verband tzv mulitple geboorteletsel na mislukte vacuumextractie
 23. HR 211011 81 Art. 81 RO. Mislukte sterilisatie. Schadevergoedingsvordering afgewezen
 24. Rb Rotterdam 010611 overlijden baby na DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken vaccunaties; onvoldoende gesteld voor aansprakelijkheid
 25. Rb Rotterdam 020311 stuitbreuk na val van dwarsbed; fout onvoldoende aangetoond
 26. Rb Rotterdam 120111 zwangerschap na sterilisatie volgens Ovablocmethode, informed consent?
 27. HR 241210 implanon, geen aansprakelijkheid voor arts voor vermeende fout bij inbrengen staafje
 28. Rb Den Haag 221210 sterilisatie zonder instemming is onrechtmatig (deelgeschil)
 29. Rb Dordrecht 190111 zwangerschap na sterilisatie niet te wijten aan medische fout; geen gebreken tzv informed consent
 30. Rb Dordrecht 310310 sterilisatie met filshieclips, waarna zwangerschap, vraagstelling expertise
 31. HR 160410 wrongfull birth na mislukte curettage,
 32. Hof Den Haag 290909 ongevraagde, ongewilde sterilisatie na uteresruptuur waarbij baby kwam te overlijden, overwegingen m.b.t. vorderingsrecht echtgenoot.
 33. Rb Haarlem 020708 mislukte sterilisatie met falope-ringen; ringetje naast tuba; geen aansprakelijkh.
 34. Rb R.dam 281107 hersenletsel als gevolg van inbgrengen nasofaryngeale tube (NPT)
 35. Hof A.dam240108 implanon; bewijsopdracht voor vrouw; vergoeding 80% vanwege mogelijk spijtoptantisme
 36. Hof Den Haag 200308 Een wonderlijke zwangerschap na een geslaagde vasectomie
 37. HR 071207 te late keizersnede: geschonden norm beoogt bescherming tegen specifiek gevaar te bieden
 38. Rb Arnhem 211107 mislukte vasectomie - eisen aan wijze van informeren mbt uitslag onderzoek
 39. Miraculeus oordeel over mislukte sterilisatie Uitspraak rechter berust op verkeerde voorlichting
 40. Rb A'dam 010807 asfyxie, verpleegkundige handelde niet ism zorgplicht
 41. Hof Den Haag 280807 Implanon; aansprakelijkheid artsen en producent, bewijslast rust op vrouwen
 42. Rb Den Haag 100707 wrongful birth; gynaecoloog schiet toerekenbaar tekort in informatieplicht
 43. Hof veroordeelt ziekenhuis tot schadevergoeding ivm onjuiste voorlichting over vruchtbaarheid
 44. Rb Utrecht 080807 causaal verband tussen fout gynaecoloog ondanks mogelijke abortus met 18 weken
 45. Rb Groningen 140207 Erbse Parese; arts handelt onzorgvuldig; onvoldoende verslaglegging
 46. Hof Arnhem 220507 gestoorde rouwverwerking, geestelijke stoornis
 47. HR 200407 zwangerschap na mislukte steralisatie; geen omkering bewijslast
 48. Hof Arnhem 060307 zkh niet aanspr. voor schade bevalling; tuchtrechterlijk verwijt gynaecoloog
 49. CTG 160107 verslechterend CTG tijdens bevalling; fout arts assistent
 50. Rb Utrecht 100107 spina bifida; verloskundigenpraktijk niet verwijtbaar tekortgeschoten;
 51. Rb. Maastricht 181006 onvoldoende toezicht bij bevalling, dood geboren kind; eigen schade moeder
 52. Rb Arnhem 120606 Informatieverstrekking bij sterilisatie; vasectomie
 53. Rechtbank Alkmaar 240506 (wrongfull birth, implanon, bewijs afwezigheid van kinderwens het beel van al op jonge leeftijd bewust kinderloos willen blijven)
 54. Hof Amsterdam 020306: (tangverlossing; toepassing omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid)
 55. Hof Leeuwarden 220206 kunstfout door niet tijdig over te gaan tot keizersnede
 56. Rb Maastricht 220306 PTTS na overlijden baby door fout arts

Deze website maakt gebruik van cookies