Zoeken

Inloggen

Schadebegroting en bevoorschotting in Deelgeschil

Schadebegroting en bevoorschotting in Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBROT 231220 voorschot afgewezen omdat de rechtbank over onvoldoende gegevens beschikt om causaal verband vast te stellen
 2. GHDHA 210720 € 75.000,00 voorschot, mede met het oog op arbeidsongeschiktheid zoals aangenomen door UWV
 3. RBOBR 070720 snijincident bij opensnijden dozen; voorschot tzv kosten van medisch expertise afgewezen; onvoldoende info tzv schade
 4. RBGEL 131119 vergoeding kosten bewijsvergaring en voorschot afgewezen
 5. RBGEL 191219 Verzoek medewerking en bevoorschotting afgewezen. Onvoldoende concreet petitum. afwijzing vage vordering tzv bgk
 6. RBDHA 161219 maandelijks voorschot van € 15.000,00 afgewezen; onvoldoende duidelijkheid over letsel en schade;
 7. RBMNE 131119 verzoek bedrijfseconomisch onderzoek ter zitting ingetrokken, Voorschot op de schade, voorschot op bgk (verzocht € 5.460,12; toegewezen € 5000,00)
 8. RBGEL 260719 Letsel na val bij aanhouding. Geen onderhandelingen in een impasse welke door een deelgeschil moet worden doorbroken
 9. RBGEL 230719 Verzoek tot onder meer voorschot, bekostiging Winnock afgewezen vanwege onvoldoende medische gegevens
 10. RBMNE 100519 afwijzing verzoek om bevoorschotting; nader medisch en arbeidsdeskundig onderzoek is nodig
 11. RBZWB 171218 bevoorschotting op bgk; verzoek afgewezen; complexiteit van de zaak rechtvaardigt geen 24 uur aan werkzaamheden
 12. RBROT 211218 voorschot in deelgeschil; medische situatie staat nog niet vast, waardoor ook totale schade nog ongewis is
 13. RBROT 201218 verzoek vergoeding bgk afgewezen; geen breekpunt in onderhandelingstraject
 14. RBROT 281218 deelgeschil over bgk; gevorderd € 8.037,27; tijdsbesteding bovenmatig, onvoldoende gespecificeerd; toegewezen € 4.018,-
 15. RBROT 181018 dat schade betaald voorschot (€ 500) significant overstijgt is niet aangetoond, causaal verband staat niet vast
 16. RBROT 190918 beslissing tzv BGK kan bijdragen aan vso, ook als laatste deelgeschil, BGK grotendeels afgewezen
 17. RBOVE 090718 Zweeds recht, voorschot op schade; verzocht € 20000- toegewezen in Zweedse Kronen 49.800
 18. RBGEL 310518 geen oordeel over voorschot VAV en verrekening AOV
 19. RBGEL 170418 advocaat behoorde te weten dat verzoek om aanvullend voorschot niet zou kunnen worden toegewezen
 20. RBDHA 210218 verzoek tot bevoorschotting rbst-kosten afgewezen met het oog op pre-existentie
 21. Rb Limburg 060318 toegewezen: voorschot, bgk, afgewezen: onderzoek vav, begeleiding tot versterking van ondernemerschap
 22. Rb Gelderland 211117 peildatum op datum ongeval in 1996, ernstig schedelhersentrauma vijfjarig kind; bi 71%; € 65.000,00
 23. Rb Midden-Nederland 070218 inkomensverlies kledingontwerpster; beperkingen staan (nog) niet vast; deelgeschil biedt geen ruimte voor nader onderzoek
 24. Rb Midden-Nederland 200917 verkeersongeval; gordelkorting 25%; nadere onderbouwing verlies verdiencapaciteit; volgt afwijzing
 25. Rb Midden-Nederland 181017 onduidelijkheid omvang beroepsfout mbt antibiotische regime; blijvende evenwichts- en rugklachten; € 65.000,00 smartengeld
 26. Rb Noord-Nederland 180118 dwarsleasie 4e borstwervel en divers letsel overreden 62-jarige racefietsster; 91% bi; € 150.000,00 smartengeld
 27. Rb Midden-Nederland 221117 deelgeschil; fout galblaasoperatie; verzoek smartengeld (ten minste) € 50.000,00; € 30.000,00 toegewezen (€ 25.000,00 is al betaald)
 28. Rb Noord-Holland 191017 verkeersongeval; voorschot huishoudelijke hulp en kinderopvang in het licht van schadebeperking
 29. Rb Gelderland 210717 verlies verdienvermogen vader tzv pgb's autistische kinderen voldoende komen vast te staan; bevoorschotting € 2.000,00 per maand
 30. Rb Rotterdam 140617 voorschotverzoek tzv vav en bgk € 50.000,00 toegewezen
 31. Rb Midden-Nederland 070617 Toelichting van dhr. mr. J.F. Roth
 32. Rb Limburg 020617 Deelgeschil; pakket(ten) vallen tijdens transporteren met bovenloopkraan op magazijnmedewerker; schending zorgplicht; € 10.000 voorschot
 33. Rb Gelderland 131115 ontbrekende onderbouwing verlies verdienvermogen leidt tot afwijzing voorschot
 34. Rb Den Haag 050117 Nader onderzoek noodzakelijk om schade te kunnen begroten. Geen plaats binnen deelgeschilprocedure. Verzoeken afgewezen
 35. Rb Amsterdam 221216 Onvoldoende onderbouwd dat verzoeker aanspraak heeft op schadevergoeding die de betaalde voorschotten overstijgt
 36. Rb Midden-Nederland 141216 onvoldoende duidelijkheid m.b.t. schade, causaal verband, en medische beperking; volgt afwijzing voorschot
 37. Rb Overijssel 150616 letsel zelfstandig ondernemer; geen rechtsgrond voor vordering tzv intredesom vennootschap en kosten financieel adviseur
 38. Rb Oost-Brabant 190716 verzoeken tzv zwart overwerk, bevoorschotting en BGK afgewezen; nadere bewijslevering nodig en onvoldoende inzicht in omvang schade voor nadere bevoorschotting BGK
 39. Rb Rotterdam 060616 vordering tot betaling 2e multidisciplinair revalidatietraject, ondanks minimale stappen in eerste traject, toegewezen
 40. Rb Rotterdam 070616 laatste punt van onderhandeling; BGK; kantonrechter oordeelt ambtshalve dat het (min of meer gezamenlijk) verzoek zich niet leent voor deelgeschil
 41. Rb Midden-NL 170216 whiplash; verzoek aanvullend voorschot afgewezen omdat causaal verband niet kan worden vastgesteld obv medische informatie behandelende sector
 42. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 onvoldoende bewijs in deelgeschil tzv inkomenssituatie zonder ongeval; voorlichting AD-er nodig, maar niet in deelgeschil
 43. Rb Rotterdam 120216 aanvullend voorschot en leeuwendeel BGK inmiddels betaald; deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 44. Rb Gelderland 160415 tussentijdse aanvullende vergoeding buitengerechtelijke kosten; gevorderd € 26.488,51, toegewezen € 18.000,00
 45. Rb Gelderland 060116 deelgeschil; voorschot tzv studievertraging en overige schade af-, BGK grotendeels toegewezen;
 46. Rb Gelderland 111215 deelgeschil over buitengerechtelijke kosten; toegewezen; geen wanverhouding
 47. Rb Noord-Holland 270815 tzv bijdrage voorschot BGK aan totstandkoming VSO onvoldoende gesteld
 48. Rb Gelderland 300315 gevorderde medewerking aan AD-onderzoek afgewezen na akkoord ter zitting; aanvullend voorschot VAV afgewezen
 49. Rb Rotterdam 281015 whiplash; geen zwaarwegende redenen om vervolgonderzoek door andere deskundige te laten verrichten; aanvullend voorschot schade afgewezen
 50. Rb Midden-NL 110915 aanvullend voorschot zelfstandig stratenmaker afgewezen; bewijsopdracht mbt omvang verlies verdienvermogen; zwart werk onvoldoende aangetoond
 51. Rb Overijssel 280915 verlies rechter wijsvinger; schadepost economische kwetsbaarheid vereist nader medisch- en arbeidsdeskundig onderzoek; niet in deelgeschil
 52. Rb Amsterdam 220115 plafondplaten op hoofd; verzoek aanvullend voorschot van € 10.000 afgewezen vanwege onzekerheid over causaal verband
 53. Rb Midden-NL 171214 ondanks verhouding met schadeomvang volledige aanvullende bevoorschotting BGK gevorderd en toegewezen
 54. Rb Midden-NL 170914 verzoek bepaling vav afgewezen ivm noodzaak tot nadere bewijslevering; voorschot van € 50.000 toegewezen
 55. Rb Zeeland-West-Brabant 151013 verzoek aanvullend voorschot kan in deelgeschil; afgewezen omdat rb tekort bevoorschotting niet kan vaststellen
 56. Rb Zeeland-West-Brabant 160414 aannemelijk dat onbetaald bedrag BGK van € 8.966,32 aan vso in de weg staat; geen reden voor afwijking gebruikelijk toetsingskader BGK; vordering toegewezen
 57. Rb Den Haag 010714 val door vloer leidingschacht; zorgplicht geschonden; voorschot € 5.000,00
 58. Rb Midden-NL 250614 wg-er heeft zorgplicht geschonden; vergoeding BGK toegewezen; voorschot smartengeld € 5.000,00
 59. Rb Den Haag 180614 causaal verband SI-syndroom en arbeidsongeval aangenomen na eenzijdige expertise; voorschot van € 20.000,00 toegewezen
 60. Rb Arnhem 051012 aanvullend voorschot schade afgewezen, voorschot BGK € 5.000,00 toegewezen, want nog midden in schaderegelingstraject
 61. Rb Midden-NL 150114 ass mag terugkomen op standpunt mbt AOV; voordeel uit schadeverzekering, na aftrek premies vanaf jaar ongeval, verrekenbaar
 62. Rb Den Haag 080114 militair invaliditeitspensioen is schadeverzekering die verrekend mag worden
 63. Rb Rotterdam 060114 ogv gezichtpunten HR geen verrekening van uitkeringen van door slachtoffer zelf afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering
 64. Rb Limburg 220114 verzocht voorschot ter grootte van aangeboden slotbetaling afgewezen
 65. Rb Den Haag 031213 whiplash; voorschot € 5.000,00 mbt nekklachten toegewezen
 66. Rb Oost-Brabant 021213 dwarsleasie na ongeval op glijbaan; te snel na voorganger starten is onzorgvuldig; voorschot van € 100.000,- toegewezen
 67. Rb Rotterdam 031213 whiplash; aanvullend voorschot BGK kan bijdrage leveraan aan totstandkoming VSO; toegewezen € 10.162,85
 68. Rb Gelderland 100913 aanrijding met vuilnisman; vanwege betwist causaal verband verzoek voorschot afgewezen
 69. Rb Gelderland 280613 mishandeling groepsleider probleemjongeren door ex-cliënt; geen bewuste roekeloosheid; zorgplicht geschonden; voorschot toegewezen
 70. Rb Gelderland 030613 supermarkt aansprakelijk voor val klant over pallet in looppad; voorschot op smartengeld en op BGK toegewezen
 71. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; verlies kans; voorschot op schadevergoeding van € 10.000,00 en voorschot op BGK toegewezen
 72. Rb Midden NL 021013 toewijzing voorschot levert geen inhoudelijke bijdrage aan totstandkoming vso, overwegingen tzv criteria in KG
 73. Rb Gelderland 150713 nadere bewijslevering VAV dmv getuigenverhoor toegelaten in deelgeschil; aanhouding beslissing
 74. Rb Noord-Holland 040913 advocaat neemt zaak over van Jurilex, en draagt weer over: verzoek tzv door advocaat gemaakte kosten draagt niet bij aan vso
 75. Rb Midden-Nederland 140813 bevoorschotten bgk is nodig om hulp in te roepen; afwijzing vanwege ontbreken deugdelijke specificatie
 76. Rb Den Haag 230713 hersenletsel 10-jarige na aanrijding; VAV obv modaal salaris, 10 jaar geen werk vanwege kinderen en daarna 50%
 77. Rb Midden-NL 100713 geen aanvullende vergoeding kosten rechtsbijstand met het oog op causaliteitsonzekerheid
 78. Rb Midden-NL 100713 verzoek voorschot mogelijk in deelgeschil; vereist dat geleden schade de verstrekte voorschotten overstijgt; verzoek afgewezen
 79. Rb Midden-NL 120613 schade onvoldoende aangetoond; verzoek voorschot afgewezen
 80. Rb Amsterdam 300513 verzoek t.z.v. voorschot, kosten buiten rechte en kosten verkeersdeskundige leent zich niet voor deelgeschil
 81. Rb Amsterdam 210513 vernietiging vso; betaling € 65.000,00 aan verkwistend slachtoffer onrechtmatig; telt niet mee bij bevoorschotting
 82. Rb Noord-Holland 280213 verzoek voorschot hangende bodemprocedure: KG-procedure de geëigende weg; geen bijdrage vso
 83. Rb Den Haag 250313 psychische klachten na arbeidsongeval; verzoek aanvullend voorschot afgewezen
 84. Rb Den Haag 160413 verzoek hangende bodemprocedure tzv aanvullend voorschot afgewezen; tzv kosten is buitengerechtelijk karakter niet aangetoond
 85. Rb Rotterdam 160413 verzoek tot aanvullend voorschot afgewezen; verzoek tot vergoeding BGK gedeeltelijk toegewezen
 86. Rb 's-Hertogenbosch 121212 geen aanvullend voorschoot KBR vanwege onduidelijkheid m.b.t. hoogte schadevergoedingsverplichting
 87. Rb Amsterdam 310113 beslissing of BGK onderdeel dienen uit te maken van een voorschot draagt niet bij aan totstandkoming VSO
 88. Rb 's-Gravenhage 071212 verzoek voorschot van € 35.000,- op schadevergoeding en van € 35.000,- op BGK prematuur
 89. Rb Amsterdam 291112 vroegere advocaat verzoekt vanwege een onherroepelijke privatieve last ex art. 7:423 BW vergoeding van BGK gemaakt tbv slachtoffer; afwijzing
 90. Rb 's-Gravenhage 170812 medische fout bij cystoscopie; ass. gebonden aan door toedoen van schaderegelaar tot stand gekomen overeenkomst
 91. Rb 's-Hertogenbosch 171012 arbeidsongeval ZZP-er; geen verrekening uitkeringen AOV na beoordeling gezichtspunten
 92. Rb Utrecht 040712 zeer ernstig letsel; slachtoffer inmiddels overleden; oordeel over smartengeld € 70.000,00, en richtlijnen tzv verplaatste schade
 93. Rb Utrecht 080812 pensioenleeftijd 67 jaar; kosten huishoudelijke hulp toegewezen, ook al had benadeelde reeds hulp vóór het ongeval
 94. Rb Utrecht 270612 whiplash; of sprake is van verlies arbeidsvermogen kan bij afwezigheid van ad en vz rapportages niet worden vastgesteld
 95. Rb 's-Hertogenbosch 190712 voorschot afgewezen; beperkingen onduidelijk; privacy echtgenote onvoldoende reden voor weigering inzage belastinggegevens
 96. Rb 's-Hertogenbosch 290512 gebroken sleutelbeen; salarisschaal gemist; achterblijven verdere doorgroei binnen die schaal niet vast komen te staan
 97. Rb Breda 110612 overlijdensschade; mutaties bankrekening zonder toelichting onvoldoende voor stelplicht t.a.v. vaste lasten en bewijs zelfwerkzaamheid
 98. Rb 's-Gravenhage 060712 AOV sommenverzekering; periodieke uitkering tot vergoeding van inkomensschade; verrekening redelijk
 99. Rb 's-Gravenhage 270612 AOV is een sommenverzekering; periodieke uitkering tot vergoeding van inkomensschade; verrekening redelijk
 100. Rb Amsterdam 101111 val in tram; afwijzing verzoek deelgeschil; veroordeling tot betaling hoger voorschot leent zich niet voor deelgeschil
 101. Rb 's-Hertogenbosch 240512 vuurwerk ontploft in gezicht; vaststelling uitgangspunten schadeberekening leent zich niet voor deelgeschil omdat nader onderzoek vereist is
 102. Rb Haarlem 140312 uurtarief van € 235,00 niet onredelijk; redelijke verwachting tzv schadeomvang leidt tot afwijzing bgk
 103. Rb 's-Gravenhage 220312 verlies arbeidsvermogen vordering € 644.907: tegenstrijdige partijrapportages; nadere bewijslevering en/of deskundigenadvies nodig
 104. Rb Alkmaar 290312 deelgeschil verkeersongeval; buitengerechtelijke kosten volledig toegewezen
 105. Rb 's-Hertogenbosch 210312 vaststelling uitgangspunten verlies verdienvermogen, niet verschijnende aansprakelijke partij
 106. Rb Rotterdam 200312 verzoek betaling € 419.568,--; geen deelgeschil, subs. te bepalen dat arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg is afgewezen; te veel onduidelijk
 107. Rb Middelburg 010312 voor bewijs omtrent promotiekansen is nader getuigenbewijs nodig; niet geschikt voor deelgeschil
 108. Rb Amsterdam 080312 na mondelinge behandeling in eerder deelgeschil is schikking bereikt, maar niet over de kosten; daarover weer deelgeschil
 109. Rb Amsterdam 281211 ongeval motor; verlies arbeidsvermogen en extra kosten vanwege vervangend vervoer toegewezen
 110. Rb Rotterdam 010212 medische aansprakelijkheid; kosten buiten rechte: van gevorderde 6404.84 wordt € 3330,10 toegewezen
 111. Rb Rotterdam 010212 VAV onvoldoende in kaart gebracht voor bevoorschotting, mede met oog op restitutierisico
 112. Rb Rotterdam 010212 onvoldoende zicht op schade excl. bgk, waardoor bgk niet aan ass. kunnen worden toegerekend
 113. Rb 's-Gravenhage 171111 Rb geeft uitgangspunten voor begroting verlies verdienvermogen
 114. Rb Rotterdam 211211 weefselverwisseling door patholoog waardoor twee onnodige borstoperaties; smartengeld 25.000
 115. Rb 's-Hertogenbosch 131211 mislukte sterilisatie; uitgangspunten voor verlies verdienvermogen en kosten buiten rechte
 116. Rb Zuthphen 171111 bevoorschotting tegen basis uurtarief van 255 (te vermeerderen met kantoorkosten en BTW) redelijk
 117. Rb 's-Gravenhage 261011 begroting openstaande tussentijdse buitengerechtelijke kosten,
 118. Rb Zutphen 201011 openstaande bgk (E 14000,00) te zien als dossieroverstijgend geschil tussen advocatenkantoor en assuradeur; geen deelgeschil
 119. Rb Arnhem 180411 voorschot terzake te maken reiskosten (ID-NL) in verband met een toegewezen verzoek deskundigenbericht afgewezen
 120. Rb Roermond 090211 deelgeschil niet geschikt voor verzoek om voorschot; nodeloos gemaakte kosten
 121. Rb Utrecht 230311 oordeel over smartengeld en buitengerechtelijke kosten na onnodige proeflaparotomie
 122. Rb Rotterdam 230311 vergoeding inloopdouche afgewezen; tegenvordering ass. ook afgewezen nu het ass. vrijstaat eenzijdig af te wikkelen, maar niet om daarna terug te vorderen
 123. Rb Alkmaar 170211 alcohol- en drugsgebruik in het verleden is staat niet in de weg aan begroting maatmaninkomen
 124. Rb Maastricht 120111 geen deelgeschil nu het verzochte (€ 287.350,--) zich niet beperkt tot beslissing van een deelvraag; kosten niet in redelijkheid gemaakt
 125. Rb R. dam 011210 geschil over buitengerechtelijke kosten leent zich voor behandeling in deelgeschil.
 126. Rb Den Bosch 230910 deelgeschilprocedure is niet bedoeld ter beslechting van geschil over kosten buiten rechte na ondertekening vso voor de overige schade

Subcategorieën

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies