Zoeken

Inloggen

Onduidelijkheid toedracht

Onduidelijkheid toedracht

Meer artikelen...

 1. RBGEL 170120 toedracht onduidelijk, onderzoek verkeersanalist biedt geen uitsluitsel; bewijslevering nodig, niet geschikt voor deelgeschil
 2. RBOBR 250619 Verkeersongeval op rotonde; verschil van mening over toedracht; deelgeschilprocedure leent zich niet voor nadere bewijsvoering
 3. GHARL 030919 Het hof heeft voorshands bewezen geacht dat verzekerde de schade opzettelijk heeft veroorzaakt; bewijsvermoeden niet ontzenuwd.
 4. RBAMS 280819 tegenbewijs mogelijk tzv vermoeden opzetaanrijding
 5. GHARL 090419 geen authentieke aanrijding; afwijzing aansprakelijkheid
 6. RBROT 070819 Aanrijding op rotonde. niet opzettelijk veroorzaakt, wel 50% ES
 7. RBGEL 190719 geen letsel; eenzijdig ongeval met dier? tegenstrijdige visies schadehersteller en schade-expert; deskundige noodzakelijk, maar bewijs niet aangeboden vanwege kosten; afwijzing
 8. RBGEL 130619 getuigenverhoren over en weer rond beschuldiging van opzettelijke veroorzaking ongeval
 9. GHDHA 230419 WAM-verzekeraar vordert onderzoekskosten; niet-authentieke aanrijding; voorshands bewezenverklaring; mogelijkheid voor tegenbewijs
 10. GHARL 050219 Auto te water; Hof acht voorshands bewezen dat verzekerde de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. Registratie CIS
 11. RBNHO 211118 eiseres heeft rechtbank onvolledig geïnformeerd en op het verkeerde been gezet tzv toedracht van en omstandigheden rond ongeval
 12. RBROT 091118 aanrijding tussen voetganger en auto; toedracht en schade onvoldoende onderbouwd, afwijzing
 13. GHSHE 250918 opzet tot misleiding bij schademelding vooralsnog niet komen vast te staan; ongevallenanalyse onvoldoende duidelijk; bewijsopdracht verzekeraar
 14. GHDHA 180918 verzekeraar slaagt in bewijs: onware schadeaangifte ter zake van aanrijding
 15. GHDHA 180918 ook geënsceneerde aanrijding valt onder dekking; bewijslast opzettelijkheid aanrijding rust op verzekeraar en die slaagt daar i.c. niet in
 16. GHDHA 240418 cascoverzekering; opzet tot misleiding aangenomen nav SAF en verklaring voor ITEB; geen disculpatie in gebrekkig Nederlands
 17. RBROT 040718 art 7:941 lid 5 BW en 6:2 BW nvt; bewijs toedracht rust op eiser; vermoeden dat volgt uit achteropaanrijding
 18. HR 060718 geen toepassing art. 7:941 lid 5 BW bij fraude letselschadeslachtoffer
 19. RBOVE 120618 onvoldoende bewijs voor aanrijding; geen recht op schadevergoeding; afwijzing zonder begroting kosten
 20. RBGEL 150318 botsing op kruising; vordering op voorrangsgerechtigde afgewezen; geen overschrijding snelheid of onvoldoende anticipatie
 21. GHDHA 170418 geënsceneerde aanrijding; fraude onvoldoende betwist door contraexpertise
 22. PHR 300318 klacht die in WAM-zaak verval van recht naar analogie art. 7:941 lid 5 BW bepleit slaagt niet; klachten tegen bewijsoordeel slagen wel
 23. Rb Gelderland 280218 geen authentieke aanrijding; toewijzing reconventionele vordering tot betaling van onderzoekskosten ass.
 24. Hof 's-Hertogenbosch 200318 kop-staartbotsing rotonde; opzet tot misleiding; verval recht op uitkering o.g.v. art. 7:941 lid 5 BW
 25. Rb Noord-Nederland 011117 eenzijdig ongeval verwijtbaar aan daarbij overleden bestuurster? passagier (16 jaar ttv ongeval) voldoet niet aan stelplicht
 26. Hof Den Haag 060218 geen vergoeding schade aan teruggevonden auto; onvoldoende bewijs voor autodiefstal; vermoeden van fraude of misleiding onvoldoende voor opname CIS
 27. Rb Zeeland-West-Brabant 061217 bewijslast geënsceneerde aanrijding rust op verzekeraar; instemming met aanrijding voorshands bewezen; eiser toegelaten tot tegenbewijs
 28. Rb Midden-Nederland 270917 ongevalsanalyse geldt als uitgangspunt tzv toedracht ongeval
 29. Rb Rotterdam 061115 aanrijding tussen twee auto's op gelijkwaardige kruising; authentieke aanrijding? eiser slaagt met getuigenverklaringen in bewijsopdracht
 30. Hof 's-Hertogenbosch 241017 aanrijding met auto na uitrijden oprit; geschetste scenario onvoldoende onderbouwd, mede gelet op veroorzaakte schade; bekrachtiging vonnis
 31. Rb Amsterdam 131017 aanrijding tussen scooter en auto; opzettelijke misleiding onvoldoende gesteld door WAM-verzekeraar; geen analoge toepassing art. 7:941 BW
 32. Hof 's-Hertogenbosch 190917 aanrijding tussen twee fietsers tijdens inhalen; door eiser gestelde toedracht komt niet vast te staan; vordering afgewezen
 33. Hof Arnhem-Leeuwarden 290817 aanrijding tussen moeder en zoon; rapportages ongevalsanalyse onvoldoende betwist; verval recht op uitkering en opname in CIS-databank
 34. Hof Den Haag 270617 hoger beroep in KG; bewijslast authenticiteit aanrijding rust op schade lijdende partij
 35. Rb Oost-Brabant 240817 kop-staart botsing vrachtwagens na inhaalactie; onvoldoende ruimte gelaten voor ingehaalde vrachtwagen
 36. Hof Den Haag 290817 verdenking opzettelijke aanrijding; onderdelen getuigenverklaring tegenstrijdig; aanvullend bewijs niet geleverd
 37. Hof Den Bosch 220817 botsing auto's; WAM-verzekeraar weigert ten onrechte uitkering; bewijsaanbod onvoldoende specifiek
 38. Hof Den Haag 190716 opzettelijke aanrijding? appellant toegelaten tot leveren aanvullend getuigenbewijs door in eerste aanleg niet verschenen getuige

Deze website maakt gebruik van cookies