Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor vertraging bij de behandeling

Aansprakelijkheid voor vertraging bij de behandeling

Meer artikelen...

 1. GHAMS 080222 zkh meldt te laat dat geplaatste kunsthartklep te klein was; rb gelast comparitie om nog levende vragen te bespreken (4)
 2. RBMNE 260122 KG; Beenamputatie bij arterieel bedreigde voet; Vordering tzv voorschot afgewezen; deskundigenonderzoek afwachten.
 3. RBDHA 190122 ziekenhuis niet aansprakelijk voor behandeling pancreasletsel; afwachtende beleid was cf stand v.d. wetenschap
 4. RBOBR 240122 delay behandeling hersentumor; onvolledig deskundigenbericht bindt partijen niet; afwijzing vordering tegen SO
 5. RBAMS 041121 zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose niet-kleincellig longcarcinoom, oordeel over overlevingskansen
 6. RBROT 290921 ook in bodemzaak; zkh aansprakelijk voor delay bij operatie tibiaplateaufractuur maar geen kans op beter eindresultaat
 7. RBAMS 090921 deelgeschil; delay bij longcarcinoom; rb geeft partijen gelegenheid aanvullende vragen aan deskundige te stellen
 8. RBAMS 040821 dat trombose in arm na fractuur gevolg is van onzorgvuldig handelen van ziekenhuis kan niet worden vastgesteld
 9. RBNHO 090720 gemiste hernia na val? voorlopig desk. bericht toegewezen; Voorschot in debet; waarschuwing art. 205 Rv
 10. RBAMS 130820 aansprakelijkheid huisarts voor delay bij achillespeesruptuur kan niet worden vastgesteld
 11. RBNHO 220720 tekortkoming van huisarts bij haaruitval (alopecia cicatricialis) met schimmelinfectie
 12. RBAMS 180320 geen aansprakelijkheid voor malunion Polsfractuur
 13. GHARL 210420 geen medische fouten bij plaatsing hemi schouder prothese, geen verwijtbaar delay tussen twee operaties
 14. RBDHA 290120 gemiste diagnose DCIS-graad 2 in 2011; rb volgt eenzijdig deskundigenrapport zkh; geen verwijtbaar handelen
 15. RBDHA 240120 geen causaal verband tussen onjuist handelen kinderarts en meningitis
 16. RBNHO 120919 2 jaar delay diagnose longkanker; smartengeld € 45.000,- betaald; onvoldoende aannemelijk gemaakt dat delay de kans op recidive heeft vergroot
 17. RBNHO 240719 neuroloog mist pneunomie; geen aansprakelijkheid want geen causaal verband met maand later overlijden vanwege longkanker
 18. RBNHO 051218 geen geslaagd regres verzekeraar huisarts op ziekenhuis bij delay door aanvullend onderzoek bij acute mesenteriale ischemie
 19. RBLIM 141118 na missen meningeoom en daarvoor vastgestelde aansprakelijkheid blijkt dat patiënte geen schade lijdt
 20. RBALK 121212 delay bij herniaoperatie; nadere uitleg deskundige nav schijnbare tegenstelling in rapportage; afwijzing vordering
 21. Rb Midden-Nederland 061217 amputatie tenen na delay bij huisarts; geen ander resultaat bij eerdere doorverwijzing; cv tussen fout en amputatie ontbreekt
 22. HR 271017 delay bij caudasyndroom; kanspercentage deskundige niet doorslaggevend; oordeel onvoldoende gemotiveerd
 23. HR 190517 Conclusie AG Hartlief. retourverwijzing naar HA na triagebeoordeling spoedeisende hulp Sehos Curaçao
 24. HR 190517 Complex perianaal abces. Geen aansprakelijkheid zkh voor terugverwijzen naar HA
 25. Rb Midden-Nederland 010217 Recidief liesbreuk, afwachten na laatste operatie niet in overeenstemming met medisch prof. standaard
 26. HR 231216 Annotatie op cassatieblog.nl door mr. Marlies Witting: Het leerstuk van kansschade bij medische aansprakelijkheid
 27. Hof Den Bosch 150108 Gemiste diagnose hielbreuk. Delay leidt tot immateriele schadevergoeding van € 2000,00 naast KBR € 8599,00 en proceskosten
 28. Hof Den Haag 210415 netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; geen kansverlies door vertraging tzv controle
 29. HR 231216 Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; beoordeling kans op een beter behandelingsresultaat bij tijdige controle
 30. Rb Noord-Holland 130716 delay bij zenuwletsel pols; ogv deskundigenbericht handchirurg geen causaal verband tussen delay en schade
 31. Hof 's-Hertogenbosch 030516 caudasyndroom; omkeringsregel niet van toepassing; oorzakelijk verband tussen delay en schade na deskundigenonderzoek niet komen vast te staan
 32. Rb Gelderland 250316 KG; delay huisarts tzv netvliesloslating; vordering aanvullend voorschot; nader onderzoek vereist
 33. Hof Arnhem-Leeuwarden 010316 deelgeschil tijdens hoger beroep; delay bij doorverwijzing door oogarts; ontnomen kans op behoud zicht aan beide ogen is 99%
 34. Rb Rotterdam 190216 delay bij behandeling epidurale bloeding in twee ziekenhuizen; beoordeling rapportage deskundige; verwijzend zkh aansprakelijk
 35. Rb Rotterdam 100216 gemiste diagnose cardioloog; na deskundigenbericht oordeelt rb dat medische fout niet heeft geleid tot extra gezondheidsschade
 36. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom
 37. Hof Amsterdam 140415 hof acht voorshands bewezen dat ten onrechte niet is geconstateerd dat schroeven na rugoperatie loslieten; comparitie gelast
 38. Hof 's-Hertogenbosch 201015 vertraging bij meningokokkensepsis peuter; toename kans blijvende schade van 30% naar 45%
 39. Hof 's-Hertogenbosch 300914 delay bij meningokokkensepsis peuter; vraagstelling kinderarts-infectioloog tzv verlies van een kans
 40. Rb Amsterdam 230715 delay bij operatie onderbeen; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 41. Rb Gelderland 290715 CRPS pols na vertraging in behandeling breuk en niet plaatsen schroef
 42. Rb Gelderland 220415 vertraging behandeling meningitis door (ontslag uit zkh) en ontbreken ontslaginstructies; csqn-verband staat vast
 43. Rb Limburg 080415 neuroloog aansprakelijk voor missen van meningeoom bij MRI-scan vanwege whiplash; deskundigenbericht neuroloog gelast
 44. Hof 's-Hertogenbosch 170315 delay bij vaststelling caudasyndroom; voorlopig oordeel dat onvoldoende onderzoek is verricht
 45. Rb Gelderland 010414 delay in behandeling meningitis; nadere instructie nodig mbt tot in deskundigenbericht veronderstelde uiting klachten
 46. Rb Noord-Holland 200814 aansprakelijkheid ziekenhuis voor missen diagnose herseninfarct ogv deskundigenbericht; 20% aansprakelijkheid
 47. Rb Midden-NL 051114 amputatie onderbeen na delay; oordeel over intrekking verzoekschrift en lot tegenverzoek zijdens verweerder
 48. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; 60% aansprakelijkheid voor visusdaling onder 80%
 49. Rb Gelderland 300714 borstkanker; zkh aansprakelijk omdat geen nader onderzoek is verricht; 6 maanden vertraging
 50. Hof 's-Hertogenbosch 060514 vertraging bij meningokokkensepsis in 1993; huisarts aansprakelijk vanwege vervolgbeleid en onvoldoende overdracht
 51. Rb 's-Hertogenbosch 140312 deskundigenbericht; diagnose herseninfarct bij 19-jarige niet te laat gesteld en trombolyse terecht niet uitgevoerd
 52. Rb Utrecht 090211 delay bij diagnose subduraal hematoom na val van trap; geen proportionele aansprakelijkheid
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 delay bij subduraal hematoom 79-jarige
 54. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; zonder vertraging geen beter behandelresultaat
 55. Hof Leeuwarden 120213 delay bij darmperforatie; obv deskundigenberichten kans op overleven 2/3 maal 75%; proportionele aanspr. 50%
 56. Rb Arnhem 121212 amputatie onderbeen na vaatletsel; geen causaal verband tussen delay en amputatie
 57. Rb Breda 191212 delay juiste diagnosticering hartinfarct; internist had cardioloog in consult moeten roepen
 58. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; gebrekkige verslaglegging onderzoek voor rekening en risico van ziekenhuis
 59. Rb Arnhem 241012 aansprakelijkheid, niet voor complicatie, maar wel voor delay na capsular shrinkage techniek
 60. Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; niet te laat doorverwezen mbt hersteloperatie
 61. Rb Arnhem 250712 delay verwijdering haematoom; minder restverschijnselen aannemelijk, ook al kan deskundige niet aangeven in welke zin en mate
 62. Rb Alkmaar 180412 delay bij herniaoperatie
 63. Rb 's-Hertogenbosch 300512 geen te late diagnose epiduraal abces; geen andere kunstfout; geen aansprakelijkheid zkh
 64. Rb Amsterdam 290312 herseninfarct na delay diagnose tia, verzoek desk.bericht afgewezen vanwege kracht van gewijsde eerdere beslissing Hof
 65. Rb Rotterdam 180412 perforatie slokdarm bij medische ingreep; delay erkend
 66. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; delay door inadequate beoordeling CT-scan
 67. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; schending dossierplicht
 68. Rb Middelburg 161111 delay bij diagnose doorsnijding buigpees t.h.v. IP gewricht duim zorgt niet voor slechter resultaat
 69. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie leidt niet tot schade; volgt veroordeling in de kosten van twee instanties, muv kosten deskundigenbericht
 70. Hof Amsterdam 050711 Mogelijkheid van CVA/TIA niet in differentiaaldiagnose opgenomen. Causaal verband met later opgetreden herseninfarct?
 71. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom,
 72. Rb Den Bosch 011204 zeer comlexe intra-articulaire en gedisloceerde calcaneusfractuur: rb volgt deskundige; delay heeft niet tot schade geleid
 73. Rb Den Bosch 011210 had herseninfarct binnen 3 uur met trombolyse behandeld moeten worden
 74. Rb A.dam 140710 te late onderkenning CVA
 75. Rb Utrecht 061010 arts aan sprakelijk voor delay in behandeling darmperforatie, Medirisk niet aansprakelijk voor onrechtmatige schadeafwikkeling
 76. Rb Arnhem 020610 schade als gevolg van delay bij de behandeling van een pseudo-arthrose
 77. Rb R.dam 150210 delay bij vaststelling mamacarcinoom bij zwangere vrouw; schade gelegen in opvoedingskosten kinderen?
 78. Rb Utrecht 100210 geen schade door bij wijze van hypothese aangenomen vertraging bij ontdekking hypofysetumor
 79. Rb Arnhem 111109 afwijzing provisionele vordering na delay bij behandeling beenfractuur; diverse deskundigenoordelen
 80. Hof A.dam 200109 daags na bezoek EHBO blijkt hernia met dwarsleasie; wel fout,geen causaal verband
 81. Rb Arnhem 110707 dwarsleasie te laat onderkend? Rb wil voorlichting door een huisartsgeneeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies