Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor vertraging bij de behandeling

Aansprakelijkheid voor vertraging bij de behandeling

Meer artikelen...

 1. RBNHO 240719 neuroloog mist pneunomie; geen aansprakelijkheid want geen causaal verband met maand later overlijden vanwege longkanker
 2. RBNHO 051218 geen geslaagd regres verzekeraar huisarts op ziekenhuis bij delay door aanvullend onderzoek bij acute mesenteriale ischemie
 3. RBLIM 141118 na missen meningeoom en daarvoor vastgestelde aansprakelijkheid blijkt dat patiënte geen schade lijdt
 4. RBALK 121212 delay bij herniaoperatie; nadere uitleg deskundige nav schijnbare tegenstelling in rapportage; afwijzing vordering
 5. Rb Midden-Nederland 061217 amputatie tenen na delay bij huisarts; geen ander resultaat bij eerdere doorverwijzing; cv tussen fout en amputatie ontbreekt
 6. HR 271017 delay bij caudasyndroom; kanspercentage deskundige niet doorslaggevend; oordeel onvoldoende gemotiveerd
 7. HR 190517 Conclusie AG Hartlief. retourverwijzing naar HA na triagebeoordeling spoedeisende hulp Sehos Curaçao
 8. HR 190517 Complex perianaal abces. Geen aansprakelijkheid zkh voor terugverwijzen naar HA
 9. Rb Midden-Nederland 010217 Recidief liesbreuk, afwachten na laatste operatie niet in overeenstemming met medisch prof. standaard
 10. HR 231216 Annotatie op cassatieblog.nl door mr. Marlies Witting: Het leerstuk van kansschade bij medische aansprakelijkheid
 11. Hof Den Bosch 150108 Gemiste diagnose hielbreuk. Delay leidt tot immateriele schadevergoeding van € 2000,00 naast KBR € 8599,00 en proceskosten
 12. Hof Den Haag 210415 netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; geen kansverlies door vertraging tzv controle
 13. HR 231216 Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; beoordeling kans op een beter behandelingsresultaat bij tijdige controle
 14. Rb Noord-Holland 130716 delay bij zenuwletsel pols; ogv deskundigenbericht handchirurg geen causaal verband tussen delay en schade
 15. Hof 's-Hertogenbosch 030516 caudasyndroom; omkeringsregel niet van toepassing; oorzakelijk verband tussen delay en schade na deskundigenonderzoek niet komen vast te staan
 16. Rb Gelderland 250316 KG; delay huisarts tzv netvliesloslating; vordering aanvullend voorschot; nader onderzoek vereist
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 010316 deelgeschil tijdens hoger beroep; delay bij doorverwijzing door oogarts; ontnomen kans op behoud zicht aan beide ogen is 99%
 18. Rb Rotterdam 190216 delay bij behandeling epidurale bloeding in twee ziekenhuizen; beoordeling rapportage deskundige; verwijzend zkh aansprakelijk
 19. Rb Rotterdam 100216 gemiste diagnose cardioloog; na deskundigenbericht oordeelt rb dat medische fout niet heeft geleid tot extra gezondheidsschade
 20. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom
 21. Hof Amsterdam 140415 hof acht voorshands bewezen dat ten onrechte niet is geconstateerd dat schroeven na rugoperatie loslieten; comparitie gelast
 22. Hof 's-Hertogenbosch 201015 vertraging bij meningokokkensepsis peuter; toename kans blijvende schade van 30% naar 45%
 23. Hof 's-Hertogenbosch 300914 delay bij meningokokkensepsis peuter; vraagstelling kinderarts-infectioloog tzv verlies van een kans
 24. Rb Amsterdam 230715 delay bij operatie onderbeen; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 25. Rb Gelderland 290715 CRPS pols na vertraging in behandeling breuk en niet plaatsen schroef
 26. Rb Gelderland 220415 vertraging behandeling meningitis door (ontslag uit zkh) en ontbreken ontslaginstructies; csqn-verband staat vast
 27. Rb Limburg 080415 neuroloog aansprakelijk voor missen van meningeoom bij MRI-scan vanwege whiplash; deskundigenbericht neuroloog gelast
 28. Hof 's-Hertogenbosch 170315 delay bij vaststelling caudasyndroom; voorlopig oordeel dat onvoldoende onderzoek is verricht
 29. Rb Gelderland 010414 delay in behandeling meningitis; nadere instructie nodig mbt tot in deskundigenbericht veronderstelde uiting klachten
 30. Rb Noord-Holland 200814 aansprakelijkheid ziekenhuis voor missen diagnose herseninfarct ogv deskundigenbericht; 20% aansprakelijkheid
 31. Rb Midden-NL 051114 amputatie onderbeen na delay; oordeel over intrekking verzoekschrift en lot tegenverzoek zijdens verweerder
 32. Hof Leeuwarden 200710 onjuiste diagnose oogklachten; 60% aansprakelijkheid voor visusdaling onder 80%
 33. Rb Gelderland 300714 borstkanker; zkh aansprakelijk omdat geen nader onderzoek is verricht; 6 maanden vertraging
 34. Hof 's-Hertogenbosch 060514 vertraging bij meningokokkensepsis in 1993; huisarts aansprakelijk vanwege vervolgbeleid en onvoldoende overdracht
 35. Rb 's-Hertogenbosch 140312 deskundigenbericht; diagnose herseninfarct bij 19-jarige niet te laat gesteld en trombolyse terecht niet uitgevoerd
 36. Rb Utrecht 090211 delay bij diagnose subduraal hematoom na val van trap; geen proportionele aansprakelijkheid
 37. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 delay bij subduraal hematoom 79-jarige
 38. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; zonder vertraging geen beter behandelresultaat
 39. Hof Leeuwarden 120213 delay bij darmperforatie; obv deskundigenberichten kans op overleven 2/3 maal 75%; proportionele aanspr. 50%
 40. Rb Arnhem 121212 amputatie onderbeen na vaatletsel; geen causaal verband tussen delay en amputatie
 41. Rb Breda 191212 delay juiste diagnosticering hartinfarct; internist had cardioloog in consult moeten roepen
 42. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; gebrekkige verslaglegging onderzoek voor rekening en risico van ziekenhuis
 43. Rb Arnhem 241012 aansprakelijkheid, niet voor complicatie, maar wel voor delay na capsular shrinkage techniek
 44. Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; niet te laat doorverwezen mbt hersteloperatie
 45. Rb Arnhem 250712 delay verwijdering haematoom; minder restverschijnselen aannemelijk, ook al kan deskundige niet aangeven in welke zin en mate
 46. Rb Alkmaar 180412 delay bij herniaoperatie
 47. Rb 's-Hertogenbosch 300512 geen te late diagnose epiduraal abces; geen andere kunstfout; geen aansprakelijkheid zkh
 48. Rb Amsterdam 290312 herseninfarct na delay diagnose tia, verzoek desk.bericht afgewezen vanwege kracht van gewijsde eerdere beslissing Hof
 49. Rb Rotterdam 180412 perforatie slokdarm bij medische ingreep; delay erkend
 50. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; delay door inadequate beoordeling CT-scan
 51. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; schending dossierplicht
 52. Rb Middelburg 161111 delay bij diagnose doorsnijding buigpees t.h.v. IP gewricht duim zorgt niet voor slechter resultaat
 53. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie leidt niet tot schade; volgt veroordeling in de kosten van twee instanties, muv kosten deskundigenbericht
 54. Hof Amsterdam 050711 Mogelijkheid van CVA/TIA niet in differentiaaldiagnose opgenomen. Causaal verband met later opgetreden herseninfarct?
 55. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom,
 56. Rb Den Bosch 011204 zeer comlexe intra-articulaire en gedisloceerde calcaneusfractuur: rb volgt deskundige; delay heeft niet tot schade geleid
 57. Rb Den Bosch 011210 had herseninfarct binnen 3 uur met trombolyse behandeld moeten worden
 58. Rb A.dam 140710 te late onderkenning CVA
 59. Rb Utrecht 061010 arts aan sprakelijk voor delay in behandeling darmperforatie, Medirisk niet aansprakelijk voor onrechtmatige schadeafwikkeling
 60. Rb Arnhem 020610 schade als gevolg van delay bij de behandeling van een pseudo-arthrose
 61. Rb R.dam 150210 delay bij vaststelling mamacarcinoom bij zwangere vrouw; schade gelegen in opvoedingskosten kinderen?
 62. Rb Utrecht 100210 geen schade door bij wijze van hypothese aangenomen vertraging bij ontdekking hypofysetumor
 63. Rb Arnhem 111109 afwijzing provisionele vordering na delay bij behandeling beenfractuur; diverse deskundigenoordelen
 64. Hof A.dam 200109 daags na bezoek EHBO blijkt hernia met dwarsleasie; wel fout,geen causaal verband
 65. Rb Arnhem 110707 dwarsleasie te laat onderkend? Rb wil voorlichting door een huisartsgeneeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies