Zoeken

Inloggen

Wet Deelgeschillen Algemeen

Wet Deelgeschillen Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBMNE 010420 niet ontvankelijk; verzoek voorschot had bij hof moeten worden aangebracht nu er hoger beroep is ingesteld tegen uitspraak bodemrechter
 2. RBOBR 090320 verweerschrift met zelfstandig tegenverzoek, incl nieuwe med. rapportage: één week voor zitting is tijdig
 3. RBOVE 130320 2 timmermannen zakken door plafond; wg'er wordt, in deelgeschil, toegelaten tot (getuigen)bewijs tzv instructies
 4. RBAMS 300120 vrouw verliest 2 vingerkootjes als haar (ex)vriend de deur dichtsmijt; verwijzing naar schadestaatproc. afgewezen; past niet bij deelgeschilproc.
 5. RBGEL 230120 gegeven dat in deelgeschil geen vrijwaring mogelijk is niet relevant bij beoordeling geschiktheid voor deelgeschil
 6. RBOBR 171219 sanctie op niet naleven van verzwaarde motiveringsplicht in deelgeschil: tekortkoming in nakoming behandelingsovereenkomst staat vast
 7. RBGEL 131119 verzoek medewerking aan goede en zorgvuldige behandeling zaak, vergoeding kosten bewijsvergaring en voorschot afgewezen
 8. RBMNE 061119 laatste geschilpunt belemmert VSO; verzoek wordt behandeld
 9. RBGEL 160719 producties die de dag voor de zitting, om 16.20 uur, aan rechtbank en aan pij zijn toegezonden blijven buiten beschouwing
 10. RBMNE 240919 verzoek tegen waarborgfonds prematuur, verzoekschrift in maart na ongeval eind januari
 11. RBDHA 110619 Het geschil in volle omvang voorgelegd waardoor geen sprake is van een deelgeschil
 12. RBNHO 150719 onvoldoende duidelijkheid rond mishandeling; niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak tot bewijslevering
 13. RBNHO 230119 Tegenverzoek inhoudend dat schade met € 18.500,00 volledig zou zijn betaald niet ontvankelijk
 14. RBMNE 100519 uitvoerbaarbijvoorraadverklaring afgewezen omdat tegen de beschikking geen hogere voorziening openstaat op grond van artikel 1019bb
 15. RBMNE 030419 Deelgeschil opgestart bij onbevoegde rechtbank, volgt verwijzing naar rb waar eerder een deskundigenberichtproc. is gevoerd
 16. RBMNE 140519 van belang is welke rechter bevoegd is indien het deelgeschilverzoek zoals dat wordt voorgelegd als eis in een bodemzaak zou worden ingediend
 17. RBROT 240419 beslissing op deelgeschil tzv letsel bij handgemeen vereist nadere bewijsvoering; volgt afwijzing
 18. RBDHA 290419 behandeling deelgeschil aangehouden in afwachting van getuigenverhoor, beslissing met inachtneming getuigenverklaringen
 19. RBROT 140319 niet geschikt voor deelgeschil omdat geen schade door dood of letsel is gevorderd; verzoek afgewezen
 20. RBMNE 300119 Al eerder in deelgeschil geoordeeld over VAV. afwijzing wegens gebrek aan belang, wel oordeel over tandartskosten en smartengeld
 21. RBNHO 211118 Verzoek leent zich niet voor deelgeschil, geen sprake van letselschade; geen kostenveroordeling
 22. RBNHO 260718 verzoek deelgeschil niet ontvankelijk nu verzekerd ziekenhuis niet in de procedure is opgeroepen
 23. RBGEL 050718 deelgeschil; onvoldoende concreet petitum tzv niet in redelijke onderhandeling treden
 24. RBGEL 030718 toepassing omkeringsregel tzv te brede voeg; geen mogelijkheid (tegen)bewijs in deelgeschil
 25. RBAMS 240518 perikelen rond verzwijging 2e ongeval; verzoeken tzv fraude niet ontvankelijk in deelgeschil
 26. RBLIM 300318 geschilpunten, van zodanige aard dat geen sprake is van een deelgeschil, maar van een (vrijwel) compleet geschil
 27. Hof Amsterdam 181212 deelgeschil niet geschikt om aanvullende vragen aan in bodemprocedure benoemde deskundige voor te leggen
 28. Rb Amsterdam 220118 verkeersongeval tijdens werktijd; deelgeschil vanwege niet afsluiten verzekering ontvankelijk
 29. Rb Midden-Nederland 061217 whiplash; afwijzing deelgeschil; bodemprocedure aangekondigd t.t.v. indiening verzoekschrift
 30. Rb Oost-Brabant 180917 overlijden door buikaneurysma; verzoeken tzv schending dossierplicht en aansprakelijkheid ziekenhuis afgewezen; geen bewijslevering
 31. Rb Amsterdam 220817 twee deelgeschillen; tegen beter weten in de geschilpunten in volledige omvang voorgelegd; afwijzing
 32. Rb Gelderland 180117 deelgeschil; fietser valt bij wegwerkzaamheden; foto's partijen geven verschillend beeld van situatie; nadere bewijslevering nodig
 33. Rb Midden-Nederland 210617 gebroken heupprothese; m.b.t. de grondslag in 6:162 is nader onderzoek nodig; niet in deelgeschil
 34. Rb Gelderland 300617 Deelgeschil; risico op tegenstrijdige uitspraken nu in appel materieel dezelfde rechtsvraag in de collectieve actie van FNV voorligt
 35. Rb Noord-Holland 160517 deelgeschil ontvankelijk ondanks gegeven dat hoogte smartengeld laatste geschilpunt is bij zelfdoding na bedrijfsongeval
 36. Rb Midden-Nederland 290317 Deelgeschil; ernstige verwondingen na steekpartij; so niet-ontvankelijk omdat partijen niet in onderhandeling zijn
 37. Rb Midden-Nederland 250516 dronken man valt van treeplank vrachtwagen en loopt letsel op; leent zich voor bewijslevering middels getuigenverhoor in deelgeschil
 38. Proefschrift: De deelgeschilprocedure: Kan procederen onderhandelen stimuleren? door M. Wesselink
 39. Rb Rotterdam 201016 whiplash; betwisting causaal verband; vordering tzv schaderegeling en BGK afgewezen; volstrekt onterecht ingesteld
 40. Rb Midden-Nederland 290916 deelgeschil; rb komt terug op beslissing dat aanspraak ogv inzittendenverzekering onder reikwijdte deelgeschil valt
 41. Rb Zeeland-West-Brabant 010816 vordering tzv diverse schadeposten waaronder BGK; geen deelgeschil, maar gericht op eindbeslissing
 42. Rb Midden-Nederland 100816 Deelgeschil. Bewijs toedracht van een ongeval. getuigenverhoor in het kader van het deelgeschil
 43. Ambtshalve toetsing of een verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure - door S. Rutten op 200716 op Dirkzwagerasv.nl
 44. Rb Amsterdam 300616 aanrijding tussen bus en auto; nader onderzoek mbt toedracht en ernst aanrijding vereist; valt buiten bestek deelgeschil
 45. Rb Den Haag 020616 Verzoek tot dooronderhandelen na eenzijdige beeindiging; Verzoek leent zich niet voor deelgeschil nu ook niet onderbouwd is dat onvoldoende is uitgekeerd
 46. Rb Den Haag 110516 ongeval tussen personenauto en vrachtwagen; feiten ongeval staan nog onvoldoende vast; verzoek afgewezen
 47. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk; nader onderzoek staat niet per definitie aan deelgeschil in de weg
 48. Rb Rotterdam 290316 letsel na vuurwapengebruik politie; uitvoerige instructie nodig mbt toedracht en causaal verband; niet geschikt voor deelgeschil
 49. Rb Amsterdam 031215 geen sprake van deelgeschil met geschillen over aansprakelijkheid, causaal verband en hoogte van de schade ihkv bevoorschotting
 50. Rb Gelderland 280116 gallekkage na operatie galblaas; ondanks rapportage chirurg nadere bewijslevering nodig; verzoek in deelgeschil afgewezen
 51. Deelgeschil tijdens bodemprocedure - door Joost Bindels op Dirkzwagerasv.nl
 52. Rb Noord-Holland 291015 eiswijziging na mondelinge behandeling deelgeschil nog mogelijk, ic niet in strijd met goede procesorde
 53. Rb Gelderland 091215 val ZZP-er van palletstelling; nader bewijs over toedracht en eigen schuld nodig; tijd en moeite niet in verhouding met kans VSO
 54. Rb Midden-NL 231215 wn-er is in zkh uitgegleden door lekkage; geen ruimte in deelgeschil voor nadere onderbouwing en/of bewijslevering tzv toedracht en zorgplicht
 55. Rb Den Haag 081215 tegenverzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek valt buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure
 56. PIV-Bulletin 2015-6 Evaluatie Wet deelgeschillen, door Mw. mr. P. Oskam en mr. Chr.H. van Dijk
 57. Rb Rotterdam 241115 In deelgeschil geen verwijzing naar schadestaatprocedure
 58. Rb Gelderland 221015 deelgeschil over dekking SVI niet-ontvankelijk
 59. Rb Limburg 071015 vorderingen in deelgeschil ogv SVI; deelgeschilprocedure (nog) niet bedoeld voor ‘first party’ verzekeringen
 60. Rb Amsterdam 160715 verweer dat ondanks uitspraak in deelgeschil geen VSO tot stand zal komen, wordt verworpen
 61. Rb Amsterdam 230415 oordeel over nader voorschot van € 5.000, terwijl nét € 45.000 was overgemaakt; afgewezen; kan niet bijdragen aan totstandkoming VSO
 62. Rb Den Haag 190515 agente heeft letsel opgelopen tijdens training in sporthal; deelgeschil afgewezen; beoordeling geschiktheid sporthal vereist deskundige voorlichting
 63. Rb Oost-Brabant 070515 arbeidsongeval met rolcontainer; leent zich niet voor behandeling in deelgeschil wegens onduidelijkheid toedracht
 64. Rb Rotterdam 160215 snorfietser rijdt tegen uitstekende brievenbus en overlijdt; geen plaats voor nadere bewijslevering over vorderingsrecht samenwonende partner en toedracht ongeval
 65. Rb Gelderland 161214 letsel opgelopen bij introductieles rugby; verzoek deelgeschil afgewezen vanwege nieuwe stellingen eiser tijdens mondelinge behandeling
 66. Rb Gelderland 110714 amputatie been; verzoek tzv causaal verband afgewezen omdat erkenning aansprakelijkheid wordt betwist
 67. Brief Minsiter van Veiligheid en Justitie: deelgeschilprocedure versnelt onderhandelingen
 68. Deeltjesversneller in het recht? door mr. M. Wesselink voor WODC (2014)
 69. Rb Noord-NL 261114 gezien resultaten persoonlijk onderzoek vereist vaststelling causaal verband nadere bewijsvoering; niet geschikt voor deelgeschil
 70. Rb Overijssel 151214 aanrijding overstekende racefietser door auto; ook gemeente ogv hoog onkruid aansprakelijk gesteld; verzoek afgewezen vanwege bewijsvoering
 71. Rb Rotterdam 180714 letsel ZZP-er door omgevallen damwand; bewijsopdracht mbt zorgplicht onderaannemer te omvangrijk voor deelgeschil
 72. Rb Gelderland 040714 val op met groenaanslag vervuild trottoir; verzoek deelgeschil afgewezen vanwege nadere bewijsvoering
 73. Rb Den Haag 230714 hersenschudding na door touringcar te hard genomen drempel; nadere bewijslevering nodig; verzoek afgewezen
 74. Rb Midden-NL 130814 voor de situatie waarin de aansprakelijkgestelde niet reageert is het deelgeschil niet bedoeld; niet ontvankelijk
 75. Rb Oost-Brabant 080814 aard deelgeschil verzet zich tegen debat over inhoud Spaans recht; mogelijk inschakeling Internationaal Juridisch Instituut nodig
 76. Rb Den Haag 180714 val tijdens klimoefening gymles; nader onderzoek mbt feiten nodig; leent zich niet voor deelgeschil
 77. Rb Den Haag 270514 verlies verdienvermogen na arbeidsongeval; onvoldoende bijdrage aan vso; afwijzing deelgeschil
 78. Rb Amsterdam 100714 schade agv lozen afvalstoffen afkomstig van schip Probo Koala; betreft het gehele, zeer omvangrijke, geschil; afgewezen
 79. Rb Rotterdam 160714 whiplash; verzoek strekt in wezen tot beslechting van het gehele resterende geschil; verzoek deelgeschil afgewezen
 80. Rb Zeeland-West-Brabant 090714 omzetting deelgeschil in bodemprocedure
 81. Rb Amsterdam 190614 causaal verband beperkingen en ongeval; verzoek afgewezen; voorgelegde vraag leidt niet tot beslechting kern geschil
 82. Rb Limburg 250614 dat er geen mogelijkheid is om derde partijen in vrijwaring op te roepen, staat aan behandeling in deelgeschilprocedure niet in de weg
 83. Rb Den Haag 010514 dienstongeval van agente met motorboot in 1994; verzoek deelgeschil afgewezen omdat nader feitenonderzoek nodig is
 84. Rb Amsterdam 240414 aansprakelijkheid wg-er vastgesteld onder verwijzing naar schadestaatprocedure; ass van wg-er start dgs; verwijzing naar kanton
 85. Rb Gelderland 260214 whiplash biodynamische boer; geen overeenstemming mbt uitgangspunten berekening VAV; verzoeken niet geschikt voor deelgeschil
 86. HR 180414 hb deelgeschil mogelijk adhv doorbrekingsjurisprudentie; stelling dat beeindiging deelgeschil niet kan bijdragen aan vso levert geen doorbrekingsgrond op
 87. Rb Midden-NL 270214 oordeel over verweer inhoudende dat schade als gevolg van de geboorte van een gezond kind niet te duiden is als schade door dood of letsel
 88. Rb Arnhem 221112 ook mondelinge of per email tot stand gekomen overeenstemming bindt partijen; vso niet vernietigbaar; verzoek afgewezen
 89. Rb Gelderland 281013 whiplash; deskundigenbericht vereist; afwijzing verzoek en dat was voorzienbaar
 90. Rb Den Haag 101213 noodstop taxichauffeur; nadere bewijslevering nodig mbt toedracht en melding ongeval; teveel tijd, geld en moeite
 91. Rb Den Haag 080114 confrontatie met ongevraagde filmbeelden van operatie leidt tot vordering smartengeld € 5000,00; afgewezen, want hele geschil ligt ter beoordeling
 92. Rb Noord-NL 110214 borstoperatie op onjuiste plaats; nader bewijs en/of deskundigenonderzoek nodig; verzoek afgewezen
 93. Rb Limburg 220114 vaststellingsovereenkomst niet tot stand gekomen; verzocht voorschot ter grootte van aangeboden slotbetaling afgewezen
 94. De deelgeschillenrechter drie jaar in actie – Rechter, motiveer uw oordeel … door mw. mr. P. Oskam in PIV 2013-6
 95. Rb Amsterdam 020114 persoonlijk onderzoek onrechtmatig vanwege schending subsidiariteitsbeginsel; resultaten onderzoek buiten beschouwing
 96. Rb Midden-NL 281113 verkeersongeval in USA, schending klachtplicht tov wg-er
 97. Rb Arnhem 140612 val in sociëteit; misverstand omvang geschil is verzoeker niet aan te rekenen; beslissing mbt kostenbegroting
 98. Rb Arnhem 100212 vaatzenuwstreng doorgenomen bij operatie hielbeen; rapporten deskundigen ingetrokken danwel geblokkeerd; afwijzing ogv art. 1019z
 99. Rb Arnhem 050312 arm door ruit; deskundigenbericht mbt aard glas nodig; geschil over eigen schuld en exoneratie; afwijzing ogv art. 1019z Rv
 100. Rb Arnhem 100811 samenloop met verzoek voorlopig getuigenverhoor; aanhouding deelgeschil
 101. Rb Den Haag 211013 verklaring voor recht dat onderzoek Wbf in 2006 onrechtmatig was draagt niet bij aan totstandkoming VSO
 102. Rb Amsterdam 290813 brief verzekeraar heeft onderhandelingen binnen de verjaringstermijn doen heropenen; WAM-verjaring tijdig gestuit
 103. Rb Gelderland 150713 nadere bewijslevering VAV dmv getuigenverhoor toegelaten in deelgeschil; aanhouding beslissing
 104. Rb Rotterdam 011013 dat ass onderhandelingen niet zal hervatten is geen (zelfstandige) grond voor afwijzing deelgeschil
 105. Rb Midden-NL 070813 letsel fotomodel na liposuctie; nadere bewijslevering mbt behandeling billen nodig; afwijzing verzoek
 106. Rb Midden-NL 100713 buiten beschouwing laten persoonlijk onderzoek afgewezen; verweer dat bij toe- en afwijzende beslissing niet verder wordt onderhandeld, slaagt
 107. Rb Midden-NL 070613 onvoldoende bijdrage aan vso vanwege gelijktijdig ingediend verzoek voorlopig deskundigenbericht
 108. Rb Limburg 220513 PIP-borstimplantaten; geen deelgeschil; in wezen bodemzaak, geen onderhandelingen en uitvoerig onderzoek nodig
 109. Rb Amsterdam 020513 schade en aansprakelijkheid vereisen bewijslevering door deskundigenbericht en/of getuigenverhoor; afwijzing verzoek
 110. Rb Rotterdam 290513 na descente oordeelt rb dat vorkheftruckchauffeur aansprakelijk is voor beklemming hand vrachtwagenchauffeur
 111. Rb Den Haag 020513 vordering op WAM-verz. en bestuurder verjaard; beperkt onderzoek had ondanks psychische toestand eerder moeten plaatsvinden
 112. Rb 's-Hertogenbosch 121212 het enkele beslissen op verzoek om voorschot draagt onvoldoende bij aan totstandkoming vso
 113. Rb 's-Hertogenbosch 190313 hoger beroep tegen deelgeschil dient ingesteld te worden bij rechter ten principale; verwijzing
 114. Rb Midden-Nederland 070313 auto tegen boom; twijfel mbt verklaringen toedracht
 115. Rb Limburg 040313 arbeidsongeval met pompwagen; onvoldoende gesteld over de toedracht
 116. Rb 's-Gravenhage 151112 verzoek behelst in wezen beslechting gehele resterende geschil
 117. Rb 's-Gravenhage 191212 voorbijganger door paintball in oog geraakt; verzoek afgewezen ogv art 1019z Rv; teveel geschilpunten
 118. Rb Rotterdam 160113 verzoek ex art. 31 Rv afgewezen; in oorspronkelijke beschikking deelgeschil is geen sprake van kennelijke fout
 119. Rb Middelburg 130612 oogletsel na laserbehandeling; geen nietigheid wanneer het verzoekschrift niet voldoet aan de in de art. 278 en 1019x lid 3 Rv gestelde eisen
 120. De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist - Petra Klein Gunnewiek in ArbeidsRecht 2012/44
 121. Rb 's-Gravenhage 251012 ongeval door falende remmen? Nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek nodig; verzoek afgewezen
 122. Rb Groningen 210912 schouderklachten na openen liftdeur; geen onderhandelingen; descente en nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek nodig; verzoek afgewezen
 123. Rb 's-Gravenhage 251012 eenzijdig ongeval brommerrijdster; verzoek deelgeschil afgewezen; nadere bewijslevering nodig tzv toedracht ongeval
 124. Rb Arnhem 110712 rechtbank in deelgeschil exclusief relatief bevoegd in bodemprocedure
 125. De stand van zaken – De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) mw. mr. P. Oskam, PIV-Bulletin 2012-6
 126. Rb Breda 060912 val van trap; nog veel geschilpunten en nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek nodig; verzoek afgewezen
 127. Rb 's-Gravenhage 180712 verzoek tot buiten beschouwing laten van observatierapport zal de zaak niet kunnen vlottrekken
 128. Rb Amsterdam 260712 vraag of vso (met voorbehoud) tot stand is gekomen valt niet binnen reikwijdte van de wet deelgeschillen
 129. Rb Amsterdam 260712 verkeersongeval in België; in deelgeschil wordt bepaald dat Belgisch recht van toepassing is
 130. Rb Assen 120612 ongeval quad; verzoek inhoudelijk tegen ass. van verweerster, maar verweerster betreft de formele procespartij; afwijzing verzoek deelgeschil
 131. Rb Arnhem 300512 enkelletsel na val op bouwplaats; wg-er heeft aan zorgplicht voldaan indien platen van voldoende dikte aanwezig waren ter afdekking sparing
 132. Piv bulletin 2012 1: De stand van zaken De deelgeschillenrechter anderhalf jaar in actie (III) Mw. mr. P. Oskam, Kennedy Van der Laan
 133. Rb Zutphen 290212 betonboorder valt over ijzervlechtwerk; Rb gelast comparitie in deelgeschil
 134. Rb 's-Gravenhage 090212 geslaagd beroep op onschuldige derdenregeling bij botsing in file
 135. Rb Amsterdam 260112 afwijzing verzoeken tzv schadebeperkingsplicht en medewerking aan behandelplan
 136. Rb Maastricht 261011 twee medische fouten bij AZM waardoor ernstig letsel, en na tweede fout, overlijden; betekenis vso tzv eerste fout
 137. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering werknemer terzake van rugklachten ontstaan door werk verjaard
 138. Piv-bulleting 2011-5 Deelgeschilprocedure: een jaar in de praktijk – Nog meer beschikkingen onder de loep; mr. Chr.H van Dijk. P.Oskam
 139. Rb Arnhem 080611 geschil over uitleg voorbehoud in vso geen deelgeschil
 140. Rb Den Haag 040511 bevestigende beantwoording van vraag of tussen partijen vso tot stand is gekomen
 141. Rb Arnhem 020511 deelgeschilprocedure niet van toepassing bij contractuele geschillen over vergoeding van letselschade; ic claim op ongevallen/schadeverzekering
 142. Rb Rotterdam 200411 stelling dat slachtoffer zo het ongeval niet had plaatsgevonden haar opleiding zou hebben afgerond onvoldoende onderbouwd
 143. Rb Rotterdam 060411 vordering verzekeraar; na afsluiting zaak met SVI-verzekeraar opgestarte vordering op aansprakelijke partij afgeweze
 144. Rb Den Haag 280211Gezien het grote aantal deelgeschillen en de complexe aard van diverse van deze geschillen, zal een beoordeling hiervan kostbaar zijn en veel tijd in beslag nemen
 145. Rb Maastricht 160211 niet ontvankelijk verklaring tzv oordeel over schadebeperkingsplicht nu ook in geschil is of sprake is van arbeidsongeschiktheid.
 146. Rb Zutphen 030211, KG executie kostenveroordeling in deelgeschil verboden aangezien ass. al € 3500,00 onverschuldigd betaald heeft
 147. Rb Arnhem 110111 beslissing van het gepresenteerde geschil maakt verder onderhandelen overbodig; geen deelgeschil
 148. PIV-Bulletin 2011, 1 - Deelgeschilprocedure: de eerste zes maanden in de praktijk mr's P. Oskam en Chr.H. van Dijk
 149. # PIV-Bulletin 2010, 4 - De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade – Een tweede kennismaking Mr. Chr.H. van Dijk & Mw. mr P. Oskam
 150. Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade treedt per 1 julil 2010 in werking.
 151. Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade treedt per 1 april 2010 in werking.
 152. Kamer blij met deelgeschilprocedure
 153. Nota Tweede Kamer over Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade 9-12-08
 154. Wet deelgeschilprocedure voorletsel- en overlijdensschade Artikel van Mr. Chr.H. van Dijk
 155. Kabinet: snellere afhandeling letsel- en overlijdensschade mogelijk
 156. LSA reageert op wetsvoorstel Deelgeschillenprocedure voor letsel- en overlijdensschade
 157. Artikel in Trouw: Afhandeling van letselschade kan sneller
 158. Wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade incl Memorie van Toelichting

Deze website maakt gebruik van cookies