Zoeken

Inloggen

Fietsongevallen

Fietsongevallen

Meer artikelen...

 1. RBDHA 100120 val wielrijder tijdens toertocht; ondeugdelijkheid weg niet gebleken; andere ongevallen niet bekend; ook geen aansprakelijkheid obv art. 6:162
 2. RBLIM 130819 ongeval tussen verzoekende aan verkeerde kant van de weg rijdende fietser en verwerende scooter; scooter voor 50% schadevergoedingsplichtig
 3. RBROT 070819 fietser komt valt ter hoogte van een over de weg gelegen kabelbrug; onrechtmatigheid komt niet vast te staan
 4. RBZWB 110619 twee fietsers rijden op korte afstand achter elkaar; de voorste remt maar houdt daarmee onvoldoende rekening met achterligger; eigen schuld 2/3
 5. RBAMS 270519 automobilist slaagt in vordering herstel bonus/malustrede na aanrijding met op rijbaan voor autoverkeer tegen het verkeer in rijdende fietser; overmacht
 6. GHAMS 280519 fietser slaat links af waardoor inhalende fietser ten val komt; inhalende fietser had beter moeten anticiperen: 50% ES, geen billijkheidscorrectie
 7. RBGEL 080319 Ongeval tussen fietser en bus; wederzijdse causaliteit 85% en 15%; Geen reden om de 50% aansprakelijkheid te verhogen
 8. RBOVE 241018 botsing tussen tegemoetkomende fietsers, gebondenheid beslissing deelgeschilrechter; geen verwijzing naar schadestaatproc
 9. RBOBR 311018 Aanrijding op spoorovergang tussen bierfiets en treinstel; verhuurder bierfiets niet aansprakelijk tov NS, geen toepassing omkeringsregel
 10. RBLIM 250718 ongeval tussen twee fietsers; eiser heeft zelf gevaar scheppend gehandeld door zijn fiets niet tijdig tot stilstand te brengen
 11. Rb Noord-Holland 140218 fietser komt in bocht ten val na zien langzaam tegemoetkomende auto; beroep automobilist op overmacht slaagt
 12. Rb Overijssel 211216 ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers; na getuigenverklaringen oordeelt rb dat onvoldoende oplettend en onvoldoende voorzichtig is gefietst
 13. Rb Midden-Nederland 131217 fietsongeval door uitwijkmanoeuvre; onvoldoende bewijs voor gevaarzetting geparkeerde auto's en/of onverhoeds oversteken voetganger
 14. Rb Gelderland 311017 deelgeschil; ongeval tussen vrachtwagen en fietser die van trottoir kwam; eigen schuld fietser onvoldoende onderbouwd; 100% aansprakelijk
 15. Hof 's-Hertogenbosch 190917 aanrijding tussen twee fietsers tijdens inhalen; door eiser gestelde toedracht komt niet vast te staan; vordering afgewezen
 16. Rb Rotterdam 021116 aansprakelijkheid voor aanfietsen en mishandeling; deskundigenbericht mbt causaal verband
 17. Rb Noord-Nederland 121016 na getuigenbewijs blijkt het zonder toestemming achterop een fiets springen ook in hoger beroep onrechtmatig
 18. Rb Overijssel 180416 ongeval racefietser met auto, zicht belemmerd door begroeiing berm; overmacht automobilist; wegbeheerder voor 35% aansprakelijk
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 260116 wielrenner komt ten val door gevallen wielrenner; gestelde toedracht niet bewezen
 20. Rb Limburg 240615 val fietser bij wegversmalling; gegevens bestuurder auto niet direct na ongeval opgenomen; buurtonderzoek en aangifte baten niet
 21. Hof Arnhem-Leeuwarden 260515 achterop een fiets springen leidt tot val; bewijsopdracht slachtoffer mbt toedracht, bewijsopdracht springer mbt toestemming
 22. Rb Zeeland-West-Brabant 060515 voetletsel na vervoer in fietsstoeltje zonder spaakbeschermers; onzorgvuldig handelen
 23. Rb Amsterdam 010415 fietser die afsloeg had voorrang moeten verlenen aan fietser die wilde inhalen; bewijsopdracht mbt eigen schuld inhalende fietser
 24. Rb Den Haag 210115 val tijdens inhalen met electrische fiets op fietspad bij kruising; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 25. Kamerbrief over aansprakelijkheid appende fietsers - door Rijksoverheid.nl op 03-02-2015
 26. Rb Noord-NL 150115 betrokkenheid scooter bij ongeval fietser niet aangetoond, verzoek afgewezen
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 200115 aanrijding fietser die via berm oversteekt; geen overmacht; geen aan opzet grenzende roekeloosheid; 75% aansprakelijk
 28. Rb Amsterdam 041214 achtervolgende politieauto rijdt overstekende alcohol-houdende fietser aan; omkeringsregel tav toedracht; 50% vergoed
 29. Rb Zeeland-West-Brabant 091013 motorrijder rijdt licht te hard; fietser geeft geen voorrang; 50/50 verdeling
 30. Rb Midden-NL 090414 aanrijding overstekende fietser door taxi; eigen schuld 30%
 31. Rb Oost-Brabant 170414 overstekende fietser; zowel fietser als automobilist door rood; na billijkheidscorrectie 100% aansprakelijkheid
 32. Rb Rotterdam 120314 ongeval met inparkerende auto en tussen auto’s doorrijdende fietser: beroep op overmacht art. 185 WVW slaagt niet; 50% regel
 33. Rb Gelderland 030214 aanrijding fietser met rechtsafslaande vrachtwagen; beroep op overmacht slaagt
 34. Rb Oost-Brabant 180214 fietser geraakt door openslaand portier? blijkt onvoldoende uit getuigenverklaringen; geen aansprakelijkheid
 35. Rb Limburg 161213 val fietser tijdens afdaling; uit expertiserapport blijkt niet dat remmen fiets ondeugdelijk waren; geen aansprakelijkheid verkoper
 36. Rb Amsterdam 191213 aanrijding auto en wielrenner die door uitwijkmavoeuvre op verkeerde weghelft terecht komt; geen eigen schuld wielrenner
 37. Rb Noord-NL 131113 achterop een fiets springen is gevaarscheppend gedrag; in casu ook bij toestemming onrechtmatig; bewijsopdracht mbt eigen schuld
 38. Rb Gelderland 120813 mountainbiker aangereden op kruispunt; beoordeling overmacht en eigen schuld vereist nadere bewijslevering
 39. Rb Arnhem 020112 ongeval met onverwachts linksafslaande fietser; overmachtsverweeer reeds prijsgegeven; 50% eigen schuld, geen billijkheidscorrectie
 40. Dr. Emile Keuter: Fietsen is gezond
 41. Hof 's-Gravenhage 180912 tegemoetkomende fietsers; linksafslaan en gevaarzetting niet bewezen; onaannemelijk dat uitsteken arm ongeval zou hebben voorkomen
 42. Rb Alkmaar 060612 fietser valt over op fietspad liggende fiets; regres ziektekostenverzekeraar; 25% eigen schuld wegens in stromende regen beslagen bril
 43. Rb Haarlem 240512 botsing 16-jarige scooter-rijdster en 14-jarige fietser; beiden voor 50% aansprakelijk voor elkaars schade; geen billijkheidscorrecties
 44. Rb Roermond 150512 onverantwoorde inhaalmanoeuvre heeft evenveel bijgedragen aan ontstaan ongeval als onvoldoende ruimte bieden voor onbelemmerde doorgang
 45. Rb 's-Gravenhage 070312 botsing tussen racefietser en minderjarige; minderjarige aansprakelijk, eigen schuld racefietser 100%
 46. Rb Amsterdam 180112 fietser valt naast of voor motorfiets; motorfiets voor 70% aansprakelijk voor de schade
 47. Hof Leeuwarden 131211 val fietser tijdens inhaalmanoeuvre vrachtwagen; vrachtwagen aansprakelijk
 48. Rb Zwolle 160610 (KG) fietser valt (vermoedelijk door speet tussen wegdek en grasbetonklinkers); vrachtwagen die met 40 km/u achter hem reed aansprakelijk
 49. Rb Den Haag 031010 WAM- verzekeraar 100% aansprakelijk voor schade linksafslaande fietser
 50. Rb Utrecht 250810 automobilist voor 20% aansprakelijk voor schade roekeloos overstekende alcoholische fietser
 51. Rb Zwolle 170908 fietser steekt bij niet reguliere oversteekplaats verkeersweg en parallelweg over, overmacht? rb beveelt plaatsopneming en comparitie
 52. Rb Utrecht 231209 Vrachtwagen uit uitrit. Fietser op stoep. 25% eigen schuld fietser. billijkheid eist 10%.
 53. Rb Utrecht 281009 fietser rijdt door rood en tegen auto; beroep op overmacht gehonoreerd
 54. Rb Zutphen 121109 aanrijding tussen taxi en geen voorrang verlenende fietser; taxi 50% aansprakelijk
 55. Rb R. dam 030609 botsing tussen twee tegemoetkomende fietsers; linksafslaan ged. niet aangetoond
 56. Hof A.dam 181108 9 jarig kind wordt al dan niet door harde wind tegen auto geblazen
 57. Rb Haarlem 160408 aanrijding tussen fietser en mountainbiker; beoordeling onrechtmatigheid
 58. Hof Arnhem 120208 aanrijding tussen slingerende fietser en auto's; (verkeers)fouten
 59. HR 220208 aanrijding tussen 16-jarige fietser en auto; reed automobilist aanmerkelijk te hard?
 60. Rb Arnhem 140207 aanrijding tussen racefietser en twee auto's, causaliteitsafweging en billijkheid
 61. Rb A'dam 240107 overmacht; plots naar links afslaande fietsster geeft geen richting aan
 62. Rb Zwolle 240506 eigen schuld fietser met beperkte verstandelijke vermogens
 63. Hof Arnhem 040406 Ongeval met achter begroeiing verscholen ligfietsen
 64. Hof Leeuwarden 080306 Fietser botst tegen auto

Deze website maakt gebruik van cookies