Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid Inleners, Uitleners, ZZP-ers en DGA-s

Aansprakelijkheid Inleners, Uitleners, ZZP-ers en DGA-s

Meer artikelen...

 1. GHDHA 081122 uitlenende wg-er aansprakelijk voor ongeval met luik dekkist, inlenende scheepseigenaar niet; onduidelijkheid rond toedracht voor risico wg-er (2)
 2. GHARL 070223 beveiliger valt van podium bij begeleiding dronken gast; inlener en uitlener hoofdelijk aansprakelijk (2)
 3. RBGEL 180123 regres onderaannemer op hoofdaannemer tzv omvallen kolom, al dan niet vanwege onjuiste betonankers; desk.bericht noodzakelijk (2)
 4. RBROT 171122 wn onderaannemer glijdt op trap over pak folders uit; deelgeschil onnodig ingesteld; onduidelijk of lamp trappenhuis het deed (2)
 5. GHARL 130922 ongeval met minikraan; onderaannemer is aansprakelijk voor zorgplichtschending, maar tov hoofdaannemer en ihk van 6:171 is bewijslast anders (2)
 6. RBNNE 050722 twee ZZP-ers heien paal bij geplante boom, na "ho-maar" landt handheiblok op hand; geen aansprakelijkheid
 7. RBNHO 010622 tbv hijswerkzaamheden ingeleend bedrijf niet te zien als materieel wg-er; vordering ex 6:162 overstijgt competentiegrens
 8. RBDHA 120522 ongeval bij lossen hekken; Rb kan niet vaststellen dat gedaagde heeft bijgedragen aan ontstaan ongeval en letsel (2)
 9. RBNHO 090622 19-jarige rijdt (onverzekerd) auto's tussen schiphol en parkeerterrein en loopt letsel op; niet duidelijk wie wg-er is; niet geschikt voor deelgeschil
 10. GHARL 240522 ongeval met minikraan, Wn-er onderaannemer spreekt hoofdaannemer aan; obv 7:658 lid 4 niet toewijsbaar, mogelijk wel obv 6:171 (2)
 11. RBDHA 130422 ongeval Poolse uitzendkracht; schadevergoedingsverplichting uitsluitend voor formele wg-er vanwege verergering letsel door niet afgesloten zkv (2)
 12. RBROT 060522 bewijsopdracht voor formele en informele wg-er tzv ongeval met doorrijdende bromfiets tijdens werkzaamheden op fietspad (2)
 13. RBROT 260122 Letsel inleenkracht waarvoor inlener aansprakelijk is. Beroep van inlener op nakoming vrijwaringsbeding jegens uitlener niet onaanvaardbaar
 14. RBLIM 081221 Verhaal schade arbeidsongeval door verzekeraar uitzendbureau op inlener; invloed vrijwaringsbeding
 15. RBMNE 280721 Directeur schoonmaakbedrijf loopt letsel op tijdens schoonmaken machine pluimvee-bedrijf; valt onder 7:685 lid 4 BW
 16. HR 170921 op opdrachtgever zzp-er rust geen verzekeringsplicht voor verkeersongevallen
 17. RBDHA 290721 val van oude en wiebelende trap; formele wg-er aansprakelijk; in vrijwaringsproc.: aansprakelijkheid uit- en inlener 50/50 (2)
 18. RBNNE-300321 Inlener en uitlener elk voor 50% aansprakelijk voor val van podium beveiliger; onvoldoende instructie
 19. GHARL 291220 bakkerij als inlener niet aansprakelijk voor ongeval; schoonmaker was niet voor veiligheid (mede) afhankelijk van inlener
 20. PHR 190221 AG Hartlief; eenzijdig verkeersongeval zzp’er; Rust op opdrachtgever een verzekeringsplicht
 21. RBOBR 030221 Wn-er via uitzendbureau werkzaam voor onderaannemer,valt op trap; regres onderaannemer op hoofdaannemer slaagt
 22. Blog UCALL 0221 Maria Bouwman en Elbert de Jong; Verhaalspositie van bezorgers bij verkeersongevallen (2)
 23. GHAMS 160320 bedrijfsmatig verhuurder aansprakelijk voor ongeval klusjesman in appartement/woning verhuurder; geen aovk, wel 7:658 lid 4
 24. GHARL 101219 eenzijdig ongeval ZZP'er met auto van inlener, geen gezagsverhouding, geen verzekeringsplicht wg-er
 25. HR 201219 Art. 81 lid 1 RO. al dan niet onzorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag van docent; art. 7:658 BW nvt
 26. HR 201219 Art. 81 lid 1 RO. al dan niet onzorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag van docent; art. 7:658 BW nvt
 27. RBGEL 171019 inlener aansprakelijk voor val vanwege verwijderde zekeringen steigerleuning
 28. RBOBR 280819 regres: uitlener beroept zich met succes op exoneratie uit contract met inlener
 29. GHARL 160419 Hoofdaannemer voor 30%, onderaannemer voor 70% aansprakelijk voor letsel van door onderaannemer ingeschakelde ZZP-er
 30. RBAMS 031218 Ongeval ingeleende wn-er; heeft kwijting t.o.v. uitlener ook werking t.o.v. inlener; niet geschikt voor deelgeschil
 31. GHAMS 270218 Bedrijfsongeval leerling tijdens stage op luchthaven. ROC dient op te komen voor de letselschade
 32. RBAMS 250918 bedrijfsongeval tijdens sloopwzh bij derde partij in België; uitlener aansprakelijk
 33. RBAMS 230118 ongeval tijdens sloopwzh bij derde partij in B.; geen aov; partijen mogen zich bij akte uitlaten over toepasselijkheid 7:658 lid 4
 34. RBMNE 260618 jobcoach en UWV niet aansprakelijk voor arbeidsongeval en afwezigheid verzekering bij wg-er
 35. RBOVE 130618 arbeidsongeval door losliggende loopplank; onderlinge draagplicht hoofd- en onderaannemer; onderaannemer 35% aansprakelijk
 36. RBMNE 280318 Zie ook: rb-midden-nederland-061217-eenzijdig-ongeval-zzp-er-met-auto-bedrijf-inlener-geen-analoge-toepassing-verzekeringsplicht-werkgever-ex-art-7-611-bw
 37. RBMNE 210218 niet WAM-verzekerde palletheftruck valt op been ZZP-er; onderaannemer roept hoofdaannemer, AVB verzekeraar en collega ZZP-er in vrijwaring; afgewezen
 38. Hof 's-Hertogenbosch 130318 blindheid door natronloog bij reparatie pomp; wg-er niet aansprakelijk ogv 7:658 lid 4
 39. Hof 's-Hertogenbosch 071117 blindheid na reparatie pomp; sprake van materieel werkgeverschap? hof gelast een comparitie van partijen
 40. Rb Midden-Nederland 310118 palletheftruck valt bij optillen big bag op been ZZP'er; hoofdaannemer en onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk
 41. Hof 's-Hertogenbosch 130916 mishandeling na werktijd door collega uitzendkracht; bewijsopdrachten; uitzendkracht tzv criterium 'in uitoefening van werkzaamheden' en inlener tzv zorgplicht
 42. Hof 's-Hertogenbosch 300118 mishandeling na werktijd door collega uitzendkracht; bewijsopdracht uitzendkracht slaagt; zorgplicht tzv veilige werkomgeving geschonden; voorschot
 43. Rb Amsterdam 190917 KG; rooster valt op wn-er; vangbeveiliging ontbreekt; onderlinge draagplicht van (onder)aannemers vooralsnog ieder 1/3e deel
 44. Rb Midden-Nederland 061217 eenzijdig ongeval ZZP-er met auto bedrijf inlener; geen analoge toepassing verzekeringsplicht werkgever ex art. 7:611 BW
 45. Hof Arnhem-Leeuwarden 141117 arbeidsongeval; inlener aansprakelijk voor schending zorgplicht; vrijwaring uitzendbureau ogv NBBU-voorwaarden
 46. Rb Noord-Nederland 111017 dodelijk ongeval in mestsilo; schending zorgplicht; hoofdelijkheid; inlener dient volledige schade te dragen
 47. Rb Oost-Brabant 290817 deelgeschil; personal assistent valt van dak bij wzh voor directeur in privé; directeur in privé en BV hoofdelijk aansprakelijk
 48. HR 140717 geen letsel; aansprakelijkheid uitlener voor door fout uitgeleende wn-er toegebrachte schade bij spoorwerkzaamheden; toelichting kader 6:170 BW
 49. Rb Oost-Brabant 180417 onvoldoende bewezen dat Nederlandse inlener aansprakelijk is voor ongeval Roemeense chauffeur in dienst van Roemens bedrijf
 50. Rb Zeeland-West Brabant 080317 ZZP-er valt van ladder. inlener voldoet niet aan zorgplicht;
 51. Rb Noord-Holland 050815 vervolg Davelaar / Allspan; Allspan heeft dekking voor de schade op een verzekering bij ASR
 52. Rb Midden-Nederland 261016 loonwerker krijgt hand in draaiende maishakselaar; aansprakelijkheid inlener en werkgever van machinist; partijen moeten zich nog uitlaten over eigen schuld
 53. Rb Midden-Nederland 051016 kantonrechter niet bevoegd bij directe actie tav ogv 7:658 lid 4 gedaagde aansprakelijkheidsverzekeraar
 54. Rb Overijssel 260716 letselschade bij hijswerkzaamheden; hoofdaannemer aansprakelijk voor schade bij medewerker onder-onder-onder-aannemer
 55. Hof 's-Hertogenbosch 190716 meubelmaker slaagt niet in bewijslevering tzv arbeidsovereenkomst; geen rechtsvermoeden ex art. 7: 610a BW en geen situatie ex art. 7:658 lid 4 BW
 56. Rb Midden-NL 13076 mesothelioom directeur/aandeelhouder loodgietersbedrijf; vennootschap niet aansprakelijk voor schade die DGA lijdt doordat hijzelf zijn taak als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd
 57. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 140415 materieel en formeel werkgever aansprakelijk voor hernia door tillen omgevallen betonmolen
 58. Hof 's-Hertogenbosch 080316 in vrijwaring: beroep materieel wg-er op vrijwaringsclausule slaagt niet
 59. Rb Gelderland 030216 arbeidsongeval; regresvordering AVB-verzekeraar onderaannemer op hoofdaannemer; na getuigenbewijslevering wordt vordering afgewezen
 60. Rb Midden-NL 150715 omvallende linoleumrol; hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer en onderaannemer/werkgever; onderlinge draagplicht 80% -20%
 61. Rb Midden-NL 150715 omvallende linoleumrol; hoofdelijke aansprakelijkheid wn-er van aannemer, aannemer en onderaannemer/werkgever
 62. Hof Arnhem-Leeuwarden 271015 Arbeidsongeval, val van 9 á 10 meter; aansprakelijkheid materiele werkgever op grond van artikel 7:658 lid 4 BW
 63. Rb Amsterdam 121114 arbeidsongeval, uitzendbureau moet sloopbedrijf vrijwaren voor schade sloopmedewerker; vrijwaringsbepaling niet onaanvaardbaar
 64. Hof Amsterdam 271015 arbeidsongeval; uitzendbureau moet sloopbedrijf vrijwaren voor schade sloopmedewerker; ook hof acht vrijwaringsbepaling niet onaanvaardbaar
 65. Rb Gelderland 111115 zzp-er zaagt met kettingzaag in arm andere zzp-er; eigen schuld 50%
 66. Rb Gelderland 180215 gehuurde tillift valt op ingeleende zelfstandige; 6 partijen gedagvaard, 3x afgewezen, 2 x verwijzing naar kanton, 1 verstekveroordeling
 67. Rb Rotterdam 180714 letsel ZZP-er door omgevallen damwand; bewijsopdracht mbt zorgplicht onderaannemer
 68. Hof Arnhem-Leeuwarden 260814 val door dakkoepel; hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk jegens uitzendkracht bij onderaannemer
 69. Hof Arnhem-Leeuwarden 211014 bedrijfsongeval ZZP-er; voorshands aannemelijk dat betonstorten werk is dat wordt verricht in uitoefening bedrijf appellante
 70. Rb Den Haag 010714 val door vloer leidingschacht; ondanks Vof is slachtoffer zzp’er; art 7:658 lid 4 BW van toepassing; zorgplicht geschonden
 71. Rb Limburg 250614 verkeersongeval uitzendkracht; geen schadeverzekering afgesloten door uitzendorg. schending zorgplicht
 72. Rb Zeeland-West-Brabant 160614 1,5 kg zware moer valt op steigerbouwer; wg-er van degene die moer liet vallen aansprakelijk ogv art. 6:170 BW
 73. Rb Gelderland 120214 zzp-er valt door dak en onder bescherming van art. 7:658 lid 4 BW
 74. Rb Oost-Brabant 130214 val Poolse uitzendkracht van pluklorrie; ondanks uitbesteding wzh is kwekerij in beginsel aansprakelijk
 75. Rb 's-Hertogenbosch 280513 val monteur; bedrijf dat failliete inlenende BV inleende aansprakelijk; vorderingen tegen beheermij, holding en bestuurder daarvan falen
 76. Rb Zutphen 200612 spontaan achteruit rijden heftruck leidt tot ernstig letsel; ook aan dga komt bescherming ex 6:173 jo 6:181 BW toe
 77. Hof Arnhem-Leeuwarden 060813 spontaan achteruit rijdende heftruck; dga komt bescherming ex 6:173 jo 6:181 BW toe
 78. Rb Oost-Brabant 030713 hielbeen verbrijzeld bij val stukadoor (zzp-er) van steiger; hoofdaannemer aansprakelijk
 79. Rb Midden-NL 170713 eenzijdig verkeersongeval zzp-er; 7:611 BW nvt; aansprakelijkheid obv 6:248 BW vereist nader bewijs mbt bedrijfsauto
 80. Hof 's-Hertogenbosch 160413 Allspan; werkzaamheden in bedrijf opdrachtgever; zorgplicht geschonden, geen bewuste roekeloosheid
 81. Rb Oost-NL 280313 KG; afwijzing aansprakelijkheid hoofdaannemer tzv letsel bij verlijmen kalkzandsteenblok
 82. Rb Oost-Brabant 130313 val door gat in vloer; regres op: formeel werkgever ingeleende monteur ogv 6:170 BW; geen zeggenschap
 83. Rb Oost-Brabant 130313 val door gat in vloer; regres op: aannemer als inlener; onvoldoende feitelijke onderbouwing schending zorgplicht
 84. Rb Dordrecht 051212 ingeleende wn-er van (regresnemende) uitlener valt samen met inlener door roosters boven garage; geen schending zorgplicht door inlener
 85. Eigen BV aansprakelijk voor letselschade van directeur/enig aandeelhouder - Fantine Polman
 86. Gerecht. i.e.a.v. Curaçao 200712 inleners en uitleners aansprakelijk voor door niet ondergeschikte (werknemer van andere uitlener) veroorzaakte schade
 87. HR 230312 art. 7:658 lid 4 van toepassing indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van inlener
 88. Rb Assen 310112 zzp-er valt door dak; aansprakelijkheid hoofd- en onderaannemer omdat geen netten zijn aangebracht
 89. Rb Assen 220311 op stelling aangaande normale bedrijfsuitoefening en gezagsverhouding is X niet ingegaan; X aansprakelijk;
 90. Hof Amsterdam 271211 inlener én uitlener aansprakelijk voor schade
 91. Hof 's-Hertogenbosch 111011 stucadoor valt van door opdrachtgever ter beschikking gestelde rolsteiger, opdrachtgever niet aansprakelijk; steiger ook niet gebrekkig
 92. Rb Maastricht 220611 inlener hoofdelijk aansprakelijk naast werkgever slachtoffer
 93. Rb Assen 220311 enkele omstandigheid dat x zijn werkzaamheden voor y als zelfstandige heeft verricht onvoldoende grond om beroep op artikel 7:658 BW te ontzeggen
 94. Hof Den Bosch 021110 Zzp-er valt van steiger ; inlener (hoofdelijk) aansprakelijk
 95. Hof A.dam 220211 schade ZZP-er; 3 uitspraken aangaande aansprakelijkheid van hoofdaannemer BAM, aannemer Wilco en aannemer X
 96. Hof A.dam 220211 verkeers ongeval krantenbezorger; art 7:658 lid 4 niet van toepassing tussen uitgever en bezorger
 97. Rb Arnhem 121110 werkgever en uitzendbureau ex 7-611 aansprakelijk voor verkeersongeval
 98. Rb Den Bosch 110810 bedrijf waar gedetacheerde steigerbouwer werkzaam was niet aan te merken als werkgever als bedoeld in lid 4 van art 7-658
 99. Hof Arnhem 170810 inlener niet aansprakelijk voor schade aannemer (eenmanszaak); als al sprake zou zijn van "een persoon" in de zin van 7:658 dan geen "werkzaamheden in bedrijf" inlener
 100. Rb Utrecht 250410 vordering formele werkgever op materiele werkgever: inlener aansprakelijk voor letsel; In vrijwaring: tussenpersoon aansprakelijk voor afwezigheid verzekeringsdekking bij inlener
 101. Rb Utrecht 280410 inlenende werkgever aansprakelijk voor letsel; tussenpersoon aansprakelijk voor onvoldoende verzekering
 102. Rb Leeuwarden 240110 val van half geschilderde trap; onderaannemer niet aansprakelijk voor schade ingeleende uitzendkracht nu deze het gevolg is van handelen werknemers andere onderaannemers
 103. Schadeclaims voor en door zzp-ers?? E.J. Dennekamp
 104. Rb Alkmaar 270809 kg zzp-er valt van door aannemers (mede zzp-ers?) opgebouwde steiger
 105. Rb R.dam 290409 onrechtmatig handelen Eternit door aannemer (afnemer asbest) onvoldoende te waarschu
 106. Rb R.dam 040209 Art. 7-658 lid 4 niet van toepassing nu eiser als zelfstandige was ingehuurd
 107. Hof L.warden 140409 val van 91 cm hoge stapel; oordeel over hoofd- en onderaannemer en 7-611 BW.
 108. Rb Utrecht 040209 handletsel ingeleende zzp-er, inlenende zzp-er, hoofd- en onderaannemer hoofd aans
 109. Rb Arnhem 191208 onderaannemer en onder-onderaannemer aansprakelijk voor aan wn-er/directeur overkom
 110. Hof Den Haag 160908 in de verhouding inlener uitlener is art. 6a Abu-vw van toepassing: vrijwaring u
 111. Hof Adam 030708, val in door collega geopend kelderluik 50% eigen schuld
 112. Hof Arnhem 180308 opdrachtgever treedt jegens werknemers van aannemer niet op als werkgever
 113. HR 091107 olie op bbq tijdens bedrijfsuitje; aansprakelijkheid werkgever o.g.v. art. 6:170 BW
 114. Rb Den Bosch kg 090707 zzp-er stelt hoofdaannemer en coordinerend zzp-er succesvol aansprakelijk
 115. Rb Arnhem 280307 beveiligingsbedr. aanspr. voor fout wn; bar niet voor ingehuurd beveiligingsbedr.
 116. Hof L'warden 180407 gemetselde muur valt om; hoofdaannemer hulppers. bij invulling zorgverpl. wg
 117. Rb Zutphen 210207 klussen op dak stal melkveehouder; geen aansprakelijkheid
 118. Rb A'dam 271206 val in openstaand kelderluik; geen onrechtmatige gevaarzetting, waarschuwingsplich
 119. Rb Rotterdam 101006 7:658 lid 5 BW uitzendkracht; rechtsverhouding inlener/werkgever niet releva

Deze website maakt gebruik van cookies