Zoeken

Inloggen

Varia aansprakelijkheid

Varia aansprakelijkheid

Zie onder causaal verband voor: Proportionele-aansprakelijkheid-en-causaliteit

Meer artikelen...

 1. RBAMS 020321 loodgehalte 9,3 microgram per liter; 40% huurprijsvermindering toe gewezen, schade tzv drinkwater en immateriëel afgewezen.
 2. RBOVE 100321 "Purhuis". Verhaal door gemeente gemaakte kosten tzv verwijdering van met purschuim verontreinigd bouw- en sloopafval
 3. HR 290121 zorgplicht accountant t.o.v. derden bij vervulling niet-wettelijke taak i.c. iet geschonden
 4. GHDHA 290121 Aansprakelijkheid naar Nigeriaans recht van Shell Nigeria voor schade als gevolg van olielekkage
 5. RBAMS 070121 Te hoog loodgehalte in drinkwater gehuurd appartement; huurkorting 60% vooruitlopend op beslissing bodemrechter
 6. RBAMS 111120 omzetschade in eenmanszaak wegens burnoutklachten agv verbouwingsstress; afwijzing
 7. PIV Bulletin 2020, afl. 3 Interview Antoinette Collignon Buitenlandse letselschadezaken: een voorbeeld voor Nederland?
 8. PIV Bulletin 2020, afl. 3 N. Verhoeks, Ongelukkige samenloop van omstandigheden en een ongeval zit in een klein hoekje
 9. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending
 10. RBAMS 010519 organisatieadviesbureau leiderschapsprogramma niet aansprakelijk vanwege enkelklachten na wandeltraining
 11. HR 221174 struikelende broodbezorger; risico van het gevaar vd situatie was niet tot de kinderen doorgedrongen; geen aansprakelijkheid
 12. RBGEL 200520 geen letsel, fipronil; vorderingen tegen bloedluisbestrijders toegewezen, vrijwaring tegen staat en leverancier afgewezen
 13. RBOVE 010520 KG, supermarkt schakelt na wangedrag van klant politie in; klant overlijdt op politiebureau; supermarkt niet aansprakelijk
 14. GHDHA 240320 aansprakelijkheid medecursist voor te hard duwen tijdens weerbaarheidstraining; geen ES door dragen van skisokken
 15. GHSHE 030320 UWV handelt onrechtmatig door niet tijdig een deskundigenoordeel af te geven; geen immateriele, wel materiele schadevergoeding
 16. RBNHO 150120 Scooterbrand in portiekflat Haarlem; zwaargewond SO spreekt verhuurder portiekflat en scootereigenaar aan, volgt afwijzing
 17. RBDHA 290120 Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van civiele vorderingen n.a.v. bombardement Gazastrook
 18. GHAMS 020719 oordeel over onrechtmatigheid trillingen shredder bij afvalverwerkingsbedrijf en causaal verband met gezondheidsklachten kantoormedewerkers
 19. RBZWB 140218 14 jarige klimt over 1.08 meter hoge omheining van panna-kooi zonder toegang; gemeente aansprakelijk
 20. GHARL 180619 geen schending zorgplicht Holland Casino jegens gokverslaafde bezoeker
 21. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 22. RBROT 301018 haarkleurbehandeling met haaruitval, feiten staan niet vast, bewijslevering nodig, verzoek afgewezen
 23. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning
 24. Rb Noord-Holland 010218 oogletsel na gooien tennisbal; geen onrechtmatig handelen
 25. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 26. HR 220917 afwijken van oordeel tuchtrechter vereist ‘voldoende begrijpelijke motivering’ - door Advocatie.nl op 081117
 27. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien? - door Rolf Ortlep en Rob Widdershoven op 061017 op blog.ucall.nl
 28. Rb Rotterdam 300817 ongeval met van gemeente in bruikleen gekregen traplift; 7A:1790 BW; gemeente niet bekend met vermeende gebrekkigheid; afwijzing
 29. Rb Limburg 040516 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; bewijsopdracht tzv toedracht
 30. Rb Limburg 210617 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; toedracht onvoldoende bewezen; aansprakelijkheid afgewezen
 31. HR 160617 Beoordeling geurhinderniveau pluimveebedrijf tussen 2002-2008 o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij 2007
 32. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 33. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 34. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 35. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 36. HR 210417 Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep tzv hoofdelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW.
 37. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 38. Rb Noord-Nederland 240117 val op feestje mede doordat verweerder slecht ter been is; lichamelijke tekortkoming beoordeeld in het licht van 6:165 BW
 39. HR 060117 Causaal verband tussen onrechtmatig genomen bestuursbesluit en schade; beoordelingskader
 40. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 val van terreinwagentje op muziekfestival; bestuurder terreinwagentje aansprakelijk, maar vordering op verzekeraar niet-ontvankelijk
 41. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 aannemer niet aansprakelijk voor val van in aanbouw zijnde trap bij ontbrekende leuning in vakantiewoning
 42. Rb Den Haag 270716 standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi; nadere bewijslevering nodig tzv aanvang verjaring en gederfd levensonderhoud; deskundigenbericht
 43. Rb Den Haag 270716 onrechtmatige overheidsdaad; bewijsopdracht eiser tzv gevangenschap en foltering op Java in 1947
 44. Rb Den Haag 200716 vordering vanwege afzetting deel linkerbeen door lange procedure verblijfsrecht Oegandese; geen onrechtmatige overheidsdaad; grote vraagtekens bij causaal verband
 45. Hof 's-Hertogenbosch 280616 beroep in deelgeschil; botsing tussen twee personen in privé-situatie rond zwembad is niet onrechtmatig
 46. HR 030616 Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen
 47. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk
 48. Rb Oost-Brabant 230316 psychische problemen inspecteur nadat verweerders klacht indienen bij wg-er; klacht niet onrechtmatig
 49. Rb Den Haag 170216 oogletsel en aantasting in persoon tijdens onrechtmatig verblijf in EBI komt niet vast te staan; vordering tegen Staat afgewezen
 50. Rb Oost-Brabant 111115 beknelling vinger bij helpen met laden gevelpanelen op aanhangwagen; ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 51. Rb Amsterdam 160715 PTSS na onterechte vertoning verborgen camerabeelden in Undercover in Nederland; herkenbaar voor naasten; SBS aansprakelijk
 52. Rb Limburg 220715 koolmonoxidevergiftiging door gebrek cv-installatie; gebrek niet aan gemeente als verhuurder toe te rekenen; vordering afgewezen
 53. Hof Den Haag 240315 niet vast komen te staan dat douaneambtenaren te lang hebben gewacht met inschakelen medische hulp
 54. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; bewijsopdracht gebrekkigheid filter en causaal verband
 55. Rb Amsterdam 150415 brandwonden na zonnebankbezoek; bij onderzoek naar zonnebank is geen defect vastgesteld; rb wijst vordering af
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; geen risico-aansprakelijkheid vanwege gevaarlijke stoffen
 57. Rb Den Haag 110315 staat aansprakelijk voor schade weduwe van bij zuiveringsacties geëxecuteerde man
 58. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA; voor tweederde aansprakelijk
 59. Rb Amsterdam 150115 kapperszaak aansprakelijk voor schade door behandeling met waterstofperoxide
 60. Rb Midden-NL 051114 deskundigenoordeel; geen causaal verband met gestelde schade, en dus geen aansprakelijkheid tzv weigering oordeel over arbeidsongeschiktheid
 61. Rb Den Haag 160714 Dutchbat, Staat aansprakelijk voor schade agv medewerking aan deportatie en dood vluchtelingen
 62. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak; aannemer aansprakelijk
 63. Rb Overijssel 091013 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; bewijslevering tzv plaatsing snelheidsbeperkend bord
 64. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer; aanhouding
 65. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond; geen belang bij verklaring voor recht
 66. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 67. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 68. Hof Arnhem-Leeuwarden 100913 klant wordt door bankmedewerkster hardhandig naar buiten gewerkt; bank ogv art. 6:170 BW aansprakelijk
 69. Staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen na val van Srebrenica, mr. Ruitenbeek-Bart
 70. Rb Den Haag 150513 onrechtmatig handelen Staat door niet in adequate behandeling in jeugdinrichting te voorzien; vordering verjaard
 71. Conclusie A-G P. Vlas d.d 030513, Srebrenica; aansprakelijkheid staat voor moord op van compound gezonden medewerkers
 72. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 73. Hof Arnhem-Leeuwarden 120313 leverancier aanhanger niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval door losgeraakte aanhanger
 74. Eerste Kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid - Rijksoverheid.nl 30-01-2013
 75. Rb 's-Gravenhage 200612 gehoorschade na ontploffing celraam door vuurwerk; reikwijdte zorgplicht overheid tot het bieden van veiligheid en van medische zorg
 76. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 77. Rb 's-Gravenhage 250412 onrechtmatige rechtspraak; standpunten mbt deskundigenbericht zowel bij rb als hof aan de orde geweest; gesloten stelsel rechtsmiddelen; Staat niet aansprakelijk
 78. HR 130412 immuniteit komt de VN toe ongeacht de buitengewone ernst van de verwijten die aan de vordering ten grondslag liggen
 79. Rb 's-Gravenhage 210312 schadevergoeding van € 1.000.000,00 vanwege foltering tijdens detentie in Libië
 80. Rb Utrecht 210312 schade als gevolg van schending zorgplicht casino t.o.v. gokverslaafde is niet komen vast te staan
 81. Aansprakelijkheid toezichthouders, mw. mr. M. van Beurden, Mw. Mr. I. de Groot, PIV-Bulletin 2011, 7
 82. Rb 's-Gravenhage 140911 aansprakelijkheid en schadevergoeding tzv executies in Rawagedeh (Indonesië)
 83. Rb Utrecht 170811 schending zorgplicht en aansprakelijkheid Holland Casino
 84. Hof Den Haag 050711Aansprakelijkheid Staat voor optreden Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica.
 85. Hof Arnhem 080211 voormalig echtgenoten strijden over schadeclaim terzake van buiten echt verwekt kind
 86. juni 2010; proefschrift D. Van Berlo: Stofdeeltjes hebben meer gevolgen dan gedacht
 87. Hof A.dam 081209 soep stroomt uit bakje, over 3 jarige Enrique; tante handelt niet onrechtmatig door hete soep mee te nemen
 88. Rb Den Haag 200110 Aansprakelijkheid Staat voor onderzoeksrapport. Brand Koningkerk Haarlem? Vorderingen afgewezen.
 89. Rb Haarlem 141009 "hulp"aan onwel geworden bestuurder niet onrechtmatig
 90. Rb A.dam 171208 tabaksfabrikant niet aansprakelijk voor schade roker
 91. Rb Zwolle 170908 almeers verdrinkingsongeval; falende inzet duikersteam brandweer
 92. Hof L'warden 190907 belang geen verontreinigde melk in verkeer valt onder norm art. 6-175 BW
 93. Hof Arnhem 110308 schade aan viaduct; (Rijkswater)Staat handelt onrechtmatig jegens transportbedrijf
 94. Hof Den Bosch 050208: onderaannemer kan zich beroepen op exoneratie- en verjaringsbeding opdr.nemer
 95. Hof Den Bosch 050208 appellant doorboort trommelvlies geïntimeerde met haar-mascararoller
 96. Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken
 97. Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep
 98. Slachtoffer ongeval in EU kan schade claimen via 'eigen' rechtbank
 99. Rb Maastricht 211107 professioneel schaderegelaar spreekt tussenpersoon aan in vrijwaring
 100. Hof A'dam 070607 paard schrikt van schot jager; jager handelt niet ism enige zorgvuldigheidsnorm
 101. HR 280907 onrechtmatige daad apotheekhoudende huisartsen
 102. HR 1430707 kosten tot verlegging van een aardgastransportleidingagv bouwen ism bestemmingsplan
 103. Rb A'dam 200607(systeem) Postcodeloterij geen onrechtm. inbreuk op privacy niet-meespelende vrouw
 104. Hof Den Bosch 150507 huidproblemen van nagelverzorgingsproducten, geen aansprakelijkheid TBC
 105. Rb Den Bosch 270407 Weigering bouwvergunning/vrijstelling voor UMTS-zendmast.
 106. HR 201006 vrees bij buren Hirsi Ali alleen niet genoeg voor o.d. overheid
 107. Europees Hof: vrouw verliest recht op gelijke betaling
 108. Rb Zutphen 310506 Schaderekenaar berekent te hoog bedrag, 50 % eigen schuld voor opdrachtgever
 109. Hof Amsterdam 060406: leverancier aansprakelijk voor ontploffende tapinstalatie,
 110. Rb A.dam 281205 Onrechtmatigheid handelen UWV ten opzichte van werkgever
 111. HR 070406, Besmette zaaiuien

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies