Zoeken

Inloggen

Varia Aansprakelijkheid

Varia Aansprakelijkheid

Zie onder causaal verband voor: Proportionele-aansprakelijkheid-en-causaliteit

Meer artikelen...

 1. RBOBR 030822 casino schendt zorgplicht door cocainegebruiker toe te laten tot casino terwijl casino op de hoogte was van cocainegebruik
 2. RBNHO 080622 tekortkomingen bij tatoeage; vergoeding voor kosten herstel/afronden tatoeage; geen vergoeding voor immateriële schade
 3. RBZWB 080420 Vordering tzv materiële en immateriële schade agv van door treinverkeer veroorzaakte trillingen in woning
 4. RBAMS 210322 val met verhuurde ladder met gebrekkige laddervoeten, omkeringsregel, gebrek leidt tot causaal verband, eigen schuld 75% (3)
 5. GHARL 110122 botsing trein en op overweg stilgevallen tractor; deskundigenonderzoek tzv claim op dealer
 6. Mensenrechten.nl 010319 - Laatste update 241121 Gerecht kent opnieuw hoge schadevergoeding toe bij zwangerschapsdiscriminatie
 7. Ucall 2020 Proefschrift mr. Kirsten Maes: Secundaire aansprakelijkheid: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten (3)
 8. RBAMS 101121 aansprakelijkheid vanwege gebrekkig deskundigenoordeel; schade vanwege met wn-er gesloten beëindigingsregeling. E.S. ING 60%. (2)
 9. RBAMS 241121 OD door beveiligers Baudet; materieel 5 x € 500,00; immaterieel € 1.500,00; letsel en aidp (2)
 10. PHR 151021 AG Vlas; Letselschade door tv-uitzending; csqn-verband tussen schade en uitzending; toerekening; art. 6:98 BW; maatstaf
 11. GHDHA 170821 geen letsel; brand door benzine(damp); automonteur heeft benzine in ter reparatie aangeboden auto onder zich
 12. RBMNE 041021 hinder door windmolens Houten te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken
 13. RBAMS 310821 Zwaaibeweging bij begroeting niet onrechtmatig ondanks val bij neerkomen
 14. RBAMS 060821 Immateriële schadevergoeding € 4000,00 toegewezen aan huurder ivm langdurige stankoverlast
 15. RBAMS 140721 Kopers van nieuwe VW, Audi, Seat en Škoda met ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op € 3.000 euro, 2e-hands auto € 1.500,-
 16. RBGEL 190521 Man tilt vrouw van achteren op, raakt in onbalans en valt; vrouw loopt letsel op, man aansprakelijk
 17. RBAMS 160621 BMW aansprakelijk tzv breuk voorvork motor, voorshands wordt letsel aangenomen, bewijsopdracht tzv schade (2)
 18. GHSHE 040521 onzorgvuldig handelen van UWV bij toestemming voor opzegging aov wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; causaal verband?
 19. GHARL 130421 botsing trein en op overweg stilgevallen tractor; claim op producent tractor (afgewezen) tzv dealer volgt deskundigenonderzoek
 20. GHARL 060421 100% aansprakelijkheid voor val in anderhalve meter diepe betonnen smeerkuil; aansprakelijkheid gedekt door AVP
 21. RBAMS 020321 loodgehalte 9,3 microgram per liter; 40% huurprijsvermindering toe gewezen, schade tzv drinkwater en immateriëel afgewezen.
 22. RBOVE 100321 "Purhuis". Verhaal door gemeente gemaakte kosten tzv verwijdering van met purschuim verontreinigd bouw- en sloopafval
 23. HR 290121 zorgplicht accountant t.o.v. derden bij vervulling niet-wettelijke taak i.c. iet geschonden
 24. GHDHA 290121 Aansprakelijkheid naar Nigeriaans recht van Shell Nigeria voor schade als gevolg van olielekkage
 25. RBAMS 070121 Te hoog loodgehalte in drinkwater gehuurd appartement; huurkorting 60% vooruitlopend op beslissing bodemrechter
 26. RBAMS 111120 omzetschade in eenmanszaak wegens burnoutklachten agv verbouwingsstress; afwijzing
 27. PIV Bulletin 2020, afl. 3 Interview Antoinette Collignon Buitenlandse letselschadezaken: een voorbeeld voor Nederland?
 28. PIV Bulletin 2020, afl. 3 N. Verhoeks, Ongelukkige samenloop van omstandigheden en een ongeval zit in een klein hoekje
 29. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending
 30. RBAMS 010519 organisatieadviesbureau leiderschapsprogramma niet aansprakelijk vanwege enkelklachten na wandeltraining
 31. HR 221174 struikelende broodbezorger; risico van het gevaar vd situatie was niet tot de kinderen doorgedrongen; geen aansprakelijkheid
 32. RBGEL 200520 geen letsel, fipronil; vorderingen tegen bloedluisbestrijders toegewezen, vrijwaring tegen staat en leverancier afgewezen
 33. RBOVE 010520 KG, supermarkt schakelt na wangedrag van klant politie in; klant overlijdt op politiebureau; supermarkt niet aansprakelijk
 34. GHDHA 240320 aansprakelijkheid medecursist voor te hard duwen tijdens weerbaarheidstraining; geen ES door dragen van skisokken
 35. GHSHE 030320 UWV handelt onrechtmatig door niet tijdig een deskundigenoordeel af te geven; geen immateriele, wel materiele schadevergoeding
 36. RBNHO 150120 Scooterbrand in portiekflat Haarlem; zwaargewond SO spreekt verhuurder portiekflat en scootereigenaar aan, volgt afwijzing
 37. RBDHA 290120 Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van civiele vorderingen n.a.v. bombardement Gazastrook
 38. GHAMS 020719 oordeel over onrechtmatigheid trillingen shredder bij afvalverwerkingsbedrijf en causaal verband met gezondheidsklachten kantoormedewerkers
 39. RBZWB 140218 14 jarige klimt over 1.08 meter hoge omheining van panna-kooi zonder toegang; gemeente aansprakelijk
 40. GHARL 180619 geen schending zorgplicht Holland Casino jegens gokverslaafde bezoeker
 41. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 42. RBROT 301018 haarkleurbehandeling met haaruitval, feiten staan niet vast, bewijslevering nodig, verzoek afgewezen
 43. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning
 44. Rb Noord-Holland 010218 oogletsel na gooien tennisbal; geen onrechtmatig handelen
 45. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 46. HR 220917 afwijken van oordeel tuchtrechter vereist ‘voldoende begrijpelijke motivering’ - door Advocatie.nl op 081117
 47. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien? - door Rolf Ortlep en Rob Widdershoven op 061017 op blog.ucall.nl
 48. Rb Rotterdam 300817 ongeval met van gemeente in bruikleen gekregen traplift; 7A:1790 BW; gemeente niet bekend met vermeende gebrekkigheid; afwijzing
 49. Rb Limburg 040516 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; bewijsopdracht tzv toedracht
 50. Rb Limburg 210617 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; toedracht onvoldoende bewezen; aansprakelijkheid afgewezen
 51. HR 160617 Beoordeling geurhinderniveau pluimveebedrijf tussen 2002-2008 o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij 2007
 52. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 53. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 54. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 55. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 56. HR 210417 Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep tzv hoofdelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW.
 57. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 58. Rb Noord-Nederland 240117 val op feestje mede doordat verweerder slecht ter been is; lichamelijke tekortkoming beoordeeld in het licht van 6:165 BW
 59. HR 060117 Causaal verband tussen onrechtmatig genomen bestuursbesluit en schade; beoordelingskader
 60. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 val van terreinwagentje op muziekfestival; bestuurder terreinwagentje aansprakelijk, maar vordering op verzekeraar niet-ontvankelijk
 61. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 aannemer niet aansprakelijk voor val van in aanbouw zijnde trap bij ontbrekende leuning in vakantiewoning
 62. Rb Den Haag 270716 standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi; nadere bewijslevering nodig tzv aanvang verjaring en gederfd levensonderhoud; deskundigenbericht
 63. Rb Den Haag 270716 onrechtmatige overheidsdaad; bewijsopdracht eiser tzv gevangenschap en foltering op Java in 1947
 64. Rb Den Haag 200716 vordering vanwege afzetting deel linkerbeen door lange procedure verblijfsrecht Oegandese; geen onrechtmatige overheidsdaad; grote vraagtekens bij causaal verband
 65. Hof 's-Hertogenbosch 280616 beroep in deelgeschil; botsing tussen twee personen in privé-situatie rond zwembad is niet onrechtmatig
 66. HR 030616 Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen
 67. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk
 68. Rb Oost-Brabant 230316 psychische problemen inspecteur nadat verweerders klacht indienen bij wg-er; klacht niet onrechtmatig
 69. Rb Den Haag 170216 oogletsel en aantasting in persoon tijdens onrechtmatig verblijf in EBI komt niet vast te staan; vordering tegen Staat afgewezen
 70. Rb Oost-Brabant 111115 beknelling vinger bij helpen met laden gevelpanelen op aanhangwagen; ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 71. Rb Amsterdam 160715 PTSS na onterechte vertoning verborgen camerabeelden in Undercover in Nederland; herkenbaar voor naasten; SBS aansprakelijk
 72. Rb Limburg 220715 koolmonoxidevergiftiging door gebrek cv-installatie; gebrek niet aan gemeente als verhuurder toe te rekenen; vordering afgewezen
 73. Hof Den Haag 240315 niet vast komen te staan dat douaneambtenaren te lang hebben gewacht met inschakelen medische hulp
 74. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; bewijsopdracht gebrekkigheid filter en causaal verband
 75. Rb Amsterdam 150415 brandwonden na zonnebankbezoek; bij onderzoek naar zonnebank is geen defect vastgesteld; rb wijst vordering af
 76. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; geen risico-aansprakelijkheid vanwege gevaarlijke stoffen
 77. Rb Den Haag 110315 staat aansprakelijk voor schade weduwe van bij zuiveringsacties geëxecuteerde man
 78. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA; voor tweederde aansprakelijk
 79. Rb Amsterdam 150115 kapperszaak aansprakelijk voor schade door behandeling met waterstofperoxide
 80. Rb Midden-NL 051114 deskundigenoordeel; geen causaal verband met gestelde schade, en dus geen aansprakelijkheid tzv weigering oordeel over arbeidsongeschiktheid
 81. Rb Den Haag 160714 Dutchbat, Staat aansprakelijk voor schade agv medewerking aan deportatie en dood vluchtelingen
 82. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak; aannemer aansprakelijk
 83. Rb Overijssel 091013 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; bewijslevering tzv plaatsing snelheidsbeperkend bord
 84. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer; aanhouding
 85. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond; geen belang bij verklaring voor recht
 86. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 87. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 88. Hof Arnhem-Leeuwarden 100913 klant wordt door bankmedewerkster hardhandig naar buiten gewerkt; bank ogv art. 6:170 BW aansprakelijk
 89. Staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen na val van Srebrenica, mr. Ruitenbeek-Bart
 90. Rb Den Haag 150513 onrechtmatig handelen Staat door niet in adequate behandeling in jeugdinrichting te voorzien; vordering verjaard
 91. Conclusie A-G P. Vlas d.d 030513, Srebrenica; aansprakelijkheid staat voor moord op van compound gezonden medewerkers
 92. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 93. Hof Arnhem-Leeuwarden 120313 leverancier aanhanger niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval door losgeraakte aanhanger
 94. Eerste Kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid - Rijksoverheid.nl 30-01-2013
 95. Rb 's-Gravenhage 200612 gehoorschade na ontploffing celraam door vuurwerk; reikwijdte zorgplicht overheid tot het bieden van veiligheid en van medische zorg
 96. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 97. Rb 's-Gravenhage 250412 onrechtmatige rechtspraak; standpunten mbt deskundigenbericht zowel bij rb als hof aan de orde geweest; gesloten stelsel rechtsmiddelen; Staat niet aansprakelijk
 98. HR 130412 immuniteit komt de VN toe ongeacht de buitengewone ernst van de verwijten die aan de vordering ten grondslag liggen
 99. Rb 's-Gravenhage 210312 schadevergoeding van € 1.000.000,00 vanwege foltering tijdens detentie in Libië
 100. Rb Utrecht 210312 schade als gevolg van schending zorgplicht casino t.o.v. gokverslaafde is niet komen vast te staan
 101. Aansprakelijkheid toezichthouders, mw. mr. M. van Beurden, Mw. Mr. I. de Groot, PIV-Bulletin 2011, 7
 102. Rb 's-Gravenhage 140911 aansprakelijkheid en schadevergoeding tzv executies in Rawagedeh (Indonesië)
 103. Rb Utrecht 170811 schending zorgplicht en aansprakelijkheid Holland Casino
 104. Hof Den Haag 050711Aansprakelijkheid Staat voor optreden Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica.
 105. Hof Arnhem 080211 voormalig echtgenoten strijden over schadeclaim terzake van buiten echt verwekt kind
 106. juni 2010; proefschrift D. Van Berlo: Stofdeeltjes hebben meer gevolgen dan gedacht
 107. Hof A.dam 081209 soep stroomt uit bakje, over 3 jarige Enrique; tante handelt niet onrechtmatig door hete soep mee te nemen
 108. Rb Den Haag 200110 Aansprakelijkheid Staat voor onderzoeksrapport. Brand Koningkerk Haarlem? Vorderingen afgewezen.
 109. Rb Haarlem 141009 "hulp"aan onwel geworden bestuurder niet onrechtmatig
 110. Rb A.dam 171208 tabaksfabrikant niet aansprakelijk voor schade roker
 111. Rb Zwolle 170908 almeers verdrinkingsongeval; falende inzet duikersteam brandweer
 112. Hof L'warden 190907 belang geen verontreinigde melk in verkeer valt onder norm art. 6-175 BW
 113. Hof Arnhem 110308 schade aan viaduct; (Rijkswater)Staat handelt onrechtmatig jegens transportbedrijf
 114. Hof Den Bosch 050208: onderaannemer kan zich beroepen op exoneratie- en verjaringsbeding opdr.nemer
 115. Hof Den Bosch 050208 appellant doorboort trommelvlies geïntimeerde met haar-mascararoller
 116. Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken
 117. Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep
 118. Slachtoffer ongeval in EU kan schade claimen via 'eigen' rechtbank
 119. Rb Maastricht 211107 professioneel schaderegelaar spreekt tussenpersoon aan in vrijwaring
 120. Hof A'dam 070607 paard schrikt van schot jager; jager handelt niet ism enige zorgvuldigheidsnorm
 121. HR 280907 onrechtmatige daad apotheekhoudende huisartsen
 122. HR 1430707 kosten tot verlegging van een aardgastransportleidingagv bouwen ism bestemmingsplan
 123. Rb A'dam 200607(systeem) Postcodeloterij geen onrechtm. inbreuk op privacy niet-meespelende vrouw
 124. Hof Den Bosch 150507 huidproblemen van nagelverzorgingsproducten, geen aansprakelijkheid TBC
 125. Rb Den Bosch 270407 Weigering bouwvergunning/vrijstelling voor UMTS-zendmast.
 126. HR 201006 vrees bij buren Hirsi Ali alleen niet genoeg voor o.d. overheid
 127. Europees Hof: vrouw verliest recht op gelijke betaling
 128. Rb Zutphen 310506 Schaderekenaar berekent te hoog bedrag, 50 % eigen schuld voor opdrachtgever
 129. Hof Amsterdam 060406: leverancier aansprakelijk voor ontploffende tapinstalatie,
 130. Rb A.dam 281205 Onrechtmatigheid handelen UWV ten opzichte van werkgever
 131. HR 070406, Besmette zaaiuien

Deze website maakt gebruik van cookies