Zoeken

Inloggen

Varia aansprakelijkheid

Varia aansprakelijkheid

Zie onder causaal verband voor: Proportionele-aansprakelijkheid-en-causaliteit

Meer artikelen...

 1. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 2. RBROT 301018 haarkleurbehandeling met haaruitval, feiten staan niet vast, bewijslevering nodig, verzoek afgewezen
 3. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning
 4. Rb Noord-Holland 010218 oogletsel na gooien tennisbal; geen onrechtmatig handelen
 5. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 6. HR 220917 afwijken van oordeel tuchtrechter vereist ‘voldoende begrijpelijke motivering’ - door Advocatie.nl op 081117
 7. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien? - door Rolf Ortlep en Rob Widdershoven op 061017 op blog.ucall.nl
 8. Rb Rotterdam 300817 ongeval met van gemeente in bruikleen gekregen traplift; 7A:1790 BW; gemeente niet bekend met vermeende gebrekkigheid; afwijzing
 9. Rb Limburg 040516 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; bewijsopdracht tzv toedracht
 10. Rb Limburg 210617 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; toedracht onvoldoende bewezen; aansprakelijkheid afgewezen
 11. HR 160617 Beoordeling geurhinderniveau pluimveebedrijf tussen 2002-2008 o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij 2007
 12. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 13. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 14. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 15. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 16. HR 210417 Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep tzv hoofdelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW.
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 18. Rb Noord-Nederland 240117 val op feestje mede doordat verweerder slecht ter been is; lichamelijke tekortkoming beoordeeld in het licht van 6:165 BW
 19. HR 060117 Causaal verband tussen onrechtmatig genomen bestuursbesluit en schade; beoordelingskader
 20. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 val van terreinwagentje op muziekfestival; bestuurder terreinwagentje aansprakelijk, maar vordering op verzekeraar niet-ontvankelijk
 21. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 aannemer niet aansprakelijk voor val van in aanbouw zijnde trap bij ontbrekende leuning in vakantiewoning
 22. Rb Den Haag 270716 standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi; nadere bewijslevering nodig tzv aanvang verjaring en gederfd levensonderhoud; deskundigenbericht
 23. Rb Den Haag 270716 onrechtmatige overheidsdaad; bewijsopdracht eiser tzv gevangenschap en foltering op Java in 1947
 24. Rb Den Haag 200716 vordering vanwege afzetting deel linkerbeen door lange procedure verblijfsrecht Oegandese; geen onrechtmatige overheidsdaad; grote vraagtekens bij causaal verband
 25. Hof 's-Hertogenbosch 280616 beroep in deelgeschil; botsing tussen twee personen in privé-situatie rond zwembad is niet onrechtmatig
 26. HR 030616 Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen
 27. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk
 28. Rb Oost-Brabant 230316 psychische problemen inspecteur nadat verweerders klacht indienen bij wg-er; klacht niet onrechtmatig
 29. Rb Den Haag 170216 oogletsel en aantasting in persoon tijdens onrechtmatig verblijf in EBI komt niet vast te staan; vordering tegen Staat afgewezen
 30. Rb Oost-Brabant 111115 beknelling vinger bij helpen met laden gevelpanelen op aanhangwagen; ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 31. Rb Amsterdam 160715 PTSS na onterechte vertoning verborgen camerabeelden in Undercover in Nederland; herkenbaar voor naasten; SBS aansprakelijk
 32. Rb Limburg 220715 koolmonoxidevergiftiging door gebrek cv-installatie; gebrek niet aan gemeente als verhuurder toe te rekenen; vordering afgewezen
 33. Hof Den Haag 240315 niet vast komen te staan dat douaneambtenaren te lang hebben gewacht met inschakelen medische hulp
 34. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; bewijsopdracht gebrekkigheid filter en causaal verband
 35. Rb Amsterdam 150415 brandwonden na zonnebankbezoek; bij onderzoek naar zonnebank is geen defect vastgesteld; rb wijst vordering af
 36. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; geen risico-aansprakelijkheid vanwege gevaarlijke stoffen
 37. Rb Den Haag 110315 staat aansprakelijk voor schade weduwe van bij zuiveringsacties geëxecuteerde man
 38. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA; voor tweederde aansprakelijk
 39. Rb Amsterdam 150115 kapperszaak aansprakelijk voor schade door behandeling met waterstofperoxide
 40. Rb Midden-NL 051114 deskundigenoordeel; geen causaal verband met gestelde schade, en dus geen aansprakelijkheid tzv weigering oordeel over arbeidsongeschiktheid
 41. Rb Den Haag 160714 Dutchbat, Staat aansprakelijk voor schade agv medewerking aan deportatie en dood vluchtelingen
 42. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak; aannemer aansprakelijk
 43. Rb Overijssel 091013 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; bewijslevering tzv plaatsing snelheidsbeperkend bord
 44. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer; aanhouding
 45. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond; geen belang bij verklaring voor recht
 46. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 47. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 48. Hof Arnhem-Leeuwarden 100913 klant wordt door bankmedewerkster hardhandig naar buiten gewerkt; bank ogv art. 6:170 BW aansprakelijk
 49. Staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen na val van Srebrenica, mr. Ruitenbeek-Bart
 50. Rb Den Haag 150513 onrechtmatig handelen Staat door niet in adequate behandeling in jeugdinrichting te voorzien; vordering verjaard
 51. Conclusie A-G P. Vlas d.d 030513, Srebrenica; aansprakelijkheid staat voor moord op van compound gezonden medewerkers
 52. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 120313 leverancier aanhanger niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval door losgeraakte aanhanger
 54. Eerste Kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid - Rijksoverheid.nl 30-01-2013
 55. Proefschrift: Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken - Rianka Rijnhout
 56. Rb 's-Gravenhage 200612 gehoorschade na ontploffing celraam door vuurwerk; reikwijdte zorgplicht overheid tot het bieden van veiligheid en van medische zorg
 57. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 58. Rb 's-Gravenhage 250412 onrechtmatige rechtspraak; standpunten mbt deskundigenbericht zowel bij rb als hof aan de orde geweest; gesloten stelsel rechtsmiddelen; Staat niet aansprakelijk
 59. HR 130412 immuniteit komt de VN toe ongeacht de buitengewone ernst van de verwijten die aan de vordering ten grondslag liggen
 60. Rb 's-Gravenhage 210312 schadevergoeding van € 1.000.000,00 vanwege foltering tijdens detentie in Libië
 61. Rb Utrecht 210312 schade als gevolg van schending zorgplicht casino t.o.v. gokverslaafde is niet komen vast te staan
 62. Aansprakelijkheid toezichthouders, mw. mr. M. van Beurden, Mw. Mr. I. de Groot, PIV-Bulletin 2011, 7
 63. Rb 's-Gravenhage 140911 aansprakelijkheid en schadevergoeding tzv executies in Rawagedeh (Indonesië)
 64. Rb Utrecht 170811 schending zorgplicht en aansprakelijkheid Holland Casino
 65. Hof Den Haag 050711Aansprakelijkheid Staat voor optreden Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica.
 66. Hof Arnhem 080211 voormalig echtgenoten strijden over schadeclaim terzake van buiten echt verwekt kind
 67. juni 2010; proefschrift D. Van Berlo: Stofdeeltjes hebben meer gevolgen dan gedacht
 68. Hof A.dam 081209 soep stroomt uit bakje, over 3 jarige Enrique; tante handelt niet onrechtmatig door hete soep mee te nemen
 69. Rb Den Haag 200110 Aansprakelijkheid Staat voor onderzoeksrapport. Brand Koningkerk Haarlem? Vorderingen afgewezen.
 70. Rb Haarlem 141009 "hulp"aan onwel geworden bestuurder niet onrechtmatig
 71. Rb A.dam 171208 tabaksfabrikant niet aansprakelijk voor schade roker
 72. Rb Zwolle 170908 almeers verdrinkingsongeval; falende inzet duikersteam brandweer
 73. Hof L'warden 190907 belang geen verontreinigde melk in verkeer valt onder norm art. 6-175 BW
 74. Hof Arnhem 110308 schade aan viaduct; (Rijkswater)Staat handelt onrechtmatig jegens transportbedrijf
 75. Hof Den Bosch 050208: onderaannemer kan zich beroepen op exoneratie- en verjaringsbeding opdr.nemer
 76. Hof Den Bosch 050208 appellant doorboort trommelvlies geïntimeerde met haar-mascararoller
 77. Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken
 78. Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep
 79. Slachtoffer ongeval in EU kan schade claimen via 'eigen' rechtbank
 80. Rb Maastricht 211107 professioneel schaderegelaar spreekt tussenpersoon aan in vrijwaring
 81. Hof A'dam 070607 paard schrikt van schot jager; jager handelt niet ism enige zorgvuldigheidsnorm
 82. HR 280907 onrechtmatige daad apotheekhoudende huisartsen
 83. HR 1430707 kosten tot verlegging van een aardgastransportleidingagv bouwen ism bestemmingsplan
 84. Rb A'dam 200607(systeem) Postcodeloterij geen onrechtm. inbreuk op privacy niet-meespelende vrouw
 85. Hof Den Bosch 150507 huidproblemen van nagelverzorgingsproducten, geen aansprakelijkheid TBC
 86. Rb Den Bosch 270407 Weigering bouwvergunning/vrijstelling voor UMTS-zendmast.
 87. HR 201006 vrees bij buren Hirsi Ali alleen niet genoeg voor o.d. overheid
 88. Europees Hof: vrouw verliest recht op gelijke betaling
 89. Rb Zutphen 310506 Schaderekenaar berekent te hoog bedrag, 50 % eigen schuld voor opdrachtgever
 90. Hof Amsterdam 060406: leverancier aansprakelijk voor ontploffende tapinstalatie,
 91. Rb A.dam 281205 Onrechtmatigheid handelen UWV ten opzichte van werkgever
 92. HR 070406, Besmette zaaiuien

Deze website maakt gebruik van cookies