Zoeken

Inloggen

Varia aansprakelijkheid

Varia aansprakelijkheid

Zie onder causaal verband voor: Proportionele-aansprakelijkheid-en-causaliteit

Meer artikelen...

 1. RBAMS 241121 OD door beveiligers Baudet; materieel 5 x € 500,00; immaterieel € 1.500,00; letsel en aidp (2)
 2. PHR 151021 AG Vlas; Letselschade door tv-uitzending; csqn-verband tussen schade en uitzending; toerekening; art. 6:98 BW; maatstaf
 3. GHDHA 170821 geen letsel; brand door benzine(damp); automonteur heeft benzine in ter reparatie aangeboden auto onder zich
 4. RBMNE 041021 hinder door windmolens Houten te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken
 5. RBAMS 310821 Zwaaibeweging bij begroeting niet onrechtmatig ondanks val bij neerkomen
 6. RBAMS 060821 Immateriële schadevergoeding € 4000,00 toegewezen aan huurder ivm langdurige stankoverlast
 7. RBAMS 140721 Kopers van nieuwe VW, Audi, Seat en Škoda met ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op € 3.000 euro, 2e-hands auto € 1.500,-
 8. RBGEL 190521 Man tilt vrouw van achteren op, raakt in onbalans en valt; vrouw loopt letsel op, man aansprakelijk
 9. RBAMS 160621 BMW aansprakelijk tzv breuk voorvork motor, voorshands wordt letsel aangenomen, bewijsopdracht tzv schade (2)
 10. GHSHE 040521 onzorgvuldig handelen van UWV bij toestemming voor opzegging aov wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; causaal verband?
 11. GHARL 130421 botsing trein en op overweg stilgevallen tractor; claim op producent tractor (afgewezen) tzv dealer volgt deskundigenonderzoek
 12. GHARL 060421 100% aansprakelijkheid voor val in anderhalve meter diepe betonnen smeerkuil; aansprakelijkheid gedekt door AVP
 13. RBAMS 020321 loodgehalte 9,3 microgram per liter; 40% huurprijsvermindering toe gewezen, schade tzv drinkwater en immateriëel afgewezen.
 14. RBOVE 100321 "Purhuis". Verhaal door gemeente gemaakte kosten tzv verwijdering van met purschuim verontreinigd bouw- en sloopafval
 15. HR 290121 zorgplicht accountant t.o.v. derden bij vervulling niet-wettelijke taak i.c. iet geschonden
 16. GHDHA 290121 Aansprakelijkheid naar Nigeriaans recht van Shell Nigeria voor schade als gevolg van olielekkage
 17. RBAMS 070121 Te hoog loodgehalte in drinkwater gehuurd appartement; huurkorting 60% vooruitlopend op beslissing bodemrechter
 18. RBAMS 111120 omzetschade in eenmanszaak wegens burnoutklachten agv verbouwingsstress; afwijzing
 19. PIV Bulletin 2020, afl. 3 Interview Antoinette Collignon Buitenlandse letselschadezaken: een voorbeeld voor Nederland?
 20. PIV Bulletin 2020, afl. 3 N. Verhoeks, Ongelukkige samenloop van omstandigheden en een ongeval zit in een klein hoekje
 21. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending
 22. RBAMS 010519 organisatieadviesbureau leiderschapsprogramma niet aansprakelijk vanwege enkelklachten na wandeltraining
 23. HR 221174 struikelende broodbezorger; risico van het gevaar vd situatie was niet tot de kinderen doorgedrongen; geen aansprakelijkheid
 24. RBGEL 200520 geen letsel, fipronil; vorderingen tegen bloedluisbestrijders toegewezen, vrijwaring tegen staat en leverancier afgewezen
 25. RBOVE 010520 KG, supermarkt schakelt na wangedrag van klant politie in; klant overlijdt op politiebureau; supermarkt niet aansprakelijk
 26. GHDHA 240320 aansprakelijkheid medecursist voor te hard duwen tijdens weerbaarheidstraining; geen ES door dragen van skisokken
 27. GHSHE 030320 UWV handelt onrechtmatig door niet tijdig een deskundigenoordeel af te geven; geen immateriele, wel materiele schadevergoeding
 28. RBNHO 150120 Scooterbrand in portiekflat Haarlem; zwaargewond SO spreekt verhuurder portiekflat en scootereigenaar aan, volgt afwijzing
 29. RBDHA 290120 Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van civiele vorderingen n.a.v. bombardement Gazastrook
 30. GHAMS 020719 oordeel over onrechtmatigheid trillingen shredder bij afvalverwerkingsbedrijf en causaal verband met gezondheidsklachten kantoormedewerkers
 31. RBZWB 140218 14 jarige klimt over 1.08 meter hoge omheining van panna-kooi zonder toegang; gemeente aansprakelijk
 32. GHARL 180619 geen schending zorgplicht Holland Casino jegens gokverslaafde bezoeker
 33. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 34. RBROT 301018 haarkleurbehandeling met haaruitval, feiten staan niet vast, bewijslevering nodig, verzoek afgewezen
 35. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning
 36. Rb Noord-Holland 010218 oogletsel na gooien tennisbal; geen onrechtmatig handelen
 37. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 38. HR 220917 afwijken van oordeel tuchtrechter vereist ‘voldoende begrijpelijke motivering’ - door Advocatie.nl op 081117
 39. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien? - door Rolf Ortlep en Rob Widdershoven op 061017 op blog.ucall.nl
 40. Rb Rotterdam 300817 ongeval met van gemeente in bruikleen gekregen traplift; 7A:1790 BW; gemeente niet bekend met vermeende gebrekkigheid; afwijzing
 41. Rb Limburg 040516 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; bewijsopdracht tzv toedracht
 42. Rb Limburg 210617 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; toedracht onvoldoende bewezen; aansprakelijkheid afgewezen
 43. HR 160617 Beoordeling geurhinderniveau pluimveebedrijf tussen 2002-2008 o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij 2007
 44. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 45. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 46. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 47. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 48. HR 210417 Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep tzv hoofdelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW.
 49. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 50. Rb Noord-Nederland 240117 val op feestje mede doordat verweerder slecht ter been is; lichamelijke tekortkoming beoordeeld in het licht van 6:165 BW
 51. HR 060117 Causaal verband tussen onrechtmatig genomen bestuursbesluit en schade; beoordelingskader
 52. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 val van terreinwagentje op muziekfestival; bestuurder terreinwagentje aansprakelijk, maar vordering op verzekeraar niet-ontvankelijk
 53. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 aannemer niet aansprakelijk voor val van in aanbouw zijnde trap bij ontbrekende leuning in vakantiewoning
 54. Rb Den Haag 270716 standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi; nadere bewijslevering nodig tzv aanvang verjaring en gederfd levensonderhoud; deskundigenbericht
 55. Rb Den Haag 270716 onrechtmatige overheidsdaad; bewijsopdracht eiser tzv gevangenschap en foltering op Java in 1947
 56. Rb Den Haag 200716 vordering vanwege afzetting deel linkerbeen door lange procedure verblijfsrecht Oegandese; geen onrechtmatige overheidsdaad; grote vraagtekens bij causaal verband
 57. Hof 's-Hertogenbosch 280616 beroep in deelgeschil; botsing tussen twee personen in privé-situatie rond zwembad is niet onrechtmatig
 58. HR 030616 Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen
 59. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk
 60. Rb Oost-Brabant 230316 psychische problemen inspecteur nadat verweerders klacht indienen bij wg-er; klacht niet onrechtmatig
 61. Rb Den Haag 170216 oogletsel en aantasting in persoon tijdens onrechtmatig verblijf in EBI komt niet vast te staan; vordering tegen Staat afgewezen
 62. Rb Oost-Brabant 111115 beknelling vinger bij helpen met laden gevelpanelen op aanhangwagen; ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 63. Rb Amsterdam 160715 PTSS na onterechte vertoning verborgen camerabeelden in Undercover in Nederland; herkenbaar voor naasten; SBS aansprakelijk
 64. Rb Limburg 220715 koolmonoxidevergiftiging door gebrek cv-installatie; gebrek niet aan gemeente als verhuurder toe te rekenen; vordering afgewezen
 65. Hof Den Haag 240315 niet vast komen te staan dat douaneambtenaren te lang hebben gewacht met inschakelen medische hulp
 66. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; bewijsopdracht gebrekkigheid filter en causaal verband
 67. Rb Amsterdam 150415 brandwonden na zonnebankbezoek; bij onderzoek naar zonnebank is geen defect vastgesteld; rb wijst vordering af
 68. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; geen risico-aansprakelijkheid vanwege gevaarlijke stoffen
 69. Rb Den Haag 110315 staat aansprakelijk voor schade weduwe van bij zuiveringsacties geëxecuteerde man
 70. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA; voor tweederde aansprakelijk
 71. Rb Amsterdam 150115 kapperszaak aansprakelijk voor schade door behandeling met waterstofperoxide
 72. Rb Midden-NL 051114 deskundigenoordeel; geen causaal verband met gestelde schade, en dus geen aansprakelijkheid tzv weigering oordeel over arbeidsongeschiktheid
 73. Rb Den Haag 160714 Dutchbat, Staat aansprakelijk voor schade agv medewerking aan deportatie en dood vluchtelingen
 74. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak; aannemer aansprakelijk
 75. Rb Overijssel 091013 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; bewijslevering tzv plaatsing snelheidsbeperkend bord
 76. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer; aanhouding
 77. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond; geen belang bij verklaring voor recht
 78. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 79. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 80. Hof Arnhem-Leeuwarden 100913 klant wordt door bankmedewerkster hardhandig naar buiten gewerkt; bank ogv art. 6:170 BW aansprakelijk
 81. Staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen na val van Srebrenica, mr. Ruitenbeek-Bart
 82. Rb Den Haag 150513 onrechtmatig handelen Staat door niet in adequate behandeling in jeugdinrichting te voorzien; vordering verjaard
 83. Conclusie A-G P. Vlas d.d 030513, Srebrenica; aansprakelijkheid staat voor moord op van compound gezonden medewerkers
 84. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 85. Hof Arnhem-Leeuwarden 120313 leverancier aanhanger niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval door losgeraakte aanhanger
 86. Eerste Kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid - Rijksoverheid.nl 30-01-2013
 87. Rb 's-Gravenhage 200612 gehoorschade na ontploffing celraam door vuurwerk; reikwijdte zorgplicht overheid tot het bieden van veiligheid en van medische zorg
 88. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 89. Rb 's-Gravenhage 250412 onrechtmatige rechtspraak; standpunten mbt deskundigenbericht zowel bij rb als hof aan de orde geweest; gesloten stelsel rechtsmiddelen; Staat niet aansprakelijk
 90. HR 130412 immuniteit komt de VN toe ongeacht de buitengewone ernst van de verwijten die aan de vordering ten grondslag liggen
 91. Rb 's-Gravenhage 210312 schadevergoeding van € 1.000.000,00 vanwege foltering tijdens detentie in Libië
 92. Rb Utrecht 210312 schade als gevolg van schending zorgplicht casino t.o.v. gokverslaafde is niet komen vast te staan
 93. Aansprakelijkheid toezichthouders, mw. mr. M. van Beurden, Mw. Mr. I. de Groot, PIV-Bulletin 2011, 7
 94. Rb 's-Gravenhage 140911 aansprakelijkheid en schadevergoeding tzv executies in Rawagedeh (Indonesië)
 95. Rb Utrecht 170811 schending zorgplicht en aansprakelijkheid Holland Casino
 96. Hof Den Haag 050711Aansprakelijkheid Staat voor optreden Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica.
 97. Hof Arnhem 080211 voormalig echtgenoten strijden over schadeclaim terzake van buiten echt verwekt kind
 98. juni 2010; proefschrift D. Van Berlo: Stofdeeltjes hebben meer gevolgen dan gedacht
 99. Hof A.dam 081209 soep stroomt uit bakje, over 3 jarige Enrique; tante handelt niet onrechtmatig door hete soep mee te nemen
 100. Rb Den Haag 200110 Aansprakelijkheid Staat voor onderzoeksrapport. Brand Koningkerk Haarlem? Vorderingen afgewezen.
 101. Rb Haarlem 141009 "hulp"aan onwel geworden bestuurder niet onrechtmatig
 102. Rb A.dam 171208 tabaksfabrikant niet aansprakelijk voor schade roker
 103. Rb Zwolle 170908 almeers verdrinkingsongeval; falende inzet duikersteam brandweer
 104. Hof L'warden 190907 belang geen verontreinigde melk in verkeer valt onder norm art. 6-175 BW
 105. Hof Arnhem 110308 schade aan viaduct; (Rijkswater)Staat handelt onrechtmatig jegens transportbedrijf
 106. Hof Den Bosch 050208: onderaannemer kan zich beroepen op exoneratie- en verjaringsbeding opdr.nemer
 107. Hof Den Bosch 050208 appellant doorboort trommelvlies geïntimeerde met haar-mascararoller
 108. Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken
 109. Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep
 110. Slachtoffer ongeval in EU kan schade claimen via 'eigen' rechtbank
 111. Rb Maastricht 211107 professioneel schaderegelaar spreekt tussenpersoon aan in vrijwaring
 112. Hof A'dam 070607 paard schrikt van schot jager; jager handelt niet ism enige zorgvuldigheidsnorm
 113. HR 280907 onrechtmatige daad apotheekhoudende huisartsen
 114. HR 1430707 kosten tot verlegging van een aardgastransportleidingagv bouwen ism bestemmingsplan
 115. Rb A'dam 200607(systeem) Postcodeloterij geen onrechtm. inbreuk op privacy niet-meespelende vrouw
 116. Hof Den Bosch 150507 huidproblemen van nagelverzorgingsproducten, geen aansprakelijkheid TBC
 117. Rb Den Bosch 270407 Weigering bouwvergunning/vrijstelling voor UMTS-zendmast.
 118. HR 201006 vrees bij buren Hirsi Ali alleen niet genoeg voor o.d. overheid
 119. Europees Hof: vrouw verliest recht op gelijke betaling
 120. Rb Zutphen 310506 Schaderekenaar berekent te hoog bedrag, 50 % eigen schuld voor opdrachtgever
 121. Hof Amsterdam 060406: leverancier aansprakelijk voor ontploffende tapinstalatie,
 122. Rb A.dam 281205 Onrechtmatigheid handelen UWV ten opzichte van werkgever
 123. HR 070406, Besmette zaaiuien

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies