Zoeken

Inloggen

Expertises bij medische fouten

Expertises bij medische fouten

  

Meer artikelen...

 1. GHARL 300419 gemiste diagnose cerviale myelopathie; ook in hoger beroep afwijzing vordering tegen neuroloog en revalidatiearts
 2. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; arts hoeft bij onderzoek niet te worden benaderd
 3. RBNHO 010318 delay deskundige hoeft verwerend arts niet te horen; gelet op GOMA en opstelling ass draagt ieder de helft van het voorschot
 4. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; geen schending informed consent; comparitie met deskundigen tzv aansprakelijkheid
 5. Rb Gelderland 040116 uitval in been na knieoperatie; deskundigenrapportage onvoldoende gemotiveerd; vragen tbv nadere motivering deskundige
 6. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; deskundigenbericht mbt tekortschieten en kansen
 7. Hof Arnhem-Leeuwarden 250717 voorshands bewezen dat ooroperaties niet lege artis zijn uitgevoerd; tegenbewijslevering dmv deskundigenbericht plastisch chirurg
 8. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 9. Rb Midden-NL 230316 dwarslaesie na delay; verzoek voorlopig deskundigenbericht neurochirurg
 10. Rb Rotterdam 190216 delay bij behandeling epidurale bloeding in twee ziekenhuizen; beoordeling rapportage deskundige
 11. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom; beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat deskundige betrokken artsen moet horen
 12. Rb Gelderland 090915 cervicale myelopathie; benoeming deskundige revalidatiearts en neuroloog; vraagstelling
 13. Hof 's-Hertogenbosch 300914 delay bij meningokokkensepsis peuter; vraagstelling kinderarts-infectioloog tzv verlies van een kans; zonodig inschakeling statisticus
 14. Rb Amsterdam 230715 delay bij operatie onderbeen; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 15. Hof 's-Hertogenbosch 260515 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; benoeming deskundige
 16. Hof Amsterdam 021214 tav zonder toestemming verrichten ingreep; nadere toelichting deskundige nodig mbt causaal verband schade en ingreep
 17. Hof -Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; Hof acht eerdere deskundigenberichten onvoldoende
 18. Rb Zeeland-West-Brabant 051114 onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen gezamenlijke exepertise
 19. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vraagstelling voor anesthesioloog, neuroloog/neurofysioloog en neuroradioloog
 20. Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; benoeming deskundige
 21. Rb Gelderland 300714 6 maanden vertraging; benoeming van een in borstkanker gespecialiseerd oncoloog; vraagstelling oncoloog, radioloog
 22. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; zonder vertraging geen beter behandelresultaat
 23. Rb 's-Gravenhage 251012 borstamputatie; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek toegewezen; uitspraak klachtencommissie ziet niet op aansprakelijkheid
 24. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 25. Rb Zwolle 220812 aansprakelijkheid huisarts; dat de deskundige zich niet heeft kunnen verstaan met inmiddels overleden ha geen reden aan rapport voorbij te gaan
 26. Rb Arnhem 190912 zonder definitieve beslissing over de bewijslastverdeling en omkeringsregel, benoeming deskundige tzv vermoedelijk ziekteverloop
 27. Rb Arnhem 220812 benoeming neurochirurg mbt causaal verband dwarslaesie en tekortschieten door zkh; vraagstelling
 28. Rb Arnhem 281211 benoeming deskundige tzv vraag of huisarts bezoek had moeten afleggen
 29. Rb Arnhem 121011 vraagstelling voor expertise bij knieletsel na mogelijke operatiefout
 30. Rb Arnhem 140911 orthopedisch chirurg en anesthesioloog ingeschakeld voor oordeel over medisch handelen orthopedisch chirurg en anesthesioloog, vraagstelling
 31. Rb Arnhem 300311 vraagstelling deskundige bij zenuwletsel na plaatsing knieprothese
 32. Rb Amsterdam 101110 vragen aan deskundige na spoedsectio
 33. Rb. A.dam 171110 Schade na schildklieroperatie, chirurg voldeed niet aan ervaringseisen; deskundigenbericht; vraagstelling voor vaatchirurg
 34. Rb Arnhem 081210 rugoperatie met zenuwbeschadiging, diverse vragen voor deskundige aangaande informed consent en eventuele fout
 35. Rb Den Bosch 011210 had herseninfarct binnen 3 uur met trombolyse behandeld moeten worden vraagstelling voor expertise
 36. Rb Arnhem 280710 vraagstelling voor deskundige na schade door gebruik Miragel plombe
 37. Rb Dordrecht 310310 vraagstelling voor medische expertise na sterilisatie met filshieclips, waarna zwangerschap
 38. Rb Arnhem 030310 oogoperatie, schade veroorzaakt door miragelplombe, vraagstelling deskundigenbericht
 39. Rb Arnhem 181109 causaal verband en schade bepaling na vastgestelde fout huisarts; Expertise: vraagstelling voor neuro-oncoloog
 40. Rb Den Bosch 300909 meningokokkensepsis, vraagstelling bij nader onderzoek door infectioloog
 41. Rb Arnhem 30909 vraagstelling bij onderzoek naar oogletsel
 42. Hof L.warden 250609 rechter moetvraag of arts aan medische standaard heeft voldaan aan desk. stellen
 43. Rb R.dam 040309 vraagstelling; dwarsleasie als gevolg van gemiste diagnose retro-pharyngeaal abces?
 44. Rb A.dam 250908 vraagstelling voor onderzoek naar hartklepafwijking agv gebruik parkinsonmedicijn
 45. Rb Den Haag 311208 huisarts ziet melanoom aan voor wrat, aanvullende vragen ter bepaling causaal ver
 46. Hof Den Bosch 010708 deskundigenbericht m.b.t. inhoud verwijsplicht
 47. Rb Arnhem 191108 aanvullende vragen na deskundigenbericht m.b.t. medische kwestie
 48. Rb A.dam 110908 belgische desk. afgewezen, zeer uitgebreide vraagstelling ivm mogelijke medische fo
 49. Rb R.dam 300708 niet anatomisch herstelde acetabulumfractuur; vraagstelling voor deskundigenbericht
 50. Rb Utrecht 230408 causaal verband niet vast te stellen door ontbreken obductie
 51. Rb Dordrecht 090108 behandeling volgens toenmalige stand wetenschap, zeldzame complicatie
 52. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 53. Rb Dordrecht 090108 scheur in de vena subclavia, geen fout zkh, want zeldzame complicatie
 54. Hof Den Haag 280807 vraagstelling voor deskundige in Implanonzaak
 55. Hof Den Bosch 030707 vraagstelling voor hoogleraar huisartsgeneeskunde; redelijk bekwaam en redelijk
 56. Rb Arnhem 110707 vraagstelling huisartsgeneeskundige; niet vroegtijdig onderkende dwarsleasie?
 57. Hof Arnhem 120607 interpretatiefout om mammogram ten onrecht niet als suspect aan te merken?
 58. Rb Groningen 140207 Erbse Parese; arts handelt onzorgvuldig; onvoldoende verslaglegging
 59. Rb Arnhem 160507 vraagstelling m.b.t. redelijk handelend, redelijk vakbekwame huisarts
 60. Hof Arnhem 220507 vraagstelling bij ontw. geestelijke stoornis nav overlijden dochter
 61. Hof Arnhem 120906 schouderdystocie; anonieme gynaecologische "preadviezen"?; betekenis richtlijn
 62. Hof Den Bosch 300506: chirurg/traumatoloog aangewezen voor beoordeling beroepsgenoot, kosten

Deze website maakt gebruik van cookies